Stolarka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stolarka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Dostawa z montażem stolarki budowlanej w obiektach budownictwa mieszkalnego opodatkowana jest wg skali 7%.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2008 r. (data wpływu 29 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług dostawy i montażu stolarki budowlanej w obiektach budownictwa mieszkaniowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy do sprzedazy usług montażu stolarki budowlanej w obiektach budownictwa mieszkaniowego, sklasyfikowanych do grupy PKOB 111 lub 112 stosuje się 7 % stawkę podatku od towarów i usług bez względu na charakter odbiorcy tej usługi tj. niezależnie od tego, czy odbiorcą tych usług jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, czy podmiot gospodarczy?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 29.09.2006 r. (wpływ 29.09.2006 r. ) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko Podatnika -jest prawidłowe. UZASADNIENIE Stan faktyczny: Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje sprzedaży stolarki budowlanej oraz świadczy usługi montażu tej stolarki. Wątpliwości podatnika dotyczą kwestii: Czy do sprzedaży usług montażu stolarki budowlanej w obiektach budownictwa mieszkaniowego, sklasyfikowanych do grupy PKOB 111, lub 112 stosuje się 7% stawkę podatku od towarów i usług bez względu na charakter odbiorcy tej usługi, tj. niezależnie od tego, czy odbiorcą (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik zapytuje czy wykonując działalność gospodarczą określoną wg PKWiU 45.42 – zakładanie stolarki budowlanej oraz PKWiU 45.45 – roboty budowlane wykończeniowe pozostałe, która to działalność jest związana z budownictwem mieszkaniowym uprawniony jest do stosowania stawki VAT w wysokości 7%.

Fragment:

(...) Spółka zwraca się z zapytaniem, czy podatnik podatku od towarów i usług wykonujący działalność gospodarczą określoną wg PKWiU 45.42- zakładanie stolarki budowlanej oraz roboty budowlane wykończeniowe pozostałe PKWiU 45.45 uprawniony jest do stosowania stawki podatku 7%. Zdaniem Spółki wskazana działalność usługowa mieści się w zakresie robót budowlano-montażowych, związana jest z budownictwem mieszkaniowym, zatem zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przy wykonywaniu usług montażu szaf wnękowych, drzwi szklanych i zabudów w obiektach budownictwa mieszkaniowego w całości wykonanej usługi Spółka powinna stosować stawkę 7%. Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późń. zm.) , w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę (...)

2011
1
mar

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT stosować przy świadczeniu usług budowlanych w zakresie zabudowy wnęk i garderób?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIENa podstawie:� art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 30.06.2005r. przez ......... dotyczącym interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30.06.2005r. wnioskodawca złożył w tut. Urzędzie wniosek o interpretację przepisów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług przedstawiając następujący stan faktyczny: Spółka jest firmą usługową zajmującą się wyposażaniem mieszkań w zakresie zabudowy wnęk i garderób. Jest to usługa budowlana, która polega na wykonywaniu pomiarów w mieszkaniu klienta, wykonaniu projektu zabudowy, dopasowaniu elementów i zamocowaniu ich. Stanowią one stały element zabudowy mieszkania, bez możliwości ich przenoszenia w inne miejsce. Stanowisko Podatnika w (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować do produkcji i montażu stolarki otworowej w budynkach mieszklanych ?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatków pośrednich w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 07.12.2004 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 08.12.2004 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20.12.2004 r.: Spółka prowadzi działalności gospodarczą obejmującą: - produkcję wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKWiU 20.30Z) - wykonywanie robót budowlanych murarskich (PKWiU 45.25D) - tynkowanie (PKWiU 45.41D) - wykonywanie robót budowlanych murarskich (PKWiU 45.25D) - montaż stolarki budowlanej (PKWiU 45.42D) Wnioskiem z dnia 07.12.2004 r. Spółka zwróciła się z zapytaniem, jaką stawkę podatku VAT winna stosować do produkcji stolarki otworowej oraz jej montażu w budynkach mieszkalnych. Zdaniem Spółki jest to usługa podlegająca opodatkowaniu wg. stawki (...)

2011
1
lut

Istota:

  1. Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi montażowe szaf wnękowych (do trwałej zabudowy) w lokalach mieszkalnych ?
  2. Czy usługi tego typu mieszczą sie w pojęciu robót budowlano-montażowych związanych z budynkiem mieszkalnym, o których mowa w art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o VAT ?

