IPTPP3/4512-459/15-4/MK | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku dla produkowanych i sprzedawanych posiłków
IPTPP3/4512-459/15-4/MKinterpretacja indywidualna
 1. stawka
 2. usługi gastronomiczne
 3. usługi kompleksowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643), art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 1649 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2015 r. (data wpływu 23 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 grudnia 2015 r. (data wpływu 9 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • stawki podatku dla produkowanych i sprzedawanych posiłków w sytuacji opisanej w stanie faktycznym nr 1
 • stawki podatku dla produkowanych i sprzedawanych posiłków w sytuacji opisanej w stanie faktycznym nr 2

jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla produkowanych i sprzedawanych posiłków.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 4 grudnia 2015 r. w zakresie doprecyzowania opisu stanów faktycznych.

We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne.

Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Prowadzi lokal gastronomiczny w ..., gdzie poza usługami gastronomicznymi, polegającymi głównie na produkcji sushi i sprzedaży tego rodzaju jedzenia w lokalu wraz z obsługą kelnerską (usługa gastronomiczne), dokonuje również sprzedaży wytworzonego w lokalu sushi dla klienta zewnętrznego (także z dostawą). Do sprzedaży jedzenia (bez napojów) w lokalu Spółka stosuje stawkę podatku VAT 8%.

Stan faktyczny nr 1:

Na zamówienie klienta zewnętrznego Spółka dostarcza sushi do firm np. na spotkania integracyjne, spotkania biznesowe (też w plenerze). Aby oprawa podania była elegancka, zgodnie ze zleceniem klienta, Spółka dostarcza również zastawę porcelanową do serwowania dań i pałeczki. Dostawa wygląda w ten sposób, że pracownik Spółki w umówionym terminie ok. 1-2 godz. przed planowanym spotkaniem jedzie do firmy zamawiającej, rozstawia stół, ustawia w jednym miejscu (w rogu stołu) czyste talerze i pałeczki, sosy, wystawia dostarczone przez Spółkę na specjalnych kamieniach i półmiskach jedzenie. Klient i jego goście podchodzą do stołu, na którym jest wystawione jedzenie, biorą czysty talerz, nakładają sobie wybrany rodzaj sushi, polewają sosem i spożywają - tzw. „szwedzki stół”. Po zakończonym spotkaniu, na umówioną godzinę przyjeżdża pracownik Spółki i zabiera stół oraz zebrane, przygotowane w jednym miejscu brudne półmiski i talerze.

Elementem dominującym w ramach ww. świadczenia jest sprzedaż klientowi (rozporządzenie towarem, przeniesienie własności) przygotowanego wcześniej przez pracowników Wnioskodawcy, gotowego dania (towaru). Czynnościami pomocniczymi są: przygotowanie dania, zapakowanie dania i dostarczenie go do miejsca wskazanego przez klienta, rozstawienie stołu, wystawienie talerzy, pałeczek, sosów i specjalnych kamieni, na których wyłożone jest pokrojone w krążki sushi, odebranie brudnej zastawy po spotkaniu. W posiłkach nie znajdują się produkty z zawartością alkoholu powyżej 1,2%.

Zdaniem Spółki za dostawę posiłków i dań gotowych należy wystawić fakturę ze stawką 5% VAT. Jak wynika z Załącznika nr 3 do ustawy o VAT poz. 42 - dostawa gotowych posiłków i dań, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2% podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 8%. Zgodnie jednak z objaśnieniami do tego załącznika - wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Skoro zatem dostawa tego samego towaru (PKWiU ex 10.85.1) została ujęta w załączniku nr 10 do ustawy o VAT poz. 28 ze stawką 5%, to zgodne z ww. przepisami jest, opodatkowanie sprzedaży sushi z dowozem - jako sprzedaż w zasadzie bez dodatkowego świadczenia usług - wg niższej stawki podatku VAT tj. 5%. Główny charakter dostawy w tym przypadku to dostawa gotowych posiłków i dań dla klienta zewnętrznego do miejsca przez niego wskazanego.

Podobne stanowisko zostało zawarte w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10.06.2014 r. sygn. IBPP2/443-168/14/BW, która została opublikowana na stronie Ministerstwa Finansów.

