ITPP1/443-330/12/JJ | Interpretacja indywidualna

Montaż roletek materiałowych markiz oraz żaluzji -23%Montaż rolet zewnętrznych -8%
ITPP1/443-330/12/JJinterpretacja indywidualna
 1. infrastruktura towarzysząca
 2. stawka
 3. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 marca 2012 r. (data wpływu 20 marca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku:

 • dla montażu roletek materiałowych, markiz oraz żaluzji –jest nieprawidłowe,
 • dla montażu rolet zewnętrznych –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 marca 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Prowadzi Pani firmę usługową, w ramach której m.in. dokonywany jest montaż roletek materiałowych, żaluzji wewnętrznych oraz rolet zewnętrznych i markiz w budynkach mieszkalnych (PKOB 11), które stanowią usługę instalacyjną. Rolety zewnętrzne, żaluzje, markizy kupowane są w hurtowniach i od producentów. Montowane są u klientów w trakcie prac remontowych, modernizacyjnych, bądź w trakcie budowy budynku mieszkalnego. Jest Pani również producentem montowanych rolet wewnętrznych materiałowych, które składane są z zakupionych elementów i podzespołów. Produkcja roletek materiałowych, polega na zakupie elementów (dłużyc typu rurka, kaset, prowadnicy o długościach 6 metrów) i pocięciu ich według zamówienia klienta na odpowiednie długości, po ich złożeniu w całość dokonywany jest następnie montaż u klienta. Wszystkie elementy, bądź gotowe produkty są kupowane ze stawką podatku VAT 23%. Wystawia Pani faktury VAT za usługę montażu, w skład której wlicza zarówno wartość nabycia poszczególnych elementów, bądź gotowych produktów oraz wartość samej usługi montażu/instalacji. Cena za wykonaną usługę zawiera w sobie wartość wykorzystanych do montażu materiałów lub elementów oraz samej usługi i ustalana jest indywidualnie z klientem. Montaż jest dokonywany u klientów w trakcie przeprowadzanych przez nich prac remontowych, modernizacyjnych bądź w trakcie budowy budynku mieszkalnego (PKOB 11), tj. w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (wg art. 41 ust. 12a ustawy VAT). Swoje usługi świadczone również dla klientów indywidualnych (w budynkach mieszkalnych używanych i nowych), opodatkowuje Pani obecnie stawką podatku VAT w wysokości 23%, jednakże „nie z przekonania, lecz z bezpieczeństwa”. Nadmienia Pani, że prowadzi działalność gospodarczą zakwalifikowaną w PKD 22.23Z „Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych”, 43.32Z „Zakładanie stolarki budowlanej”.

Przedstawiając zdarzenie przyszłe wskazuje Pani, iż w ramach prowadzonej działalności zamierza świadczyć usługi montażu:

 1. rolet zewnętrznych,
 2. roletek materiałowych wewnętrznych,
 3. markiz,
 4. żaluzji

Ad.1. Montowanie (instalowanie) rolet zewnętrznych, wykonanych z aluminium lub PCV polega na zainstalowaniu ich na elewacji bądź we wnęce okna na zewnątrz budynku. Mogą być one również zespolone razem z oknem. Montaż polega na przykręceniu prowadnic i kasety do elewacji lub okna za pomocą kołków rozporowych lub wkrętów, a od wewnątrz na zamontowaniu zwijaka na linkę lub taśmę. W przypadku rolet z napędem elektrycznym konieczne jest wykonanie instalacji elektrycznej (co zwykle wiąże się z wykonaniem bruzd w ścianach i późniejszym gipsowaniem i malowaniem) oraz zamontowaniu włącznika.

Ad. 2. Montowanie (instalowanie) roletek materiałowych, wykonanych z aluminium lub PCV polega na przyklejeniu lub przykręceniu ich do ramy okna od wewnątrz pomieszczenia. Montowana roleta zawiera kasetę (aluminiową lub z PCV), prowadnicę (aluminiową lub z PCV) oraz rurkę aluminiową lub stalową, na którą nawinięty jest materiał z poliestru. Po przyklejeniu lub przykręceniu kasety oraz przyklejeniu prowadnic do ramy okna trzeba jeszcze wyregulować wysokość tkaniny.

