1462-IPPP1.4512.734.2016.2.KC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie zastosowania stawki 5% i 8% dla bagietek mrożonych lub chłodzonych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2016 r. (data wpływu 12 września 2016 r.) uzupełnione pismem z dnia 15 listopada 2016 r. (data wpływu 17 listopada 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 10 listopada 2016 r. (skutecznie doręczone dnia 14 listopada 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki:

 • 8% dla dostawy bagietek mrożonych bądź chłodzonych - jest prawidłowe,
 • 5% dla dostawy tych samych bagietek – nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki 5% i 8% dla dostawy bagietek mrożonych bądź chłodzonych. Wniosek uzupełniony został pismem Strony w dniu 15 listopada 2016 r. (data wpływu 17 listopada 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 10 listopada 2016 r. (data doręczenia 14 listopada 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zajmuje się sprzedażą wyrobów piekarniczych i nabiałowych, nabywanych w tym celu od dostawców zagranicznych bądź krajowych. W ofercie produktów piekarskich sprzedawanych przez Wnioskodawcę znajdują się m.in.:

 • wstępnie podpieczone bagietki chłodzone z masłem i czosnkiem bądź masłem i ziołami do opiekania,
 • wstępnie podpieczone bagietki głęboko mrożone z masłem i czosnkiem bądź masłem i ziołami do opiekania,
 • wstępnie podpieczone bagietki rustykalne głęboko mrożone z masłem i czosnkiem do opiekania.

W skład wskazanych produktów wchodzą:

 • bagietka z masłem i czosnkiem - mąka pszenna, woda, drożdże, sól, mąka żytnia, mąka słodowa pszenna, gluten pszenny. Nadzienie - masło z czosnkiem 15%: masło 75% (z mleka), cebula, czosnek, sól, skrobia, pietruszka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; naturalny aromat czosnkowy,
 • bagietka z masłem i ziołami - mąka pszenna, woda, drożdże, sól, skrobia, zioła, mąka żytnia, mąka słodowa pszenna, gluten pszenny. Nadzienie - masło z ziołami 15%: masło 75 (z mleka) cebula, pietruszka, czosnek, sól, skrobia, zioła, przyprawy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; naturalny aromat czosnkowy,
 • bagietka rustykalna z masłem i czosnkiem - mąka pszenna, woda, pszenica rozdrobiona, otręby pszenne, soja rozdrobiona, mąka słodowa żytnia, siemię lniane, mąka słodowa jęczmienna, semolina pszenicy durum, sól, skrobia, drożdże, mąka żytnia, przyprawy (w tym kolendra). Nadzienie - masło z czosnkiem 18%: masło 75% (z mleka), cebula, czosnek, sól, skrobia, pietruszka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; naturalny aromat czosnkowy.

W składzie produktów nie znajdują się ulepszacze bądź konserwanty, zaś okres przydatności do spożycia wynosi 12 miesięcy dla produktów głęboko mrożonych bądź 45 dni dla produktów chłodzonych. W składzie produktów nie znajduje się alkohol.

Produkt jest produkowany poprzez wstępne wypieczenie bagietki, jej poprzeczne ponacinanie a następnie umieszczenie w nacięciach nadzienia w postaci masła czosnkowego lub ziołowego. Przygotowanie produktu do spożycia polega na jego upieczeniu w wyniku czego bagietka staje się chrupka zaś masło topi się i nasącza bagietkę. Wskazane produkty nadają się do spożycia bezpośrednio po końcowym upieczeniu. Mogą być traktowane jako samodzielne danie lub też dodatek do innego posiłku. Mogą być podawane z dodatkami w postaci serów, warzyw, mięsa, sosów, past. Zarazem wskazane produkty nie są słodkie w smaku, nie są podawane w charakterze deserów, słodkich przekąsek czy ze słodkimi dodatkami.

Na tym tle wskazać należy, że produkty o których mowa powyżej były w sposób niejednolity kwalifikowane przez Główny Urząd Statystyczny według PKWIU 2008:

 • 3 grudnia 2010 r. Wnioskodawca uzyskał z GUS klasyfikację produktu jako 10.85.19.0 "Pozostałe gotowe posiłki i dania, włączając pizze mrożoną"
 • 8 października 2012 r. Wnioskodawca uzyskał z GUS klasyfikację produktu jako 10.71.11.0 "Pieczywo świeże"
 • 1 października 2013 r. następuje kolejna zmiana klasyfikacji produktów przez GUS 10.71.12.0 "Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże"

W ocenie GUS o klasyfikacji produktów jako PKWIU 10.71.12.0 "Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże" decyduje zawartość tłuszczu powyżej 5% w suchej masie - organ statystyczny nie wskazuje jakie inne przesłanki zdecydowały o dokonanej klasyfikacji.

