IPTPP1/4512-151/15-4/IG | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku VAT dla usług montażowych
IPTPP1/4512-151/15-4/IGinterpretacja indywidualna
 1. montaż
 2. stawki podatku
 3. usługi montażowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 05 marca 2015 r. (data wpływu 11 marca 2015 r.) uzupełnionym pismem - data wpływu 23 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie 8% stawki podatku VAT dla dostawy i montażu:

 • rolet aluminiowych zewnętrznych, rolet tkaninowych zewnętrznych, żaluzji fasadowych – jest prawidłowe
 • markiz oraz pergoli – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla dostawy i montażu: rolet aluminiowych zewnętrznych, rolet tkaninowych zewnętrznych, żaluzji fasadowych, markiz oraz pergoli.

Wniosek uzupełniono pismem - data wpływu 23 kwietnia 2015 r. w zakresie doprecyzowania zdarzenia przyszłego, przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej, w taki sposób aby stanowiło wprost odpowiedź na zadane pytanie oraz wskazania przepisów prawa podatkowego będących przedmiotem interpretacji indywidualnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawca prosi o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na montaż rolet aluminiowych zewnętrznych, rolet tkaninowych zewnętrznych, żaluzji fasadowych, markiz, pergoli.

Zainteresowany jest właścicielem firmy, która zajmuje się sprzedażą oraz montażem wszelkiego typu osłon okiennych zarówno w budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym jak i w pozostałym budownictwie ujętym w PKOB w dziale 12.

Firma Wnioskodawcy produkuje z zakupionych komponentów:

 1. Rolety aluminiowe zewnętrzne - wyposażone w skrzynkę aluminiową oraz pancerz wykonany z profili aluminiowych i wypełnionych pianką poliuretanową. Rolety aluminiowe zewnętrzne montowane są w trzech opcjach: a) nawierzchniowo i do elewacji budynku, b) podtynkowo w warstwie izolacji cieplnej budynku c) pod nadprożem okna (wariant rolet naokiennych, zintegrowanych z oknem).

A także zakupuje gotowe produkty:

 1. Rolety tkaninowe zewnętrzne - wyposażone w skrzynkę aluminiową oraz tkaninę wykonaną z włókien poliestrowych pokrywanych PCV. Rolety tkaninowe zewnętrzne zawsze montowane są na zewnątrz obiektu budowlanego, zintegrowane w sposób trwały z konstrukcją budynku. Montaż może być wykonany w następujących opcjach: a) nawierzchniowo do elewacji budynku, b) podtynkowo w warstwie izolacji cieplnej budynku, c) we wnęce okiennej od zewnętrznej strony.
 2. Żaluzje fasadowe - wyposażone w kasetę lub blachę osłonową oraz lamele wykonane z profilowanego aluminium. Żaluzje fasadowe zawsze montowane są na zewnątrz obiektu budowlanego, zintegrowane w sposób trwały z konstrukcją budynku. Żaluzje fasadowe montowane są w trzech opcjach: a) nawierzchniowo do elewacji budynku, b) podtynkowo w warstwie izolacji cieplnej budynku, c) we wnęce okiennej od zewnętrznej strony.
 3. Markizy - wyposażone w konstrukcję aluminiową oraz poszycie tkaninowe wykonane z akrylu i odpowiednio zaimpregnowane. Markizy montowane są w sposób trwały na elewacji budynku.
 4. Pergole - wyposażone w konstrukcję składającą się z pionowych i poziomych profili aluminiowych, oraz poszycia wykonanego z wodoodpornych tkanin PCV. Pergole montowane są w sposób trwały na elewacji budynku.

Wszystkie wyżej wymienione wyroby są sprzedawane na podstawie umowy kompleksowej, w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, bez wyszczególnionych wartości towarów i usługi montażu na fakturze końcowej. Roboty budowlane polegające na montażu rolet aluminiowych zewnętrznych, rolet tkaninowych zewnętrznych, żaluzji fasadowych, markiz oraz pergoli jako elementów trwale związanych z budynkiem mieszkalnym zmieniają stan techniczny oraz podnoszą wartość użytkową lokalu czy budynku mieszkalnego.

Ponadto ww. produkty posiadają dwie bardzo ważne cechy. Po pierwsze stanowią ochronę przed promieniowaniem słonecznym, co oznacza, że latem pozwalają zredukować wpływ wysokiej temperatury do pomieszczeń dzięki czemu zmniejszają zużycie energii potrzebnej do chłodzenia budynków. Po drugie, zapobiegają utracie ciepła przez okna w zimne dni i w konsekwencji zmniejszają straty energii cieplnej. Obie cechy ww. produktów pozytywnie wpływają na zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków oraz ochronę środowiska.

