IBPP2/4512-519/15/WN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Stawka podatku VAT dla sprzedaży wymienionych we wniosku produktów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 maja 2015 r. (data wpływu 2 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 7 sierpnia 2015r. (data wpływu 14 sierpnia 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży wymienionych we wniosku produktów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2015r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży wymienionych we wniosku produktów.

Wniosek ten został uzupełniony pismem z 7 sierpnia 2015r. (data wpływu 14 sierpnia 2015r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 4 sierpnia 2015r. znak: IBPP2/4512-519/15/WN.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży produktów spożywczych przyrządzanych dla klienta. Dania przygotowywane są z półproduktów i mrożonek. W ofercie znajdują się także wyciskane soki warzywne i owocowe.

W lokalu, nie jest dokonywana typowa restauracyjna obsługa oraz przyjmowanie zamówień i przynoszenie zamówionych dań i napojów do stolika. Nie ma serwisu ani obsługi kelnerskiej. Nabywcy nie składają zamówień, a jedynie wybierają produkt z dostępnej listy.

Sok jest przyrządzany na miejscu, jednakże klient nie ma możliwości skomponowania własnej mieszkanki.

Klienci nawet nie wybierają towaru z dostępnej listy gdyż w lokalu nie jest wprowadzona żadna stała karta menu a jedynie wystawiona jest lada grzewcza (bemar), w której znajdują się codziennie różne potrawy: 2 rodzaje mięsa, dodatki (kasza, ryż, ziemniaki, surówki) co stanowi jedyny wybór klienta. Sprzedawane artykuły spożywcze przeznaczone są do konsumpcji poza lokalem przedsiębiorstwa („na wynos”). Są one podawane w jednorazowych opakowaniach (z tworzyw sztucznych). Klienci mają jednak możliwość spożycia zakupionych produktów wewnątrz lokalu. W celu zapewnienia minimum komfortu lokal został wyposażony w stoliki i miejsca siedzące dla niewielkiej ilości osób, nie ma jednak naczyń i nakryć stołowych. Nie jest prowadzona żadna obsługa przy tych stolikach. Każdy klient - zainteresowany zajęciem miejsca siedzącego - powinien nabyć sok i posiłek przy barze, zapłacić za niego, odebrać gotowy produkt i wówczas zająć miejsce siedzące (o ile jest dostępne). Sprzedaż jest prowadzona także w razie niedostępności w danym momencie miejsc siedzących.

Dodatkowo pismem z 7 sierpnia 2015r. Wnioskodawca uzupełnił opis powyższego stanu faktycznego, odpowiadając następująco na pytania tut. organu:

 1. Czy Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług... Tak.
 2. Jednoznacznie co jest przedmiotem sprzedaży...Przedmiotem sprzedaży są produkty spożywcze (w postaci posiłków), soki owocowe, warzywne świeżo wyciskane, woda mineralna, kawa, herbata i napoje bezalkoholowe gazowane.
 3. Symbolu PKWiU oddzielnie dla każdego wymienionego w opisie sprawy przedmiotu sprzedaży tj. odrębnie dla soków wyciskanych, posiłków (dań, soków) itd.Soki z owoców i warzyw wyciskane PKWiU 10.32, gotowe posiłki PKWiU 10.85.1, kawa i herbata PKWiU 10.83, napoje gazowane bezalkoholowe PKWiU 11.07.1.
 4. Czy sprzedaż posiłków, o których mowa we wniosku, wiąże się z dodatkowymi usługami wspomagającymi, charakterystycznymi dla usług restauracyjnych, jeśli tak to proszę je opisać...Sprzedaż posiłków nie wiąże się z dodatkowymi usługami.
 5. Czy Wnioskodawca prezentuje swoje produkty posługując się kartą dań...Brak karty dań, produkty prezentowane są poprzez zapisanie dań na tablicach kredowych.
 6. Czy Wnioskodawca doradza klientowi przy wyborze produktu...Wnioskodawca nie doradza klientowi przy wyborze produktu.
 7. Gdzie wydawane są produkty klientowi np. przy kasie lub ladzie sprzedażowej, są zanoszone do stolika, przy którym siedzi klient...Produkty wydawane są przy ladzie i nie są zanoszone do stolika przy którym siedzi klient (brak obsługi kelnerskiej).
 8. Czy klient ma możliwość skonsumowania produktu w punkcie sprzedaży...Klient ma możliwość skonsumowania produktu w punkcie sprzedaży ale może też kupić produkt na wynos.
 9. Czy ceny produktów są identyczne zarówno w sytuacji konsumpcji produktu na miejscu w punkcie sprzedaży i na wynos...Ceny są identyczne.
 10. Czy produkty wydawane są przez Wnioskodawcę bez względu na wolną liczbę miejsc w punkcie sprzedaży i na wynos...Produkty sprzedawane są niezależnie od ilości miejsca w lokalu - produkty sprzedawane są zarówno na wynos jak i do konsumpcji w lokalu (klient może zaczekać na wolne miejsce).
 11. Czy istnieje możliwość rezerwowania stolika...Nie ma możliwości rezerwacji stolika.
 12. Czy w trakcie wykonywania świadczenia klient otrzymuje jakąś dodatkową obsługę ze strony Wnioskodawcy, jeżeli tak to należy ją opisać...Klient nie otrzymuje dodatkowej obsługi.
 13. Czy po spożyciu produktu klient zobowiązany jest do uprzątnięcia pozostałości po nim tj. wyrzucenia pojemnika, tacki papierowej itd....Klienci po spożyciu produktu muszą posprzątać (brak obsługi kelnerskiej).
 14. Czy w punkcie sprzedaży mogą przebywać osoby, które nie są klientami/potencjalnymi klientami Wnioskodawcy np. chroniąc się przed warunkami pogodowymi...Nie ma takiej możliwości - lokal jest dostępny tylko dla klientów.
 15. Czy Wnioskodawca zatrudnia szefa kuchni, kucharza oraz czy personel Wnioskodawcy musi posiadać wykształcenie w kierunku gastronomicznym...Nie.
 16. Czy istnieje możliwość skorzystania z zaplecza sanitarnego Wnioskodawcy (m.in. szatnia, toalety)...Nie ma takiej możliwości.
 17. Na czym polega obsługa punktu sprzedaży, tj. jakie Wnioskodawca wykonuje czynności poza czynnościami związanymi ze sprzedażą produktów, należy wymienić, np. obsługa (kelnerska)...Tylko wydawanie towarów oraz wystawianie rachunków.
 18. Czy produkty są podawane w naczyniach wielorazowego użytku...Produkty podawane są tylko w naczyniach jednorazowych (to samo dotyczy sztućców).
 19. Czy w punkcie sprzedaży jest wyposażenie infrastrukturalne takie jak np. zmywarki do naczyń wielorazowego użytku...W punkcie sprzedaży brak zmywarki, punkt wyposażony jest w lodówki.
 20. Czy przedmiotem sprzedaży jest zawsze posiłek (danie) + napój (sok), czy istnieje możliwość sprzedaży soku jako oddzielnego produktu...Można zamówić odrębnie danie a odrębnie sok.
 21. Czy wśród sprzedawanych produktów (posiłków, dań, soków) są sprzedawane:
  • produkty o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
  • napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 %,
  • napoje, przy przygotowaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowanym napoju,
  • napoje bezalkoholowe gazowane,
  • wody mineralne,
  • inne towary w stanie nieprzetworzonym.
  Tak, napoje gazowane bezalkoholowe, woda mineralna oraz kawa i herbata, jednakże w ich przypadku został zastosowany podatek VAT w wysokości 23% w oparciu o PKWiU.

Stanowisko Wnioskodawcy.

Ad. 1.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług - w myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%. z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku — stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy - wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 13 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 3%.

Ponadto, w myśl art. 41 ust. 2a, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207. poz. 1293 ze zm.).

