IPTPP1/4512-128/15-4/IG | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku VAT dla usług montażowych
IPTPP1/4512-128/15-4/IGinterpretacja indywidualna
 1. montaż
 2. stawki podatku
 3. usługi montażowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2015 r. (data wpływu 03 marca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 07 kwietnia 2015 r. (data wpływu 09 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • 8% stawki podatku VAT dla usług montażu: stolarki okiennej, rolet zewnętrznych i parapetów wewnętrznych i zewnętrznych - jest prawidłowe.
 • 8% stawki podatku VAT dla usług montażu bram garażowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 03 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług montażu rolet zewnętrznych, stolarki okiennej, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, bram garażowych, rolet, żaluzji wewnętrznych.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 07 kwietnia 2015 r. (data wpływu 09 kwietnia 2015r.) w zakresie doprecyzowania zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

 1. sprzedaż stolarki drzwiowej (PKD 47.52 Z);
 2. zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32 Z).

Zainteresowana zamierza rozszerzyć działalność o:

 1. zakładanie bram garażowych;
 2. zakładanie stolarki okiennej;
 3. zakładanie rolet zewnętrznych;
 4. zakładanie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych;
 5. zakładanie rolet, żaluzji wewnętrznych.

Wnioskodawczyni jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzi księgę przychodów i rozchodów, jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Rozszerzona działalność polegać będzie na:

 1. sprzedaży rolet zewnętrznych, wewnętrznych, żaluzji, parapetów, okien, bram garażowych oraz
 2. na świadczeniu kompleksowej usługi remontowo-budowlanej montażu okien, rolet, żaluzji wewnętrznych, zewnętrznych, bram garażowych, wykonywanej na indywidualne zamówienie klienta wewnątrz lub na zewnątrz budynków mieszkalnych i lokali w ramach umowy o świadczenie przez Zainteresowaną usługi remontowo-budowlanej z materiałów dostarczanych przez Wnioskodawczynię.

Zlecenia na usługę remontowo-budowlaną Zainteresowana otrzymuje od osób fizycznych i od firm deweloperskich, czy spółdzielni mieszkaniowej. Usługa wykonywana będzie w nowo budowanych domach i lokalach, jak i w domach i mieszkaniach remontowanych.

Kolejne etapy usługi:

 1. pomiary u klienta;
 2. wybór produktów, które mają być montowane, bezpośrednio w sklepie Wnioskodawczyni lub w katalogach, które posiada Zainteresowana od producenta;
 3. podpisanie umowy o roboty remontowo-budowlane;
 4. zakup produktów (żaluzji, rolet, okien, parapetów, bram) przez Wnioskodawczynię u producentów,
 5. transport i montaż produktów (okna, żaluzje, rolety, bramy, parapety na miejscu u klienta);
 6. odbiór usługi przez klienta, sporządzenie protokołu.

Usługa ma charakter kompleksowy. Jej głównym elementem jest montaż u klienta, gdyż pochłania on najwięcej czasu i pracy przy składaniu elementów, łączeniu ich z wnęką bramową, okienną, z ramą okienną. Usługa wyceniana jest również kompleksowo, bez wyodrębniania cen jej poszczególnych elementów.

Usługa będzie wykonywana przez zatrudnionego montera.

Usługi będące przedmiotem wniosku wykonywane będą w ramach umowy z klientem o świadczeniu usługi remontowo-budowlanej, obejmującej budowę nowego obiektu, rozbudowę, nadbudowę, remont istniejącego obiektu, modernizację, termomodernizację obiektów budowlanych lub ich części.

Wnioskodawczyni będzie również prowadzić sprzedaż towarów: okien, rolet i innych wymienionych we wniosku, bez opcji montażu - stosować tu będzie stawkę 23%. Sprzedaż towarów nie jest przedmiotem wniosku. Wymienienie ich w tym punkcie ma tylko charakter uściślenia przedmiotu rozszerzenia działalności.

Usługi będące przedmiotem wniosku wykonywane będą w obiektach budowlanych, objętych społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12a i ust. 12b ustawy o podatku od towarów i usług.

Na wszystkie usługi Zainteresowana zawiera umowy o wykonanie robót remontowo-budowlanych. Do chwili obecnej wykonywany jest montaż stolarki drzwiowej (interpretacja indywidualna IPTPP1/443-509/14-2/MH z 22 września 2014). Wnioskodawczyni zamierza rozszerzyć działalność o usługi wymienione we wniosku (zakładanie bram garażowych, stolarki okiennej, zakładanie rolet, żaluzji wewnętrznych i zewnętrznych, montaż parapetów) oraz o sprzedaż wymienionych powyżej towarów (sam towar, bez opcji montażu).