Obecnie przy sprzedaży ww. produktów wraz z usługą montażu Wnioskodawca stosuje 23% stawkę VAT.

Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Rolety zewnętrzne aluminiowe.

Przedmiotem umowy między wykonawcą a klientem są: roboty budowlano – remontowe wraz z materiałami dostarczonymi przez wykonawcę, polegające na montażu rolet zewnętrznych aluminiowych wraz z wszelkimi niezbędnymi pracami dodatkowymi.

Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosi najczęściej do 150 m2 natomiast budynków mieszkalnych do 300m2.

Wynagrodzenie wykonawcy określone jest kwotą ryczałtową z materiałami wliczonymi w cenę usługi. W ramach umowy wydanie towaru nie jest elementem dominującym. W ramach wykonywanych czynności, usługi montażowe, mają charakter podstawowy. Dla prawidłowego funkcjonowania rolet, usługa montażowa jest tak samo istotna jak zastosowane materiały.

Montaż rolet zewnętrznych polega na:

 • prawidłowym zwymiarowaniu otworów okiennych dla przygotowania odpowiedniej wielkości rolet,
 • przygotowaniu odpowiednich rozmiarów rolet,
 • wykonaniu prac przygotowawczych do montażu, jeżeli takie są konieczne, tj. wycięcie istniejącego styropianu w miejscu gdzie będą montowane kasety rolet i zaizolowanie ich ponownie cieńszą warstwą, przygotowanie instalacji elektrycznej do sterowania roletami, przewierceniu otworów na przelot przez ścianę dla rolet obsługiwanych ręcznie za pomocą taśmy,
 • przykręceniu kasety górnej rolety do nadproża oraz przykręceniu prowadnic bocznych do ściany budynku lub ram stolarki okiennej za pomocą dybli i wkrętów,
 • uszczelnieniu i zaizolowaniu rolety na całym jej obwodzie,
 • podłączeniu rolety do instalacji elektrycznej lub zamontowaniu ręcznego mechanizmu obsługi wewnątrz budynku.

Montaż rolet wykonywany jest do elementów konstrukcyjnych budynku tj. ścian zewnętrznych, nadproża.

Sposób zamocowania rolet umożliwia ich późniejszy demontaż, jednak podczas demontażu zostaje zniszczona elewacja budynku, w ścianie i nadprożu lub w oknach i nadprożu pozostają otwory po dyblach.

Zarówno montaż jak i demontaż powoduje naruszenie elementów konstrukcyjnych budynku/lokalu jeżeli przez naruszenie rozumiemy wiercenie i osadzanie kotew, dybli, wkrętów w ścianach konstrukcyjnych i nadprożach.

Klasyfikacja statystyczna dla czynności montażu rolet to 43.32.10.0.

Rolety zewnętrzne tkaninowe.

Przedmiotem umowy między wykonawcą a klientem są: roboty budowlano – remontowe wraz z materiałami dostarczonymi przez wykonawcę, polegające na montażu rolet zewnętrznych tkaninowych wraz z wszelkimi niezbędnymi pracami dodatkowymi.

Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosi najczęściej do 150 m2 natomiast budynków mieszkalnych do 300m2.

Wynagrodzenie wykonawcy określone jest kwotą ryczałtową z materiałami wliczonymi w cenę usługi. W ramach umowy wydanie towaru nie jest elementem dominującym. W ramach wykonywanych czynności, usługi montażowe, mają charakter podstawowy. Dla prawidłowego funkcjonowania rolet, usługa montażowa jest tak samo istotna jak zastosowane materiały.

Montaż rolet zewnętrznych tkaninowych polega na:

 • prawidłowym zwymiarowaniu otworów okiennych dla przygotowania odpowiedniej wielkości rolet,
 • przygotowaniu odpowiednich rozmiarów rolet,
 • wykonaniu prac przygotowawczych do montażu, jeżeli takie są konieczne, tj. wycięcie istniejącego styropianu w miejscu gdzie będą montowane kasety rolet i zaizolowanie ich ponownie cieńszą warstwą, przygotowanie instalacji elektrycznej do sterowania roletami, przewierceniu otworów na przelot przez ścianę dla rolet obsługiwanych ręcznie za pomocą korby,
 • przykręceniu kasety górnej rolety do nadproża oraz przykręceniu prowadnic bocznych do ściany budynku lub ram stolarki okiennej za pomocą dybli i wkrętów,
 • uszczelnieniu i zaizolowaniu rolety na całym jej obwodzie,
 • podłączeniu rolety do instalacji elektrycznej lub zamontowaniu ręcznego mechanizmu obsługi wewnątrz budynku.

