IPPP2/4512-1143/15-2/MT | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku dla bagietki z masłem ziołowym.
IPPP2/4512-1143/15-2/MTinterpretacja indywidualna
  1. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
  2. artykuły spożywcze
  3. opodatkowanie
  4. stawka
  5. stawki podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2015 r. (data wpływu 30 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla bagietki z masłem ziołowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla bagietki z masłem ziołowym.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej: Spółka) zajmuje się produkcją i sprzedażą wyrobów piekarniczych i ciastkarskich. Spółka oferuje pełną gamę artykułów piekarskich: od pieczywa typu soft bułek do hamburgerów i hot dogów, poprzez ciabatty, kajzerki, bagietki i bułeczki śniadaniowe, a skończywszy na ciastkach. Poza produkcją własną, Spółka może również nabywać produkty piekarnicze lub ciastkarskie wytwarzane za granicą (niewytwarzane na liniach produkcyjnych w Polsce z uwagi na brak odpowiednich parametrów technicznych linii).

Spółka zaznacza w tym miejscu, że uzyskała już interpretację podatkową nr IPPP3/4512-456/15-2/IG z 28 sierpnia 2015 r. Interpretacja ta została wydana dla praktycznie analogicznego stanu faktycznego, jaki opisywany jest w niniejszym wniosku, z tym wyjątkiem, że chodziło o sposób opodatkowania VAT bagietki z masłem czosnkowym. Obecnie Spółka pragnie potwierdzić sposób opodatkowania VAT właściwy dla produktu w innym wariancie smakowym (bagietka z masłem ziołowym). Spółka może również w przyszłości produkować/nabywać i odsprzedawać inne warianty smakowe bagietki (np. z masłem cebulowym).

Spółka sądzi, że Minister Finansów przedstawi w tej sprawie stanowisko analogiczne do wcześniej wydanej interpretacji, a składa niniejszy wniosek w sprawie wydania interpretacji podatkowej powodowana jedynie zasadą ostrożności i zachowania należytej staranności.

Przykładem produktu nabywanego od dostawcy zewnętrznego i sprzedawanego odbiorcom w Polsce jest bagietka z masłem ziołowym (produkt ten może również być produkowany w zakładzie w najbliższym czasie). Jest to produkt piekarniczy zapieczony, zamrożony. Oznacza to, że produkt ten nadaje się do konsumpcji bezpośrednio po odmrożeniu i końcowym odpieczeniu. Ponieważ produkt jest zamrożony, w jego składzie nie są zawarte żadne konserwanty. Proces mrożenia pozwala na zakonserwowanie produktu, dlatego okres jego możliwego przechowywania (przydatności do spożycia) może sięgać kilkunastu miesięcy. Jak zaznaczono, obok wariantu ziołowego, potencjalnie Spółka może również w przyszłości podjąć sprzedaż podobnych bagietek w innych wariantach smakowych.

Skład bagietki z masłem ziołowym jest następujący: mąka pszenna, woda, drożdże, sól, słód pszenny, dekstroza, pełnoziarnista mąka żytnia, gluten pszenny, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyna sojowa. Skład masła ziołowego: masło, cebula, zioła (pietruszka, koper, rozmaryn), czosnek, sól, substancja zagęszczająca guma guar, przyprawy, kwas cytrynowy, naturalny aromat czosnku (w przypadku rozpoczęcia produkcji w zakładzie Spółki skład minimalnie może ulec zmianie).

Bagietki sprzedawane przez Spółkę zawierają więcej niż 5% tłuszczu w suchej masie (i będą zawierały więcej niż 5% tłuszczu w suchej masie również w przypadku sprzedaży bagietek produkowanych w zakładzie Spółki).

Produkt jest przygotowany w ten sposób, że tradycyjna bagietka jest nacinana u góry i w miejscu nacięcia wstrzykiwana jest porcja masła ziołowego. Przy wypiekaniu produktu masło to topi się i uzyskiwany produkt ostateczny daje efekt bagietki posmarowanej i nasączonej masłem.

