IPPP3/443-1041/14-2/JF | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku dla dostawy soku z brzozy z dodatkami
IPPP3/443-1041/14-2/JFinterpretacja indywidualna
 1. stawka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe -> Okresy przejściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 października 2014 r. (data wpływu 16 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy soku z brzozy z dodatkami – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy soku z brzozy z dodatkami.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji i sprzedaży hurtowej soków z brzozy. Produkowany przez Wnioskodawcę sok jest produktem naturalnym, niegazowanym, nie jest rozcieńczany wodą i nie zawiera konserwantów.

W związku z prowadzoną działalnością Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym, zobowiązanym do składania miesięcznych deklaracji dla podatku od towarów i usług. Jest też zarejestrowany jako podatnik VAT UE. Wnioskodawca posiada w swojej ofercie zarówno naturalny sok z brzozy jak i soki z brzozy smakowe, m.in. zawierające dodatkowo sok z owoców lub warzyw oraz inne. W aktualnej ofercie Wnioskodawcy znajdują się następujące soki:

 1. sok z brzozy naturalny,
 2. sok z brzozy z kwasem chlebowym,
 3. sok z brzozy bez cukru,
 4. sok z brzozy z aronią,
 5. sok z brzozy z cytryną,
 6. sok z brzozy z czarna jagodą,
 7. sok z brzozy z dzika różą,
 8. sok z brzozy z jabłkiem,
 9. sok z brzozy z L-Karnityną,
 10. sok z brzozy z maliną,
 11. sok z brzozy z miętą,
 12. sok z brzozy z owocem granatu,
 13. sok z brzozy ze suszonymi owocami,
 14. sok z brzozy z wiśnią,15)
 15. sok z brzozy z żurawiną.

Wszystkie soki oferowane przez Wnioskodawcę sprzedawane są przez niego hurtowo w butelkach o pojemności: 300 ml, 750 ml, 3000 ml. Pełna oferta soków z brzozy produkowanych i sprzedawanych hurtowo przez Wnioskodawcę dostępna jest pod adresem strony internetowej.

Wszystkie produkty Wnioskodawcy objęte są kodem PKWiU nr 11.07.19.0, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z dnia 26 listopada 2008 r.).

Przy sprzedaży wszystkich swoich soków Wnioskodawca stosuje stawkę VAT w wysokości 23% (zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

Spośród soków produkowanych i sprzedawanych przez Wnioskodawcę, wymienionych w punktach 1-15 powyżej, następujące soki zawierają udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego nie mniejszy niż 20% składu surowcowego:

 1. Sok z brzozy z owocem granatu - skład: naturalny sok z brzozy nierozcieńczony wodą 70%, sok granatowy 25%, cukier, kwas cytrynowy - regulator kwasowości;
 2. Sok z brzozy z jabłkiem - skład: naturalny sok z brzozy nie rozcieńczony wodą 70%, sok jabłkowy 25%, cukier, kwas cytrynowy - regulator kwasowości;
 3. Sok z brzozy z czarną jagodą - skład: naturalny sok z brzozy nierozcieńczony wodą 70%, sok z czarnych jagód 25%, cukier, kwas cytrynowy - regulator kwasowości.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dokonując sprzedaży soku z brzozy z dodatkiem soku z owoców granatu (w którym sok z owoców granatu stanowi 25% składu soku), soku z brzozy z dodatkiem soku z jabłek (w którym sok jabłkowy stanowi 25% składu soku) i soku z brzozy z dodatkiem soku z czarnych jagód, w którym sok z czarnych jagód stanowi 25% składu soku) Wnioskodawca ma prawo stosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 5%...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy, do soku z brzozy z dodatkiem soku z owoców granatu (w którym sok z owoców granatu stanowi 25% składu soku), soku z brzozy z dodatkiem soku z jabłek (w którym sok jabłkowy stanowi 25% składu soku) i soku z brzozy z dodatkiem soku z czarnych jagód (w którym sok z czarnych jagód stanowi 25% składu soku) Wnioskodawca ma prawo stosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 5%.

Co do zasady, wszystkie soki z brzozy produkowane i oferowane w sprzedaży hurtowej przez Wnioskodawcę, tak naturalny jak i wszystkie soki smakowe, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z dnia 26 listopada 2008 r.) mieszczą się w grupie produktów stanowiących napoje bezalkoholowe, o kodzie nr 11.07.19.0.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.), co do zasady do sprzedaży towarów i usług, w tym objętych kodem PKWiU 11.07.19.0, stosuje się stawkę 23%. Jednakże, w myśl art. 41 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ww. ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W pozycji 31 Załącznika nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawodawca wskazał, że z grupy napojów bezalkoholowych objętych PKWiU o kodzie 11.07.19.0, stawka 5% może być stosowana wyłącznie do niegazowanych napojów:

 1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
 2. zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju.

W kontekście powyższego, zważywszy, że trzy soki spośród wszystkich soków produkowanych i oferowanych do sprzedaży przez Wnioskodawcę, zawierają w swoim składzie sok owocowy, którego udział masowy przekracza 20% składu surowcowego całego soku tj.:

 1. sok z brzozy z owocem granatu, w którym sok granatowy wynosi 25% składu surowcowego soku,
 2. sok z brzozy z jabłkiem, w którym sok jabłkowy wynosi 25% składu surowcowego soku,
 3. sok z brzozy z czarną jagodą, w którym sok z czarnych jagód wynosi 25% składu surowcowego soku, do sprzedaży tych właśnie soków Wnioskodawca może stosować stawkę 5%.

Wnioskodawca podkreśla, że w jego ocenie, stawka 5% znajdzie zastosowanie wyłącznie do tych soków z brzozy, w których udział masowy soku z owoców wynosi nie mniej niż 20%. W pozostałych przypadkach, tzn. gdy sok owocowy lub warzywny lub owocowo-warzywny nie stanowi co najmniej 20% składu surowcowego, do sprzedaży takich soków zastosowanie znajdzie stawka 23%.

Zgodnie z załącznikiem nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, z grupy napojów bezalkoholowych oznaczonych PKWiU o kodzie 11.07.19.0, ustawodawca wskazał wyłącznie te napoje, o których mowa w punkcie 1 i 2 pozycji 31 Załącznika nr 10 do ww. ustawy. Tym samym stawka 5% nie znajduje zastosowania do całej grupy towarów oznaczonych kodem 11.07.19.0, a wyłącznie do części napojów, które spełniają określone warunki wskazane w pozycji 31 Załącznika nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Świadczy o tym sformułowanie „ex” zawarte w pozycji 31 załącznika nr 10 do ww. ustawy, który ustawodawca, zgodnie z objaśnieniami zawartymi pod załącznikiem nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tłumaczy jako „dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania”.

Podsumowując, ze wszystkich soków z brzozy produkowanych i oferowanych przez Wnioskodawcę do sprzedaży hurtowej, wyłącznie do soku z brzozy z owocem granatu, soku z brzozy z jabłkiem i soku z brzozy z czarną jagodą może być stosowana stawka 5%, bowiem tylko w tych trzech sokach, spośród wszystkich soków z brzozy znajdujących się w ofercie Wnioskodawcy, udział masowy soku owocowego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego całego soku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz w dniu wydania interpretacji w przedstawionym zdarzeniu przyszłym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

stawka
IPPP1/443-1226/14-4/BS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.