W umowie zawarty jest przedmiot usługi remontowo - budowlanej, określenie ceny jako całość za kompleksową usługę, terminu realizacji, warunków gwarancji, określenie z czyich materiałów wykonana będzie usługa, warunki zapłaty, na końcu znajduje się załącznik zawierający zestawienie prac wchodzących w zakres usługi (informacje o pomiarze, wybór materiałów, informacje o transporcie, o pracach remontowych, budowlanych, wykonywanych na miejscu u klienta - bez podawania cen, wyłącznie informacyjnie). Po wykonaniu usługi spisywany jest protokół zdawczo-odbiorczy wykonanych robót budowlano - remontowych, który stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

Usługa wyceniana jest kompleksowo, bez wyszczególniania poszczególnych elementów usługi. Usługa remontowo-budowlana fakturowana jest jako całość, czyli „za usługę remontowo- budowlaną”. Na fakturze i w umowie nie ma rozbicia na cenę usługi i cenę użytych wyrobów i materiałów. Nie ma odrębnego fakturowania robocizny i materiałów. W ramach wykonywanych czynności wchodzących w skład wykonywanej usługi remontowo-budowlanej, elementem dominującym jest usługa remontowo-budowlana, polegająca na montażu zamówionego przez klienta materiału (rolet, żaluzji, itp., wymienionych we wniosku). Montaż wymienionych we wniosku materiałów nie jest czynnością pozostałą, nie ma charakteru ubocznego, ani pomocniczego. Stanowi on bowiem główny przedmiot zawartej umowy. Montaż jest kompleksową usługą remontowo - budowlaną, ma charakter podstawowej czynności.

Montaż rolet, żaluzji wewnętrznych, nie powoduje trwałego przytwierdzania ich do budynku. Łatwy jest demontaż i jeżeli są zgodne wymiary, kolor, można je bez większego problemu po demontażu zamontować w innym budynku lub mieszkaniu. Wewnętrzne rolety i wewnętrzne żaluzje stanowią raczej wyposażenie mieszkania czy budynku. Usługa montażu tych elementów winna być opodatkowana 23% stawką, bez względu na miejsce ich montażu.

Montaż żaluzji, rolet zewnętrznych, fasadowych w zależności od typu może być natynkowe, na fasadzie słupkowo-ryglowej lub podtynkowy i polega na dokonaniu nawierceń pod kotwy i kołki rozporowe. Następnie za pomocą pistoletu budowlanego wprowadza się klej żywiczo-poliestrowy o wysokiej wytrzymałości. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie w otwory kotew i kołków rozporowych. Po zastygnięciu kleju otrzymuje się trwale związane z podłożem, bardzo wytrzymałe elementy umożliwiające przykręcenie do nich prowadnic oraz skrzynek z szyną główną wraz z napędem.

W przypadku żaluzji podtynkowych dodatkowo na kątownikach zamieszczonych na czole skrzynki lub osłony montowany jest styropian bądź styrodur, założona jest siatka wzmacniająca i całość zostaje otynkowana. W zależności od rodzaju napędu konieczne jest podłączenie silników elektrycznych do źródła prądu i np. przełącznika lub też przewiercenie stolarki okiennej, drzwiowej i przeprowadzenie wałka służącego jako łącznik korby. W celu podłączenia zasilania należy bruzdownicą przygotować rowek pod kabel, a następnie zakleić go tynkiem. Za pomocą wiertarki przewierca się otwór w stolarce okiennej lub drzwiowej, aby podłączyć się do źródła prądu. Koniec kabla łączy się z jednej strony za pomocą złącza z przewodem napędu, a z drugiej do prądu.

W przypadku demontażu żaluzji i rolet zewnętrznych, konieczne jest naruszenie fasady, usunięcie tynku, ocieplenia, siatki wzmacniającej, kotew, kołków rozporowych, elementów uszczelniających (np. pianki montażowej). Pozostają nawiercenia w stolarce okiennej i drzwiowej, co wiąże się z uszkodzeniem budynku. Uszkodzeniu ulegają również materiały użyte przy montażu: prowadnice, osłony, kątowniki, pióra. W przypadku żaluzji i rolet montowanych na fasadzie po zdemontowaniu pozostają dziury po śrubach, kotwach, co wymaga zalepiania, tynkowania, malowania fasady. Zdemontowane elementy nie nadają się do kolejnego montażu, trzeba je zezłomować.

