IPPP2/4512-28/15-2/RR | Interpretacja indywidualna

5% stawka podatku dla dostawy soku z brzozy wraz z dodatkami.
IPPP2/4512-28/15-2/RRinterpretacja indywidualna
 1. napoje bezalkoholowe
 2. preferencje
 3. stawka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2015 r. (data wpływu 16 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy soku z brzozy wraz z dodatkami – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy soku z brzozy wraz z dodatkami.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji i sprzedaży hurtowej soków z brzozy. Produkowany przez Wnioskodawcę sok jest produktem naturalnym, niegazowanym, nie jest rozcieńczany wodą i nie zawiera konserwantów. W związku z prowadzoną działalnością Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym, zobowiązanym do składania miesięcznych deklaracji dla podatku od towarów i usług. Jest też zarejestrowany jako podatnik VAT UE. Wnioskodawca posiada w swojej ofercie zarówno naturalny sok z brzozy jak i soki z brzozy smakowe, m.in. zawierające dodatkowo sok z owoców lub warzyw oraz inne.

W aktualnej ofercie Wnioskodawcy znajdują się następujące soki:

 1. sok z brzozy naturalny,
 2. sok z brzozy z kwasem chlebowym,
 3. sok z brzozy bez cukru,
 4. sok z brzozy z aronią,
 5. sok z brzozy z cytryną,
 6. sok z brzozy z czarna jagodą,
 7. sok z brzozy z dzika różą,
 8. sok z brzozy z jabłkiem,
 9. sok z brzozy z L-Karnityną,
 10. sok z brzozy z maliną,
 11. sok z brzozy z miętą,
 12. sok z brzozy z owocem granatu,
 13. sok z brzozy z suszonymi owocami,
 14. sok z brzozy z wiśnią,
 15. sok z brzozy z żurawiną.

Wszystkie soki oferowane przez Wnioskodawcę sprzedawane są przez niego hurtowo w butelkach o pojemności: 300 ml, 750 ml, 3000 ml. Pełna oferta soków z brzozy produkowanych i sprzedawanych hurtowo przez Wnioskodawcę dostępna jest pod adresem strony internetowej.

Wszystkie produkty Wnioskodawcy objęte są kodem PKWiU nr 11.07.19.0, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z dnia 26 listopada 2008 r.).

Przy sprzedaży wszystkich swoich soków Wnioskodawca stosuje stawkę VAT w wysokości 23% (zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług), przy czym do soków: z brzozy z owocem granatu, z brzozy z jabłkiem i z brzozy z czarną jagodą, Wnioskodawca uzyskał już interpretację tutejszego Organu co do możliwości stosowania stawki 5% (na podstawie art. 41 ust. 2a stawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zw. z załącznikiem nr 10 do ww. ustawy, vide: interpretacja indywidualna z dnia 27 listopada 2014 r., sygn. IPPP3/443-1041/14-2/JF).

Spośród soków produkowanych i sprzedawanych przez Wnioskodawcę, wymienionych w punkcie 1-15 powyżej, pomijając już soki: z brzozy z owocem granatu, z brzozy z jabłkiem i z brzozy z czarną jagodą, co do których Wnioskodawca uzyskał już interpretację pozytywną, następujące soki zawierają udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo- warzywnego nie mniejszy niż 20% składu surowcowego:

 1. sok z brzozy z dziką różą (składniki: naturalny sok z brzozy 70%, sok z dzikiej róży 24,9%, cukier, regulator kwasowości- kwas cytrynowy),
 2. sok z brzozy z maliną (składniki: naturalny sok z brzozy nie rozcieńczony wodą 70%, sok malinowy 24,8%, cukier, regulator kwasowości-kwas cytrynowy, aromat),
 3. sok z suszem owocowym (składniki: naturalny sok z brzozy nie rozcieńczony wodą 70%, wyciąg z suszu owocowego 25%, cukier, regulator kwasowości-kwas cytrynowy),
 4. sok z brzozy z cytryną (składniki: naturalny sok z brzozy nie rozcieńczony wodą 73%, sok z cytryny 22%, cukier, regulator kwasowości-kwas cytrynowy),
 5. sok z brzozy z aronią (składniki: naturalny sok z brzozy nie rozcieńczony wodą 71%, sok z owoców aronii 23,8%, cukier, regulator kwasowości-kwas cytrynowy),
 6. sok z brzozy z żurawiną (składniki: naturalny sok z brzozy nie rozcieńczony wodą 70%, sok żurawinowy 24,4%, cukier, regulator kwasowości-kwas cytrynowy, aromat).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dokonując sprzedaży soku z brzozy z dziką różą (w którym sok z dzikiej róży stanowi 24,9%), soku z brzozy z maliną (w którym sok malinowy stanowi, 24,8%), soku z brzozy z suszem owocowym (w którym wyciąg z suszu owocowego stanowi 25%), soku z brzozy z cytryną (w którym naturalny sok z cytryny stanowi 22%), soku z brzozy z aronią (w którym sok z owoców aronii stanowi 23,8%), soku z brzozy z żurawiną (w którym sok żurawinowy stanowi 24,4%) Wnioskodawca ma prawo stosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 5%...