Podkreślić należy, że wydawane na przestrzeni lat rozbieżne klasyfikacje GUS nie są podyktowane zmianą stanu prawnego lecz stanowią ewolucje stanowiska własnego GUS. Dlatego też szczególne wątpliwości Wnioskodawcy budzi klasyfikacja bagietek (pieczywa) z nadzieniem faktycznie pikantnym jako wyrobów ciastkarskich, co należy uznać za zasadniczo sprzeczne z zasadami metodycznymi PKWiU nakazującymi stosowanie dla celów klasyfikacji ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej (CN), które przewidują, że wyroby złożone składające się z różnych materiałów lub wytworzone z różnych składników oraz wyroby pakowane w zestawy do sprzedaży detalicznej, które nie mogą być klasyfikowane w sposób szczegółowy należy klasyfikować tak, jak gdyby składały się one z materiału lub składnika, który nadaje im ich zasadniczy charakter.

Dokonana przez GUS klasyfikacja produktu w postaci podpieczonej bagietki (bagietki rustykalnej) głęboko mrożonej z masłem i czosnkiem bądź masłem i ziołami do opiekania jest zasadniczo sprzeczna z tak określonymi wytycznymi. W swej istocie bowiem produkt ten jest wyrobem piekarniczym uzupełnionym po wytworzeniu o nadzienie w postaci masła czosnkowego lub ziołowego, co nie zmienia jednak istoty i charakteru bagietki jako wyrobu piekarniczego. Ponadto, zarówno bagietka jak i nadzienie nie mają słodkiego smaku i nie są wyrobami ciastkarskimi. Nie są również wykorzystywane do wytwarzania wyrobów ciastkarskich. Tym samym zaliczenie produktu w postaci bagietki nadziewanej masłem czosnkowym lub ziołowym do PKWiU 10.71.12.0 nie znajduje żadnego uzasadnienia, bowiem w sposób oczywisty jest to pieczywo a nie wyrób ciastkarski, które powinno zostać zakwalifikowane do PKWiU 10.71.11.

W tym miejscu podnieść należy, że zgodnie z orzecznictwem NSA i WSA klasyfikacja (opinia) statystyczna GUS stanowi tylko akt wiedzy organu statystyki publicznej udostępniony podatnikowi. Nie wynikają z niego bezpośrednio żadne wiążące konsekwencje prawne. Nie jest to bowiem decyzja, postanowienie, zaświadczenie, oświadczenie woli. Mimo braku mocy wiążącej przedstawiona przez GUS klasyfikacja prowadzi do powstania obiektywnie istniejącego stanu niepewności po stronie Wnioskodawcy, co w pełni uzasadnia wystąpienie z niniejszym wnioskiem.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie z dnia 15 listopada 2016 r. (data wpływu 17 listopada 2016 r.) Strona wskazała, że zajmuje się sprzedażą wyrobów piekarniczych i nabiałowych, nabywanych w tym celu od dostawców zagranicznych bądź krajowych.

W ofercie produktów piekarskich sprzedawanych przez Wnioskodawcę znajdują się m.in.:

wstępnie podpieczone bagietki chłodzone z masłem i czosnkiem bądź masłem i ziołami do opiekania

 • są to bagietki pszenne z dodatkiem masła
 • wstępnie podpieczone i schłodzone
 • sprzedawane przez X Sp. z o.o. jako produkty chłodzone
 • wymagają przechowywania w lodówce w temperaturze od +4°C do +10°C
 • nadają się do spożycia po upieczeniu w piekarniku,

wstępnie podpieczone bagietki głęboko mrożone z masłem i czosnkiem bądź masłem i ziołami do opiekania

 • są to bagietki pszenne z dodatkiem masła
 • wstępnie podpieczone i zamrożone
 • sprzedawane przez X Sp. z o.o. jako głęboko mrożone (zamrożone)
 • wymagają przechowywania w mroźni w temperaturze - 18°C.
 • nadają się do spożycia po rozmrożeniu i upieczeniu w piekarniku

wstępnie podpieczone bagietki rustykalne głęboko mrożone z masłem i czosnkiem do opiekania