Montaż rolet wykonywany jest do elementów konstrukcyjnych budynku tj. ścian zewnętrznych, nadproża.

Sposób zamocowania rolet umożliwia ich późniejszy demontaż jednak podczas demontażu zostaje zniszczona elewacja budynku, w ścianie i nadprożu lub w oknach i nadprożu pozostają otwory po dyblach.

Zarówno montaż jak i demontaż powoduje naruszenie elementów konstrukcyjnych budynku/lokalu jeżeli przez naruszenie rozumiemy wiercenie i osadzanie kotew, dybli, wkrętów w ścianach konstrukcyjnych i nadprożach.

Klasyfikacja statystyczna dla czynności montażu rolet to 43.32.10.0

Żaluzje fasadowe.

Przedmiotem umowy między wykonawcą a klientem są: roboty budowlano – remontowe wraz z materiałami dostarczonymi przez wykonawcę, polegające na montażu żaluzji zewnętrznych fasadowych wraz z wszelkimi niezbędnymi pracami dodatkowymi.

Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosi najczęściej do 150 m2 natomiast budynków mieszkalnych do 300m2.

Wynagrodzenie wykonawcy określone jest kwotą ryczałtową z materiałami wliczonymi w cenę usługi. W ramach umowy wydanie towaru nie jest elementem dominującym. W ramach wykonywanych czynności, usługi montażowe, mają charakter podstawowy. Dla prawidłowego funkcjonowania żaluzji, usługa montażowa jest tak samo istotna jak zastosowane materiały.

Montaż żaluzji fasadowych polega na:

 • prawidłowym zwymiarowaniu otworów okiennych dla przygotowania odpowiedniej wielkości żaluzji,
 • przygotowaniu odpowiednich rozmiarów żaluzji,
 • wykonaniu prac przygotowawczych do montażu, jeżeli takie są konieczne, tj. wycięcie istniejącego styropianu w miejscu gdzie będą montowane kasety rolet i zaizolowanie ich ponownie cieńszą warstwą, przygotowanie instalacji elektrycznej do sterowania roletami, przewierceniu otworów na przelot przez ścianę dla rolet obsługiwanych ręcznie za pomocą korby,
 • przykręceniu kasety górnej żaluzji do nadproża budynku oraz przykręceniu prowadnic do ściany budynku lub ram stolarki okiennej za pomocą dybli i wkrętów,
 • podłączeniu żaluzji do instalacji elektrycznej lub zamontowaniu ręcznego mechanizmu obsługi wewnątrz budynku.

Montaż żaluzji fasadowych wykonywany jest do elementów konstrukcyjnych budynku tj. ścian zewnętrznych, nadproża oraz stolarki okiennej.

Sposób zamocowania żaluzji umożliwia ich późniejszy demontaż jednak podczas demontażu zostaje zniszczona elewacja budynku, w ścianie i nadprożu lub w oknach i nadprożu pozostają otwory po dyblach.

Zarówno montaż jak i demontaż powoduje naruszenie elementów konstrukcyjnych budynku/lokalu jeżeli przez naruszenie rozumiemy wiercenie i osadzanie kotew, dybli, wkrętów w ścianach konstrukcyjnych i nadprożach.

Klasyfikacja statystyczna dla czynności montażu żaluzji to 43.32.10.0.

Markizy.

Przedmiotem umowy między wykonawcą a klientem są: roboty budowlano – remontowe wraz z materiałami dostarczonymi przez wykonawcę, polegające na montażu markiz tarasowych lub balkonowych wraz z wszelkimi niezbędnymi pracami dodatkowymi.

Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosi najczęściej do 150 m2 natomiast budynków mieszkalnych do 300m2.

Wynagrodzenie wykonawcy określone jest kwotą ryczałtową z materiałami wliczonymi w cenę usługi. W ramach umowy wydanie towaru nie jest elementem dominującym. W ramach wykonywanych czynności, usługi montażowe, mają charakter podstawowy. Dla prawidłowego funkcjonowania markizy, usługa montażowa jest tak samo istotna jak zastosowane materiały.