Montaż parapetów i okien odbywa się poprzez zamocowanie ich na trwałe we wnęce okiennej budynku za pomocą kotew i materiałów uszczelniających, takich jak pianki, silikony, kleje. Nawierca się otwory we wnęce okiennej, w których montuje się kotwy, mocując na stałe okna i parapety. Demontaż okna czy parapetu zawsze wiąże się z uszkodzeniem produktu, np.: pęknięciem, porysowaniem, stłuczeniem, uszkodzeniem wnęki okiennej, którą to trzeba ponownie tynkować, szpachlować, malować (następuje uszkodzenie materiału i budynku). Zdemontowane okna wypaczają się i tym samym nie ma możliwości zamontować ich ponownie.

Bramy garażowe - montowanie ich polega na dokonaniu nawierceń pod kotwy i kołki rozporowe. W otwory wprowadza się klej żywico-poliestrowy, o wysokiej wytrzymałości. Następnie wprowadza się w otwory kotwy i kołki rozporowe. Po zastygnięciu kleju uzyskuje się trwałe podłoże umożliwiające przykręcenie prowadnic oraz skrzynek, konsoli, na których zawiesza się rurę nawojową. Montowanie napędu ma podobny przebieg jak w pozycji wyżej. Po zamontowaniu elementów bramy i napędu, brama stanowi element konstrukcyjny domu, jest bowiem zamontowana na trwałe z konstrukcją budynku. W przypadku demontażu bramy garażowej, następuje uszkodzenie wnęki garażowej, pozostają dziury po kotwach, po przeprowadzeniu kabli z napędem. Krzywią się również elementy bramy, ulegają porysowaniu, zniekształceniom. Nie ma możliwości, aby zdemontowaną bramę montować ponownie w innym budynku. Mają na to duży wpływ uszkodzenia elementów bramy, jak również wymiary, które dostosowane są do indywidualnych potrzeb klienta. Bramy garażowe montowane będą w garażach wolnostojących (nie jest to przedmiotem wniosku), jak również w garażach znajdujących się w kubaturze budynku – przedmiot wniosku.

Montaż bram garażowych będzie dokonywany w garażach, w budynkach jednorodzinnych, jak również w budynkach wielorodzinnych, sklasyfikowanych w grupie PKOB 11:

 • prace będą wykonywane w ramach całego zadania inwestycyjnego (w ramach umowy ze spółdzielnią, właścicielem budynku),
 • prace będą również wykonywane w garażach, w wybudowanych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, na podstawie umowy o roboty remontowo-budowlane obejmujące wymianę lub montaż bramy jako osobne zlecenie,
 • prace będą wykonywane w garażach, w wybudowanych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, na podstawie umowy o roboty remontowo-budowlane obejmujące wymianę lub montaż bramy.

W związku z demontażem rolet, żaluzji zewnętrznych, bram garażowych, parapetów, okien zawsze następuje uszkodzenie materiałów i fasady budynku. Następuje konieczność złomowania materiałów, a budynek po demontażu podlega rekonstrukcji, malowaniu, tynkowaniu, zalepianiu dziur.

Przedmiotem wniosku są usługi świadczone tylko w lokalach i domach mieszkalnych. Wniosek nie obejmuje lokali i budynków użytkowych.

Klasyfikacja statystyczna usług wykonywanych przez Zainteresowaną:

 • 45.12.11-00.00 Roboty związane z montażem futryn drzwiowych i ram okiennych, montaż rolet, żaluzji drzwiowych i okiennych, bram rolowanych (garażowych), rolet materiałowych.
 • 43.32.10.0 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej - montaż okien, parapetów.

PKWiU ustalono na podstawie interpretacji podatkowych innych podatników. Zainteresowana nie występowała do GUS o interpretacje PKWiU.

Klasyfikacja obiektów będących przedmiotem wniosku wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych:

 • 111
 • 112
 • 113
 • lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych PKOB 12.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w obecnym stanie prawnym świadczenie kompleksowej usługi polegającej na montażu:

 • rolet zewnętrznych;
 • stolarki okiennej;
 • parapetów wewnętrznych i zewnętrznych;
 • bram garażowych

zakupionych u producenta, wykonywane na indywidualne zamówienie klienta w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, wykonane na podstawie umowy o świadczenie robót budowlano-remontowych, należy traktować jako usługę podlegającą opodatkowaniu stawką 8% VAT na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r....