Jest to zatem typowy produkt piekarniczy, spożywany w kontekstach i w sytuacjach, w jakich spożywa się wyroby piekarnicze, tj.:

  • może stanowić samodzielny posiłek np. śniadaniowy, posiłek w podroży (jako np. kanapka, przekąska), może zostać przez konsumenta uzupełniony o dodatkowe składniki, takie jak ser, wędlina czy warzywa,
  • może zostać podany np. jako dodatek do posiłku głównego, obiadu czy grilla. Może być spożyty jako dodatek do sałatek.

Właściwości odżywcze, kaloryczność tego produktu odpowiadają właściwościom odżywczym i kaloryczności bagietki z masłem (tj. produktu piekarniczego). W szczególności bagietka ta nie jest produktem cukierniczym, ciastkarskim. Nie jest to produkt o słodkim smaku.

Spółka wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w sprawie zaklasyfikowania produktu do kodu PKWiU. W opinii z 19 listopada 2015 r. Spółka uzyskała informację, że produkt ten winien być klasyfikowany w ramach PKWiU 10.71.12 Wyroby ciastkarskie i ciastka świeże (zatem opinię analogiczną, jaka wydana została dla bagietki z masłem czosnkowym).

Niestety organ statystyczny nie przedstawia uzasadnień wydawanych opinii, dlatego Spółka nie jest w stanie prześledzić rozumowania, które stoi za taką klasyfikacją bagietki (tj. produkt ten nie został zaklasyfikowany jako pieczywo świeże PKWiU 10.71.11, lecz jako świeży wyrób ciastkarski).

Urząd Statystyczny zarazem wydaje jedynie opinie, a nie decyzje podlegające odwołaniu w administracyjnym toku instancji, nie jest możliwe formalne doprowadzenie do zmiany tej klasyfikacji ani uzyskanie oficjalnego uzasadnienia tej opinii.

Spółce trudno pogodzić się z takimi wytycznymi klasyfikacyjnymi dla bagietki jako wytycznymi właściwymi. W szczególności zaklasyfikowanie bagietki do wyrobów ciastkarskich nie wydaje się zgodne z zasadami metodycznymi PKWiU, które przy zaliczaniu produktów do kodów PKWiU nakazują posługiwanie się m.in. nazwami grupowań końcowych PKWiU. Zaliczenie bagietki do grona wyrobów ciastkarskich burzy pewną oczywistą logikę PKWiU.

Bagietka nie staje się wyrobem ciastkarskim poprzez dodanie do niej masła ziołowego czy innego masła smakowego. Produkt ten nie staje się w wyniku dodania masła słodszy. Istotą tego produktu jest zatem nadal bagietka, masło ziołowe ma jedynie walor smakowy i dodane jest dla wygody konsumenta.

Można nawet stwierdzić, że masło nie wchodzi w skład bagietki jako takiej, jest ono dodatkiem smakowym, natomiast nie jest składnikiem używanym do wytworzenia wyrobu piekarniczego, tym niemniej produkt jest sprzedawany konsumentom w wersji razem z masłem (co ważne, nie jest możliwe kupienie bagietki osobno i masła osobno).

Stąd, zdaniem Spółki, kierując się wytycznymi metodologicznymi zawartymi w PKWiU należy bagietkę z masłem ziołowym (oraz potencjalnie bagietki w innym wariancie smakowym) klasyfikować jako wyrób piekarniczy, nie ciastkarski (zatem w ramach PKWiU 10.71.11).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy stawką VAT właściwą dla dostaw krajowych bagietki z masłem ziołowym (oraz potencjalnie bagietek w innym wariancie smakowym) jest stawka 5% i 8% VAT w zależności od terminu przydatności produktu do spożycia...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zdaniem Spółki zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm., dalej: ustawa o VAT), opodatkowaniu VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zarazem towary należy klasyfikować z uwzględnieniem klasyfikacji PKWiU, o ile przepisy ustawy o VAT powołują symbole tej klasyfikacji.