Montaż markiz polega na:

 • prawidłowym zwymiarowaniu markizy,
 • przygotowaniu odpowiednich rozmiarów markizy,
 • wykonaniu prac przygotowawczych do montażu, tj. wycięciu ocieplenia nadproża w miejscach zamocowania uchwytów markizy,
 • osadzeniu dystansów montażowych i wklejeniu prętów gwintowanych w nadproże budynku, na których następnie montowana jest markiza, przykręceniu markizy do nadproża budynku.
 • podłączeniu markizy do instalacji elektrycznej lub zamontowaniu ręcznego mechanizmu obsługi wewnątrz budynku.

Montaż markizy wykonywany jest do elementów konstrukcyjnych budynku tj. wieńca lub nadproża.

Sposób zamocowania markizy umożliwia jej późniejszy demontaż, jednak podczas demontażu zostaje zniszczona elewacja budynku, w ścianie i nadprożu pozostają otwory po uchwytach markizy i wklejone pręty montażowe.

Zarówno montaż jak i demontaż powoduje naruszenie elementów konstrukcyjnych budynku/lokalu jeżeli przez naruszenie rozumiemy wiercenie i osadzanie kotew, dybli, prętów w ścianach konstrukcyjnych i nadprożach.

Klasyfikacja statystyczna dla czynności montażu markiz to 43.29.19.

Pergole.

Przedmiotem umowy między wykonawcą a klientem są: roboty budowlano – remontowe wraz z materiałami dostarczonymi przez wykonawcę, polegające na montażu pergoli tarasowych wraz z wszelkimi niezbędnymi pracami dodatkowymi.

Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosi najczęściej do 150 m2 natomiast budynków mieszkalnych do 300m2.

Wynagrodzenie wykonawcy określone jest kwotą ryczałtową z materiałami wliczonymi w cenę usługi. W ramach umowy wydanie towaru nie jest elementem dominującym. W ramach wykonywanych czynności, usługi montażowe, mają charakter podstawowy. Dla prawidłowego funkcjonowania pergoli, usługa montażowa jest tak samo istotna jak zastosowane materiały.

Montaż pergoli polega na:

 • prawidłowym zwymiarowaniu pergoli,
 • przygotowaniu odpowiednich rozmiarów pergoli,
 • wykonaniu prac przygotowawczych do montażu, tj. wycięciu ocieplenia nadproża w miejscach zamocowania uchwytów pergoli, przygotowaniu podłoża tarasu pod montaż konstrukcji pergoli (np. wylanie stup betonowych),
 • osadzeniu dystansów montażowych i wklejeniu prętów gwintowanych w nadproże budynku oraz w uprzednio przygotowane podłoże, na których następnie montowana jest pergola, złożeniu konstrukcji pergoli i przytwierdzeniu jej do budynku i podłoża, podłączeniu pergoli do instalacji elektrycznej lub zamontowaniu ręcznego mechanizmu obsługi.

Montaż pergoli wykonywany jest do elementów konstrukcyjnych budynku tj. wieńca lub nadproża.

Sposób zamocowania pergoli umożliwia jej późniejszy demontaż jednak podczas demontażu zostaje zniszczona elewacja budynku, w ścianie i nadprożu pozostają otwory po uchwytach pergoli i wklejone pręty montażowe.

Zarówno montaż jak i demontaż powoduje naruszenie elementów konstrukcyjnych budynku/lokalu jeżeli przez naruszenie rozumiemy wiercenie i osadzanie kotew, dybli, prętów w ścianach konstrukcyjnych i nadprożach.

Klasyfikacja statystyczna dla czynności montażu markiz to 43.29.19.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy można stosować stawkę VAT 8% dla dostawy i montażu: rolet aluminiowych zewnętrznych, rolet tkaninowych zewnętrznych, żaluzji fasadowych, markiz i pergoli w budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy (doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku), zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, stawkę podatku o której mowa w art. 41 ust. 2 ww. ustawy stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Sprzedawane przez firmę Wnioskodawcy produkty tj.: rolety aluminiowe zewnętrzne, rolety tkaninowe zewnętrzne, żaluzje fasadowe, markizy i pergole są zawsze montowane w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, bądź przebudowy budynków.

Wyjątkowo często wykonywane montaże dotyczą termomodernizacji budynków mieszkalnych, które dzięki zamontowanym osłonom przeciwsłonecznym zyskują na mniejszym zużyciu energii potrzebnej do:

 1. ogrzania pomieszczeń w zimne dni,
 2. chłodzenia pomieszczeń w ciepłe dni (rezygnacja z klimatyzacji bądź korzystania z różnego rodzaju wentylatorów).

