0114-KDIP1-1.4012.70.2017.1.DG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie ustalenia obniżonej stawki podatku VAT na sprzedaż w kraju pianek marshmallow.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2017 r. (data wpływu 31 marca 2017 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 maja 2017 r. (data wpływu 8 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia obniżonej stawki podatku VAT na sprzedaż w kraju pianek marshmallow – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 23 maja 2017 r. (data wpływu 8 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia obniżonej stawki podatku VAT na sprzedaż w kraju pianek marshmallow.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka chce sprzedawać na rynku krajowym pianki marshmallow.

Produkty należące do tej grupy:

  • pianki marshmallow (pianki cukrowe),
  • produkt odpowiedni dla wegetarian,
  • nie zawiera tłuszczów, tłuszczów nasyconych,
  • śladowa zawartość cholesterolu,
  • zawartość białka: 4-5 g w 100 g produktu.

Powołując się na System Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR, do której należy klasyfikować Produkty korzystając z Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR zostały zakwalifikowane do grupy produktów o numerze 2106909849 i kodzie dodatkowym V999. Następstwem tego jest dokładne wyliczenie cła i podatku VAT. Zgodnie z Systemem ISZTAR podatek VAT powinien wynosić 8%.

Wyżej wymieniony towar mieści się w grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWIU 10.89.19.0 „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Wyżej wymienione produkty nie są produktami o zawartości alkoholu powyżej 1,2%.

W piśmie z dnia 23 maja 2017 r. Wnioskodawca wskazał, że produkt nie zawiera ekstraktu słodowego i nie jest ekstraktem słodowym.

Wnioskodawca przedstawił także skład pianek marshmallow.

Trzy grupy produktów:

Pianki na patyku

Składniki: cukier, syrop glukozowy, woda, żelatyna, aromaty, barwniki (E100, E120, E129*, E133). Może zawierać śladowe ilości glutenu, soi, jaj, składników mleka, owoce łupinowe, orzechy ziemne. Może mieć negatywny wpływ na aktywność i uwagę dzieci.

Składniki: syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, woda, żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć (E420), skrobia, aromaty, barwniki (E120, E171). Zawiera śladowe ilości mleka. Może zawierać śladowe ilości glutenu, soi, jaj, owoców łupinowych, orzechów ziemnych.

Pianki w słoikach

Składniki: cukier, syrop glukozowy, woda, żelatyna, skrobia kukurydziana aromaty, barwniki (E120). *Może mieć negatywny wpływ na aktywność i uwagę dzieci. Może zawierać śladowe ilości glutenu, soi, jaj, składników mleka, owoców łupinowych, orzechów ziemnych.

Składniki: cukier, syrop glukozowy, żelatyna, dekstroza, aromaty, barwniki (E100, E120 E133). Może zawierać śladowe ilości glutenu, soi, jaj, składników mleka, orzechów, orzechów ziemnych. Może mieć negatywny wpływ na aktywność i uwagę dzieci.

Pianki „sushi

Składniki: cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, woda, sacharoza, żelatyna, tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy, kernela palmy), odtłuszczone kakao w proszku, emulgator (lecytyna sojowa E322, E492), kwasy (E330), aromaty, serwatka (mleko) w proszku, pełne i odtłuszczone mleko w proszku, tłuszcz kakaowy, substancja utrzymująca wilgoć (E420), konserwanty (E200), bezwodny tłuszcz mleczny, polirycynooleinan poliglicerolu (PGPR E476), mąka kukurydziana, substancja stabilizująca (guma arabska), skrobia z tapioki, szelak, barwniki colours (E150d, E160a, E160c, E171, E172). Zawiera: soję, mleko, śladowe ilości glutenu, owoców łupinowych i orzechów ziemnych. Może zawierać śladowe ilości jaj. Może mieć negatywny wpływ na aktywność i uwagę dzieci.

Składniki: cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, woda, tłuszcze roślinne (kernela palmy, kokosowy, palmowy), substancja utrzymująca wilgoć (E420,E422), żelatyna, serwatka (mleko) w proszku, odtłuszczone kakao w proszku, sól, substancja żelująca (pektyna), skrobia (kukurydza, pszenica) mąka pszenna (gluten) kwasy (E330, E260, E270, E296), substancja glazurująca (wosk karnauba), emulgator (monoglicerydy i diglicerydy kwasów tłuszczowych, E471, lecytyna sojowa), regulatory kwasowości (E325, E331, E500), dekstroza, aromaty, barwniki (E100, E104*, E120, E124*, E133, E141, E171, E129*). Zawiera: soję, mleko, gluten. Może zawierać śladowe ilości jaj, orzechów, orzechów ziemnych.

Spółka jest płatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Według jakiej stawki opodatkowana jest sprzedaż na terenie Polski pianek marshmallow mieszczących się w grupowaniu PKWIU 10.89.19.0 oraz numerze 2106909849 systemu ISZTAR?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca twierdzi, że sprzedaż przedmiotowych towarów opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług według stawki 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych od podatku. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, od dnia 1 stycznia 2011 r. wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.), która dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676) obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 r.

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku albo zwolnienie od podatku.

I tak, w świetle art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. – 8%), pod pozycją 48 wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.89.19.0 „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%”.

Jednocześnie w objaśnieniach do ww. załącznika wskazano, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Oznacza to, że jeżeli dany towar (lub usługa) wymieniony w załączniku nr 3, na podstawie innych regulacji podlega opodatkowaniu niższą stawką podatku VAT lub zwolnieniu – zastosowanie ma ta niższa stawka podatku lub zwolnienie od podatku.

Przy czym, zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa usługi”. Tak więc, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca Spółka Jawna jako czynny podatnik VAT ma zamiar sprzedawać na rynku krajowym pianki marshmallow.

Produkty należące do tej grupy - pianki marshmallow (pianki cukrowe) nie zawierają ekstraktu słodowego i nie stanowią ekstraktu słodowego.

Produkty w obrębie Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR zostały zakwalifikowane do grupy produktów o numerze 2106909849 i kodzie dodatkowym V999. Zgodnie z ww. klasyfikacją w Systemie ISZTAR podatek VAT powinien wynosić 8%.

Wyżej wymieniony towar mieści się w grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWIU 10.89.19.0 „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Produkty te nie są produktami o zawartości alkoholu powyżej 1,2%.

Wnioskodawca ma wątpliwości, czy do sprzedaży pianki marshmallow należy zastosować 8% stawkę podatku VAT.

W odniesieniu wskazanego wyżej stanu prawnego do przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że dostawa towaru w postaci pianki cukrowej zaklasyfikowanej przez Zainteresowanego wg PKWiU z 2008 r. do grupowania 10.89.19.0, nie zawierającej alkoholu o zawartości powyżej 1,2% i jednocześnie nie będącej ekstraktem słodowym, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z art. 146a pkt 2 i poz. 48 załącznika nr 3 do ustawy, podlega opodatkowaniu przewidzianą w tym przepisie stawką podatku w wysokości 8%.

Zatem prawidłowym jest zastosowanie przy sprzedaży ww. towaru stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8%.

Niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie prawidłowość stawki podatku VAT na produkt opisany we wniosku – pianki marshmallow (pianki cukrowe). Nie rozstrzyga zaś poprawności klasyfikacji wydanej przez Ośrodek Klasyfikacji Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi dla wyżej wymienionego produktu. Podkreślić należy, że analiza prawidłowości klasyfikacji sprzedawanego towaru do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego. Zatem, niniejsza interpretacja wydana została na podstawie grupowania PKWiU wskazanego przez Wnioskodawcę.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należy uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.