2461-IBPP1.4512.679.2016.2.AZb | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowanie właściwą stawką podatku sprzedaży Zestawu nr 1 (kanapka i napój bezalkoholowy gazowany) oraz Zestawu nr 2 (kanapka i napój alkoholowy)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 30 sierpnia 2016 r. (data wpływu 6 września 2016 r.), uzupełnionym pismem z 26 października 2016 r. (data wpływu 2 listopada 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania właściwą stawką podatku sprzedaży Zestawu nr 1 (kanapka i napój bezalkoholowy gazowany) oraz Zestawu nr 2 (kanapka i napój alkoholowy) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 września 2016 r. wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania właściwą stawką podatku sprzedaży Zestawu nr 1 (kanapka i napój bezalkoholowy gazowany) oraz Zestawu nr 2 (kanapka i napój alkoholowy).

Wniosek został uzupełniony pismem z 26 października 2016 r. (data wpływu 2 listopada 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 14 października 2016 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również jako „Spółka”) prowadzi na terytorium Polski działalność w zakresie usług restauracyjnych w wynajmowanym lokalu użytkowym oraz ogródku gastronomicznym usytuowanym przy tym lokalu. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Spółka chciałaby wdrożyć strategię marketingową, która polegałaby na wprowadzeniu do oferty Spółki sprzedaży następujących zestawów promocyjnych, zawierających: kanapkę oraz różne rodzaje napojów bezalkoholowych gazowanych (dalej również jako „Zestaw nr 1”) oraz kanapkę wraz z różnymi rodzajami napojów alkoholowych (dalej również jako „Zestaw nr 2” - łącznie „Zestaw nr 1” i „Zestaw nr 2” zwane dalej również „Zestawami”). Kanapki będą przygotowywane na miejscu w lokalu Spółki, a oferowane Zestawy będą podawane klientom lokalu przez obsługę do konsumpcji na miejscu w lokalu lub ogródku gastronomicznym przy lokalu. Produkty z Zestawów będą także oferowane osobno, nie w ramach Zestawów.

Sprzedaż takich Zestawów w menu będzie opisana jedną ceną, a w nawiasie zostaną podane ceny za poszczególne produkty wchodzące w skład Zestawów. W menu zostanie też określona cena za produkty z Zestawów oferowane odrębnie poza Zestawami. Cena produktów sprzedawanych w Zestawie będzie niższa od ceny tych produktów sprzedawanych odrębnie poza Zestawami. Stosunek cen produktów w ramach Zestawów będzie ukształtowany w ten sposób, żeby każdorazowo sprzedaż Zestawu generowała dodatnią marżę od każdego z elementów Zestawu, co świadczy o tym, że taki sposób ukształtowania cen nie będzie zmierzał do sztucznego obniżenia należnego podatku od towarów i usług. Na kasie rejestrującej sprzedaż Zestawów będzie ewidencjonowana w rozbiciu na poszczególne produkty wchodzące w skład Zestawów, według cen określonych dla Zestawów (a więc według cen niższych niż ceny tych produktów sprzedawanych odrębnie poza Zestawami).

W uzupełnieniu wniosku z 26 października 2016 r. Wnioskodawca wskazał:

