IPPP1/4512-383/15-2/BS | Interpretacja indywidualna

Preferencyjna stawka podatku dla świadczonych usług
IPPP1/4512-383/15-2/BSinterpretacja indywidualna
 1. impreza
 2. posiłki
 3. sala
 4. stawka preferencyjna podatku
 5. stawki podatku
 6. usługi rekreacyjne
 7. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2015 r. (data wpływu 23 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczynią, jest spółką pod firmą B. spółka cywilna Magdalena E. Arkadiusz E., która jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Spółka w działalności gospodarczej wykorzystuje salę zabaw - bawialnię wyposażoną m.in.: w konstrukcje sprawnościowo - ruchowe z przeszkodami, zjeżdżalnie tubowe proste i spiralne, zjeżdżalnię potrójną prostą, basen z piłkami, labirynty, trampoliny, ścianę wspinaczkową oraz zabawki, mini-zjeżdżalnie, miękkie, duże klocki z gąbki, piłki do skakania, bujaki, kulę wspinaczkową.

Wnioskodawczyni udostępnia odpłatnie bawialnię do zabawy dla dzieci ponadto odpłatnie świadczy m.in. usługi polegające na organizowaniu imprez dla zorganizowanych grup dzieci np. z okazji urodzin, imienin halloween, andrzejek, mikołajek i innych.

W trakcie imprezy zorganizowana grupa dzieci otrzymuje miejsce przy stole, przy którym mogą zjeść posiłek. Osoby zatrudnione przez Wnioskodawczynię nakrywają stół, podają zamówione pozycje menu i sprzątają stół.

Wnioskodawczyni świadczy także usługi polegające na organizowaniu czasu wolnego dla dzieci m.in. w trakcie ferii lub wakacji.

Za świadczenie usług Wnioskodawczyni pobiera opłaty według poniższej kwalifikacji:

 1. Bilet wstępu - opłata za korzystanie bez ograniczeń przez dziecko z urządzeń znajdujących się w bawialni, wysokość opłaty zależna jest od czasu, w którym dziecko może przebywać w bawialni i w tym czasie ma prawo korzystania z urządzeń.
 2. Organizacja imprezy (urodzin, imienin itp.) - opłata za czasowe korzystanie z jednej z trzech salek, w których przygotowywany jest poczęstunek i zastawa stołowa dla dzieci. W ramach tej opłaty dzieci mają prawo do korzystania w nieograniczony sposób z konstrukcji zabawowych znajdujących się w bawialni oraz serwowany jest im poczęstunek. Poczęstunek jest przygotowywany przez pracownika Wnioskodawczyni. Na poczęstunek składają się suche przekąski które wykładane są z opakowań i podawane na plastikowych talerzykach, a także soków i niegazowanych napojów owocowych o składzie owocowym nie mniejszym niż 20%, przelewanych z butelek i kartonów do naczyń. Poczęstunek może zostać powiększony o serwowanie patery owoców, galaretek, tostów, pucharków lodów, które to przygotowywane są na miejscu przez pracownika Wnioskodawczyni, wiąże się to w wyższą opłatą ponoszoną za osobę biorąca udział w imprezie. W salce serwowane są dzieciom batoniki oraz produkty bezglutenowe są to produkty podawane na plastikowych talerzykach, dodatkowo dzieciom może być serwowana również pizza dostarczana przez firmę zewnętrzną. Cały poczęstunek jest wystawiany w salce. Obsługą salki zajmuje się animator - osoba zatrudniona przez Wnioskodawczynię, która to jest odpowiedzialna m.in. za podanie dzieciom tortu zapewnianego przez organizatora imprezy czyli opiekuna dziecka oraz przeprowadzenie wybranych animacji - zabaw z animatorem (np. malowania buziek, skręcania baloników, przyklejania tatuaży). Wszystkie zabawy odbywają się w salce. W regulaminie organizacji imprezy (urodzin, imienin itp.) znajduje się zapis, że organizatorem imprezy jest rodzic ewentualnie opiekun dziecka.
 3. Ferie w mieście - opłata za całodzienne zorganizowane zajęcia dla dzieci wraz z posiłkami. W ramach opłaty dzieci przebywają pod opieką pracownika Wnioskodawczyni przez cały dzień. W ramach tej opłaty dzieci mają prawo do korzystania z konstrukcji zabawowych znajdujących się w bawialni. Dodatkowo dzieci uczestniczą w zajęciach odbywających się w dwóch blokach tematycznych zgodne z motywem przewodnim zajęć (zajęcia ruchowe, muzyczne, plastyczne). Zajęcia prowadzone są w jednej z salek. Dzieci uczestniczą w zabawach integracyjnych w salce lub na konstrukcji zabawowej, oglądają bajki wyświetlane w salce. W ciągu dnia dzieci otrzymują 3 posiłki: w tym śniadanie i podwieczorek, które przygotowywane są przez pracowników Wnioskodawczyni i składają się na nie m.in. kanapki, płatki z mlekiem, tosty, sałatki owocowe, galaretki, potrawy te wykonywane są z półproduktów i serwowane na talerzach w salce, w której dzieci spożywają posiłki, oba posiłki są przygotowywane przed samym podaniem - śniadanie przed godziną 10.00, podwieczorek przed godziną 15.00. Dodatkowo dzieciom serwowany jest dwudaniowy obiad dostarczany przez zewnętrzną firmę. Posiłki składające się na obiad zamawiane są codziennie rano i przywożone w dużych pojemnikach termoizolacyjnych na około godzinę przed podaniem, następnie w salce zupa porcjowana jest do misek a drugie danie na plastikowe talerze, oba posiłki podawane są dzieciom jeden po drugim o godzinie 13.00.
 4. Bilet bal - opłata za dwugodzinne korzystanie przez dziecko z urządzeń znajdujących się w bawialni oraz uczestniczenie przez dziecko w zabawach prowadzonych przez animatorów w trakcie trwania imprezy. Zabawy organizowane przez animatorów dostosowane są tematyką do rodzaju balu są to zabawy muzyczne, plastyczne, ruchowe itp. W ramach tej opłaty dzieciom serwowany jest poczęstunek przygotowany w jednej z salek, na który składają się suche przekąski, które wykładane są z opakowań i podawane na plastikowych talerzykach, a także z soków i napojów owocowych przelewanych z butelek i kartonów do naczyń (w podobnym zakresie jak opisany w pkt 1).
 5. Rezerwacja salki - opłata wnoszona jest tytułem zaliczki na poczet organizacji imprezy - urodzin, imienin itp. w konkretnej salce (zaliczka na usługę opisaną w pkt 2 powyżej). Wniesienie opłaty powoduje, że klient ma zagwarantowaną dostępność salki w wybranym przez siebie terminie. Po wykonaniu usługi opłata jest zaliczana na poczet całkowitej ceny za wykonaną usługę z wyłączeniem wynagrodzenia za usługi związane z wyżywieniem obejmujące sprzedaż wody mineralnej i napojów.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowym jest opodatkowanie usług świadczonych przez Wnioskodawczynię według 8% stawki VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawczyni opłata za bilet wstępu do sali zabaw - bawialni (usługa opisana w pkt 1) a także usługi opisane w pkt 2 powinny zostać opodatkowane stawką VAT w wysokości 8%.

Obniżoną do 8% stawkę podatku można stosować na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) dalej uVAT do usług wymienionych w załączniku nr 3 do uVAT. Pod pozycją 183 ww. załącznika bez względu na symbol PKWiU wymieniono wstęp do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki sale taneczne. Sala zabaw (bawialnia) mieści się w zakresie objętym tym przepisem. Natomiast pod pozycją 186 ww. załącznika bez względu na symbol PKWiU wymieniono „pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu”.

Z powyższych przepisów wynika, iż obecnie stawką podatku obniżoną do wysokości 8% objęte zostały m.in. usługi kulturalne i rozrywkowe - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne oraz pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu. Decydujące dla ustalenia prawidłowej stawki VAT dla świadczonych przez Wnioskodawczynię usług ma dokonanie prawidłowej wykładni słowa „wstęp” użytego w ww. przepisach.