Zdaniem Wnioskodawcy, przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się w myśl ust. 12c ustawy o VAT – obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych (PKOB 11), oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w dziale PKOB 12. Mając to na uwadze Wnioskodawczyni stwierdza, iż montując:

 • okna;
 • bramy garażowe;
 • rolety zewnętrzne;
 • parapety wewnętrzne i zewnętrzne;

w budynku lub lokalu mieszkalnym, nabytych u producentów, w ramach umowy o świadczenie usługi remontowo-budowlanej:

 1. w budynkach jednorodzinnych zaliczonych do grupy PKOB 11 o powierzchni użytkowej do 300 m kw;
 2. w lokalach mieszkalnych zaliczanych do grupy PKOB 11 o powierzchni użytkowej do 150 m kw.
 3. w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach niemieszkalnych zaliczanych do grupy PKOB 12, o powierzchni użytkowej nieprzekraczających 150 m kw.

będzie miała prawo stosować preferencyjną stawkę VAT 8%.

Stanowisko swoje Zainteresowana opiera na indywidualnej interpretacji podatkowej ILPP4/443-537/12-2/BA

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego:
 • jest prawidłowe - w zakresie 8% stawki podatku VAT dla usług montażu: stolarki okiennej, rolet zewnętrznych i parapetów wewnętrznych i zewnętrznych
 • jest nieprawidłowe – w zakresie 8% stawki podatku VAT dla usług montażu bram garażowych.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W świetle art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Ponadto, art. 8 ust. 1 ustawy określa, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 23%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 8%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Stosownie do art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym – zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy – rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Według art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, to:

 1. w grupie 111:
  1. w klasie 1110 – budynki mieszkalne jednorodzinne. Klasa obejmuje: samodzielne budynki takie jak: pawilony, wille, domki wypoczynkowe, leśniczówki, domy mieszkalne w gospodarstwach rolnych, rezydencje wiejskie, domy letnie itp. Domy bliźniacze lub szeregowe, w których każde mieszkanie ma swoje własne wejście z poziomu gruntu. Klasa nie obejmuje: budynków gospodarstw rolnych (1271), budynków o dwóch mieszkaniach (1121) Budynków o trzech i więcej mieszkaniach (1122),
 2. w grupie 112:
  1. w klasie 1121 – budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe. Klasa obejmuje: budynki samodzielne, domy bliźniacze lub szeregowe o dwóch mieszkaniach.
  2. w klasie 1122 – budynki o trzech i więcej mieszkaniach. Klasa obejmuje: budynki mieszkalne pozostałe, takie jak: budynki mieszkalne, o trzech i więcej mieszkaniach. Klasa nie obejmuje: budynków zbiorowego zamieszkania (1130), hoteli (1211), schronisk młodzieżowych, domków kempingowych, domów wypoczynkowych (1212).
 3. w grupie 113:
  1. w klasie 1130 – budynki zbiorowego zamieszkania. Klasa obejmuje: budynki zbiorowego zamieszkania, w tym domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych, np.: domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych itp., budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych, budynki rezydencji prezydenckich i biskupich. Klasa nie obejmuje: szpitali, klinik i budynków instytucji z opieką medyczną (lekarską lub pielęgniarską) (1264), zabudowań koszarowych (1274).

Art. 41 ust. 12b ustawy stanowi, iż do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Powołany przepis (art. 41 ust. 12 ustawy) stanowi implementację art. 98 ust. 1 i ust. 2 zdanie pierwsze Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L Nr 347, str. 1 ze zm.). Zgodnie z art. 98 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE, państwa członkowskie mogą stosować jedną lub dwie stawki obniżone. W myśl art. 98 ust. 2 zdanie pierwsze Dyrektywy 2006/112/WE, stawki obniżone mają zastosowanie wyłącznie do dostaw towarów i świadczenia usług, których kategorie są określone w załączniku III. W załączniku tym, zatytułowanym: „Wykaz dostaw towarów i świadczenia usług, do których można zastosować stawki obniżone, o których mowa w art. 98”, w poz. 10 wskazano na dostawę, budowę, remont i przebudowę budynków mieszkalnych w ramach polityki społecznej.

Mając na uwadze ww. przepisy, należy zauważyć, iż przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie czy czynności wykonywane przez podatnika mieszczą się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

W związku z tym, że przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie definiują pojęć „budowa”, „remont”, „modernizacja”, „przebudowa”, „roboty budowlane”, „termomodernizacja”, należy dokonać ich wykładni w oparciu o przepisy z innych dziedzin oraz odwołać się do rozumienia tych terminów przyjętego w języku potocznym.

W myśl art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o:

 • budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (pkt 6),
 • robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (pkt 7),
 • przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; (...) (pkt 7a),
 • remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (pkt 8).

Według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 70, kol. 2), przez budowę należy rozumieć m.in. wznoszenie budowli, budowanie (...). Natomiast „budować” to znaczy wznosić budowle, pomieszczenia, ich części lub zespoły.