Ad 3. Montaż (instalacja) markiz, tj. pewnego rodzaju składanego daszka nad oknem np. tarasu bądź, balkonu lub atrium, na który nałożony jest materiał, polega na przymocowaniu za pomocą dużych kołków rozporowych na stałe do elewacji nad oknem lub tarasem elementów konstrukcyjnych markizy (szkieletu) z naciągniętym specjalnym materiałem.

Ad 4. Montaż (instalacja) żaluzji, wykonanych z aluminiowych lub drewnianych lamelek, zamontowanych w drabinkach sznurkowych, które obsługiwane są za pomocą sznurka bądź łańcuszka, polega na przymocowaniu za pomocą wkrętów do ramy okna uchwytów lub większych żaluzji za pomocą kołków rozporowych lub montowaniu uchwytów do ściany lub sufitu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy może Pani zastosować obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 8% na całą usługę montażu (instalacji), obejmującą zarówno koszt zakupu materiałów, jak i wartość usługi montażu, przy instalacji w budynkach mieszkalnych:

 • rolet zewnętrznych, których nie jest Pani producentem (kupowane są gotowe z podatkiem VAT 23%),
 • roletek materiałowych, których jest producentem (są wykonywane z elementów zakupionych ze stawką podatku VAT 23%),
 • markiz, których nie jest producentem (kupowane są gotowe markizy u producenta ze stawką 23%),
 • żaluzji, których nie jest producentem (kupowane są gotowe żaluzje u producenta ze stawką 23%)...