 1. W odpowiedzi na pytanie tut. Organu „Czy każdy z produktów w danym zestawie (Zestaw nr 1 i Zestaw nr 2) będzie sprzedawany po obniżonej cenie (uwzględniającej rabat)?” Wnioskodawca podał, że tak.
  W odpowiedzi na pytanie tut. Organu „O ile % zostanie obniżona cena danego produktu w Zestawie nr 1 w stosunku do ceny tych produktów sprzedawanych odrębnie poza zestawem (tj. ile % będzie wynosił rabat dla kanapki, a ile % dla napoju bezalkoholowego gazowanego)?” Wnioskodawca podał, że dla kanapki rabat będzie wynosił maksymalnie 50%, oraz minimalnie 50% dla napoju bezalkoholowego gazowanego.
  W odpowiedzi na pytanie tut. Organu „O ile % zostanie obniżona cena danego produktu w Zestawie nr 2 w stosunku do ceny tych produktów sprzedawanych odrębnie poza zestawem (tj. ile % będzie wynosił rabat dla kanapki, a ile % da napoju alkoholowego)?” Wnioskodawca podał, że dla kanapki rabat będzie wynosił maksymalnie 50%, oraz minimalnie 50% dla napoju alkoholowego.
 2. W odpowiedzi na pytanie tut. organu „Jaka będzie cena kanapki sprzedawanej w zestawie (odpowiednio: w Zestawie nr 1 i w Zestawie nr 2) a jaka będzie cena kanapki sprzedawanej odrębnie poza zestawami, jaka będzie cena napoju bezalkoholowego gazowanego sprzedawanego w Zestawie nr 1 a jaka będzie cena tego napoju sprzedawanego odrębnie poza zestawem, jaka będzie cena napoju alkoholowego sprzedawanego w Zestawie nr 2 a jaka będzie cena tego napoju sprzedawanego odrębnie poza zestawem?” Wnioskodawca podał, że cena kanapki sprzedawanej zarówno w Zestawie nr 1, jak i w Zestawie nr 2 będzie wynosić co najmniej 50% ceny kanapki sprzedawanej odrębnie poza zestawami. Cena napoju bezalkoholowego gazowanego sprzedawanego w Zestawie nr 1 będzie wynosić co najwyżej 50% ceny napoju bezalkoholowego gazowanego sprzedawanego odrębnie poza zestawem. Cena napoju alkoholowego sprzedawanego w Zestawie nr 2 będzie wynosić co najwyżej 50% ceny napoju alkoholowego sprzedawanego odrębnie poza zestawem.
  Na dzień wniesienia niniejszej odpowiedzi na wezwanie, Wnioskodawca nie ustalił jeszcze ostatecznej dokładnej wysokości cen produktów, sprzedawanych w ramach zestawów. Oferta promocyjna Wnioskodawcy będzie obejmowała kilkadziesiąt pozycji napojów alkoholowych i napojów bezalkoholowych gazowych, w związku z czym ich cena będzie się różnić w zależności od rodzaju napoju. Wnioskodawca wskazuje, że szacowany koszt wytworzenia kanapki wraz z wytworzeniem we własnym zakresie wynosi około 2,5 złotego.
 3. W odpowiedzi na pytanie tut. Organu „Czym Wnioskodawca kieruje się przy ustaleniu rabatu w określonej wysokości na poszczególne produkty, które będą sprzedawane w zestawach, jak również przy ukształtowaniu cen produktów w ramach zestawu?” Wnioskodawca podał, że przy ustalaniu rabatu na wszystkie produkty, które będą sprzedawane w zestawach, jak również przy ukształtowaniu cen produktów w ramach zestawu Wnioskodawca kieruje się zwiększeniem sprzedaży i zachęceniem klientów lokalu Wnioskodawcy do zakupu oferowanych przez niego produktów. Przy takim ukształtowaniu cen, jak określony w punktach Ad. 1) i Ad. 2) powyżej, Wnioskodawca planuje uzyskiwać dodatnie marże na sprzedaży zestawów i tym samym zwiększyć osiągane zyski ze sprzedaży, co przełoży się następnie na zwiększenie podstawy opodatkowania.
 4. W odpowiedzi na pytanie tut. Organu „Jakie są symbole PKWiU dla towarów/usług mających być przedmiotem interpretacji tj. kanapek, napojów bezalkoholowych gazowanych i napojów alkoholowych według nomenklatury Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. z 2008 nr 207, poz. 1293 ze zm.)?” Wnioskodawca podał, że symbole PKWiU według aktualnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. 2015.1676) to:
  1. 56.10.11 Usługi przygotowywania i podawania posiłków w restauracjach - dla kanapek przygotowywanych i podawanych w ramach obydwu zestawów,
  2. 11.01.10 Napoje spirytusowe, 11.02.11 Wina musujące ze świeżych winogron, 11.02.12 Wina ze świeżych winogron, z wyłączeniem wina musującego; moszcz z winogron, 11.03.10 Pozostałe napoje fermentowane (np. cydr, perry, miód pitny); napoje mieszane zawierające alkohol, 11.04.10 Wermut i pozostałe wina aromatyzowane, ze świeżych winogron, 11.05.10 Piwo, z wyłączeniem odpadów browarnych - dla napojów alkoholowych podawanych w ramach Zestawu nr 2,
  3. 11.07.11 Wody mineralne i wody gazowane, z wyłączeniem słodzonych i aromatyzowanych, 11.07.19 Pozostałe napoje bezalkoholowe - dla napojów bezalkoholowych gazowanych podawanych w ramach Zestawu nr 2.
 5. W odpowiedzi na pytanie tut. organu „Czy napoje alkoholowe wchodzące w skład Zestawu nr 2 będą stanowiły:
  • napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
  • napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
  wymienione w poz. 7 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1719)?” Wnioskodawca podał, że tak.
 6. W odpowiedzi na pytanie tut. Organu „Czy kanapki będą stanowiły towary w stanie nieprzetworzonym czy też przetworzonym i na czym będzie polegało ich przygotowywanie w lokalu Spółki?”, Wnioskodawca podał, że kanapki będą stanowiły towary w stanie przetworzonym. Kanapki będą przygotowywane w lokalu Spółki z półproduktów. Ich przygotowanie będzie polegać na: pokrojeniu pieczywa (opcjonalnie zgrillowaniu pieczywa), nadaniu formy poprzez wykrojenie, posmarowaniu pieczywa masłem lub pastą, umyciu sałaty, umyciu i pokrojeniu warzyw, pokrojeniu wędliny, sera lub łososia (w zależności od rodzaju kanapki), ugotowaniu, obraniu i pokrojeniu jajek, nałożeniu warzyw, wędliny sera, jajek lub łososia (w zależności od rodzaju kanapki), udekorowaniu kanapki i talerza, na którym kanapka będzie podawana, przygotowaniu kanapki do serwisu oraz serwis kanapki klientom lokalu Spółki.
  Na przykład pasty do kanapek będą przygotowywane na przykład z następujących składników:
  • z białego sera - wówczas przygotowanie pasty będzie polegało na zmieleniu sera, doprawieniu do smaku przyprawami (różnymi w zależności od rodzaju pasty),
  • z podrobów (np. wątróbki) - wówczas przygotowanie pasty będzie polegało na usmażeniu wątróbki (lub innych podrobów) z dodatkiem cebuli, zmieleniu wątróbki (lub innych podrobów) z cebulą i doprawieniu do smaku,
  • z wędzonej makreli - wówczas przygotowanie pasty będzie polegało na obraniu wędzonej makreli, usunięciu ości, zmieleniu makreli i doprawieniu do smaku.
 7. W odpowiedzi na pytanie tut. Organu „Czy kanapki będą w pełni przyrządzane i serwowane jako posiłek gotowy do bezpośredniego spożycia czy też nie będą przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji gdyż będą np. pakowane próżniowo lub przy użyciu innej technologii, etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż?” Wnioskodawca podał, że kanapki będą w pełni przyrządzane i serwowane jako posiłek gotowy do bezpośredniego spożycia w lokalu Spółki oraz ogródku gastronomicznym przy lokalu Spółki. Spółka nie zamierza serwować kanapek na wynos w jakikolwiek sposób.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przy tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym właściwe będzie opodatkowanie sprzedaży Zestawu nr 1 (kanapka i napój bezalkoholowy gazowany) oraz Zestawu nr 2 (kanapka i napój alkoholowy), poprzez zastosowanie właściwych stawek podatku od towarów i usług dla każdego ze składnika Zestawów osobno, w przypadku Zestawu nr 1: dla kanapki zastosowanie stawki podatku od towarów i usług (dalej również jako „podatek VAT”) wynoszącej 8%, natomiast dla napoju bezalkoholowego gazowanego stawki podatku VAT wynoszącej 23%, a w przypadku Zestawu nr 2: dla kanapki zastosowanie stawki podatku VAT wynoszącej 8%, natomiast dla napoju alkoholowego stawki podatku VAT wynoszącej 23%?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710) (dalej jako „p.t.u.”), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 7 ust. 1 p.t.u. przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 1 p.t.u., świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy w rozumieniu art. 7 ustawy.