Natomiast „przebudowa” – zgodnie z ww. Słownikiem języka polskiego (str. 770, kol. 1) – to zmiana istniejącego stanu czegoś na inny; ulepszenie, poprawienie czegoś.

Pojęcie „modernizacja” – według ww. Słownika (str. 474, kol. 2) – oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś.

W znaczeniu słownikowym („Współczesny słownik języka polskiego”, red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), „remont” oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast „montaż” to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji. Z kolei „instalować” oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne.

W świetle art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r., poz. 712) przez przedsięwzięcie termomodernizacyjne rozumie się przedsięwzięcie, którego przedmiotem jest:

 1. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
 2. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
 3. wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,
 4. całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji;

Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej 8% stawki podatku.

Zauważyć należy, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

Strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa remontowa, budowlana, budowlano-montażowa, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia itp.). Wyliczenie co składa się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych).

Świadczenie kompleksowe (złożone) to zgodnie z orzecznictwem TSUE szereg działań podejmowanych przez podatnika na rzecz konsumenta, które z gospodarczego punktu widzenia tworzy jedną całość i z podatkowego punktu widzenia nie powinno być w sposób sztuczny dzielone.

Natomiast o tym, czy będziemy mieli do czynienia z dostawą towarów, czy świadczeniem usług powinien przesądzić element, który w ramach danego świadczenia ma charakter dominujący (zob. np. wyroki TSUE: z 2 maja 1996 r. w sprawie C-231/94, Faaborg – Gelting Linien; z 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd p-ko Commissioners of Custom and Excise; z 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04, Levob Verzekeringen BV i OV Bank NV v Staatssecretaris van Financien, z glosą P. Selera, opubl. Lex/el. 2010). Jeżeli elementem dominującym w ramach danej transakcji będzie wydanie towaru w celu przeniesienia prawa do rozporządzania nim jak właściciel, zaś pozostałe czynności będą miały charakter pomocniczy lub uboczny wówczas transakcja powinna być traktowana jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Natomiast w przypadku gdy istotą transakcji będą inne czynności to mimo, że w ramach takiej transakcji może także wystąpić wydanie towaru, powinna być ona traktowana jako świadczenie usług.

Z opisu sprawy wynika, iż Zainteresowana zamierza rozszerzyć działalność m.in.o:

 1. zakładanie bram garażowych;
 2. zakładanie stolarki okiennej;
 3. zakładanie rolet zewnętrznych;
 4. zakładanie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych;

Wnioskodawczyni jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzi księgę przychodów i rozchodów, jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Rozszerzona działalność polegać będzie na:

 1. sprzedaży rolet zewnętrznych, wewnętrznych, żaluzji, parapetów, okien, bram garażowych oraz
 2. na świadczeniu kompleksowej usługi remontowo-budowlanej montażu okien, rolet, żaluzji wewnętrznych, zewnętrznych, bram garażowych, wykonywanej na indywidualne zamówienie klienta wewnątrz lub na zewnątrz budynków mieszkalnych i lokali w ramach umowy o świadczenie przez Zainteresowaną usługi remontowo-budowlanej z materiałów dostarczanych przez Wnioskodawczynię.

Zlecenia na usługę remontowo-budowlaną Zainteresowana otrzymuje od osób fizycznych i od firm deweloperskich, czy spółdzielni mieszkaniowej. Usługa wykonywana będzie w nowo budowanych domach i lokalach, jak i w domach i mieszkaniach remontowanych.

Kolejne etapy usługi:

 1. pomiary u klienta;
 2. wybór produktów, które mają być montowane, bezpośrednio w sklepie Wnioskodawczyni lub w katalogach, które posiada Zainteresowana od producenta;
 3. podpisanie umowy o roboty remontowo-budowlane;
 4. zakup produktów (żaluzji, rolet, okien, parapetów, bram) przez Wnioskodawczynię u producentów,
 5. transport i montaż produktów (okna, żaluzje, rolety, bramy, parapety na miejscu u klienta);
 6. odbiór usługi przez klienta, sporządzenie protokołu.

Usługa ma charakter kompleksowy. Jej głównym elementem jest montaż u klienta, gdyż pochłania on najwięcej czasu i pracy przy składaniu elementów, łączeniu ich z wnęką bramową, okienną, z ramą okienną. Usługa wyceniana jest również kompleksowo, bez wyodrębniania cen jej poszczególnych elementów. Usługa będzie wykonywana przez zatrudnionego montera. Usługi będące przedmiotem wniosku wykonywane będą w ramach umowy z klientem o świadczeniu usługi remontowo-budowlanej, obejmującej budowę nowego obiektu, rozbudowę,nadbudowę, remont istniejącego obiektu, modernizację, termomodernizację obiektów budowlanych lub ich części. Usługi będące przedmiotem wniosku wykonywane będą w obiektach budowlanych, objętych społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12a i ust. 12b ustawy o podatku od towarów i usług.