Pani zdaniem, przy sprzedaży ww. usług, polegających na montażu (instalacji) rolet zewnętrznych, roletek materiałowych wewnętrznych, markiz zewnętrznych i żaluzji wewnętrznych ma prawo stosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%. Przepis art. 41 ust. 2 i 12 i art. 146a pkt i 2 ustawy o podatku VAT przewiduje stosowanie preferencyjnej stawki podatku 8% do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Również § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług obniża do 8% stawkę VAT na usługi m.in. robót konserwacyjnych, dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, którymi są roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont (§ 7 ust. 2 rozporządzenia). Przez obiekty budownictwa mieszkaniowego zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. W tym katalogu mieszczą się usługi wykonywane przez Panią, gdyż są one wykonywane w trakcie budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów mieszkalnych. Uważa Pani, że jeżeli przedmiotem sprzedaży ma być konkretna usługa nie powinno się wyodrębniać poszczególnych jej elementów, które to złożyły się na tę usługę i opodatkować ich osobno ponieważ przedmiotem sprzedaży jest przecież jedna określona „usługa” a nie jej elementy (koszty). Nadmienia Pani, iż w toku kontroli podatkowej przeprowadzonej pod koniec 2010 r. w zakresie podatku VAT Urząd Skarbowy zaznaczył w protokole, że „jeżeli podmiot zleca producentowi wykonanie i montaż rolet, to traktujemy takie świadczenie gospodarcze jako usługę zaliczaną do robót budowlanych. Istota stosunku pomiędzy zleceniodawcą, a zleceniobiorcą sprowadza się do montażu wyprodukowanych przez zleceniobiorcę rolet w obiekcie mieszkalnym zleceniodawcy”. W protokole kontroli zawarto również stwierdzenie, iż „w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1.10.2009 r., sygn. akt I FSK 545/08 stwierdzono, iż realizowane przez podatnika w obiekcie budownictwa mieszkaniowego roboty budowlano-montażowe z użyciem wytworzonych przez niego produktów (np. parapety, rolety) podobnie jak w przypadku producentów okien i drzwi, stanowią pod względem gospodarczym jednolite świadczenie, będące usługą zaliczaną do robót budowlanych, podlegające opodatkowaniu stawką 7%”. Dodatkowo wskazuje Pani, iż montowane (instalowane) produkty pełnią głównie funkcję ochrony przed włamaniem, nadmiernym wiatrem, chłodem, bądź słońcem, mają również charakter modernizacyjny. Rolety zewnętrzne dodatkowo spełniają funkcję termomodernizacyjną, bowiem dodatkowo zabezpieczają przez nadmierną utratą ciepła i znacznymi stratami energii. Usługa montażu czy też instalacji poszczególnych elementów sprzedawanych usług (zarówno składanych z nabywanych części, jak i z wyprodukowanych) jest niejednokrotnie jednym z elementów remontu, budowy, czy też prac modernizacyjnych, termomodernizacyjnych bądź nawet przebudowy. Zatem w połączeniu z zespołem innych czynności, w wyniku których następuje wykonanie obiektu budowlanego lub podnosi się bądź też przywraca w przypadku już istniejącego budynku czy lokalu mieszkalnego poprzedni stan faktyczny lub ich wartość użytkową, usługę taką można traktować jako usługę związaną z budową, remontem, modernizacją, a niekiedy termomodernizacją, o których mowa w ustawie o podatku VAT, bowiem jest jej częścią składową. Wskazuje Pani, iż przepisy ustawy o VAT nie definiują pojęć „budowa”, „remont”, „modernizacja”, „termomodernizacja”, „przebudowa”, „roboty budowlane”. Posiłkując się wykładnią ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), przytacza Pani definicje ww. pojęć zawarte w tej ustawie. Dodatkowo przytacza Pani „ogólnodostępne” definicje „modernizacji”, która polega na unowocześnieniu, uwspółcześnieniu produktu, na trwałym jego ulepszeniu, np. istniejącego obiektu budowlanego prowadzącym do zwiększenia jego wartości użytkowej (źródło: Wikipedia). Jest to także usprawnienie czegoś (źródło: Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN). Natomiast „termomodernizacja” dotyczy właściwości cieplnych. Pani zdaniem wszystkie świadczone usługi prowadzą w efekcie do zwiększenia wartości użytkowej budynku lub lokalu, w którym są wykonywane (montowane lub instalowane produkty wytworzone przez Panią jako producenta bądź zakupione) oraz jego odporność na włamanie, wyciszają znajdujące się w nim pomieszczenia, chronią okna i przedmioty wyposażenia znajdujące się w lokalu przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych (np. słonecznego promieniowania UV). To wszystko prowadzi do podwyższenia wartości użytkowej budynku czy lokalu, co znaczące jest również w przypadku rolet zewnętrznych np. dla ubezpieczycieli. Zaznacza Pani, iż zastosowanie stawki podatku 8% do sprzedaży usług montażu (instalacji) rolet zewnętrznych zostało potwierdzone w wydanych ostatnio interpretacjach o numerach: IBPP2/443-848/11/ICz z dnia 2 listopada 2011 r. oraz ILPP2/443-1487/11-3/MRZ z dnia 18 stycznia 2012 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za:
 • nieprawidłowe w części dotyczącej stawki podatku dla montażu roletek materiałowych, markiz oraz żaluzji,
 • prawidłowe w części dotyczącej stawki podatku dla montażu rolet zewnętrznych.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl przepisu art. 5a ww. ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Według art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Od tej reguły ustawodawca ustanowił pewne wyjątki, tzn. przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, stosuje się – w myśl ust. 12 wskazanego artykułu – do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z ust. 12a tego artykułu, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Według art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W myśl ust. 12c powołanego artykułu, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Wskazać należy, iż na podstawie § 37 pkt 1 obowiązującego do dnia 31 grudnia 2010 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 ze zm.), w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniżono do wysokości 7% również w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte stawką na podstawie art. 41 ust. 12 -12c ustawy.

Z powyższych przepisów wynika, że do dnia 31 grudnia 2010 r., 7% stawka podatku od towarów i usług miała zastosowanie do czynności w nich określonych, wykonywanych w całym budownictwie mieszkaniowym, zarówno objętym społecznym programem mieszkaniowym, jak i nieobjętym tym programem.

Natomiast stosownie do § 7 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 i 3, obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.) stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla:

 1. robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
 2. robót konserwacyjnych dotyczących
 3. :
 1. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
 2. lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12
 • w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2.

Przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont (§ 7 ust. 2 ww. rozporządzenia).

Należy wskazać, iż ww. rozporządzenie Ministra Finansów zastąpiło, obowiązujące od 1 stycznia do 5 kwietnia 2011 r. rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 ze zm.), regulujący w sposób tożsamy powyższe kwestie, odpowiednio w § 7 ust. 1 pkt 2 i 3.