Podstawowa stawka podatku od towarów i usług wynosi aktualnie 23% (art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a p.t.u.). Natomiast na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1719) w sprawie stawek, 8% stawkę stosuje się dla towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia.
W poz. 7 tego załącznika wymienione zostały usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży:

 1. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
 2. napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
 3. napojów, przy przygotowaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju,
 4. napojów bezalkoholowych gazowanych,
 5. wód mineralnych,
 6. innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką 23%.

Zgodnie z wyjaśnieniami do działu 56 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), dział ten obejmuje: usługi związane z zapewnianiem pełnego wyżywienia przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji w restauracjach, włączając restauracje samoobsługowe i oferujące posiłki „na wynos”, z lub bez miejsc do siedzenia. Dział ten nie obejmuje natomiast: gotowych posiłków i dań, mrożonych, w puszkach, w słoikach, pakowanych próżniowo lub przy pomocy innych technologii opakowań ze zmodyfikowaną atmosferą, sklasyfikowanych w 10.85.1, - gotowych posiłków i dań, łatwo psujących się, sklasyfikowanych w 10.89.16.0, - napojów, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działu 11, - sprzedaży żywności, która nie jest traktowana, jako gotowy posiłek lub sprzedaży gotowych posiłków, które nie są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji, sklasyfikowanej w odpowiednich grupowaniach Sekcji G.

Spółka w ramach swojej oferty ma zamiar sprzedawać przygotowywane we własnym zakresie kanapki, które będą serwowane przez obsługę w wynajmowanym przez Spółkę lokalu oraz ogródku gastronomicznym przy tym lokalu. Dlatego też zdaniem Spółki sprzedaż kanapek będzie podlegała opodatkowaniu stawką podatku VAT wynoszącą 8%, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1719).