W myśl art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 8% VAT. W załączniku nr 3 do ustawy o VAT stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8%”, pod pozycją 31 zostały wymienione towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 10.71.11.0 „Pieczywo świeże”.

Stosownie natomiast do przepisu art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%. W załączniku nr 10 zawierającym „Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%”, wymieniono pod poz. 23 towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.71.11.0 „Pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości, oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni”.

Ponieważ produkt Spółki klasyfikowany jest w ramach PKWiU 10.71.11, stosowaną w dostawach krajowych stawką dla tego produktu winna być stawka 5% lub 8% VAT w zależności od terminu przydatności produktu do spożycia. Dla produktu mrożonego z kilkunastomiesięcznym terminem przydatności do spożycia stawka VAT wyniesie 8% VAT. Z kolei w przypadku rozmrożenia i wypieczenia tego produktu (tj. produkt docelowy sprzedawany konsumentowi), termin przydatności produktu do spożycia (m.in. z uwagi na brak konserwantów) radykalnie się skraca do ok. 2-3 dni. Dlatego sprzedaż produktu wypieczonego będzie podlegała stawce VAT w wysokości 5% (poz. 23 załącznika nr 10 do ustawy o VAT).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Stosownie do zapisu zawartego w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Podkreślić należy, że prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług – w przypadkach, o których mowa w art. 5a ustawy. Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU). Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., jest wykorzystywana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

W art. 41 ust. 1 ustawy o VAT postanowiono, iż stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 i 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;

W załączniku nr 3 do ustawy o VAT stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających obecnie opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8%”, pod pozycją 31 zostały wymienione towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 10.71.11.0 „Pieczywo świeże”.

Pod pozycją 32 załącznika zostały wymienione towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.71.12.0 „Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni”.

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi”. Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danego towaru lub usługi z danego grupowania.

Z objaśnienia zawartego w pkt 1 do załącznika nr 3 wynika, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

W załączniku nr 10 zawierającym „Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%”, wymieniono pod poz. 23 towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.71.11.0 „Pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości, oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni”.

Z objaśnienia zawartego w pkt 1 do załącznika nr 10 wynika, że zamieszczenie przedrostka „ex” przed symbolem PKWiU oznacza, że wskazana pozycja dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.