Na wszystkie usługi Zainteresowana zawiera umowy o wykonanie robót remontowo-budowlanych. W umowie zawarty jest przedmiot usługi remontowo - budowlanej, określenie ceny jako całość za kompleksową usługę, terminu realizacji, warunków gwarancji, określenie z czyich materiałów wykonana będzie usługa, warunki zapłaty, na końcu znajduje się załącznik zawierający zestawienie prac wchodzących w zakres usługi (informacje o pomiarze, wybór materiałów, informacje o transporcie, o pracach remontowych, budowlanych, wykonywanych na miejscu u klienta - bez podawania cen, wyłącznie informacyjnie). Po wykonaniu usługi spisywany jest protokół zdawczo-odbiorczy wykonanych robót budowlano - remontowych, który stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

Usługa remontowo-budowlana fakturowana jest jako całość, czyli „za usługę remontowo- budowlaną”. Na fakturze i w umowie nie ma rozbicia na cenę usługi i cenę użytych wyrobów i materiałów. Nie ma odrębnego fakturowania robocizny i materiałów. W ramach wykonywanych czynności wchodzących w skład wykonywanej usługi remontowo-budowlanej, elementem dominującym jest usługa remontowo-budowlana, polegająca na montażu zamówionego przez klienta materiału (rolet, żaluzji, itp., wymienionych we wniosku).

Montaż wymienionych we wniosku materiałów nie jest czynnością pozostałą, nie ma charakteru ubocznego, ani pomocniczego. Stanowi on bowiem główny przedmiot zawartej umowy. Montaż jest kompleksową usługą remontowo - budowlaną, ma charakter podstawowej czynności.

Montaż żaluzji, rolet zewnętrznych, fasadowych w zależności od typu może być natynkowe, na fasadzie słupkowo-ryglowej lub podtynkowy i polega na dokonaniu nawierceń pod kotwy i kołki rozporowe. Następnie za pomocą pistoletu budowlanego wprowadza się klej żywiczo-poliestrowy o wysokiej wytrzymałości. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie w otwory kotew i kołków rozporowych. Po zastygnięciu kleju otrzymuje się trwale związane z podłożem, bardzo wytrzymałe elementy umożliwiające przykręcenie do nich prowadnic oraz skrzynek z szyną główną wraz z napędem.

W przypadku żaluzji podtynkowych dodatkowo na kątownikach zamieszczonych na czole skrzynki lub osłony montowany jest styropian bądź styrodur, założona jest siatka wzmacniająca i całość zostaje otynkowana. W zależności od rodzaju napędu konieczne jest podłączenie silników elektrycznych do źródła prądu i np. przełącznika lub też przewiercenie stolarki okiennej, drzwiowej i przeprowadzenie wałka służącego jako łącznik korby. W celu podłączenia zasilania należy bruzdownicą przygotować rowek pod kabel, a następnie zakleić go tynkiem. Za pomocą wiertarki przewierca się otwór w stolarce okiennej lub drzwiowej, aby podłączyć się do źródła prądu. Koniec kabla łączy się z jednej strony za pomocą złącza z przewodem napędu, a z drugiej do prądu.

W przypadku demontażu żaluzji i rolet zewnętrznych, konieczne jest naruszenie fasady, usunięcie tynku, ocieplenia, siatki wzmacniającej, kotew, kołków rozporowych, elementów uszczelniających (np. pianki montażowej). Pozostają nawiercenia w stolarce okiennej i drzwiowej, co wiąże się z uszkodzeniem budynku. Uszkodzeniu ulegają również materiały użyte przy montażu: prowadnice, osłony, kątowniki, pióra. W przypadku żaluzji i rolet montowanych na fasadzie po zdemontowaniu pozostają dziury po śrubach, kotwach, co wymaga zalepiania, tynkowania, malowania fasady. Zdemontowane elementy nie nadają się do kolejnego montażu, trzeba je zezłomować.