Fragment:

(...) Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatków pośrednich w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 04.08.2004 r. Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w art. 5 ust. 1 pkt 1 stanowi, że opodatkowaniu przedmiotowym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zarówno towary jak i usługi identyfikowane są zgodnie z przepisami tej ustawy w oparciu o przepisy o statystyce publicznej (art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 3 ww. ustawy). Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że działalność którą podatnik prowadzi polega na montażu szaf wnękowych z drzwiami przesuwanymi w obiektach budownictwa mieszkalnego – podatnik działa samodzielnie, bądź jako (...)

2011
1
lut

Istota:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o pisemne wyjaśnienie kwestii dotyczącej podatku VAT od sprzedaży i montażu stolarki PCV i aluminium.Otóż firma, którą zarejestrowaną mam w ewidencji jako "TERRAZYT OKNA I DRZWI" PRZEDSTAWICIELSTWO HANDLOWE - sprzedaż i montaż stolarki PCV, drewnianej i aluminium prowadzi sprzedaż i montaż w.w. stolarki. Do chwili obecnej sprzedawałem okna i drzwi ze stawką VAT 22%, niezależnie od tego czy była to sprzedaż samego towaru, czy też z usługą montażową. Montaż natomiast fakturowałem z VAT-em 7% na budynki mieszkalne, zaś 22% na instytucje. W tej chwili pojawia sie pytanie czy mogę sprzedać okna i drzwi wraz z montażem z 7% stawką VAT-u?Bardzo proszę o wyjaśnienie mi tego problemu.

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 29.11.2004r., dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim, zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordyncja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają czynności wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy, tj. czynności takie jak odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Zarówno towary jak i usługi są identyfikowane zgodnie z przepisami tej ustawy przy pomocy klasyfikacji statystycznych (art. 2 pkt. 6 i art. 8 ust. 3 w/w ustawy). W związku z tym podatnik musi określić prawidłowo wykonywane czynności, czy dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługi. O tym, czy materiał może wchodzić do wartości usługi, czy też mamy do czynienia z wykonywaniem usług i (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowana będzie usługa montażu lub wymiany stolarki budowlanej dla budownictwa mieszkaniowego zawierająca w sobie materiały użyte takie jak okna, drzwi, materiały montażowe itp. oraz robociznę, zgodnie z zawartą z klientem umową. Ze złożonego wniosku wynika, że podatnik nie jest producentem okien i drzwi.
Przedmiotowe usługi klasyfikowane są do grupowania PKWiU 45.21.15-00, przy czym dotyczą budownictwa mieszkaniowego klasyfikowanego w prawie budowlanym pod symbolami PKOB 1110, PKOB 1121, PKOB 1122, PKOB 1130.

Fragment:

(...) Udzielając odpowiedzi na zapytanie Podatnika podkreślić należy, że do wydawania opinii klasyfikacyjnych oraz udzielania pomocy w zakwalifikowaniu wyrobów do poszczególnych grupowań PKWiU upoważnione są wyłącznie odpowiednie organy statystyczne. Zatem organ podatkowy udzielając odpowiedzi na zapytanie przyjął za prawidłowe wskazane przez podatnika klasyfikacje statystyczne wymienionych usług. Przy czym jeżeli Podatnik ma jakiekolwiek wątpliwości w zakresie klasyfikacji świadczonych usług winien wystąpić do Urzędu Statystycznego Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, z wnioskiem o ustalenie odpowiedniej klasyfikacji. Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy w przypadku sprzedaży elementów stolarki budowlanej wraz z montażem i innymi pracami budowlano-montażowymi w obiektach budownictwa mieszkaniowego dla całości stosuję stawkę VAT 7%, czy też jak dotychczas, rozdzielam sprzedaż stolarki budowlanej wg stawki 22%, a prace montażowe i budowlano-montażowe wg stawki 7%?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.01.2005r. ( pismo wpłynęło 10.01.2005r.) Pana Zdzisława S. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim postanawia, że przedstawione stanowisko w sprawie opodatkowania sprzedaży i montażu stolarki budowlanej jest prawidłowe. UZASADNIENIE W piśmie z dnia 07.01.2005r. przedstawiono stan faktyczny: Podatnik prowadzi m. in. sprzedaż stolarki budowlanej oraz wykonuje usługi montażu zakupionej u siebie stolarki w obiektach budownictwa mieszkaniowego (zgodnie z definicją wynikającą z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Podatnik samą sprzedaż stolarki budowlanej opodatkowuje stawką podatku VAT 22%, a w przypadku sprzedaży elementów stolarki budowlanej wraz z montażem i innymi pracami budowlano - montażowymi w obiektach budownictwa (...)