P.t.u. nie zawiera przepisów mówiących o sposobie postępowania w przypadku sprzedaży zestawów składających się z kilku elementów, podlegających opodatkowaniu według różnych stawek podatku VAT. Zasadą jest, że każdy towar lub usługa podlega opodatkowaniu według właściwej dla niego stawki podatku VAT. Dlatego też, zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż Zestawu nr 1 i Zestawu nr 2 należy opodatkować stawką podatku VAT właściwą dla każdego ze składników danego zestawu osobno, tj. w przypadku Zestawu nr 1 - dla kanapki 8%, natomiast dla napoju bezalkoholowego 23%, a w przypadku Zestawu nr 2 - dla kanapki 8%, natomiast dla napoju alkoholowego 23%.

Zdaniem Wnioskodawcy, przyjęcie jednolitej stawki podatku VAT dla całego zestawu jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy pomiędzy produktami wchodzącymi w skład zestawu istnieje związek funkcjonalny, lub że produkty te stanowią w istocie jedną rzecz. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 sierpnia 2008 r., sygn. akt I FSK, 994/07: „Jeżeli przedmiotem dostawy jest zestaw dwóch produktów, pomiędzy którymi brak jest związku umożliwiającego uznanie produktu załączonego za część składową albo przynależność produktu głównego, to należy uznać, że dostawa dotyczy dwóch towarów. W związku z tym, jeżeli produkty składające się na zestaw podlegają różnym stawkom VAT, to nie można do takiego zestawu zastosować jednej stawki, właściwej dla produktu głównego. W takim przypadku należy odrębnie wykazywać każdy z produktów dla potrzeb naliczania VAT. Taki sposób wykładni pozostaje zgodny z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - TSUE), który jako zasadę przyjmuje, że „każde świadczenie powinno być zwykle uznawane za odrębne i niezależne, jak wynika z art. 1 ust. 2 akapit drugi dyrektywy VAT. Jednolite świadczenie występuje w przypadku, gdy co najmniej dwa elementy albo co najmniej dwie czynności dokonane przez podatnika są ze sobą tak ściśle związane, że tworzą obiektywnie tylko jednolite nierozerwalne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny (por. wyroki TSUE: z dnia 27 września 2012 r. w sprawie C-392/11, z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie C-111/05 Aktiebolaget NN, Zb.Orz. s. I-2697, pkt 22; z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie C-461/08 Don Bosco Onroerend Goed, Zb.Orz. s. I-11079, pkt 35; z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie C-276/09 Everything Everywhere, Zb.Orz. s. I-12359, pkt 21).

Ponadto, w wyroku z dnia 6 lipca 2006 r. wydanym w sprawie C-251/05 TSUE stwierdził, że jedna dostawa towarów, co do zasady, podlega jednej stawce podatku VAT. Jednakże możliwe jest również oddzielne opodatkowanie określonych składników tej dostawy, jeżeli z przepisów wyraźnie wynika taka ewentualność i taka konieczność. Oznacza to, że okoliczność, iż określone towary stanowią przedmiot jednej dostawy, która z jednej strony obejmuje towar główny objęty preferencją podatkową w podatku VAT oraz z drugiej strony towary wyłączone z tej preferencji, nie stoi na przeszkodzie, aby od dostawy towarów wyłączonych z preferencji podatek VAT był pobierany według stawki podstawowej.

W tej sprawie, produkty, które zamierza sprzedawać Wnioskodawca w ramach Zestawów nie wykazują opisanego wyżej związku - są to dwa samodzielne towary, których oddzielna sprzedaż jest możliwa, bez uszczerbku dla funkcjonalności każdego z nich. Należy także podkreślić, że Spółka zamierza je również sprzedawać oddzielnie. Zdaniem Wnioskodawcy, sposób oferowania produktów (połączenia je w zestaw) nie przesądza o prawie zastosowania jednolitej stawki podatku VAT, skoro produkty wchodzące w skład Zestawów nie stanowią jednej funkcjonalnej całości. Przeciwnie, każdy z elementów Zestawów stanowi odrębny towar, który może być przedmiotem dostawy bez uszczerbku dla drugiego z elementów. W tej sytuacji, przedmiotem dostawy nie jest jeden towar (zestaw) w rozumieniu art. 2 pkt 6 p.t.u., lecz poszczególne produkty wchodzące w skład zestawu. Bowiem, w przypadku braku integralnego związku pomiędzy produktem podstawowym i załączonymi w zestawie, należy taką transakcję traktować jako dostawę poszczególnych towarów. Zmiana formy sprzedaży danych towarów, bez zmiany istoty i właściwości tworzących go towarów nie powoduje powstania nowego towaru. Dostawa poszczególnych produktów wchodzących w skład jednego zestawu wyklucza istnienie dostawy zestawu opodatkowanej stawką VAT właściwą dla produktu wiodącego. Dla celów podatkowych należy przyjąć, iż dochodzi do sprzedaży dwóch odrębnych towarów połączonych w jeden zestaw, o określonej cenie, opodatkowanych według stawek właściwych dla każdego z poszczególnych elementów zestawu.