Stan faktyczny nr 2:

Na zamówienie klienta Spółka dostarcza sushi do miejsca wskazanego przez klienta np. spotkania biznesowe w firmach, spotkania integracyjne (też w plenerze). Dostawa wygląda w ten sposób, że pracownik Spółki w umówionym terminie ok. 1-2 godz. przed planowanym spotkaniem jedzie na miejsce wskazane przez zamawiającego, rozstawia stół, ustawia w jednym miejscu (w rogu stołu) czyste talerze i pałeczki, sosy. Wykłada część jedzenia przygotowanego w lokalu Spółki i składniki sushi dostarczone przez Spółkę na specjalne kamienie. Klient i jego goście podchodzą do stołu, na którym jest wystawione jedzenie, biorą czysty talerz, nakładają sobie wybrany rodzaj sushi, polewają wybranym sosem i spożywają, tzw. „szwedzki stół” lub z wybranych składników „sushi master” przygotowuje na oczach gości jedzenie. Kręci rolki a następnie kroi je w krążki. Goście sami nakładają sobie jedzenie na talerze. Po zakończonym spotkaniu, na umówioną godzinę przyjeżdża pracownik Spółki i zabiera stół oraz zebrane, przygotowane w jednym miejscu brudne półmiski i talerze.

Elementem dominującym w ramach ww. świadczenia jest sprzedaż klientowi poza lokalem Spółki (rozporządzenie towarem, przeniesienie własności) przygotowanego wcześniej przez pracowników Wnioskodawcy, gotowego dania (towaru). Czynnościami pomocniczymi są: przygotowanie dania, zapakowanie dania i dostarczenie go do miejsca wskazanego przez klienta, rozstawienie stołu, wystawienie talerzy, pałeczek, sosów i półmisków z sushi, pokaz przygotowania sushi, odebranie brudnej zastawy po spotkaniu. W posiłkach nie znajdują się produkty z zawartością alkoholu powyżej 1,2%.

W związku z powyższym Wnioskodawca prosi o interpretację w sprawie stawki podatku VAT na dostawę sprzedawanych przez Spółkę posiłków.

W piśmie z dnia 4 grudnia 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że nie świadczy usług polegających na doradztwie i wyjaśnianiu klientom w przedmiocie oferowanych im posiłków.

Dla stanu faktycznego nr 1 , opisanego we wniosku – PKWiU to 10.85.12.0.

Dla stanu faktycznego nr 2 , opisanego we wniosku – PKWiU to 10.85.12.0.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Jaka stawka podatku VAT jest właściwa do produkowanych i sprzedawanych na wynos i z dowozem posiłków, w sytuacji opisanej w stanie faktycznym nr 1...
 2. Jaka stawka podatku VAT jest właściwa do dostawy dokonywanej przez Spółkę dla klienta w sytuacji opisanej w stanie faktycznym nr 2...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1.

W opisanym stanie faktycznym dostawa gotowych dań i posiłków (ex 10.85.1) nie zawierających alkoholu podlega opodatkowaniu VAT wg stawki 5%.

Jak wynika z Załącznika nr 3 do ustawy o VAT poz. 42 - dostawa gotowych posiłków i dań, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2% podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 8%. Zgodnie jednak z objaśnieniami do tego załącznika - wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Skoro zatem dostawa tego samego towaru (PKWiU ex 10.85.1) została ujęta w załączniku nr 10 do ustawy o VAT poz. 28 do ustawy ze stawką 5%, to zgodne z ww. przepisami jest opodatkowanie sprzedaży sushi z dowozem - jako sprzedaż w zasadzie bez dodatkowego świadczenia usług - stawką niszą podatku VAT tj. 5%. Główny charakter dostawy w tym przypadku to dostawa gotowych posiłków i dań dla klienta zewnętrznego do miejsca przez niego wskazanego.

Podobne stanowisko zostało zawarte w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10.06.2014 r. Sygn IBPP2/443-168/14/BW.

Ad. 2.

W opisanym stanie faktycznym dostawa gotowych dań i posiłków (ex 10.85.1) nie zawierających alkoholu podlega opodatkowaniu VAT wg stawki 5%.

Jak wynika z Załącznika nr 3 do ustawy o VAT poz. 42 - dostawa gotowych posiłków i dań, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2% podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 8%. Zgodnie jednak z objaśnieniami do tego załącznika - wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Skoro zatem dostawa tego samego towaru (PKWiU ex 10.85.1) została ujęta w załączniku nr 10 do ustawy o VAT poz. 28 do ustawy ze stawką 5%, to zgodne z ww. przepisami dostawa gotowych dań i posiłków (sprzedaż sushi), choćby przygotowana przez „sushi mastera” na oczach klienta -jako dostawa gotowych dań w zasadzie bez dodatkowego świadczenia usług - powinna podlegać opodatkowaniu 5% stawką podatku VAT. Główny charakter dostawy w tym przypadku polega na dostawie posiłków i dań dla klienta zewnętrznego w miejscu przez niego wskazanym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług - w myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Ustawa o VAT nie zawiera definicji legalnej usług restauracyjnych/gastronomicznych czy też usług związanych z wyżywieniem. Definicję usług restauracyjnych i cateringowych zawiera natomiast rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.3.2011, str. 1), dalej: rozporządzenie wykonawcze Rady, którego przepisy wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej (art. 65 rozporządzenia wykonawczego Rady).