2011
1
sty

Istota:

Jestem przedsiębiorcą prowadzącym działalność handlową i usługową. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej kupuję i sprzedaję stolarkę budowlaną z drewna i PCV i do transakcji tych stosuję stawkę VAT w wysokości 22% . Na przedstawionym powyżej stanie faktycznym zaistniała wątpliwość co do możliwości stosowania przez moją Firmę obniżonej stawki VAT w wysokości 7%. Moim zdaniem w świetle przepisów powołanej ustawy o podatku od towarów i usług, usługi montażu lub wymiany powinny być objęte stawką VAT w wysokości 7% przy czym stawka ta powinna objąć swoim zakresem nie tylko robociznę, ale także wszystkie materiały użyte do realizacji tego rodzaju usług.Moje stanowisko w przedmiotowej sprawie zbieżne jest ze stanowiskiem Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2004r. Zawartym w odpowiedzi na interpelację posła Zbigniewa Janowskiego, w piśmie do Marszałka Sejmu o następującej treści:„Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a i b w okresie od dnia przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007r. Stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7% stosuje się m. in. W odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, a także do obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych. Oznacza to, że zakres stosowania w budownictwie mieszkaniowym obniżonej stawki VAT, po wejściu nowej ustawy, nie ulegnie zasadniczej zmianie w stosunku do obecnego stanu prawnego.”Również w swoim wystąpieniu na 68 posiedzeniu Sejmu RP w dniu 20 lutego 2004r. Minister Finansów wypowiedział się w następujący sposób :„Jeżeli firma świadcząca usługi budowlane, będąca podatnikiem VAT funkcjonuje normalnie na rynku i wystawia fakturę, to wystawia tą fakturę na 7%. Ta faktura obejmuje całość przedsięwzięcia budowlanego. W skład tej całości przedsięwzięcia budowlanego wchodzi zarówno materiał, który ta faktura może obejmować, jak również robociznę.Nadto pozwolę sobie zacytować tezy orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego odnoszące się do przedmiotowej sprawy.Wyrok NSA z dnia 13 czerwca 2001r. Syn. Akt I S.A./Kr 1371/99:„ nie ma podstaw do wyłączenia z usług materiałów i usług budowlanych oraz z robót budowlano – montażowych, a tym samym do pozostawienia w tych usługach wyłącznie robocizny. W związku z czym należy stosować jedną stawkę podatkową do całości tej usługi.”Wyrok NSA z dnia 28 marca 2003r. syn. akt : III S.A. 20029/01„ przypadku wykonania usługi z materiałów dostarczonych (zakupionych) przez wykonawcę, obrót stanowiący podstawę opodatkowania usługi, obejmuje także należność za wykorzystane materiały. Niedopuszczalne jest wystawienie dwóch faktur: za wykonanie usługi i za sprzedaż materiałów”.Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny sprawy oraz moje stanowisko, wnoszę o udzielenie pisemnej informacji, czy mogę stosować obniżoną stawkę VAT w wysokości 7% przy fakturowaniu robocizny i materiałów, wykonując roboty budowlano-montażowe, oraz remonty i roboty konserwacyjne związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 12.07.2004r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju działając na podstawie art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia. Według przedstawionego stanu faktycznego podatnik prowadzi handlową oraz usługową działalność gospodarczą. W ramach tej działalności kupuje i sprzedaje stolarkę budowlaną z drewna i PCV stosując stawkę VAT 22%. W związku z tym podatnik, odnosząc się do uregulowań wprowadzonych ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, wnosi o wyjaśnienie czy usługa montażu i wymiany tej stolarki budowlanej wraz z wartością tegoż wyrobu budowlanego podlega opodatkowaniu stawką 7% PTU w związku z postanowieniami art. 146 ust. 1 pkt 2 lit a – b w/w ustawy o PTU. Podatnik wyraża przekonanie, iż właściwa jest w tym przypadku stawka (...)