Dlatego też, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży Zestawów, poszczególne produkty wchodzące w jego skład będą opodatkowane oddzielnie, według stawek właściwych dla danego produktu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 2 pkt 6 ww. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Powyższy przepis wprost stanowi, że oznaczenia PKWiU stosuje się jedynie w określonych w ustawie lub rozporządzeniach sytuacjach, tzn. gdy przepis wprost odnosi się do symbolu PKWiU.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na podstawie art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 52 zostały wymienione sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU ex 11.07.19.0 pozostałe napoje bezalkoholowe - wyłącznie niegazowane napoje:

 1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
 2. zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju.

Należy zauważyć, iż zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy o VAT – przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT dotyczy wyłącznie danego towaru/usługi z danego grupowania.

Ponadto zgodnie z pkt 1) objaśnień do załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Zgodnie z art. 41 ust. 2a ww. ustawy o VAT, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W poz. 31 załącznika nr 10 do ustawy, stanowiącego wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, zostały wymienione sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU ex 11.07.19.0 pozostałe napoje bezalkoholowe - wyłącznie niegazowane napoje:

 1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
 2. zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju.

W objaśnieniu do tego załącznika zaznaczono, że symbol „ex” dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1719 ze zm.) w § 3 ust. 1 pkt 1 przewidziano, że stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W pozycji 7 załącznika do rozporządzenia wymieniono usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży:

 1. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
 2. napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
 3. napojów, przy przygotowywaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju,
 4. napojów bezalkoholowych gazowanych,
 5. wód mineralnych,
 6. innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.

Przy czym, jak już zaznaczono powyżej - przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (art. 2 pkt 30 ustawy).

Należy wyjaśnić, że klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług zawiera Sekcję I – usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne, która obejmuje m.in.:

 • usługi gastronomiczne,
 • usługi przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 • usługi stołówkowe,
 • usługi przygotowywania i podawania napojów.

Przy czym, w klasyfikacji tej ustawodawca w dziale 56 sklasyfikował „Usługi związane z wyżywieniem”, natomiast w grupowaniu 56.10.11 zostały sklasyfikowane „Usługi przygotowywania i podawania posiłków w restauracjach”.

Z kolei Sekcja C Polskiej Klasyfikacja Wyrobów i Usług „Produkty przetwórstwa przemysłowego” obejmuje m.in. napoje alkoholowe i bezalkoholowe.

W dziale 11 PKWiU sklasyfikowane zostały „Napoje”. Zgodnie z ww. klasyfikacją:

 • grupowanie 11.01.10 obejmuje „Napoje spirytusowe”,
 • grupowanie 11.02.11 obejmuje „Wina musujące ze świeżych winogron”,
 • grupowanie 11.02.12 obejmuje „Wina ze świeżych winogron, z wyłączeniem wina musującego; moszcz z winogron”,
 • grupowanie 11.03.10 obejmuje „Pozostałe wyroby winiarskie, np. cydr, perry, miód pitny; napoje mieszane zawierające alkohol”,
 • grupowanie 11.04.10 obejmuje „Wermut i pozostałe wina aromatyzowane, ze świeżych winogron”,
 • grupowanie 11.05.10 obejmuje „Piwo, z wyłączeniem odpadów browarnych”,
 • grupowanie 11.07.11 obejmuje „Wody mineralne i wody gazowane, z wyłączeniem słodzonych i aromatyzowanych”,
 • grupowanie 11.07.19 obejmuje „Pozostałe napoje bezalkoholowe”.

Należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. dostawca czy usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia towaru lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi na terytorium Polski działalność w zakresie usług restauracyjnych w wynajmowanym lokalu użytkowym oraz ogródku gastronomicznym usytuowanym przy tym lokalu. Wnioskodawca chciałby wdrożyć strategię marketingową, która polegałaby na wprowadzeniu do oferty Spółki sprzedaży następujących zestawów promocyjnych, zawierających: kanapkę oraz różne rodzaje napojów bezalkoholowych gazowanych (dalej również jako „Zestaw nr 1”) oraz kanapkę wraz z różnymi rodzajami napojów alkoholowych (dalej również jako „Zestaw nr 2” - łącznie „Zestaw nr 1” i „Zestaw nr 2” zwane dalej również „Zestawami”). Kanapki będą przygotowywane na miejscu w lokalu Spółki, a oferowane Zestawy będą podawane klientom lokalu przez obsługę do konsumpcji na miejscu w lokalu lub ogródku gastronomicznym przy lokalu. Produkty z Zestawów będą także oferowane osobno, nie w ramach Zestawów.

