Stolarka drewniana | Interpretacje podatkowe

Stolarka drewniana | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stolarka drewniana. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Dostawa wraz z montażem usług stolarki budowlanej o PKWiU 45 w obiektach o PKOB 11 podlega 7% stawce podatku VAT
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2009r. (data wpływu 1 czerwca 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 lipca 2009r. (data wpływu 13 lipca 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług budowlano-montażowych – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 1 czerwca 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy wykonywane przez podatnika usługi stolarskie związane z lokalami mieszkalnymi (futryny, drzwi, okna, szafy wnękowe) opodatowane są stawką 7%?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu podania Strony Naczelnik Urzędu Skarbowego - uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Podatnik w ramach prowadzonej działalności wykonuje usługi stolarskie związane z lokalem mieszkalnym (futryny, drzwi, okna, ościeżnice, szafy wnękowe, trwałe zabudowy na rzecz osób fizycznych. Zdaniem Podatnika sprzedaż wyżej wymienionych usług opodatkowana jest stawką 7%. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju. Stawka podatku od towarów i usług dla dostawy towarów i świadczonych usług ? poza wyjątkami wyszczególnionymi w ustawie o podatku od towarów i usług (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy usługi montażu stolarki budowlanej opodatkowane są stawką podatku VAT w wysokości 7%?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu podania Strony Naczelnik Urzędu Skarbowego - uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Wnioskiem z dnia 17 lutego 2006r. Strona wystąpiła z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego odnośnie stawki podatku VAT na montaż stolarki budowlanej (okna, drzwi).Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie między innymi montażu stolarki budowlanej (okna, drzwi) montując zakupione przez siebie materiały w lokalach mieszkalnych. Podatnik pyta, czy wykonując powyższą usługę może stosować stawkę podatku VAT w wysokości 7%. Naczelnik Urzędu Skarbowego po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego stwierdził co następuje: Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 (...)
2011
1
mar

Istota:
Na podstawie art. 14a ordynacji podatkowej zwracamy się z wnioskiem o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Wykonujemy działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej (3 osoby) w zakresie handlu, produkcji i usług stolarskich. Rozliczamy się zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Wykonujemy na zamówienie klienta drzwi (z drzewa własnego s.c.) i w/w drzwi klient indywidualny przeznacza do własnego mieszkania. Stosujemy stawkę 7 % PKWiU 20.30.11.-53.20. Czy zastosowana przez nas stawka 7 % podatku VAT od 1 maja 2004 r. jest prawidłowa ? Uważamy, że tak - bo to są drzwi dla klienta indywidualnego (na zamówienie złożone przez niego) w/w drzwi są montowane przez nas w mieszkaniu lub budynku mieszkalnym klienta. Prosimy o potwierdzenie słuszności naszego stanowiska. Oświadczamy, że w tym zakresie nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4, art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 j.t.) w związku z wnioskiem Strony z dnia 01.02.2005 r. bez znaku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego: postanawiam uznać przedstawione we wskazanym wniosku stanowisko Spółki odnośnie opodatkowania od 1 maja 2004 r. do 14 lutego 2005 r. stawką 7 % dostawy wyprodukowanych drzwi wraz z montażem w obiektach budownictwa mieszkaniowego za nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e Ze skierowanego do tut. Organu podatkowego pisma z dnia 01.02.2005 r. wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu, produkcji i usług stolarskich. Na zamówienie klienta Firma wykonuje z własnego materiału drzwi, które następnie montuje w mieszkaniu lub budynku mieszkalnym klienta. Do dostawy drzwi wraz z usługą montażu w okresie (...)
2011
1
lut

Istota:
Spółka zajmuje się produkcją okien i drzwi z drewna jak również świadczy usługi remontowo-budowlane w tym głównie związane z budownictem mieszkaniowym . W ramach świadczonych usług remontowo-budowlanych dostarczane są drzwi i okna wraz z ich montażem . Roboty montazowe nie są wykonywane przez pracowników naszej Spółki.Do wykonywania tych robót Spółka nasza podnajmuje wykonawców z zewnątrz. Umowa w zakresie usługi wiąże naszą Spółkę ze zleceniodawcą . Kalkulacja takiej usługi obejmuje wszystkie koszty : robocizna ( montażu), transportu jak również zużytych materiałów w tym okien i drzwi.Spółka pismem z dnia 28-10-2004 r. wystąpiła do Urzedu Statystycznego w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych o określenie kodu klasyfikacji PKW i U dla wykonywanych przez naszą Spółkę czynności usług remontowo- budowlanych . Urząd Statystyczny wyraził opinię , że usługi te mieszczą sie w grupowaniu PKWiU 45.42.11-00.00"Roboty instalacyjne futryn drzwiowych i ram okiennych ".Opierając sie na tej opini uważamy , ze wmyśl przepisów art.146 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 11-03-2004 r. o podatku od towarów i usług ma zastosowanie obniżona stawka podatku VAT w wysokości 7%.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stosownie do postanowień art. 14a § 4 w związku z art.14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w T.Lub., po zapoznaniu się ze stanowiskiem zawartym we wniosku z dnia 06 stycznia 2005r; orzeka w następujący sposób : - stanowisko jest prawidłowe UZASADNIENIE Przepis art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) zobowiązuje , stosownie do swojej właściwości organy podatkowe do udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników ,płatników lub inkasentów, w których nie toczy się postępowanie podatkowe ,kontrola podatkowa i postępowanie przed sądem administracyjnym na ich pisemny wniosek. Stosownie zaś do przepisu art. 14a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa , (...)
2011
1
lut

Istota:
–co oznacza w praktyce treść art,146 ust.1 pkt 2 a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004r. Nr 54 poz. 535 ) w części dotyczącej „Oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym”. – czy do w/w usług wykonywanych na podstawie umowy zawartej z klientem i określającej zakres usługi oraz przeznaczenie, tj. budownictwo mieszkaniowe z zaznaczeniem nowe lub remontowane , może być zastosowana stawka VAT 7%.
Fragment:
(...) Stosownie do treści art. 146 ust. 1 pkt 2 ppkt a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004r. Nr 54 poz. 535 ) w okresie od przystąpienia RP do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę w wysokości 7% podatku VAT w odniesieniu do robót budowlano montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. W celu określenia jakie roboty wchodzą w zakres objęty tym przepisem prawa należy odnieść się do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Usług (PKWiU) (Dz.U.Nr 98 poz. 844). Dział 45 Klasyfikacji dotyczy robót budowlanych i obejmuje m.in. roboty montażowe, instalacyjne i wykończeniowe oraz prace związane z remontem i konserwacją już istniejących budynków mieszkalnych . A zatem tylko do tego rodzaju robót, będzie miała zastosowanie stawka 7% VAT. Wyroby stolarskie i ciesielskie dla (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.