I tak, w myśl art. 6 ust. 1 ww. rozporządzenia wykonawczego Rady usługi restauracyjne i cateringowe oznaczają usługi polegające na dostarczaniu gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo żywności i napojów, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie. Dostarczanie żywności lub napojów lub żywności i napojów stanowi jedynie element większej całości, w której muszą przeważać usługi. Usługi restauracyjne polegają na świadczeniu takich usług w lokalu należącym do usługodawcy, podczas gdy usługi cateringowe polegają na świadczeniu takich usług poza lokalem usługodawcy. Stosownie natomiast do ust. 2 art. 6 rozporządzenia wykonawczego Rady za usługi cateringowe i restauracyjne w rozumieniu ust. 1 nie uznaje się dostawy gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo dostawy gotowej lub niegotowej żywności i napojów, wraz z ich transportem lub bez niego, ale bez żadnych innych usług wspomagających.

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN, pod pojęciem gastronomii rozumie się „działalność produkcyjno-usługową obejmującą prowadzenie restauracji, barów, itp.” oraz „sztukę przyrządzania potraw”.

Usługa gastronomiczna polega na przygotowaniu i podaniu posiłku w miejscu, w którym jest on przyrządzany, tj. w restauracji czy innym lokalu.

Jak stanowi przepis art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku - stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy - wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Ponadto, w myśl art. 41 ust. 2a, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, zostały wymienione w poz. 42 – „Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%” – PKWiU ex 10.85.1.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

Ponadto zgodnie z pkt 1) objaśnień do załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

W załączniku nr 10 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, zostały wymienione w poz. 28 – „Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%” – PKWiU ex 10.85.1.

W objaśnieniu do tego załącznika zaznaczono, iż symbol „ex” dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.

Należy zauważyć, że w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1719) przewidziano, że stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W pozycji 7 tego załącznika wskazano na usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży:

 1. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
 2. napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
 3. napojów, przy przygotowaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowaniu napoju,
 4. napojów bezalkoholowych gazowanych,
 5. wód mineralnych,
 6. innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT i prowadzi lokal gastronomiczny. W pierwszym stanie faktycznym na zamówienie klienta zewnętrznego Spółka dostarcza sushi do firm np. na spotkania integracyjne, spotkania biznesowe (też w plenerze). Aby oprawa podania była elegancka, zgodnie ze zleceniem klienta, Spółka dostarcza również zastawę porcelanową do serwowania dań i pałeczki. Dostawa wygląda w ten sposób, że pracownik Spółki w umówionym terminie ok. 1-2 godz. przed planowanym spotkaniem jedzie do firmy zamawiającej, rozstawia stół, ustawia w jednym miejscu (w rogu stołu) czyste talerze i pałeczki, sosy, wystawia dostarczone przez Spółkę na specjalnych kamieniach i półmiskach jedzenie. Klient i jego goście podchodzą do stołu, na którym jest wystawione jedzenie, biorą czysty talerz, nakładają sobie wybrany rodzaj sushi, polewają sosem i spożywają - tzw. „szwedzki stół”. Po zakończonym spotkaniu, na umówioną godzinę przyjeżdża pracownik Spółki i zabiera stół oraz zebrane, przygotowane w jednym miejscu brudne półmiski i talerze. W drugim stanie faktycznym na zamówienie klienta Spółka dostarcza sushi do miejsca wskazanego przez klienta np. spotkania biznesowe w firmach, spotkania integracyjne (też w plenerze). Dostawa wygląda w ten sposób, że pracownik Spółki w umówionym terminie ok. 1-2 godz. przed planowanym spotkaniem jedzie na miejsce wskazane przez zamawiającego, rozstawia stół, ustawia w jednym miejscu (w rogu stołu) czyste talerze i pałeczki, sosy. Wykłada część jedzenia przygotowanego w lokalu Spółki i składniki sushi dostarczone przez Spółkę na specjalne kamienie. Klient i jego goście podchodzą do stołu, na którym jest wystawione jedzenie, biorą czysty talerz, nakładają sobie wybrany rodzaj sushi, polewają wybranym sosem i spożywają, tzw. „szwedzki stół” lub z wybranych składników „sushi master” przygotowuje na oczach gości jedzenie. Kręci rolki a następnie kroi je w krążki. Goście sami nakładają sobie jedzenie na talerze. Po zakończonym spotkaniu, na umówioną godzinę przyjeżdża pracownik Spółki i zabiera stół oraz zebrane, przygotowane w jednym miejscu brudne półmiski i talerze. Wnioskodawca nie świadczy usług polegających na doradztwie i wyjaśnianiu klientom w przedmiocie oferowanych im posiłków. W przypadku obu wariantów opisanych we wniosku PKWiU dla posiłków i dań to 10.85.12.0.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi stawka podatku VAT dla sprzedawanych i dostarczanych klientom produktów w dwóch wariantach opisanych we wniosku.

