ITPP1/4512-1141/15/RH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku w wysokości 5% dla suplementu diety.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2015 r. (data wpływu 17 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku w wysokości 5% dla suplementu diety – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2015 r. został złożony wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku w wysokości 5% dla suplementu diety.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Spółka jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT i zajmuje się produkcją i dystrybucją suplementów diety oraz odżywek dla osób aktywnych fizycznie. Produkcja wyrobów zlecana jest zewnętrznym podwykonawcom. Spółka ustaliła, że cztery wymienione poniżej produkty mieszczą się w grupowaniu PKWiU 11.07.19.0 „Pozostałe napoje bezalkoholowe”:

 1. Stan faktyczny:
 • L-..... Suplement diety. PKWiU 11.07.19.0 „Pozostałe napoje bezalkoholowe” Smaki: zielona herbata, marakuja, winogrono, czarna porzeczka.

OPIS: Suplement diety w płynie w postaci ampułek, uzupełniający dietę w L-karnitynę, witaminę B6 oraz substancje fizjologicznie czynne, polecany do spożywania przed wysiłkiem fizycznym. Składniki: woda 94,8%, L-karnityna 3%, regulator kwasowości (kwas cytrynowy) 1,25%, ekstrakt z liści zielonej herbaty 0,3%, glukuronolakton 0,2%, ekstrakt z nasion guarany 0,15%, kofeina bezwodna 0,12%, aromat (0,1%-0,125%), zhydrolizowana kazeina (z mleka) 0,05% (zawiera tłuszcz mlekowy), substancje konserwujące (sorbinian potasu 0,024%, benzoesan sodu 0,014%), substancja słodząca (sukraloza) 0,024%, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 0,027%.

Przedsiębiorstwo stosuje przy sprzedaży tego produktu stawkę 5% odpowiednio do kodu PKWiU.

 • L-....... Suplement diety. PKWiU 11.07.19.0 „Pozostałe napoje bezalkoholowe” Smaki: kiwi, malinowy, czereśniowy, pomarańczowy

OPIS: Suplement diety w płynie w postaci ampułek uzupełniający dietę w L-karnitynę, witaminę B6, polecany do spożywania przed wysiłkiem fizycznym.

Składniki: woda 95,5%, L-karnityna 3%, regulator kwasowości (kwas cytrynowy) 1,25%, zhydrolizowana kazeina (z mleka) 0,05% (zawiera tłuszcz mlekowy), substancje konserwujące (sorbinian potasu 0,024%, benzoesan sodu 0,014%), aromat 0,015%-0,1%, substancja słodząca (sukraloza) 0,024%, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 0,0027%.

Przedsiębiorstwo stosuje przy sprzedaży tego produktu stawkę 5% odpowiednio do kodu PKWiU.

 • X........ PKWiU 11.07.19.0 „Pozostałe napoje bezalkoholowe” Suplement diety. Smaki: jabłkowo-miętowy, egzotyczny, grejpfrutowy, cytrynowo- miętowy.

OPIS: Suplement diety w płynie w postaci ampułek uzupełniający dietę w substancje fizjologicznie czynne pobudzających organizm przed wysiłkiem fizycznym.

Składniki: woda 86,5%, beta-alanina 8,3%, tauryna 3,3%, kofeina bezwodna 0,66%, regulator kwasowości (kwas cytrynowy) 0,6%, glukuronolakton 0,4%, aromaty 0,02%-0,15%, zhydrolizowana kazeina (z mleka) 0,083% (zawiera tłuszcz mlekowy), substancje konserwujące (sorbinian potasu 0,025%, benzoesan sodu 0,015%), substancja słodząca (sukraloza) 0,024%.

Przedsiębiorstwo stosuje przy sprzedaży tego produktu stawkę 5% odpowiednio do kodu PKWiU.

 1. Zdarzenie przyszłe:
 • P......... PKWiU 11.07.19.0 „Pozostałe napoje bezalkoholowe” Smaki: W., S., W., , B.

OPIS: Napój energetyczny zawierający kofeinę oraz taurynę.

Składniki: woda 81,8%, cukier 14%, tauryna (1,6%), regulator kwasowości (kwas cytrynowy) 0,67%, kofeina (0,25%), aromat 0,7%-1,6%, substancje konserwujące (sorbinian potasu 0,014%, benzoesan sodu 0,023%), koncentrat białka serwatkowego (z mleka) 0,02% (zawiera tłuszcz mlekowy).

Przedsiębiorstwo ma zamiar stosować przy sprzedaży tego produktu stawkę 5% odpowiednio do kodu PKWiU.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przy sprzedaży wymienionych produktów stosować obniżoną stawkę VAT 5% ...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 41 ust.2 ustawy o VAT w związku z art. 146d pkt 1 ustawy o VAT, załącznik nr 10 oraz zgodnie z kodem PKWiU nadanym przez Urząd Statystyczny w Łodzi (pismo LDZ (...) z dnia 3 września 2015 r.) sprzedaż produktów (napojów) zawierających tłuszcz mlekowy jakimi są: L-......., L-....., X......., P........ podlega stawce VAT 5%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak stanowi przepis art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, prawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Stosownie do treści art. 41 ust. 2a ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy, stawka podatku wynosi 5%.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8% pod pozycją 52 wymieniono PKWiU ex 11.07.19.0 - „Pozostałe napoje bezalkoholowe - wyłącznie niegazowane napoje:

 1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
 2. zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju”.

Zgodnie z pkt 1) objaśnień do załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

W oparciu o art. 41 ust. 2a cyt. ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy, stawka podatku wynosi 5%.

W załączniku tym stanowiącym „Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%” w pozycji 31 wymieniono PKWiU ex 11.07.19.0 „Pozostałe napoje bezalkoholowe - wyłącznie niegazowane napoje:

 1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
 2. zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju.”

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danego wyrobu lub usługi z danego grupowania.

W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga fakt, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić, jaką należy zastosować stawkę podatku VAT, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru lub usługi wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. To z kolei należy do podatnika, który jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem towaru bądź wykonywanych czynności.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zajmuje się produkcją i dystrybucją suplementów diety oraz odżywek dla osób aktywnych fizycznie. Produkcja wyrobów zlecana jest zewnętrznym podwykonawcom.

Wnioskodawca powziął wątpliwość czy przy sprzedaży ww. produktów stosuje prawidłową stawkę VAT w wysokości 5%.

Odnosząc treść przytoczonych powyżej przepisów do opisu sprawy stwierdzić należy, że o ile faktycznie wskazane w przedmiotowym wniosku suplementy diety są napojami niegazowanymi zawierające tłuszcz mlekowy i mieszczącymi się w grupowaniu PKWiU 11.07.19.0, a podana klasyfikacja jest prawidłowa, dostawa tego towaru podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku od towarów i usług 5%, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 31 załącznika nr 10 do ustawy.

Nadmienia się, że niniejszej interpretacji udzielono wyłącznie w oparciu o grupowanie wskazane przez Wnioskodawcę, a w przypadku ustalenia w toku ewentualnego postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej odmiennego od przedstawionego stanu faktycznego interpretacja indywidualna nie wywrze skutków prawnych.

Końcowo zauważa się, że analiza i weryfikacja wskazanej we wniosku klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenie przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.