Zgodnie z definicjami słownikowymi modernizacja to unowocześnienie, trwałe ulepszenie czegoś np. istniejącego obiektu budowlanego, natomiast termomodernizacja dodatkowo dotyczy właściwości cieplnych.

Każdy z wymienionych przez Zainteresowanego produktów unowocześnia oraz podnosi wartość użytkową budynku, zwiększając jego odporność na włamanie (dot. rolet aluminiowych zewnętrznych), wyciszając znajdujące się w nim pomieszczenia, chroniąc okna przed działaniem czynników zewnętrznych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u., opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 u.p.t.u. przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 u.p.t.u., przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 u.p.t.u., każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. u.p.t.u., stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83; art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 u.p.t.u. dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 i 2 u.p.t.u., w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się - w myśl art. 41 ust. 12 u.p.t.u. – do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się, w myśl art. 41 ust. 12a u.p.t.u. - obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 12b u.p.t.u., do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust 12c u.p.t.u.).

Należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 2 pkt 12 u.p.t.u., zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) (dalej: u.p.b.).

Zgodnie z art. 3 pkt 6 u.p.b., przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Z kolei zgodnie z art. 3 ust. 7a u.p.b., przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie ni wymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Natomiast definicję remontu zawarto w art. 3 pkt 8 u.p.b. Zgodnie z jego brzmieniem przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Modernizacja oznacza unowocześnienie, uwspółcześnienie produktu, trwałe ulepszenie np. istniejącego obiektu budowlanego prowadzące do zwiększenia jego wartości użytkowej. Obejmuje prace związane z podnoszeniem walorów estetycznych i użytkowych budynku lub innego produktu.

W ramach modernizacji może zostać wzbogacona architektura budynków, projektowanych niegdyś według uniwersalnego wzorca, prowadząc do nadania budynkowi wyrazu odpowiadającego panującym aktualnie modom i gustom.

W myśl przepisu art. 5a u.p.t.u. towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, że do czynności o których mowa we wniosku, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011r., nie należy odwoływać się do klasyfikacji statystycznych, gdyż dla tych czynności przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie powołują symboli statystycznych.

Zauważa się, iż przy ustaleniu właściwej stawki podatku od towarów i usług decydujące znaczenie ma ustalenie, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów, czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 u.p.t.u.

Strony w umowach cywilnoprawnych określają, co jest przedmiotem sprzedaży. Wobec powyższego, jeżeli przedmiotem sprzedaży ma być konkretna usługa nie powinno się wyodrębniać poszczególnych elementów, które złożyły się na tę usługę i opodatkować ich osobno, ponieważ usługodawca sprzedaje określoną usługę a nie elementy.

Biorąc pod uwagę przedstawiony wyżej stan prawny należy stwierdzić, że w sytuacji świadczenia przez firmę Wnioskodawcy opisanych we wniosku usług montażu wyprodukowanych samodzielnie lub zakupionych u innych producentów rolet/żaluzji/markiz/pergoli w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, na podstawie zawartych umów na wykonanie prac montażowo-budowlanych, z których wynikać będzie, iż cena usługi zawiera w sobie również koszt montowanego towaru, do całej wartości tych usług zastosowanie będzie miała 8% stawka podatku od towarów i usług.

Wskazać przy tym należy, że montaż wskazanych rolet/żaluzji/markiz/pergoli mieści się w pojęciu modernizacji obiektu budowlanego lub jego części, bowiem nastąpi jego trwałe ulepszenie prowadzące do zwiększenia jego wartości użytkowej. Dodatkowo montaż ten podniesie walory użytkowe obiektu budowlanego lub jego części. Wskazane w opisie stanu faktycznego rolety/żaluzje/markizy/pergole stanowią nie tylko element dekoracyjny, lecz niejednokrotnie pełnią funkcje zabezpieczające przed włamaniem, izolującą, jak też chronią przed czynnikami zewnętrznymi takimi jak nadmierne nagrzewanie lub wychładzaniu budynku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe - w zakresie 8% stawki podatku VAT dla dostawy i montażu rolet aluminiowych zewnętrznych, rolet tkaninowych zewnętrznych, żaluzji fasadowych,
 • nieprawidłowe – w zakresie 8% stawki podatku VAT dla dostawy i montażu markiz oraz pergoli.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W świetle art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Ponadto, art. 8 ust. 1 ustawy określa, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 23%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 8%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Stosownie do art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym – zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy – rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Według art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, to:

 1. w grupie 111:
  1. w klasie 1110 – budynki mieszkalne jednorodzinne. Klasa obejmuje: samodzielne budynki takie jak: pawilony, wille, domki wypoczynkowe, leśniczówki, domy mieszkalne w gospodarstwach rolnych, rezydencje wiejskie, domy letnie itp. Domy bliźniacze lub szeregowe, w których każde mieszkanie ma swoje własne wejście z poziomu gruntu. Klasa nie obejmuje: budynków gospodarstw rolnych (1271), budynków o dwóch mieszkaniach (1121) Budynków o trzech i więcej mieszkaniach (1122),
 2. w grupie 112:
  1. w klasie 1121 – budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe. Klasa obejmuje: budynki samodzielne, domy bliźniacze lub szeregowe o dwóch mieszkaniach.
  2. w klasie 1122 – budynki o trzech i więcej mieszkaniach. Klasa obejmuje: budynki mieszkalne pozostałe, takie jak: budynki mieszkalne, o trzech i więcej mieszkaniach. Klasa nie obejmuje: budynków zbiorowego zamieszkania (1130), hoteli (1211), schronisk młodzieżowych, domków kempingowych, domów wypoczynkowych (1212).
 3. w grupie 113:
  1. w klasie 1130 – budynki zbiorowego zamieszkania. Klasa obejmuje: budynki zbiorowego zamieszkania, w tym domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych, np.: domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych itp., budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych, budynki rezydencji prezydenckich i biskupich. Klasa nie obejmuje: szpitali, klinik i budynków instytucji z opieką medyczną (lekarską lub pielęgniarską) (1264), zabudowań koszarowych (1274).

Art. 41 ust. 12b ustawy stanowi, iż do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Powołany przepis (art. 41 ust. 12 ustawy) stanowi implementację art. 98 ust. 1 i ust. 2 zdanie pierwsze Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L Nr 347, str. 1 ze zm.). Zgodnie z art. 98 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE, państwa członkowskie mogą stosować jedną lub dwie stawki obniżone. W myśl art. 98 ust. 2 zdanie pierwsze Dyrektywy 2006/112/WE, stawki obniżone mają zastosowanie wyłącznie do dostaw towarów i świadczenia usług, których kategorie są określone w załączniku III. W załączniku tym, zatytułowanym: „Wykaz dostaw towarów i świadczenia usług, do których można zastosować stawki obniżone, o których mowa w art. 98”, w poz. 10 wskazano na dostawę, budowę, remont i przebudowę budynków mieszkalnych w ramach polityki społecznej.

Mając na uwadze ww. przepisy, należy zauważyć, iż przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie czy czynności wykonywane przez podatnika mieszczą się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

W związku z tym, że przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie definiują pojęć „budowa”, „remont”, „modernizacja”, „przebudowa”, „roboty budowlane”, „termomodernizacja”, należy dokonać ich wykładni w oparciu o przepisy z innych dziedzin oraz odwołać się do rozumienia tych terminów przyjętego w języku potocznym.

W myśl art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o:

 • budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (pkt 6),
 • robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (pkt 7),
 • przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; (...) (pkt 7a),
 • remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (pkt 8).

Według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 70, kol. 2), przez budowę należy rozumieć m.in. wznoszenie budowli, budowanie (...). Natomiast „budować” to znaczy wznosić budowle, pomieszczenia, ich części lub zespoły.

Natomiast „przebudowa” – zgodnie z ww. Słownikiem języka polskiego (str. 770, kol. 1) – to zmiana istniejącego stanu czegoś na inny; ulepszenie, poprawienie czegoś.

Pojęcie „modernizacja” – według ww. Słownika (str. 474, kol. 2) – oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś.

W znaczeniu słownikowym („Współczesny słownik języka polskiego”, red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), „remont” oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast „montaż” to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji. Z kolei „instalować” oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne.

W świetle art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r., poz. 712) przez przedsięwzięcie termomodernizacyjne rozumie się przedsięwzięcie, którego przedmiotem jest:

 1. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
 2. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
 3. wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,
 4. całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji;

Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej 8% stawki podatku.

Zauważyć należy, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

Strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa remontowa, budowlana, budowlano-montażowa, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia itp.). Wyliczenie co składa się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych).

Świadczenie kompleksowe (złożone) to zgodnie z orzecznictwem TSUE szereg działań podejmowanych przez podatnika na rzecz konsumenta, które z gospodarczego punktu widzenia tworzy jedną całość i z podatkowego punktu widzenia nie powinno być w sposób sztuczny dzielone.