Zdaniem Wnioskodawczyni prawidłowym jest nieograniczanie słowa „wstęp” jedynie do biernego uczestnictwa rozumianego jedynie jako przebywanie w określonym miejscu o określonymi czasie. „Wstęp” nie może i nie powinien być rozumiany jako nieuczestniczenie czy też niekorzystanie z atrakcji oferowanych przez usługodawcę w sytuacji gdy co do zasady korzystanie z atrakcji związanych z rekreacją i rozrywką polega właśnie na czynnym udziale i należy do istoty usług świadczonych w tym przedmiocie. Wnioskodawczyni oferuje możliwość skorzystania przez dzieci z poszczególnych atrakcji znajdujących się w bawialni a także umożliwia dzieciom udział w szeregu oferowanych zabaw. Podkreśleniu podlega fakt, iż za wskazaną powyżej wykładnią słowa „wstęp” opowiada się ugruntowany pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych wyrażony m.in. w wyrokach NSA o sygn. akt: I FSK 504/13, I FSK 944/13 oraz I FSK 311/13, czy też w wyrokach wojewódzkich sądów administracyjnych, np. WSA w Warszawie sygn. akt III SA/Wa 1908/12, WSA w Krakowie sygn. akt I SA/Kr 1381/14.

W konsekwencji do opłaty za wstęp uprawniający do korzystania bez ograniczeń przez dziecko z urządzeń znajdujących się w bawialni powinna być stosowana 8% stawka podatku VAT, podobnie w zakresie dodatkowych atrakcji świadczonych na terenie bawialni w ramach usług rekreacyjnych opisanych w pkt 3 i 4 powinna mieć zastosowanie 8% stawka podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawczyni do opłat pobieranych tytułem wynagrodzenia za usługi opisane w pkt 2-4 powyżej powinna mieć zastosowanie również stawka VAT w wysokości 8%. Na usługi opisane w tych punktach poza możliwością korzystania przez dziecko z urządzeń znajdujących się w bawialni, podobnie jak przy usłudze opisanej w pkt 1, składają się również, w zależności od wariantu, dodatkowe atrakcje skierowane do dzieci (zgodnie z opisem), które to bez wątpienia mają charakter usług związanych z rekreacją, tym samym należy je zaliczyć do usług, o których mowa w poz. 186 załącznika nr 1 do uVAT a także usługa gastronomiczna polegająca na podaniu dzieciom mniej lub bardziej złożonego posiłku będącego poczęstunkiem (usługi opisane w pkt 2 i 4) lub pełniejszym wyżywieniem (usługa opisana w pkt 3).

W związku z powyższym, w obecnym stanie prawnym zgodnie z poz. 7 w części III załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych w zakresie jakim Wnioskodawczyni świadczy usługi związane z wyżywieniem zgodnie z PKWiU ex 56 z wyłączeniem sprzedaży napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych oraz innych towarów podawanych w stanie nieprzetworzonym zastosowanie powinna mieć 8% stawka podatku VAT.

W konsekwencji, mając na uwadze argumentację przytoczoną powyżej, w zakresie usług dotyczących wstępu do bawialni oraz to, że świadczenie usług gastronomicznych opodatkowane jest co do zasady 8% stawka podatku VAT całość opłaty pobierana przez Wnioskodawczynię za usługi opisane w pkt 2-4 powinna być opodatkowana według obniżonej 8 % stawki podatku VAT z zastrzeżeniem dodatkowej opłaty.

Powyższe znajduje potwierdzenie w wydanych w imieniu Ministra Finansów interpretacja prawa podatkowego m.in.: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z 2011.12.08 nr ILPP4/443-632/11 -2/ISN, z 2014.08.18 nr ILPP2/443-565/14-5/AD czy tez Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 2012.01.13 nr ITPP1/443-1452/11/TS, z 2013.02.13 nr ITPP1/443-1420/ 12/AP.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w związku z tym, że opłata opisana w pkt 5 pobierana jest tytułem zaliczki na poczet wykonania usługi opisanej w pkt 2 z wyłączeniem wynagrodzenia za usługi związane z wyżywieniem obejmującym sprzedaż wody mineralnej i napojów gazowanych kwota uzyskana tytułem opłaty rezerwacyjnej powinna opodatkowana być według stawki właściwej dla usługi, na poczet której wpłacana jest zaliczka, czyli według 8% stawki podatku VAT.

Istnieje możliwość, iż za dodatkową opłatą w trakcie świadczenia usług dzieciom serwowane są napoje bezalkoholowe gazowane, wody mineralne oraz inne nieprzetworzone art. spożywcze. W takiej sytuacji Wnioskodawczyni cenę uzyskaną tytułem zapłaty opodatkowuje według właściwej stawki podatku VAT z zastosowaniem regulacji wynikających z załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013, poz. 1719) w szczególności poz. 7 ww. załącznika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.