 • są to bagietki pszenne rustykalne z dodatkiem masła
 • wstępnie podpieczone i zamrożone
 • sprzedawane przez X Sp. z o.o. jako głęboko mrożone (zamrożone)
 • wymagają przechowywania w mroźni w temperaturze - 18°C
 • nadają się do spożycia po rozmrożeniu i upieczeniu w piekarniku

Wnioskodawca nie prowadzi sprzedaży wypieczonych już gotowych do spożycia produktów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy stawką VAT właściwą dla dostaw krajowych:

 • wstępnie podpieczonej bagietki chłodzonej z masłem i czosnkiem bądź masłem i ziołami do opiekania,
 • wstępnie podpieczonej bagietki głęboko mrożonej z masłem i czosnkiem bądź masłem i ziołami do opiekania,
 • wstępnie podpieczonej bagietki rustykalne głęboko mrożone z masłem i czosnkiem do opiekania,

jest stawka 5% / 8% VAT - w zależności od przydatności produktu do spożycia?

Zdaniem Wnioskodawcy;

Wnioskodawca podnosi, że zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm., dalej: ustawa o VAT), opodatkowaniu VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zarazem towary należy klasyfikować z uwzględnieniem klasyfikacji PKWiU, o ile przepisy ustawy o VAT powołują symbole tej klasyfikacji.

W myśl art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 8% VAT. W załączniku nr 3 do ustawy o VAT stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8%”, pod pozycją 31 zostały wymienione towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 10.71.11.0 "Pieczywo świeże".

Stosownie natomiast do przepisu art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%. W załączniku nr 10 zawierającym "Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%", wymieniono pod poz. 23 towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.71.11.0 „Pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości, oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni”. Ponieważ produkt Wnioskodawcy klasyfikowany jest w ramach PKWiU 10.71.11, stosowaną w dostawach krajowych stawką dla tego produktu winna być stawka 5% lub 8% VAT - w zależności od terminu przydatności produktu do spożycia. Dla produktu mrożonego z 12 miesięcznym terminem przydatności do spożycia bądź produktu chłodzonego z 45 dniowym terminem przydatności do spożycia stawka VAT wyniesie 8% VAT. Z kolei w przypadku rozmrożenia i wypieczenia tego produktu (tj. produkt docelowy sprzedawany konsumentowi), termin przydatności produktu do spożycia (m.in. z uwagi na brak konserwantów) radykalnie się skraca do ok. 2-3 dni. Dlatego sprzedaż produktu wypieczonego będzie podlegała stawce VAT w wysokości 5% (poz. 23 załącznika nr 10 do ustawy o VAT).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe zakresie zastosowania stawki 8% dla dostawy bagietek mrożonych bądź chłodzonych oraz nieprawidłowe w zakresie zastosowania stawki 5% dla dostawy tych samych bagietek mrożonych bądź chłodzonych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016, poz. 710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Stosownie do zapisu zawartego w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Podkreślić należy, że prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług – w przypadkach, o których mowa w art. 5a ustawy. Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU). Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., jest wykorzystywana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

W art. 41 ust. 1 ustawy postanowiono, że stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%. Jednak na podstawie art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;

W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających obecnie opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8%”, pod pozycją 31 zostały wymienione towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 10.71.11.0 „Pieczywo świeże”. Pod pozycją 32 załącznika zostały wymienione towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.71.12.0 „Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni”.

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi”. Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danego towaru lub usługi z danego grupowania.

Z objaśnienia zawartego w pkt 1 do załącznika nr 3 wynika, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Natomiast w załączniku nr 10 zawierającym „Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%”, wymieniono pod poz. 23 towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.71.11.0 „Pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości, oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni”.