Montaż parapetów i okien odbywa się poprzez zamocowanie ich na trwałe we wnęce okiennej budynku za pomocą kotew i materiałów uszczelniających, takich jak pianki, silikony, kleje. Nawierca się otwory we wnęce okiennej, w których montuje się kotwy, mocując na stałe okna i parapety. Demontaż okna czy parapetu zawsze wiąże się z uszkodzeniem produktu, np.: pęknięciem, porysowaniem, stłuczeniem, uszkodzeniem wnęki okiennej, którą to trzeba ponownie tynkować, szpachlować, malować (następuje uszkodzenie materiału i budynku). Zdemontowane okna wypaczają się i tym samym nie ma możliwości zamontować ich ponownie.

Bramy garażowe - montowanie ich polega na dokonaniu nawierceń pod kotwy i kołki rozporowe. W otwory wprowadza się klej żywico-poliestrowy, o wysokiej wytrzymałości.

Następnie wprowadza się w otwory kotwy i kołki rozporowe. Po zastygnięciu kleju uzyskuje się trwałe podłoże umożliwiające przykręcenie prowadnic oraz skrzynek, konsoli, na których zawiesza się rurę nawojową. Montowanie napędu ma podobny przebieg jak w pozycji wyżej. Po zamontowaniu elementów bramy i napędu, brama stanowi element konstrukcyjny domu, jest bowiem zamontowana na trwałe z konstrukcją budynku.

W przypadku demontażu bramy garażowej, następuje uszkodzenie wnęki garażowej, pozostają dziury po kotwach, po przeprowadzeniu kabli z napędem. Krzywią się również elementy bramy, ulegają porysowaniu, zniekształceniom. Nie ma możliwości, aby zdemontowaną bramę montować ponownie w innym budynku. Mają na to duży wpływ uszkodzenia elementów bramy, jak również wymiary, które dostosowane są do indywidualnych potrzeb klienta.

Bramy garażowe montowane będą w garażach wolnostojących (nie jest to przedmiotem wniosku), jak również w garażach znajdujących się w kubaturze budynku – przedmiot wniosku.

Montaż bram garażowych będzie dokonywany w garażach, w budynkach jednorodzinnych, jak również w budynkach wielorodzinnych, sklasyfikowanych w grupie PKOB 11:

 • prace będą wykonywane w ramach całego zadania inwestycyjnego (w ramach umowy ze spółdzielnią, właścicielem budynku),
 • prace będą również wykonywane w garażach, w wybudowanych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, na podstawie umowy o roboty remontowo-budowlane obejmujące wymianę lub montaż bramy jako osobne zlecenie,
 • prace będą wykonywane w garażach, w wybudowanych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, na podstawie umowy o roboty remontowo-budowlane obejmujące wymianę lub montaż bramy.

W związku z demontażem rolet, żaluzji zewnętrznych, bram garażowych, parapetów, okien zawsze następuje uszkodzenie materiałów i fasady budynku. Następuje konieczność złomowania materiałów, a budynek po demontażu podlega rekonstrukcji, malowaniu, tynkowaniu, zalepianiu dziur. Przedmiotem wniosku są usługi świadczone tylko w lokalach i domach mieszkalnych. Wniosek nie obejmuje lokali i budynków użytkowych.

Odnośnie wyżej przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawczyni ma wątpliwości, jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku świadczenia kompleksowej usługi polegającej na montażu rolet zewnętrznych, stolarki okiennej, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych oraz bram garażowych na podstawie umowy o świadczenie robót budowlano-remontowych w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Mając na uwadze opisane we wniosku czynności składające się na ww. świadczenia kompleksowe należy uznać za świadczenie usług. Istotą wykonanych przez Wnioskodawcę czynności jest montaż ww. towarów zakupionych u producenta. Z charakteru wykonanych czynności wynika, że dominującą w tym przypadku jest usługa.

Wskazać jeszcze raz należy, że z uwagi na to, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku miała i ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności związanych z budownictwem mieszkaniowym, jednakże nie do wszystkich usług dotyczących samego instalowania, czy montażu różnych towarów.

Należy zauważyć, że sama usługa montażu, czy też instalacja poszczególnych towarów, nie może być traktowana jako remont, modernizacja lub termomodernizacja. Dopiero w połączeniu z zespołem innych czynności, w wyniku których podnosi się, bądź też przywraca poprzedni stan faktyczny czy wartość użytkową budynku lub lokalu, usługę taką można traktować jako usługę remontu, modernizacji lub termomodernizacji, o których mowa w ustawie.