Wnioskodawca podał, że symbole PKWiU według aktualnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. 2015.1676) to:

 1. 56.10.11 Usługi przygotowywania i podawania posiłków w restauracjach - dla kanapek przygotowywanych i podawanych w ramach obydwu zestawów,
 2. 11.01.10 Napoje spirytusowe, 11.02.11 Wina musujące ze świeżych winogron, 11.02.12 Wina ze świeżych winogron, z wyłączeniem wina musującego; moszcz z winogron, 11.03.10 Pozostałe napoje fermentowane (np. cydr, perry, miód pitny); napoje mieszane zawierające alkohol, 11.04.10 Wermut i pozostałe wina aromatyzowane, ze świeżych winogron, 11.05.10 Piwo, z wyłączeniem odpadów browarnych - dla napojów alkoholowych podawanych w ramach Zestawu nr 2,
 3. 11.07.11 Wody mineralne i wody gazowane, z wyłączeniem słodzonych i aromatyzowanych, 11.07.19 Pozostałe napoje bezalkoholowe - dla napojów bezalkoholowych gazowanych podawanych w ramach Zestawu nr 2.

Kanapki będą stanowiły towary w stanie przetworzonym. Kanapki będą przygotowywane w lokalu Spółki z półproduktów. Ich przygotowanie będzie polegać na: pokrojeniu pieczywa (opcjonalnie zgrillowaniu pieczywa), nadaniu formy poprzez wykrojenie, posmarowaniu pieczywa masłem lub pastą, umyciu sałaty, umyciu i pokrojeniu warzyw, pokrojeniu wędliny, sera lub łososia (w zależności od rodzaju kanapki), ugotowaniu, obraniu i pokrojeniu jajek, nałożeniu warzyw, wędliny sera, jajek lub łososia (w zależności od rodzaju kanapki), udekorowaniu kanapki i talerza, na którym kanapka będzie podawana, przygotowaniu kanapki do serwisu oraz serwis kanapki klientom lokalu Spółki.

Na przykład pasty do kanapek będą przygotowywane na przykład z następujących składników:

 • z białego sera - wówczas przygotowanie pasty będzie polegało na zmieleniu sera, doprawieniu do smaku przyprawami (różnymi w zależności od rodzaju pasty),
 • z podrobów (np. wątróbki) - wówczas przygotowanie pasty będzie polegało na usmażeniu wątróbki (lub innych podrobów) z dodatkiem cebuli, zmieleniu wątróbki (lub innych podrobów) z cebulą i doprawieniu do smaku,
 • z wędzonej makreli - wówczas przygotowanie pasty będzie polegało na obraniu wędzonej makreli, usunięciu ości, zmieleniu makreli i doprawieniu do smaku.

Kanapki będą w pełni przyrządzane i serwowane jako posiłek gotowy do bezpośredniego spożycia w lokalu Spółki oraz ogródku gastronomicznym przy lokalu Spółki. Spółka nie zamierza serwować kanapek na wynos w jakikolwiek sposób.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania sprzedaży Zestawu nr 1 (kanapka i napój bezalkoholowy gazowany) oraz Zestawu nr 2 (kanapka i napój alkoholowy), poprzez zastosowanie właściwych stawek podatku od towarów i usług dla każdego ze składnika Zestawów osobno.

Odnosząc się do powyższego należy na wstępie wskazać, że dla prawidłowego opodatkowania sprzedaży kluczowe znaczenie ma rozstrzygnięcie, czy w danym przypadku ma miejsce dostawa towarów czy też świadczenie usług oraz symbol statystyczny właściwy dla przedmiotu sprzedaży.

Ustalenie, czy świadczenie należy zakwalifikować jako dostawę towarów, czy jako świadczenie usług, wymaga wzięcia pod uwagę wszelkich okoliczności, w jakich następuje transakcja, w celu określenia jej elementów charakterystycznych i dominujących.

Odnosząc się do powyższej kwestii należy w pierwszej kolejności zauważyć, że w przypadku, gdy transakcja składa się z szeregu świadczeń i czynności, należy brać pod uwagę wszystkie okoliczności, w jakich jest ona dokonywana, celem określenia, po pierwsze, czy chodzi o dwa lub więcej świadczenia odrębne, czy też o świadczenie złożone (kompleksowe), a po drugie, czy w tym ostatnim przypadku świadczenie złożone należy zakwalifikować jako dostawę towarów, czy jako świadczenie usług. Wskazać przy tym należy, co podkreślał wielokrotnie Trybunał Sprawiedliwości UE, że koniecznym jest dokonywanie analizy takiej transakcji z punktu widzenia przeciętnego konsumenta.

Podkreślić należy, że co do zasady, każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych.

Pojedyncze świadczenie ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy jedną lub więcej części składowych uznaje się za usługę zasadniczą, podczas gdy inny lub inne elementy traktuje się jako świadczenia pomocnicze, do których stosuje się te same zasady opodatkowania, co do usługi zasadniczej.