Z kolei w punkcie 2 objaśnień do ww. załącznika wskazano, że wykaz ten nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawką 0%.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Spółka zajmuje się produkcją i sprzedażą wyrobów piekarniczych i ciastkarskich. Spółka oferuje pełną gamę artykułów piekarskich: od pieczywa typu soft bułek do hamburgerów i hot dogów, poprzez ciabatty, kajzerki, bagietki i bułeczki śniadaniowe, a skończywszy na ciastkach. Poza produkcją własną, Spółka może również nabywać produkty piekarnicze lub ciastkarskie wytwarzane za granicą. Spółka może również w przyszłości produkować/nabywać i odsprzedawać inne warianty smakowe bagietki (np. z masłem cebulowym). Przykładem produktu nabywanego od dostawcy zewnętrznego i sprzedawanego odbiorcom w Polsce jest bagietka z masłem ziołowym. Jest to produkt piekarniczy zapieczony, zamrożony. Oznacza to, że produkt ten nadaje się do konsumpcji bezpośrednio po odmrożeniu i końcowym odpieczeniu. Ponieważ produkt jest zamrożony, w jego składzie nie są zawarte żadne konserwanty. Proces mrożenia pozwala na zakonserwowanie produktu, dlatego okres jego możliwego przechowywania (przydatności do spożycia) może sięgać kilkunastu miesięcy. Jak zaznaczono, obok wariantu ziołowego, potencjalnie Spółka może również w przyszłości podjąć sprzedaż podobnych bagietek w innych wariantach smakowych. Skład bagietki z masłem ziołowym jest następujący: mąka pszenna, woda, drożdże, sól, słód pszenny, dekstroza, pełnoziarnista mąka żytnia, gluten pszenny, emulgatory: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, lecytyna sojowa. Skład masła ziołowego: masło, cebula, zioła (pietruszka, koper, rozmaryn), czosnek, sól, substancja zagęszczająca guma guar, przyprawy, kwas cytrynowy, naturalny aromat czosnku (w przypadku rozpoczęcia produkcji w zakładzie Spółki skład minimalnie może ulec zmianie). Bagietki sprzedawane przez Spółkę zawierają więcej niż 5% tłuszczu w suchej masie (i będą zawierały więcej niż 5% tłuszczu w suchej masie również w przypadku sprzedaży bagietek produkowanych w zakładzie Spółki). Produkt jest przygotowany w ten sposób, że tradycyjna bagietka jest nacinana u góry i w miejscu nacięcia wstrzykiwana jest porcja masła ziołowego. Przy wypiekaniu produktu masło to topi się i uzyskiwany produkt ostateczny daje efekt bagietki posmarowanej i nasączonej masłem. Jest to zatem typowy produkt piekarniczy, spożywany w kontekstach i w sytuacjach, w jakich spożywa się wyroby piekarnicze, tj.: może stanowić samodzielny posiłek np. śniadaniowy, posiłek w podroży (jako np. kanapka, przekąska), może zostać prze konsumenta uzupełniony do dodatkowe składniki, takie jak ser, wędlina czy warzywa; może zostać podany np. jako dodatek do posiłku głównego, obiadu czy grilla. Może być spożyty jako dodatek do sałatek. Właściwości odżywcze, kaloryczność tego produktu odpowiadają właściwościom odżywczym i kaloryczności bagietki z masłem (tj. produktu piekarniczego). W szczególności bagietka ta nie jest produktem cukierniczym, ciastkarskim. Nie jest to produkt o słodkim smaku. W opinii z 19 listopada 2015 r. Spółka uzyskała z Urzędu Statystycznego informację, że produkt ten powinien być klasyfikowany w ramach PKWiU 10.71.12 Wyroby ciastkarskie i ciastka świeże. Spółce trudno pogodzić się z takimi wytycznymi klasyfikacyjnymi dla bagietki jako wytycznymi właściwymi. W szczególności zaklasyfikowanie bagietki do wyrobów ciastkarskich nie wydaje się zgodne z zasadami metodycznymi PKWiU, które przy zaliczaniu produktów do kodów PKWiU nakazują posługiwanie się m.in. nazwami grupowań końcowych PKWiU. Bagietka nie staje się wyrobem ciastkarskim poprzez dodanie do niej masła ziołowego czy innego masła smakowego. Produkt ten nie staje się w wyniku dodania masła słodszy. Istotą tego produktu jest zatem nadal bagietka, masło ziołowe ma jedynie walor smakowy i dodane jest dla wygody konsumenta. Można nawet stwierdzić, że masło nie wchodzi w skład bagietki jako takiej, jest ono dodatkiem smakowym, natomiast nie jest składnikiem używanym do wytworzenia wyrobu piekarniczego, tym niemniej produkt jest sprzedawany konsumentom w wersji razem z masłem (co ważne, nie jest możliwe kupienie bagietki osobno i masła osobno). Stąd, zdaniem Spółki, kierując się wytycznymi metodologicznymi zawartymi w PKWiU należy bagietkę z masłem ziołowym (oraz potencjalnie bagietki w innym wariancie smakowym) klasyfikować jako wyrób piekarniczy, nie ciastkarski (zatem w ramach PKWiU 10.71.11).

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy stawką VAT właściwą dla dostaw krajowych bagietki z masłem ziołowym jest stawka 5% / 8% VAT - w zależności od przydatności produktu do spożycia.