Mając na uwadze cytowane wyżej przepisy należy wskazać, że obniżona stawka podatku od towarów i usług znajduje zastosowanie wtedy, gdy montaż określonych towarów następuje z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu). Należy więc badać stopień konstrukcyjnego połączenia montowanych towarów i elementów obiektu budowalnego/lokalu. Nie chodzi tutaj o badanie powiązania elementów montowanych z konstrukcyjnymi w rozumieniu techniki budowalnej elementami obiektu budowlanego/lokalu, lecz o tak silne połączenie konstrukcyjne elementów montowanych i elementów obiektu budowalnego/lokalu, że powstaje trwała całość spełniającą określoną funkcję użytkową. Tylko bowiem w takim zakresie można mówić o modernizacji, remoncie obiektu budowlanego w rozumieniu art. 1 ust. 12 ustawy o VAT.

Innymi słowy montaż towarów niezależnie od stopnia ich przetworzenia, do którego nie zostaną wykorzystane w sposób istotny elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego (lokalu) nie korzysta z obniżonej stawki przewidzianej w tym przepisie.

W odniesieniu do kwestii objętej zakresem pytania należy wskazać, że zgodnie z obowiązującą w prawie cywilnym zasadą swobody umów, to strony decydują o treści zawieranych przez siebie umów. To strony decydują, co jest przedmiotem konkretnej czynności cywilnoprawnej, a co za tym idzie, to one określają, co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli np. przedmiotem sprzedaży jest usługa remontowa, budowlana, czy budowlano-montażowa, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia itp.). Wyliczenie, co składa się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, nie może jednak uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych). Zastosowanie prawidłowej stawki podatku uzależnione jest od postanowień umowy na wykonanie robót budowlanych. Jeżeli przedmiotem umowy będą roboty budowlane jako całość, w budynkach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym, to należna stawka będzie wynosić 8%.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w przypadku kompleksowej usługi polegającej na montażu zewnętrznych rolet, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, stolarki okiennej z jednoczesną ich dostawą, świadczonej w ramach robót budowlano-montażowych obiektów budowlanych lub ich części, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu przepisów ustawy, zastosowanie znajdzie stawka podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawczyni, w zakresie zastosowania 8% stawki podatku VAT dla usług montażu zewnętrznych rolet, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, stolarki okiennej w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc natomiast ww. regulacje prawne do opisanego zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, podkreślić, że w przypadku montażu bram garażowych w obiektach budownictwa mieszkaniowego lub ich częściach objętych społecznym programem mieszkaniowym, z wyłączeniem lokali użytkowych – obniżona 8% stawka VAT ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy bramy te są integralną częścią budynku sklasyfikowanego w PKOB 11, a ich montaż nastąpi w ramach kompleksowego zadania inwestycyjnego, tj. budowy, bądź przebudowy (co winno wynikać z zawartej umowy cywilnoprawnej z kontrahentem) dotyczącego ww. obiektu. Stawka ta nie będzie miała natomiast zastosowania, gdy usługa ta (w ramach remontu, modernizacji, termomodernizacji) dotyczyć będzie wyłącznie wyodrębnionego lokalu użytkowego, tj. garażu.

Zatem w sytuacji świadczenia przez Wnioskodawcę robót budowlano-montażowych polegających na montażu bram garażowych, który jest dokonywany w ramach kompleksowej usługi w całym budynku mieszkalnym wraz z garażem (pomieszczenie garażowe jest częścią budynku mieszkalnego – stanowi jednolitą konstrukcję z budynkiem mieszkalnym) – w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym (zarówno w budynkach jednorodzinnych, dwurodzinnych, jak i wielorodzinnych – PKOB 111, 112, 113) zastosowanie będzie miała obniżona stawka podatku VAT w wysokości 8%, ale tylko w odniesieniu do prac wykonywanych w ramach całego zadania inwestycyjnego (co winno wynikać z umowy). Jeżeli jednak podejmowane będzie osobne zlecenie realizowane w lokalu użytkowym (garażu) w wybudowanym budynku mieszkalnym (na podstawie odrębnej umowy), to do tej czynności będzie mieć zastosowanie podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy.

Oceniając zatem całościowo stanowisko Wnioskodawcy w zakresie stawki podatku VAT dla usług montażu bram garażowych należało uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślić należy, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Dodatkowo należy zauważyć, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania budynków według PKOB. Tut. Organ nie jest bowiem właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej klasyfikacji budynków według PKOB, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje działalność, swoje usługi oraz budynki według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego. Tak więc to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania budynków, a razie wątpliwości Wnioskodawca może w tym zakresie zwrócić się do Urzędu Statystycznego.

Odnośnie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, tutejszy Organ wyjaśnia, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny przesłanych załączników.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie stawki podatku VAT dla usług montażu: stolarki okiennej, rolet zewnętrznych, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, bram garażowych. Natomiast wniosek w pozostałym zakresie został załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.