IPPP3/4512-349/15-4/IG | Interpretacja indywidualna

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować do opodatkowania dostawy takiego zestawu w przypadku, jeżeli produkty wchodzące w jego skład są opodatkowane według różnych stawek podatku VAT?
IPPP3/4512-349/15-4/IGinterpretacja indywidualna
  1. dostawa towarów
  2. sprzedaż premiowa
  3. stawka
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.), uzupełniony w dniu 1 lipca 2015 r. (data wpływu 6 lipca 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku otrzymane przez Pełnomocnika w dniu 26 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie właściwych stawek podatku dla sprzedawanego zestawu towarów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie właściwych stawek podatku dla sprzedawanego zestawu towarów. Wniosek został uzupełniony w dniu 1 lipca 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

F. BV (dalej zwany „Spółką”) jest podmiotem z siedzibą w Holandii. Spółka jest zarejestrowana dla celów podatku od towarów i usług w Polsce. Spółka jest częścią światowej grupy F. wywodzącej się ze Stanów Zjednoczonych która zajmuje się produkcją i dystrybucją naturalnych produktów i napojów odżywczych, a także kosmetyków i środków czystości na bazie naturalnych składników oraz wyrobów medycznych.

W związku z dużą konkurencją na rynku suplementów żywieniowych, Spółka stara się uatrakcyjniać swoją ofertę oraz promować sprzedawane towary wśród obecnych i potencjalnych klientów.

W ramach działań wspierających sprzedaż, Spółka organizuje, między innymi, akcje promocyjne polegające na sprzedaży towarów w tzw. zestawach promocyjnych. W ramach jednej dostawy (transakcji) Spółka łączy dwa lub więcej różnych towarów w jeden zestaw i dokonuje sprzedaży takiego zestawu (pakietu). Przykładem zestawu promocyjnego jest np. sprzedaż pakietu, w którego skład wchodzą plastry przeciwbólowe, preparaty odżywcze (suplementy diety), maseczka do twarzy. Zakup produktów w zestawie promocyjnym zachęca klientów Spółki do zwiększenia ilości/częstotliwości zakupów, gdyż ceny towarów w zestawie są niższe od standardowych cen tych towarów sprzedawanych oddzielnie.

Sprzedawane w zestawie promocyjnym produkty nie są ze sobą funkcjonalnie związane i mogą być zbywane odrębnie, a połączenie ich w zestaw ma na celu jedynie uatrakcyjnienie sprzedaży. W takim przypadku Spółka każdy z produktów opodatkowuje według stawki podatku VAT właściwej dla danego towaru.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować do opodatkowania dostawy takiego zestawu w przypadku, jeżeli produkty wchodzące w jego skład są opodatkowane według różnych stawek podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, mamy do czynienia z transakcją sprzedaży dwóch lub więcej produktów, gdzie każdy z produktów powinien być opodatkowany według stawki podatku VAT właściwej dla danego towaru.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r., poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 Ustawy o VAT, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W praktyce gospodarczej powszechne jest podejmowanie działań mających na celu zwiększenie sprzedaży poprzez stosowanie mechanizmu tzw. sprzedaży pakietowej, gdzie w ramach jednej dostawy (transakcji sprzedaży) łączy się dwa lub więcej różnych towarów w jeden zestaw i dokonuje sprzedaży takiego zestawu (pakietu).

Do zastosowania tej samej stawki podatku VAT, w odniesieniu do produktów sprzedawanych w zestawie, konieczne byłoby istnienie funkcjonalnego związku pomiędzy towarem podstawowym, a towarem do niego dołączonym. Natomiast między towarami sprzedawanymi przez Spółkę w zestawie brak jest integralnego związku umożliwiającego uznanie takiego zestawu za jedną całościową rzecz. W przypadku towarów sprzedawanych przez Spółkę mamy do czynienia z różnymi produktami, które mogą być zbywane odrębnie i połączenie ich w pakiecie ma jedynie na celu uatrakcyjnienie sprzedaży, dlatego nie można uznać, że produkty będące przedmiotem dostawy są jednolitym towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy o VAT. W konsekwencji taką transakcję należy traktować jako odrębną dostawę dwóch lub więcej produktów. Jeżeli sprzedawane w komplecie produkty są opodatkowane według różnych stawek podatku VAT, należy odrębnie ustalić podstawę opodatkowania dla tych produktów i odrębnie je opodatkować, co powinno znaleźć odzwierciedlenie na fakturze VAT potwierdzającej sprzedaż towarów na rzecz nabywcy.

Stanowisko prezentowane przez Spółkę znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. W wyroku z dnia 22 sierpnia 2008 r. (sygn. akt I FSK 994/07) Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że w przypadku sprzedaży zestawu towarów, pomiędzy którymi brakuje związku umożliwiającego uznanie towaru dołączonego za część składową albo przynależność towaru głównego, dochodzi do sprzedaży dwóch oddzielnych towarów. Dlatego też, jeżeli towary składające się na zestaw podlegają różnym stawkom VAT, wówczas trzeba odrębnie opodatkować każdy element takiego zestawu według przypisanych im stawek podatku VAT. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił także, że w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług nie występuję pojęcie „zestaw”. Oznacza to, że skoro sam „zestaw” nie jest przedmiotem klasyfikacji, to towary wchodzące w jego skład, jako odrębne produkty będące przedmiotem klasyfikacji PKWiU, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawek im przypisanych.

Mając powyższe na uwadze, w przypadku sprzedaży przez Spółkę produktów w zestawach promocyjnych, pomiędzy którymi brak jest funkcjonalnego związku umożliwiającego uznanie produktów za jedną rzecz, podstawę opodatkowania VAT należy ustalić dla każdego z produktów wchodzących w skład zestawu odrębnie i odrębnie opodatkować każdy element takiego zestawu według przypisanych im stawek VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

I FSK 994/07 | Wyrok zwykłego składu NSA

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.