Świeżo wyciskane soki owocowe i warzywne zaklasyfikować należy w PKWiU pozycja ex 10.32.

Zgodnie z pozycją 19 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług, zawierającego wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011r., stawką tą objęte są soki z owoców i warzyw PKWiU 10.32.

W rozpatrywanym stanie faktycznym dostawa soków z owoców i warzyw stanowi dostawę towarów opodatkowaną stawką podatku w wysokości 5%, zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 19 załącznika nr 10 do ustawy.

Ad. 2.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054). opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w mysi art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przez świadczenie usług - w myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy. Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy - wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 4 1 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Ponadto, w myśl art. 41 ust. 2a, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Klasyfikacją do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Pady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w swoim orzeczeniu z dnia 10 marca 2011r. w połączonych sprawach C-497/09. C-499/09. C-501/09 i C-502/09 (Finanzamt Burgdorf v. Manfredowi Bogowi, Cinomax Entertainment GmbH Co. KG v. Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst, Lothar Lohmeyer v. Finanzamt Minden oraz Fleischerei Nier GmbH Co. KG v. Finanzamt Detmold) rozpoznając pytanie prejudycjalne, rozważał kwestię zakwalifikowania działalności gospodarczej jako „dostawy towarów” lub „świadczenia usług” w przypadku sprzedaży gotowych posiłków lub artykułów żywnościowych do spożycia na miejscu na stoiskach lub w przyczepach gastronomicznych.

W orzeczeniu tym stwierdzono: „Sprzedaż świeżo przygotowanych dań i artykułów żywnościowych do spożycia na miejscu na stoiskach lub w pojazdach gastronomicznych, lub we foyer kin stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 5 tej dyrektywy - Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L. 2006 Nr 347), jeżeli z oceny jakościowej całości transakcji wynika, że elementy świadczenia usług, poprzedzające dostawę artykułów żywnościowych i towarzyszące jej, nie mają charakteru przeważającego. Działalność cateringowa stanowi świadczenie usług, o którym mowa w art. 6 tej dyrektywy, chyba że przedsiębiorstwo cateringowe dostarcza jedynie standardowe dania bez świadczenia dodatkowych usług, albo że inne szczególne okoliczności dowodzą, iż dostawa gotowych dań stanowi przeważający element transakcji”. W uzasadnieniu orzeczenia wskazano m.in., że do charakterystycznych elementów działalności restauracyjnej należy występowanie kelnerów, doradzanie klientom, serwis (polegający na przekazaniu zamówienia do kuchni, ułożeniu dań na talerzach i podawaniu im klientom), występowanie zamkniętych i ogrzewanych lokali przeznaczonych do konsumpcji dostarczonych produktów, szatni i toalet, naczyń, mebli i nakryć stołowych. Ustalenie czy wyżej wspomniane świadczenia należy traktować jako dostawę towarów, czy też jako świadczenie usług, zdaniem Trybunału, wymaga wzięcia pod uwagę wszelkich okoliczności w jakich następuje transakcja, w celu określenia jej elementów charakterystycznych i dominujących. Element dominujący określa się - zdaniem TSUE - z punktu widzenia przeciętnego konsumenta oraz z uwzględnieniem elementów świadczenia usług w stosunku do elementów dostawy. Jak stwierdził Trybunał w przywołanym wyroku, działalność restauracyjną charakteryzuje szereg elementów i czynności, wśród których dostawa żywności jest tylko jedną ze składowych i gdzie dalece przeważają usługi, to właśnie one mają dla klienta istotne znaczenie. Celem klienta nie jest zatem tylko zaspokojenie głodu, czy pragnienia, lecz również uczynienie tego w stosownych okolicznościach. Odwrotnie jest natomiast, gdy transakcja dotyczy artykułów żywnościowych na wynos i nie wiąże się ze świadczeniem usług służących organizacji konsumpcji na miejscu w odpowiednich warunkach. Sprzedaż gotowych artykułów żywnościowych i napojów do spożycia na miejscu jest wprawdzie wynikiem świadczenia szeregu czynności, od przygotowania posiłku do jego podania, jednakże zwykle mają one charakter standardowy / nie wiążą się z zaspokajaniem zindywidualizowanych potrzeb klienta. Potraktowaniu takich czynności jako dostawy towarów nie przeczy to, iż nabywcy mogą być zapewnione miejsca do spożycia zakupionych produktów. Jeśli zasadniczą częścią świadczenia jest dostarczanie produktów do konsumpcji bez usług towarzyszących - opodatkować je należy według stawki właściwej dla towaru dostarczonego.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, dokonywane świadczenia polegają na sprzedaży soków i posiłków przeznaczonych, co do zasady do spożycia poza lokalem („na wynos”). Sprzedaży tych produktów nie towarzyszą elementy dodatkowe, takie jak obsługa kelnerska czy serwis (polegający na przekazaniu zamówienia do kuchni, ułożenia dań na talerzach i podawanie ich klientom). Przedmiotem zakupu są gotowe do spożycia soki owocowe i posiłki. Nabywane świadczenie w zdecydowanie większym stopniu zawiera aspekt dostawy towaru aniżeli świadczenia usług. Z tych też względów należy uznać, że w przedstawionym stanie faktycznym nie dochodzi do świadczenia usługi gastronomicznej w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Dostawę posiłków należy sklasyfikować w PKWiU pozycja ex 10.85.1. Zgodnie z pozycją 19 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług, zawierającego wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011r., stawką tą objęte są soki z owoców i warzyw PKWiU 10.85.1.