Z objaśnienia zawartego w pkt 1 do załącznika nr 10 wynika, że zamieszczenie przedrostka „ex” przed symbolem PKWiU oznacza, że wskazana pozycja dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania. Z kolei w punkcie 2 objaśnień do ww. załącznika wskazano, że wykaz ten nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawką 0%.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zajmuje się sprzedażą wyrobów piekarniczych i nabiałowych, nabywanych w tym celu od dostawców zagranicznych bądź krajowych. W ofercie swoich produktów piekarskich znajdują się m.in.:

 1. wstępnie podpieczone bagietki chłodzone z masłem i czosnkiem bądź masłem i ziołami do opiekania
 2. wstępnie podpieczone bagietki głęboko mrożone z masłem i czosnkiem bądź masłem i ziołami do opiekania
 3. wstępnie podpieczone bagietki rustykalne głęboko mrożone z masłem i czosnkiem do opiekania

W skład wskazanych produktów wchodzą:

 1. bagietka z masłem i czosnkiem - mąka pszenna, woda, drożdże, sól, mąka żytnia, mąka słodowa pszenna, gluten pszenny. Nadzienie - masło z czosnkiem 15%: masło 75% (z mleka), cebula, czosnek, sól, skrobia, pietruszka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; naturalny aromat czosnkowy,
 2. bagietka z masłem i ziołami - mąka pszenna, woda, drożdże, sól, skrobia, zioła, mąka żytnia, mąka słodowa pszenna, gluten pszenny. Nadzienie - masło z ziołami 15%: masło 75% (z mleka) cebula, pietruszka, czosnek, sól, skrobia, zioła, przyprawy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; naturalny aromat czosnkowy,
 3. bagietka rustykalna z masłem i czosnkiem - mąka pszenna, woda, pszenica rozdrobiona, otręby pszenne, soja rozdrobiona, mąka słodowa żytnia, siemię lniane, mąka słodowa jęczmienna, semolina pszenicy durum, sól, skrobia, drożdże, mąka żytnia, przyprawy (w tym kolendra). Nadzienie - masło z czosnkiem 18%: masło 75% (z mleka), cebula, czosnek, sól, skrobia, pietruszka, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; naturalny aromat czosnkowy.

W składzie produktów nie znajdują się ulepszacze bądź konserwanty, zaś okres przydatności do spożycia wynosi 12 miesięcy dla produktów głęboko mrożonych bądź 45 dni dla produktów chłodzonych. W składzie produktów nie znajduje się alkohol. Zarazem wskazane produkty nie są słodkie w smaku, nie są podawane w charakterze deserów, słodkich przekąsek czy ze słodkimi dodatkami.

Na tym tle wskazać należy, że produkty o których mowa powyżej były w sposób niejednolity kwalifikowane przez Główny Urząd Statystyczny według PKWiU 2008:

 • 3 grudnia 2010 r. Wnioskodawca uzyskał z GUS klasyfikację produktu jako 10.85.19.0 "Pozostałe gotowe posiłki i dania, włączając pizze mrożoną"
 • 8 października 2012 r. Wnioskodawca uzyskał z GUS klasyfikację produktu jako 10.71.11.0 "Pieczywo świeże"
 • 1 października 2013 r. następuje kolejna zmiana klasyfikacji produktów przez GUS 10.71.12.0 "Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże"

W ocenie GUS o klasyfikacji produktów jako PKWiU 10.71.12.0 "Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże" decyduje zawartość tłuszczu powyżej 5% w suchej masie - organ statystyczny nie wskazuje jakie inne przesłanki zdecydowały o dokonanej klasyfikacji.

Dokonana przez GUS klasyfikacja produktu w postaci podpieczonej bagietki (bagietki rustykalnej) głęboko mrożonej z masłem i czosnkiem bądź masłem i ziołami do opiekania jest zdaniem Wnioskodawcy, zasadniczo sprzeczna. W swej istocie bowiem produkt ten jest wyrobem piekarniczym uzupełnionym po wytworzeniu o nadzienie w postaci masła czosnkowego lub ziołowego, co nie zmienia jednak istoty i charakteru bagietki jako wyrobu piekarniczego.

Ponadto, zarówno bagietka jak i nadzienie nie mają słodkiego smaku i nie są wyrobami ciastkarskimi. Nie są również wykorzystywane do wytwarzania wyrobów ciastkarskich. Tym samym zaliczenie produktu w postaci bagietki nadziewanej masłem czosnkowym lub ziołowym do PKWiU 10.71.12.0, według Wnioskodawcy, nie znajduje żadnego uzasadnienia, bowiem w sposób oczywisty jest to pieczywo a nie wyrób ciastkarski, które powinno zostać zakwalifikowane do PKWiU 10.71.11.

Wnioskodawca nie prowadzi sprzedaży wypieczonych już gotowych do spożycia produktów.