Natomiast o tym, czy będziemy mieli do czynienia z dostawą towarów, czy świadczeniem usług powinien przesądzić element, który w ramach danego świadczenia ma charakter dominujący (zob. np. wyroki TSUE: z 2 maja 1996 r. w sprawie C-231/94, Faaborg – Gelting Linien; z 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd p-ko Commissioners of Custom and Excise; z 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04, Levob Verzekeringen BV i OV Bank NV v Staatssecretaris van Financien, z glosą P. Selera, opubl. Lex/el. 2010). Jeżeli elementem dominującym w ramach danej transakcji będzie wydanie towaru w celu przeniesienia prawa do rozporządzania nim jak właściciel, zaś pozostałe czynności będą miały charakter pomocniczy lub uboczny wówczas transakcja powinna być traktowana jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Natomiast w przypadku gdy istotą transakcji będą inne czynności to mimo, że w ramach takiej transakcji może także wystąpić wydanie towaru, powinna być ona traktowana jako świadczenie usług.

Z opisu sprawy wynika, że Firma Wnioskodawcy, który jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, produkuje z zakupionych komponentów:

 1. Rolety aluminiowe zewnętrzne - wyposażone w skrzynkę aluminiową oraz pancerz wykonany z profili aluminiowych i wypełnionych pianką poliuretanową. Rolety aluminiowe zewnętrzne montowane są w trzech opcjach: a) nawierzchniowo i do elewacji budynku, b) podtynkowo w warstwie izolacji cieplnej budynku c) pod nadprożem okna (wariant rolet naokiennych, zintegrowanych z oknem).

A także zakupuje gotowe produkty:

 1. Rolety tkaninowe zewnętrzne - wyposażone w skrzynkę aluminiową oraz tkaninę wykonaną z włókien poliestrowych pokrywanych PCV. Rolety tkaninowe zewnętrzne zawsze montowane są na zewnątrz obiektu budowlanego, zintegrowane w sposób trwały z konstrukcją budynku. Montaż może być wykonany w następujących opcjach: a) nawierzchniowo do elewacji budynku, b) podtynkowo w warstwie izolacji cieplnej budynku, c) we wnęce okiennej od zewnętrznej strony.
 2. Żaluzje fasadowe - wyposażone w kasetę lub blachę osłonową oraz lamele wykonane z profilowanego aluminium. Żaluzje fasadowe zawsze montowane są na zewnątrz obiektu budowlanego, zintegrowane w sposób trwały z konstrukcją budynku. Żaluzje fasadowe montowane są w trzech opcjach: a) nawierzchniowo do elewacji budynku, b) podtynkowo w| warstwie izolacji cieplnej budynku, c) we wnęce okiennej od zewnętrznej strony.
 3. Markizy - wyposażone w konstrukcję aluminiową oraz poszycie tkaninowe wykonane z akrylu i odpowiednio zaimpregnowane. Markizy montowane są w sposób trwały na elewacji budynku.
 4. Pergole - wyposażone w konstrukcję składającą się z pionowych i poziomych profili aluminiowych, oraz poszycia wykonanego z wodoodpornych tkanin PCV. Pergole montowane są w sposób trwały na elewacji budynku.

Wszystkie wyżej wymienione wyroby są sprzedawane na podstawie umowy kompleksowej, w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, bez wyszczególnionych wartości towarów i usługi montażu na fakturze końcowej. Roboty budowlane polegające na montażu rolet aluminiowych zewnętrznych, rolet tkaninowych zewnętrznych, żaluzji fasadowych, markiz oraz pergoli jako elementów trwale związanych z budynkiem mieszkalnym zmieniają stan techniczny oraz podnoszą wartość użytkową lokalu czy budynku mieszkalnego.

Ponadto ww. produkty stanowią ochronę przed promieniowaniem słonecznym, co oznacza, że latem pozwalają zredukować wpływ wysokiej temperatury do pomieszczeń dzięki czemu zmniejszają zużycie energii potrzebnej do chłodzenia budynków. Po drugie, zapobiegają utracie ciepła przez okna w zimne dni i w konsekwencji zmniejszają straty energii cieplnej. Obie cechy ww. produktów pozytywnie wpływają na zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków oraz ochronę środowiska. Przedmiotem umowy między wykonawcą a klientem są: roboty budowlano – remontowe wraz z materiałami dostarczonymi przez wykonawcę, polegające na montażu rolet zewnętrznych aluminiowych, rolet zewnętrznych tkaninowych, żaluzji fasadowych, markiz oraz pergoli wraz z wszelkimi niezbędnymi pracami dodatkowymi. Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosi najczęściej do 150 m2 natomiast budynków mieszkalnych do 300m2. Wynagrodzenie wykonawcy określone jest kwotą ryczałtową z materiałami wliczonymi w cenę usługi. W ramach umowy wydanie towaru nie jest elementem dominującym. W ramach wykonywanych czynności, usługi montażowe, mają charakter podstawowy. Dla prawidłowego funkcjonowania rolet, żaluzji, markiz i pergoli, usługa montażowa jest tak samo istotna jak zastosowane materiały. Klasyfikacja statystyczna dla czynności montażu rolet zewnętrznych aluminiowych, rolet zewnętrznych tkaninowych, żaluzji fasadowych to 43.32.10.0, a dla markiz i pergoli to 43.29.19.