W orzeczeniu wydanym w sprawie C-349/96 (Card Protection Plan Ltd) TSUE, odnosząc się do art. 2(1) VI Dyrektywy, uznał, że z przepisu tego wynika, po pierwsze, że każde świadczenie usług powinno być, co do zasady, traktowane jako świadczenie odrębne i niezależne, po drugie zaś, że świadczenie składające się z jednolitej usługi (z ekonomicznego punktu widzenia) nie powinno być w sztuczny sposób dzielone, gdyż to mogłoby spowodować naruszenie całego systemu opodatkowania. Ponadto, Trybunał podkreślił, że: „świadczenie jednolitej usługi ma miejsce w szczególności w przypadkach, gdy jeden lub więcej elementów może być uznany za tworzący świadczenie (usługę) główne podczas, gdy jeden lub więcej elementów mogą być uznane za świadczenia (usługi) dodatkowe, do których stosuje się te same konsekwencje podatkowe, jak w przypadku świadczenia (usługi) głównego. Usługa musi być uznana za dodatkową w stosunku do usługi głównej, jeżeli nie stanowi dla nabywcy celu samego w sobie, ale środek lepszego wykorzystania dostarczonej usługi głównej”.

Jednym z istotniejszych orzeczeń przytaczanych przez szereg komentatorów, jak i sam TSUE w późniejszych orzeczeniach, jest sprawa z 27 października 2005 r. C-41/04 (Levob Verzekeringen).

W wyroku tym TSUE zawarł kilka cennych uwag pozwalających na zidentyfikowanie usług złożonych. By określić, czy mamy do czynienia z tzw. usługą kompleksową należy - wg TSUE - w pierwszej kolejności poszukiwać elementów charakterystycznych dla rozpatrywanej czynności celem określenia, czy podatnik dostarcza konsumentowi, rozumianemu jako przeciętny konsument, kilka odrębnych świadczeń głównych, czy też jedno świadczenie (por. przez analogię ww. wyrok w sprawie CPP, pkt 29) (pkt 20 orzeczenia Levob).

W konsekwencji, w świetle omawianego wyroku TSUE należy przyjąć, że nie ma charakteru kompleksowego taki zestaw świadczeń, których połączenie miałoby charakter działania sztucznego. W tym kontekście, za świadczenia odrębne należy więc uznać świadczenia wykonywane przez jednego świadczącego na rzecz jednego nabywcy, które nawet jeżeli są w pewien sposób powiązane, mogą być traktowane rozłącznie, a traktowanie to nie wpłynie na charakter żadnego z nich ani też nie sprawi, że wartość świadczeń z punktu widzenia nabywcy będzie inna, niż gdyby świadczenia te były uznane za świadczenie złożone.

Jak już wcześniej wskazano, zasadniczo każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być uznawane za odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Jeżeli zatem dwa lub więcej niż dwa świadczenia (lub czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta są tak ściśle związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jednolite świadczenie do celów stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Świadczenie należy uznać za pomocnicze w stosunku do świadczenia zasadniczego, jeśli nie stanowi ono dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem w skutecznym wykorzystaniu świadczenia zasadniczego. Ważne jest, czy świadczenia są ze sobą ściśle powiązane w taki sposób, że samodzielnie nie przynoszą wymaganej praktycznej korzyści z punktu widzenia przeciętnego konsumenta. Nie ma znaczenia subiektywny punkt widzenia dostawcy lub odbiorcy świadczenia. Istnienie jednego świadczenia złożonego nie jest wykluczone z tego powodu, że do poszczególnych elementów wykazane są odrębnie ceny. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej.

Na podstawie przywołanych uregulowań i dokonanej analizy, w okolicznościach przedstawionych we wniosku, stwierdzić należy że w ocenie tut. organu w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z dwoma odrębnymi świadczeniami, mianowicie usługą gastronomiczną – tj. usługą przygotowywania i podawania posiłków w restauracjach (dla której Wnioskodawca wskazał PKWiU 56.10.11), w ramach której będą przygotowane i podawane kanapki (w obydwu zestawach), oraz dostawą napojów (tj. dostawą różnych rodzajów napojów bezalkoholowych gazowanych w ramach Zestawu nr 1, jak również dostawą różnych rodzajów napojów alkoholowych w ramach Zestawu nr 2).

W niniejszej sprawie przedmiotem sprzedaży nie będzie jedno świadczenie kompleksowe, gdyż wskazane wyżej czynności (tj. świadczenie usługi, w ramach której zostanie przygotowana i podana kanapka, dostawa napoju) nie będą ze sobą połączone i ściśle związane w taki sposób, aby tworzyły nierozerwalną całość. Każda z powyższych czynności będzie miała charakter samoistny, nie będzie służyła lepszemu wykorzystaniu drugiego świadczenia, tak jak przygotowanie i podanie kanapki nie będzie stanowiło czynności niezbędnej dla dostawy napoju, tak samo dostawa napoju nie będzie niezbędna dla przygotowania i podania kanapki.