Wątpliwości Wnioskodawcy wiążą się z ustaleniem, czy stawką VAT właściwą dla dostaw krajowych wskazanych wyżej trzech rodzajów bagietki z masłem i czosnkiem bądź masłem i ziołami do opiekania, jest stawka 5% lub 8% - w zależności od przydatności produktu do spożycia.

W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga fakt, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić jaką należy zastosować stawkę podatku VAT, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru lub usługi wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

Wnioskodawca wskazał w opisie sprawy, że w latach 2010 r., 2012 r. i 2013 r. uzyskał trzy różne klasyfikacje statystyczne dla swoich produktów, z czego ostatnia opinia z dnia 1 października 2013 r. wskazała na symbol PKWiU 10.71.12.0 jako Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże. Według GUS, to zawartość tłuszczu decyduje o zakwalifikowaniu bagietki do takiego kodu PKWiU. Jeśli zawartość tłuszczu przekracza 5%, właściwą klasyfikacją jest klasyfikacja w ramach PKWiU 10.71.12 - Wyroby ciastkarskie i ciastka świeże.

Wnioskodawca, negując taką klasyfikacje, wskazał, że zaklasyfikowanie bagietki do wyrobów ciastkarskich nie wydaje się zgodne z zasadami metodycznymi PKWiU, nakazującymi stosowanie dla celów klasyfikacji ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej (CN), które z kolei przewidują, że wyroby złożone składające się z różnych materiałów lub wytworzone z różnych składników oraz wyroby pakowane w zestawy do sprzedaży detalicznej, które nie mogą być klasyfikowane w sposób szczegółowy należy klasyfikować tak, jak gdyby składały się one z materiału lub składnika, który nadaje im ich zasadniczy charakter.

W konsekwencji Wnioskodawca wskazał, że jego zdaniem należy bagietkę czosnkową klasyfikować jako wyrób piekarniczy, nie ciastkarski, zatem w ramach PKWiU 10.71.11.0.

Jak wskazano wyżej zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje produkty do odpowiedniego grupowania PKWiU. Natomiast – co również zaznaczył Wnioskodawca w stanie faktycznym – wydana przez Urząd Statystyczny informacja (opinia) nie stanowi decyzji administracyjnej i nie ma charakteru wiążącego. Zatem skoro Wnioskodawca wskazane w stanie faktycznym bagietki wstępnie podpieczone z masłem, czosnkiem lub ziołami klasyfikuje w grupowaniu PKWiU 10.71.11.0 „Pieczywo świeże” należy zgodzić się, że – w zależności od przydatności produktu do spożycia – odpowiednio właściwą stawką jest stawka podatku VAT w wysokości 8% bądź 5%.

Tym samym dla produktów wskazanych w stanie faktycznym podpieczonych i zamrożonych, które wymagają przechowywania w temp. -18 st. C. z 12 miesięcznym terminem przydatności do spożycia bądź dla bagietki chłodzonej z 45 dniowym terminem przydatności do spożycia klasyfikowanym w grupowaniu PKWiU 10.71.11.0 „Pieczywo świeże” właściwą stawką podatku jest 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy i poz. 31 załącznika nr 3 do ustawy, tj. jako produkt klasyfikowany do PKWiU ex 10.71.11.0 czyli Pieczywo świeże.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należy uznać za prawidłowe.

Natomiast wymienione we wniosku bagietki nie są sprzedawane przez Wnioskodawcę jako produkt rozmrożony i wypieczony, zatem ich dostawa nie może podlegać stawce VAT w wysokości 5% na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy w zw. z poz. 23 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, tj. jako produkt klasyfikowany do PKWiU ex 10.71.11.0 czyli - Pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości, oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni.

W tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za nieprawidłowe.

Podsumowując, stawką VAT właściwą dla dostaw krajowych wskazanych trzech rodzajów bagietki, tj. podpieczonej bagietki chłodzonej z masłem i czosnkiem bądź masłem i ziołami do opiekania, wstępnie podpieczonej bagietki głęboko mrożonej z masłem i czosnkiem bądź masłem i ziołami do opiekania oraz wstępnie podpieczonej bagietki rustykalnej głęboko mrożonej z masłem i czosnkiem do opiekania jest jedynie stawka 8% bowiem produkty te są dostarczane w postaci mrożonej bądź chłodzonej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej, może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego.

Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.