Odnosząc się do montażu rolet aluminiowych zewnętrznych, rolet tkaninowych zewnętrznych i żaluzji fasadowych w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, należy zauważyć, że niewątpliwie ich montaż - niezależnie od rodzaju czy sposobu montażu, skutecznie chronią budynki przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych - słońcem, deszczem, wiatrem, śniegiem i mrozem, poprawiają bilans energetyczny domu czy mieszkania, wpływają dodatnio na izolację akustyczną, w odczuwalny sposób obniżając poziom hałasu w pomieszczeniach. Ponadto mogą stanowić zabezpieczenie antywłamaniowe, co wskazuje na tak silne połączenie konstrukcyjne montowanych rolet i żaluzji fasadowych z elementem obiektu budowalnego/lokalu, że powstaje trwała zabudowa spełniająca określoną funkcję użytkową. Zatem montaż wymienionych wyżej technik osłonowych wpisuje się w usługę termomodernizacji.

Usługi w powyższym zakresie wykonywane są więc w ramach czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy. W tej sytuacji 8% stawka podatku przewidziana przepisem art. 41 ust. 12 ustawy znajdzie zastosowanie do całości robót, wykonywanych w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym tj. w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2 oraz w lokalach mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2.

Zatem mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że do usług montażu rolet aluminiowych zewnętrznych, rolet tkaninowych zewnętrznych, żaluzji fasadowych, wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym zastosowanie znajdzie stawka podatku w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 12 z uwzględnieniem ust. 12b i 12c art. 41 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy.

Natomiast mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że dla wykonywanej przez Wnioskodawcę czynności polegających na montażu markiz i pergoli w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zastosowanie znajdzie 23% stawka podatku od towarów i usług. W wyniku montażu ww. towarów nie nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego budynku (lokalu). Z uwagi na rodzaj materiałów, z których wykonywane są ww. towary, nie mogą one pełnić funkcji ochrony i izolacji samego budynku. Wykonywane przez Zainteresowanego czynności nie dotyczą budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy, nie mieszczą się zatem w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, gdyż w istocie czynności te będą jedynie zaopatrywaniem budynku (lokalu mieszkalnego) w elementy wyposażenia, niestanowiące jego elementów konstrukcyjnych.

Należy podkreślić, że z uwagi na to, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy i nie podlegają ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, zaś możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna, uznać trzeba, że stawki te winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna, 8% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, a nie do wszystkich czynności dotyczących samego instalowania, montażu różnych towarów.

Niewątpliwie współczesne wymagania rodzą potrzebę modernizacji budynków zarówno mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Prace modernizacyjne wiążą się często ze zmianami konstrukcyjnymi w budynku. Przyczyną modernizacji jest konieczność unowocześnienia istniejących budynków, zmiana rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych oraz poprawienie standardu wyposażenia – założenia nowych instalacji np. grzewczych, czy nowych urządzeń technicznych.

Czynności polegające na montażu markiz i pergoli nie dotyczą substancji samego budynku (lokalu) lecz są zaopatrywaniem budynku w elementy wyposażenia – na indywidualne zamówienie klienta. Wyposażenie – w postaci markiz i pergoli – z pewnością nie stanowi elementów konstrukcyjnych budynku. Czynności montażu markiz i pergoli nie można też zaliczyć do remontów. Byłoby to niedopuszczalne stosowanie wykładni rozszerzającej, która jest wyłączona w odniesieniu do przepisów mających charakter wyjątkowy, a takimi są właśnie normy statuujące możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej.

Podsumowując, dla montażu markiz i pergoli Zainteresowany nie może stosować preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8%. Wnioskodawca powinien zastosować stawkę podatku w wysokości 23% zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

Zatem oceniając stanowisko Wnioskodawcy w zakresie montażu markiz i pergoli, należało uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.