Zatem dla prawidłowego opodatkowania sprzedaży, kluczowe znaczenie ma rozstrzygnięcie czy w danym przypadku ma miejsce dostawa towarów czy też świadczenie usług oraz symbol statystyczny właściwy dla przedmiotu sprzedaży.

Ustalenie czy świadczenie należy zakwalifikować jako dostawę towarów, czy jako świadczenie usług, wymaga wzięcia pod uwagę wszelkich okoliczności, w jakich następuje transakcja, w celu określenia jej elementów charakterystycznych i dominujących.

W orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w sprawie Faaborg-Gelting Linien A/S przeciwko Finanzamt Flensburg (C-231/94), Trybunał wskazał, że dostawa gotowych posiłków do bezpośredniego spożycia jest rezultatem szeregu usług, przy czym do dyspozycji klienta pozostaje infrastruktura, w tym jadalnia z pomieszczeniami sąsiadującymi. Transakcje w restauracjach charakteryzuje cały zespół cech i czynności, przy czym dostawa posiłku jest jedynie częścią usługi, choć stanowi w nich dominujący element. W związku z tym, Trybunał w tym wyroku podkreślił, że w sytuacji, w której mamy do czynienia z transakcją składającą się z wielu elementów, należy w pierwszej kolejności uwzględnić wszelkie okoliczności przeprowadzenia danej transakcji.

W pkt 14 ww. wyroku w sprawie C-231/94 Trybunał orzekł, że działalność restauracyjną charakteryzuje szereg elementów i czynności, wśród których dostawa żywności jest tylko jedną ze składowych i gdzie zdecydowanie przeważają usługi. Świadczenie takie należy zatem uznać za świadczenie usług, o którym mowa w art. 6 ust. 1 szóstej dyrektywy. Odwrotnie jest natomiast, gdy transakcja dotyczy artykułów żywnościowych na wynos i nie wiąże się ze świadczeniem usług służących organizacji konsumpcji na miejscu w odpowiednich warunkach (punkt 64 powołanego wyroku).

Dodatkowo w punkcie 63 wyroku w sprawach połączonych C-497/09, C-499/09, C-501/09 i C-502/09 z dnia 10 marca 2011r., TSUE wskazał, że sprzedaży towaru zawsze towarzyszy minimalny zakres świadczonych usług, takich jak umieszczenie towaru na półkach sklepowych czy wystawienie rachunku, w związku z czym tylko usługi odrębne od usług nierozerwalnie związanych ze sprzedażą towarów można brać pod uwagę w celu określenia udziału świadczenia usług w świadczeniu złożonym, obejmującym również dostawę towarów (wyrok z dnia 10 marca 2005r. w sprawie C-491/03 Hermann).

Mając powyższe na uwadze należy w pierwszej kolejności zauważyć, iż w przypadku, gdy transakcja składa się z szeregu świadczeń i czynności, należy brać pod uwagę wszystkie okoliczności, w jakich jest ona dokonywana, celem określenia, po pierwsze, czy chodzi o dwa lub więcej świadczenia odrębne, czy też o świadczenie złożone (kompleksowe), a po drugie, czy w tym ostatnim przypadku świadczenie złożone należy zakwalifikować jako dostawę towarów, czy jako świadczenie usług. Wskazać przy tym należy, co podkreślał wielokrotnie Trybunał Sprawiedliwości UE, iż koniecznym jest dokonywanie analizy takiej transakcji z punktu widzenia przeciętnego konsumenta.