W rozpatrywanym stanie faktycznym dostawa posiłków stanowi dostawę towarów opodatkowaną stawką podatku w wysokości 5%, zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 28 załącznika nr 10 do ustawy.

Ad. 3.

W sytuacji, gdy transakcja składa się z szeregu świadczeń i czynności, należy brać pod uwagę wszystkie okoliczności, w jakich jest ona dokonywana, celem określenia, po pierwsze, czy chodzi o dwa lub więcej świadczeń odrębne, czy też o świadczenie złożone (kompleksowe). Zgodnie z orzecznictwem Trybunał Sprawiedliwości UE, iż koniecznym jest dokonywanie analizy transakcji z punktu widzenia przeciętnego konsumenta. Aby stwierdzić, czy dane świadczenie jest świadczeniem złożonym (kompleksowym), winno ono składać się z różnych czynności, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na świadczenie takiego rodzaju składają się różne czynności, prowadzące do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze. Za pomocniczą należy uznać taką czynność, która nie stanowi celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania świadczenia głównego. Pojedyncza czynność lub świadczenie traktowana jest jako element świadczenia kompleksowego jeżeli cel świadczenia pomocniczego jest zdeterminowany przez świadczenie główne, które zarazem nie może zostać wykonane lub wykorzystane bez świadczenia pomocniczego. Dla celów podatku od towarów i usług każde świadczenie powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, natomiast w sytuacji gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. W rozpatrywanym stanie faktycznym uznać należy, że dostawa świeżo wyciskanych soków owocowych i warzywnych oraz dostawa posiłków gotowych nie może zostać uznana na usługę łączną i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie ze stawkami podatku VAT właściwymi dla dostarczanych towarów.

Stanowisko takie wielokrotnie potwierdzane było przez organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych.

W odniesieniu do rozpatrywanego stanu faktycznego na poparcie zaprezentowanego stanowiska Wnioskodawca przytoczył interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2012r. znak ITPP1/443-398/12/TS ; „oceniając tym samym charakter opisanych w stanie faktycznym czynności, polegających na przyrządzaniu i sprzedaży produktów spożywczych w lokalu Spółki stwierdzić należy, że o ile rzeczywiście czynnościom tym nie towarzyszą żadne inne usługi, którym można przypisać charakter dominujący (tj. usługi charakteryzujące działalność restauracyjną, które kwalifikują się do PKWiU do grupowania 56), należy uznać je za dostawę towarów. Tym samym Spółka obowiązana jest opodatkować oferowane produkty spożywcze zgodnie ze stawkami podatku właściwymi dla dostarczanych towarów”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Jak stanowi przepis art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, ze zm.).

Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • w pozycji 42 – „Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%” – PKWiU ex 10.85.1,
 • w pozycji 52 – „Pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie niegazowane napoje:
  1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
  2. zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju
  –PKWiU ex 11.07.19.0.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

Ponadto zgodnie z pkt 1) objaśnień do załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

W załączniku nr 10 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, zostały wymienione:

 • w pozycji 19 pkt 2 – „Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane - wyłącznie: soki z owoców i warzyw (PKWiU 10.32),
 • w pozycji 28 – „Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%” – PKWiU ex 10.85.1,
 • w pozycji 31 – „Pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie niegazowane napoje:
  1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
  2. zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju
  –PKWiU ex 11.07.19.0.

W objaśnieniu do tego załącznika zaznaczono, iż symbol „ex” dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.

Należy zauważyć, że w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1719) przewidziano, że stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W pozycji 7 tego załącznika wskazano na usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży:

 1. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
 2. napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
 3. napojów, przy przygotowaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowaniu napoju,
 4. napojów bezalkoholowych gazowanych,
 5. wód mineralnych,
 6. innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży produktów spożywczych przyrządzanych dla klienta. Dania przygotowywane są z półproduktów i mrożonek. W ofercie znajdują się także wyciskane soki warzywne i owocowe. W lokalu, nie jest dokonywana typowa restauracyjna obsługa oraz przyjmowanie zamówień i przynoszenie zamówionych dań i napojów do stolika. Nie ma serwisu ani obsługi kelnerskiej. Nabywcy nie składają zamówień, a jedynie wybierają produkt z dostępnej listy. Sok jest przyrządzany na miejscu, jednakże klient nie ma możliwości skomponowania własnej mieszkanki. Klienci nawet nie wybierają towaru z dostępnej listy gdyż w lokalu nie jest wprowadzona żadna stała karta menu a jedynie wystawiona jest lada grzewcza (bemar), w której znajdują się codziennie różne potrawy: 2 rodzaje mięsa, dodatki (kasza, ryż, ziemniaki, surówki) co stanowi jedyny wybór klienta Sprzedawane artykuły spożywcze przeznaczone są do konsumpcji poza lokalem przedsiębiorstwa („na wynos”). Są one podawane w jednorazowych opakowaniach (z tworzyw sztucznych). Klienci mają jednak możliwość spożycia zakupionych produktów wewnątrz lokalu. W celu zapewnienia minimum komfortu lokal został wyposażony w stoliki i miejsca siedzące dla niewielkiej ilości osób, nie ma jednak naczyń i nakryć stołowych. Nie jest prowadzona żadna obsługa przy tych stolikach. Każdy klient - zainteresowany zajęciem miejsca siedzącego - powinien nabyć sok i posiłek przy barze, zapłacić za niego, odebrać gotowy produkt i wówczas zająć miejsce siedzące (o ile jest dostępne). Sprzedaż jest prowadzona także w razie niedostępności w danym momencie miejsc siedzących.

Symbol PKWiU: Soki z owoców i warzyw wyciskane PKWiU 10.32, gotowe posiłki PKWiU 10.85.1, kawa i herbata PKWiU 10.83, napoje gazowane bezalkoholowe PKWiU 11.07.1

Sprzedaż posiłków nie wiąże się z dodatkowymi usługami.