W niniejszej sprawie podkreślenia wymaga to, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić jaką należy zastosować stawkę podatku VAT, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru lub usługi wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

Wnioskodawca wskazał w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, że w opinii Urzędu Statystycznego z 19 listopada 2015 r. produkt ten powinien być klasyfikowany w ramach PKWiU 10.71.12 „Wyroby ciastkarskie i ciastka świeże”. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że zaklasyfikowanie bagietki do wyrobów ciastkarskich nie wydaje się zgodne z zasadami metodycznymi PKWiU, które przy zaliczaniu produktów do kodów PKWiU nakazują posługiwanie się m.in. nazwami grupowań końcowych PKWiU. Zaliczenie bagietki do grona wyrobów ciastkarskich burzy pewną oczywistą logikę PKWiU. Bagietka nie staje się wyrobem ciastkarskim poprzez dodanie do niej masła ziołowego czy innego masła smakowego. Produkt ten nie staje się w wyniku dodania masła słodszy. Istotą tego produktu jest zatem nadal bagietka, masło ziołowe ma jedynie walor smakowy i dodane jest dla wygody konsumenta. Wnioskodawca wskazuje, że można nawet stwierdzić, że masło nie wchodzi w skład bagietki jako takiej, jest ono dodatkiem smakowym, natomiast nie jest składnikiem używanym do wytworzenia wyrobu piekarniczego, tym niemniej produkt jest sprzedawany konsumentom w wersji razem z masłem (co ważne, nie jest możliwe kupienie bagietki osobno i masła osobno). W konsekwencji Wnioskodawca wskazał, że jego zdaniem, kierując się wytycznymi metodologicznymi zawartymi w PKWiU należy bagietkę z masłem ziołowym (oraz potencjalnie bagietki w innym wariancie smakowym) klasyfikować jako wyrób piekarniczy, nie ciastkarski (zatem w ramach PKWiU 10.71.11.0).

Jak wskazano wyżej, zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje produkty do odpowiedniego grupowania PKWiU. Natomiast – co również zaznaczył Wnioskodawca w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym – Urząd Statystyczny wydaje jedynie opinię, a nie decyzję podlegającą odwołaniu w administracyjnym toku instancji, nie jest możliwe formalne doprowadzenie do zmiany tej klasyfikacji ani uzyskanie oficjalnego uzasadnienia tej opinii.

Zatem, skoro Wnioskodawca przedmiotową bagietkę z masłem ziołowym klasyfikuje w grupowaniu PKWiU 10.71.11.0 „Pieczywo świeże” należy zgodzić się, że – w zależności od przydatności produktu do spożycia – odpowiednio właściwą stawką jest stawka podatku VAT w wysokości 8% bądź 5%.

Tym samym bagietka z masłem ziołowym klasyfikowana w grupowaniu PKWiU 10.71.11.0 „Pieczywo świeże” jako produkt mrożony, z kilkunastomiesięcznym terminem przydatności do spożycia podlega stawce VAT w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy i poz. 31 załącznika nr 3 do ustawy, tj. jako produkt klasyfikowany do PKWiU ex 10.71.11.0, czyli „Pieczywo świeże”. Natomiast bagietka z masłem ziołowym klasyfikowana w grupowaniu PKWiU 10.71.11.0 „Pieczywo świeże” jako produkt rozmrożony i wypieczony (tj. produkt docelowy sprzedawany konsumentowi) podlega stawce VAT w wysokości 5% na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy w zw. z poz. 23 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, tj. jako produkt klasyfikowany do PKWiU ex 10.71.11.0 czyli - „Pieczywo świeże”, którego data minimalnej trwałości, oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Równocześnie tut. Organ informuje, że nie jest uprawniony do klasyfikacji towarów i usług, do właściwego grupowania PKWiU ani też weryfikacji wskazanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji. Analiza prawidłowości klasyfikacji towarów i usług do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego. Jak już wskazano zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów lub usług a w razie wątpliwości może on w tym zakresie zwrócić się do Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi. Zatem zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach.

Co więcej w myśl w art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Zatem przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny opinii statystycznych, nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego, jest zatem związany wyłącznie opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Wobec powyższych okoliczności interpretację wydano na podstawie klasyfikacji przedmiotowej bagietki dokonanej przez Wnioskodawcę, tj. przyjęto, że – jak wskazał Wnioskodawca - przedmiotową bagietkę z masłem ziołowym należy zaklasyfikować do grupowania PKWiU 10.71.11.0 „Pieczywo świeże”.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.