Jak wynika z ww. art. 2 pkt 12, ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 - mieszkalnych jednorodzinnych, 112 - o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 - zbiorowego zamieszkania.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć: budowa, remont modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Z kolei zgodnie z pkt 7a tego artykuł przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Natomiast definicję remontu zawarto w pkt 8 tego artykułu. Zgodnie z jego brzmieniem przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Modernizacja to „unowocześnienie i usprawnienie czegoś”- według internetowego słownika języka polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.).

Montaż – wg powyższego słownika - to „składanie maszyn, aparatów, urządzeń z gotowych części; zakładanie, instalowanie urządzeń technicznych, łączenie oddzielnych części w całość.”.

W związku z przytoczoną definicją stwierdzić należy, że pojęcie „montaż” odnosi się do takiego sposobu działania, w efekcie którego z niezależnie od siebie istniejących części powstaje wytwór będący zupełnie nową całością.

Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, iż warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

Zauważa się, iż przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług (dostawa, budowa, remont, modernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

Z treści wniosku wynika, iż w ramach wykonywanej działalności gospodarczej dokonuje Pani dostawy wraz z montażem rolet zewnętrznych, roletek materiałowych wewnętrznych, markiz oraz żaluzji. Wymienione roboty wykonywane są w ramach budowy, remontu, bądź modernizacji budynków i lokali mieszkalnych (PKOB 11).

Odnosząc treść wniosku do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, iż w przypadku usług montażu rolet zewnętrznych, które – jak wskazano – prowadzą do podwyższenia wartości użytkowej budynku lub lokalu, skoro przedmiotem świadczenia jest usługa obejmująca montaż tych rolet i wykonywana jest ona w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, świadczenie ww. czynności podlega opodatkowaniu 8% stawką podatku, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy.

Natomiast świadczone przez Panią usługi montażu roletek materiałowych wewnętrznych, markiz oraz żaluzji w budynkach i lokalach są opodatkowane stawką 23% VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Podkreślenia wymaga fakt, iż roletki materiałowe wewnętrzne, markizy oraz żaluzje stanowią wyposażenie budynku (lokalu). W wyniku ich montażu nie następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego budynku czy lokalu. Wykonywane przez Panią ww. czynności w przedmiotowym zakresie nie dotyczą bowiem remontu lub modernizacji obiektów budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, gdyż w istocie czynności te są jedynie zaopatrywaniem obiektu budownictwa mieszkaniowego lub jego części w elementy wyposażenia, niestanowiące jego elementów konstrukcyjnych. A zatem czynności tych nie można uznać za wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jak również robót, o których mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Wskazać należy, iż wprowadzona zmiana przepisów, tj. utrata mocy regulacji zawartej w § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799) obejmująca do dnia 31 grudnia 2010 r. także roboty budowlano-montażowe dotyczące budownictwa mieszkaniowego, uniemożliwia zaliczenie wykonywanych przez Panią czynności dostawy wraz montażem roletek materiałowych wewnętrznych, markiz oraz żaluzji do podlegających opodatkowaniu preferencyjną stawką VAT.

Z uwagi na to, iż obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy i nie podlegają ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, zaś możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna, uznać należy, iż stawki te winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Niewątpliwie współczesne wymagania rodzą potrzebę modernizacji starych budynków zarówno mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Prace modernizacyjne wiążą się często ze zmianami konstrukcyjnymi w budynku. Przyczyną modernizacji jest konieczność unowocześnienia istniejących budynków, zmiana rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych oraz poprawienie standardu wyposażenia – założenia nowych instalacji np. grzewczych, czy nowych urządzeń technicznych. Czynności polegające na montażu roletek materiałowych wewnętrznych, markiz i żaluzji z pewnością nie stanowią elementów konstrukcyjnych budynku. Czynności montażu tych produktów nie można też zaliczyć do remontów, czy też robót konserwacyjnych. Byłoby to bowiem niedopuszczalne stosowanie wykładni rozszerzającej, która jest wyłączona w odniesieniu do przepisów mających charakter wyjątkowy, a takimi są właśnie normy statuujące możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, a w odniesieniu do zdarzenia przyszłego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

infrastruktura towarzysząca
I FPS 8/08 | Wyrok składu 7 sędziów NSA

stawka
ITPP2/443-526/12/MD | Interpretacja indywidualna

świadczenie usług
IPPP2-443-392/11-2/JW | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/443-848/11/ICz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.