Brak karty dań, produkty prezentowane są poprzez zapisanie dań na tablicach kredowych. Wnioskodawca nie doradza klientowi przy wyborze produktu. Produkty wydawane są przy ladzie i nie są zanoszone do stolika przy którym siedzi klient (brak obsługi kelnerskiej). Klient ma możliwość skonsumowania produktu w punkcie sprzedaży ale może też kupić produkt na wynos. Produkty sprzedawane są niezależnie od ilości miejsca w lokalu - produkty sprzedawane są zarówno na wynos jak i do konsumpcji w lokalu (klient może zaczekać na wolne miejsce)

Nie ma możliwości rezerwacji stolika. Klient nie otrzymuje dodatkowej obsługi. Klienci po spożyciu produktu muszą posprzątać (brak obsługi kelnerskiej). Wnioskodawca nie zatrudnia szefa kuchni, kucharza oraz personel Wnioskodawcy nie musi posiadać wykształcenie w kierunku gastronomicznym. Nie ma możliwości skorzystania z zaplecza sanitarnego Wnioskodawcy (m.in. szatnia, toalety). Produkty podawane są tylko w naczyniach jednorazowych (to samo dotyczy sztućców). W punkcie sprzedaży brak zmywarki, punkt wyposażony jest w lodówki. Można zamówić odrębnie danie a odrębnie sok. Wśród sprzedawanych produktów (posiłków, dań, soków) są sprzedawane napoje gazowane bezalkoholowe, woda mineralna oraz kawa i herbata, jednakże w ich przypadku został zastosowany podatek VAT w wysokości 23% w oparciu o PKWiU.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii zastosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług w odniesieniu do dostawy soków wyciskanych oraz do dostawy posiłków w lokalu, jak również sprowadzają się do rozstrzygnięcia czy usługę dostawy posiłku wraz z sokiem wyciskanym zakwalifikować należy jako usługi złożoną opodatkowaną według stawki właściwej dla usługi głównej.

Zatem dla prawidłowego opodatkowania sprzedaży, kluczowe znaczenie ma rozstrzygnięcie czy w danym przypadku ma miejsce dostawa towarów czy też świadczenie usług oraz symbol statystyczny właściwy dla przedmiotu sprzedaży.

Mając powyższe na uwadze należy w pierwszej kolejności zauważyć, iż w przypadku, gdy transakcja składa się z szeregu świadczeń i czynności, należy brać pod uwagę wszystkie okoliczności, w jakich jest ona dokonywana, celem określenia, po pierwsze, czy chodzi o dwa lub więcej świadczenia odrębne, czy też o świadczenie złożone (kompleksowe), a po drugie, czy w tym ostatnim przypadku świadczenie złożone należy zakwalifikować jako dostawę towarów, czy jako świadczenie usług. Wskazać przy tym należy, co podkreślał wielokrotnie Trybunał Sprawiedliwości UE, iż koniecznym jest dokonywanie analizy takiej transakcji z punktu widzenia przeciętnego konsumenta.

Aby stwierdzić, czy dane świadczenie jest świadczeniem złożonym (kompleksowym), winno ono składać się z różnych czynności, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na świadczenie takiego rodzaju składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze. Natomiast za pomocniczą należy uznać taką czynność, jeśli nie stanowi celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania świadczenia zasadniczego. Pojedyncza czynność lub świadczenie traktowana jest zatem jak element świadczenia kompleksowego wówczas, jeżeli cel świadczenia pomocniczego jest zdeterminowany przez świadczenie główne, które zarazem nie może zostać wykonane lub wykorzystane bez świadczenia pomocniczego.

Co do zasady, każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych.

Wskazać również należy, iż stosownie do obowiązującego od dnia 1 lipca 2011 r. art. 6 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L. 2011. 77. 1), usługi restauracyjne i cateringowe oznaczają usługi, polegające na dostarczaniu gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo żywności i napojów, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie. Dostarczanie żywności lub napojów lub żywności i napojów stanowi jedynie element większej całości, w której muszą przeważać usługi. Usługi restauracyjne polegają na świadczeniu takich usług w lokalu należącym do usługodawcy, podczas gdy usługi cateringowe polegają na świadczeniu takich usług poza lokalem usługodawcy.

Zgodnie zaś z ust. 2 ww. artykułu, za usługi cateringowe i restauracyjne w rozumieniu ust. 1 nie uznaje się dostawy gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo dostawy gotowej lub niegotowej żywności i napojów, wraz z ich transportem lub bez niego, ale bez żadnych innych usług wspomagających.