Aby stwierdzić, czy dane świadczenie jest świadczeniem złożonym (kompleksowym), winno ono składać się z różnych czynności, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na świadczenie takiego rodzaju składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze. Natomiast za pomocniczą należy uznać taką czynność, jeśli nie stanowi celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania świadczenia zasadniczego. Pojedyncza czynność lub świadczenie traktowana jest zatem jak element świadczenia kompleksowego wówczas, jeżeli cel świadczenia pomocniczego jest zdeterminowany przez świadczenie główne, które zarazem nie może zostać wykonane lub wykorzystane bez świadczenia pomocniczego.

Co do zasady, każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych.

Odnosząc zatem powyższe do opisu przedstawionego we wniosku, pytania oraz stanowiska Wnioskodawcy należy wskazać, że czynności wykonywane przez Wnioskodawcę polegające w pierwszym stanie faktycznym na przygotowaniu we wskazanym przez klienta miejscu stołu, ułożeniu w rogu stołu zastawy porcelanowej oraz dostarczeniu żywności i ustawieniu jej na przygotowanym stole na specjalnych kamieniach i półmiskach, a następnie po określonym czasie posprzątaniu brudnych naczyń oraz zabraniu stołu obejmują dostawę produktu do spożycia wraz z wykonaniem czynności dodatkowych, które spełniają warunki do uznania ich za usługę, a nie dostawę towaru.

Również w przypadku drugiego stanu faktycznego mamy do czynienia z szeregiem czynności przygotowawczych przed faktyczną dostawą żywności tj. rozstawienie stołu i zastawy porcelanowej oraz dań a także przygotowanych półproduktów z których następnie „sushi master” na oczach gości przygotowuje produkt do spożycia. Następnie w odpowiednim czasie Wnioskodawca zabiera brudne naczynia oraz stół. Zatem wyżej wymienione czynności obejmują dostawę produktu do spożycia wraz z wykonaniem czynności dodatkowych, które spełniają warunki do uznania ich za usługę, a nie dostawę towaru.

W rozpatrywanej sprawie należy podkreślić, że w obu stanach faktycznych charakter świadczonej usługi wymaga od Wnioskodawcy przybycia ok. 1-2 godzin przed zaplanowanym spotkaniem w trakcie którego nastąpi konsumpcja i przygotowania odpowiednio miejsca w którym goście będą spożywać posiłek. Również fakt iż Wnioskodawca sprząta swoje naczynia po spotkaniu wskazuje, że nie mamy do czynienia wyłącznie z sprzedażą na wynos wraz z dostawą przygotowanej w lokalu gastronomicznym żywności. Dodatkowo w drugim stanie faktycznym, jak wskazał Wnioskodawca, sushi jest nie tylko dostarczane jako gotowy produkt ale również przygotowywane jest na miejscu przez „sushi mastera” na oczach gości.

W ocenie organu, transakcje Wnioskodawcy niewątpliwie składają się z kilku czynności (wydanie produktu wraz z czynnościami towarzyszącymi), których rozdzielanie miałoby charakter sztuczny i dodatkowo nie byłoby ekonomicznie uzasadnione.

Świadczenia Wnioskodawcy obejmujące dostawę produktu do spożycia na miejscu wraz z wykonaniem czynności dodatkowych stanowi usługę a nie dostawę towarów.

Mając na uwadze opis przedstawionych stanów faktycznych oraz powołane wyżej przepisy, stwierdzić należy, że w odniesieniu do zagadnienia przedstawionego we wniosku, dotyczącego sprzedaży Produktów do spożycia u klienta w sposób opisany we wniosku w stanie faktycznym nr 1 oraz stanie faktycznym nr 2, Wnioskodawca świadczy na rzecz klientów usługę kompleksową (złożoną). Zatem, o ile usługa ta będzie usługą związaną z wyżywieniem, która jest objęta grupowaniem ex 56, to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, podlega ona opodatkowaniu wg stawki podatku VAT w wysokości 8%.

W powyższym zakresie stanowisko Wnioskodawcy, że w tym przypadku mamy do czynienia z dostawą towarów opodatkowaną stawką podatku VAT w wysokości 5% jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Odnośnie natomiast powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej z dnia 10 czerwca 2014 r sygn.. IBPP2/443-168/14/BW, należy zauważyć, że interpretacja przepisów prawa podatkowego wydawana jest w indywidualnej sprawie podatnika i niewątpliwie kształtuje sytuację prawną tego podatnika w sprawie będącej przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczy konkretnego stanu faktycznego i nie ma mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Należy wskazać, iż powołana interpretacja dotyczy odmiennego stanu faktycznego od stanu w niniejszej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/443-168/14/BW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.