Zdaniem Wnioskodawcy, do soku z brzozy z dziką różą (w którym sok z dzikiej róży stanowi 24,9%), soku z brzozy z maliną (w którym sok malinowy stanowi, 24,8%), soku z suszem owocowym (w którym wyciąg z suszu owocowego stanowi 25%), soku z brzozy z cytryną (w którym naturalny sok z cytryny stanowi 22%), soku z brzozy z aronią (w którym sok z owoców aronii stanowi 23,8%), soku z brzozy z żurawiną (w którym sok żurawinowy stanowi 24,4%) Wnioskodawca ma prawo stosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 5%.

Otóż, co do zasady, wszystkie soki z brzozy produkowane i oferowane w sprzedaży hurtowej przez Wnioskodawcę, tak naturalny jak i wszystkie soki smakowe, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z dnia 26 listopada 2008 r.) mieszczą się w grupie produktów stanowiących napoje bezalkoholowe, o kodzie nr 11.07.19.0.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, co do zasady do sprzedaży towarów i usług, objętych kodem PKWiU 11.07.19.0 stosuje się stawkę 23%. Jednakże, w myśl art. 41 ust. 2a stawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ww. ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W pozycji 31 Załącznika nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawodawca wskazał, że z grupy napojów bezalkoholowych objętych PKWiU o kodzie 11.07.19.0, stawka 5% może być stosowana wyłącznie do niegazowanych napojów:

 1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
 2. zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju.

W kontekście powyższego, zważywszy, że w soku z brzozy z dziką różą, soku z brzozy z maliną, soku z brzozy z suszem owocowym, soku z brzozy z cytryną, soku z brzozy z aronią i soku z brzozy z żurawiną, sok owocowy przekracza 20% składu surowcowego całego soku tj.:

 1. w soku z brzozy z dziką różą - sok z dzikiej róży wynosi 24,9% składu surowcowego soku,
 2. w soku z brzozy z maliną- sok z maliny wynosi 24,8% składu surowcowego soku,
 3. w soku z suszem owocowym - wyciąg z suszu owocowego wynosi 70% składu surowcowego soku,
 4. w soku z brzozy z cytryną - sok z cytryny wynosi 22% składu surowcowego soku,
 5. w soku z brzozy z aronią - sok z owoców aronii wynosi 23,8% składu surowcowego soku,
 6. w soku z brzozy z żurawiną - sok żurawinowy wynosi 24,4% składu surowcowego soku,

do sprzedaży tych właśnie soków Wnioskodawca może stosować stawkę 5%.

Wnioskodawca podkreśla, że w jego ocenie, stawka 5% znajdzie zastosowanie do ww. soków z brzozy, bowiem udział masowy soku z owoców wynosi w nich nie mniej niż 20%. W pozostałych przypadkach, tzn. gdy sok owocowy lub warzywny lub owocowo-warzywny nie stanowi co najmniej 20%, do sprzedaży takich soków zastosowanie znajdzie stawka 23%.

Otóż zgodnie z załącznikiem nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, z grupy napojów bezalkoholowych oznaczonych PKWiU o kodzie 11.07.19.0, ustawodawca wyjął wyłącznie te napoje o których mowa w punkcie 1 i 2 punktu 31 Załącznika nr 10 do ww. ustawy. Tym samym stawka 5% nie znajduje zastosowania do całej grupy towarów oznaczonych kodem 11.07.19.0 a wyłącznie do części napojów, które spełniają określone warunki wskazane w pozycji 31 Załącznika nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Świadczy o tym sformułowanie „ex” zawarte w pozycji 31 załącznika nr 10 do ww. ustawy, który ustawodawca, zgodnie z objaśnieniami zawartymi pod załącznikiem nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tłumaczy jako „dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania”.

Podsumowując, ze wszystkich soków z brzozy produkowanych i oferowanych przez Wnioskodawcę do sprzedaży hurtowej, obok soku z brzozy z owocem granatu, soku z brzozy z jabłkiem i soku z brzozy z czarną jagodą, także do soków objętych niniejszym wnioskiem tj. soku z brzozy z dziką różą, soku z brzozy z maliną, soku z brzozy z suszem owocowym, soku z brzozy z cytryną, soku z brzozy z aronią i soku z brzozy z żurawiną może być stosowana stawka 5% bowiem w tych sokach, spośród wszystkich soków z brzozy znajdujących się w ofercie Wnioskodawcy, udział masowy soku owocowego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego całego soku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.