W oparciu o powyższe regulacje, a także uwzględniając dotychczasowy dorobek orzeczniczy Trybunału Sprawiedliwości UE (w szczególności wyrok z dnia 10 marca 2011 r. w sprawach połączonych C-497/09, C-499/09, 501/09 i C-502/09 oraz z dnia 2 maja 1996 r. w sprawie Faaborg-Gelting Linien C-231/94) wnioskować można, iż działalność restauracyjną zawsze charakteryzuje szereg elementów i czynności, wśród których dostawa żywności jest tylko jedną ze składowych i gdzie zdecydowanie przeważają usługi.

W ww. wyroku w sprawie C-231/94 Trybunał orzekł, że działalność restauracyjną charakteryzuje szereg elementów i czynności, wśród których dostawa żywności jest tylko jedną ze składowych i gdzie dalece przeważają usługi. Świadczenie takie należy zatem uznać za świadczenie usług, o którym mowa w art. 6 ust. 1 szóstej dyrektywy. Odwrotnie jest natomiast, gdy transakcja dotyczy artykułów żywnościowych na wynos i nie wiąże się ze świadczeniem usług służących organizacji konsumpcji na miejscu w odpowiednich warunkach.

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że w odniesieniu do zagadnienia przedstawionego we wniosku – przy sprzedaży wskazanych produktów dominującym jest dostawa towarów – gotowych do spożycia posiłków, a nie świadczenie usług restauracyjnych czy cateringowych. W opisanej sytuacji – jak wynika ze złożonego wniosku – usługi towarzyszące sprzedaży gotowych dań (np. nałożenie posiłku do opakowania czy podgrzanie) nie przeważają w całości świadczenia i stanowią jedynie usługi pomocnicze służące wykonywaniu świadczenia głównego. Czynnościom tym nie można zatem przypisać charakteru dominującego, pozwalającego na uznaniu całości wykonywanej sprzedaży za świadczenie usług. W związku z powyższym należy uznać, że w opisanej sytuacji mamy do czynienia z kompleksową dostawą towarów.

A zatem, mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że dostawa będących przedmiotem zapytania gotowych produktów, sprzedawanych przez Wnioskodawcę w jednorazowych opakowaniach, jako towar w postaci gotowych produktów (posiłków, dań, napojów) – skoro mieszczą się one w grupowaniach wskazanych przez Wnioskodawcę (PKWiU 10.85.1, PKWiU 10.32) – podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 5%, na mocy art. 41 ust. 2a ustawy, w związku z poz. 19 pkt 2 i 28 załącznika nr 10 do ustawy.

Również sprzedaż posiłku wraz z sokiem wyciskanym zakwalifikować należy jako dostawę towaru (posiłków gotowych), gdyż przedstawiony opis stanu faktycznego nie wskazuje, aby czynnościom tym towarzyszyły inne czynności pomocnicze, co oznacza, że nie można im przypisać cechy usług restauracyjnych, pozwalających na uznaniu całości wykonywanej sprzedaży za świadczenie usług.

Okoliczności takie jak: brak menu, brak obsługi kelnerskiej, brak możliwości skorzystania z zaplecza sanitarnego Wnioskodawcy (m.in. szatni, toalety) oraz fakt, że produkty podawane są tylko w naczyniach jednorazowych (to samo dotyczy sztućców) oraz to, że istnieje możliwość zamówienia odrębnie dania a odrębnie soku, wskazuje, że dostawa posiłku wraz z sokiem wyciskanym nie jest usługą restauracyjną i dostawę tę należy opodatkować według stawek właściwych dla tych towarów.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zmiana któregokolwiek z elementów opisu zdarzenia przyszłego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci swoją ważność.

Końcowo zauważa się, że Minister Finansów nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Podkreślić należy, iż kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Zgodnie bowiem z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług. Zatem interpretację indywidualną wydano na podstawie wskazanych przez Wnioskodawcę klasyfikacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.