Ww. czynności mogą zostać dokonane odrębnie, jako niezależne od siebie, bez uszczerbku dla ich gospodarczego znaczenia, tak więc brak jest podstaw do traktowania ich jako jednolitego świadczenia opodatkowanego według jednakowych zasad wyznaczonych dla świadczenia głównego (zasadniczego).

Sam fakt połączenia opisanych we wniosku świadczeń np. dla celów uatrakcyjnienia sprzedaży, nie przesądza o prawie zastosowania jednolitej stawki podatku VAT.

Należy zatem stwierdzić, że w aspekcie gospodarczym kanapki - przygotowane i podawane w ramach usługi gastronomicznej, czy napoje (w tym napoje alkoholowe) mogą być sprzedawane oddzielnie, bez uszczerbku na funkcjonalności każdego z tych świadczeń.

Tym bardziej, że jak wynika z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu sprawy, produkty z Zestawów będą także oferowane osobno, nie w ramach Zestawów.

Tak więc nie można przyjąć, że czynności te stanowią jedną funkcjonalną całość, a ich rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, bowiem każdy z elementów wchodzących w skład zestawu stanowi odrębne świadczenie, które może być przedmiotem transakcji bez uszczerbku dla pozostałych elementów zestawu.

Dla celów podatkowych w takiej sytuacji, jak przedstawił Wnioskodawca należy zatem przyjąć, iż dojdzie do sprzedaży dwóch odrębnych świadczeń, z których każde opodatkowane będzie według stawki właściwej dla danej czynności.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że dla usługi gastronomicznej, w ramach której będą przygotowane i podawane kanapki (zarówno w Zestawie nr 1, jak i w Zestawie nr 2), na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, w związku z poz. 7 załącznika do tego rozporządzenia, zastosowanie znajdzie obniżona stawka podatku w wysokości 8%.

Przedmiotem dostawy będą również różne rodzaje napojów bezalkoholowych gazowanych (w ramach Zestawu nr 1) oraz różne rodzaje napojów alkoholowych (w ramach Zestawu nr 2).

W odpowiedzi na pytanie tut. organu „Czy napoje alkoholowe wchodzące w skład Zestawu nr 2 będą stanowiły:

 • napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
 • napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,

wymienione w poz. 7 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1719)?” Wnioskodawca podał, że tak.

Wskazany przepis § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, w poz. 7 załącznika do tego rozporządzenia wymienia usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży m.in. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, napojów bezalkoholowych gazowanych.

Dodatkowo zaznaczyć należy, że zgodnie z cyt. wyżej art. 41 ust. 2a ustawy o VAT w związku z poz. 31 załącznika nr 10 do ustawy, stawka podatku w wysokości 5% znajduje zastosowanie dla sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU ex 11.07.19.0 pozostałych napojów bezalkoholowych - wyłącznie niegazowanych napojów:

 1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
 2. zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju.

Jednakże, jak wskazał Wnioskodawca, w ramach Zestawu nr 1 będą sprzedawane różne rodzaje napojów bezalkoholowych gazowanych, tym samym powyższy przepis nie znajdzie zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Wobec powyższego uznać należy, że dla dostawy napojów bezalkoholowych gazowanych (w ramach Zestawu nr 1) oraz napojów alkoholowych stanowiących napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% (w ramach Zestawu nr 2), ani przepisy ustawy o podatku od towarów i usług ani rozporządzeń wykonawczych do niej nie przewidują stawki obniżonej czy też zwolnienia od podatku, w konsekwencji dostawa ta będzie podlegała opodatkowaniu według stawki podatku w wysokości 23%.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, że sprzedaż Zestawu nr 1 i Zestawu nr 2 należy opodatkować stawką podatku VAT właściwą dla każdego ze składników danego zestawu osobno, tj. w przypadku Zestawu nr 1 - dla kanapki 8%, natomiast dla napoju bezalkoholowego 23%, a w przypadku Zestawu nr 2 - dla kanapki 8%, natomiast dla napoju alkoholowego 23%, należało uznać za prawidłowe.

W pozostałej kwestii objętej pytaniem drugim dotyczącym ustalenia podstawy opodatkowania dla sprzedaży produktów w zestawach promocyjnych zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Należy jeszcze raz podkreślić, że klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.), nie zaś wskazana przez Wnioskodawcę Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. 2015.1676).

Zgodnie bowiem z § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. z 2015 r. poz. 1676) do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, do dnia 31 grudnia 2017 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.