IBPP2/4512-470/16-3/RSz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zastosowanie 5% stawki podatku dla dostawy:
- koktajli z dodatkiem nieprzetworzonych owoców i/lub bakalii, sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 11.07.19.0,
- wyciskanych na miejscu soków z owoców i warzyw o zawartości co najmniej 70% surowców klasyfikowanych do grupowania PKWiU 11.07.19.0.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. 2015, poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 22 czerwca 2016 r. (data wpływu 23 czerwca 2016 r.), uzupełnionym pismem z 4 września 2016 r. (data wpływu 6 września 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • prawidłowe - w zakresie ustalenia, czy sprzedaż koktajli z dodatkiem nieprzetworzonych owoców i/lub bakalii, sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 11.07.19.0 na zasadach opisanych w stanie faktycznym stanowi dostawę towarów, dla których właściwa jest stawka podatku w wysokości 5% (drugie w kolejności pytanie),
 • prawidłowe- w zakresie ustalenia, czy sprzedaż wyciskanych na miejscu soków z owoców i warzyw o zawartości co najmniej 70% surowców zaklasyfikowanych przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 11.07.19.0 na zasadach opisanych w stanie faktycznym stanowi dostawę towarów, dla których właściwa jest stawka podatku w wysokości 5% (trzecie w kolejności pytanie).

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług m. in. w zakresie ustalenia:

 • czy sprzedaż koktajli z dodatkiem nieprzetworzonych owoców i/lub bakalii, sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 11.07.19.0 na zasadach opisanych w stanie faktycznym stanowi dostawę towarów, dla których właściwa jest stawka podatku w wysokości 5% (drugie w kolejności pytanie),
 • czy sprzedaż wyciskanych na miejscu soków z owoców i warzyw o zawartości co najmniej 70% surowców zaklasyfikowanych przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 11.07.19.0 na zasadach opisanych w stanie faktycznym stanowi dostawę towarów, dla których właściwa jest stawka podatku w wysokości 5% (trzecie w kolejności pytanie).

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 4 września 2016 r. (data wpływu 6 września 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 23 sierpnia 2016 r. znak: IBPP2/4512-470/16-2/RSz.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gastronomiczną w formie punktu zlokalizowanego w galerii handlowej.

Cała sprzedaż odbywa się przy ladzie baru, potrawy nie są podawane do stolika, nie są sprzątane miejsca po konsumpcji.

Sprzedawane produkty przeznaczone są do konsumpcji poza lokalem przedsiębiorstwa („na wynos”). Są one podawane w jednorazowych opakowaniach (z tworzyw sztucznych). Klienci mają jednak możliwość spożycia zakupionych produktów na terenie galerii w tzw. „food court”, gdzie znajdują się stoliki i krzesła należące do centrum handlowego. Nie ma obsługi przy stolikach, klient musi wybrać produkt przy barze, zapłacić i odebrać.

Sprzedawane są potrawy:

Sałatki - nakładane z przygotowanych wcześniej składników, głównie nieprzetworzone warzywa i owoce, oraz ryby i upieczone mięso.

Do wyboru kilka gotowych zestawów, podawane w plastikowym opakowaniu jako danie gotowe do spożycia (PKWiU 10.85.1).

Soki - wyciskane na miejscu z owoców i warzyw, podawane w plastikowych kubkach. Do wyboru kilka gotowych propozycji. Zawartość soków powyżej 70% (PKWiU 11.07.19.0).

Zupy „kremy - kupowane gotowe u zewnętrznego dostawcy, trzymane w podgrzewaczu i sprzedawane w porcjach bez przetworzenia (tylko podgrzane) w jednorazowym naczyniu (PKWiU 10.85.1).

Wrapy, kanapki - gotowe kanapki sprzedawane ze świeżych, przygotowanych wcześniej składników (PKWiU 10.85.1).

Koktajle - nieprzetworzone mieszanki owoców/bakalii/otrębów i naturalnych soków owocowych w składzie, którego występuje ponad 20% soku owocowego, gdyż jest on wytwarzany na bazie naturalnych owoców bez żadnej domieszki sztucznych smaków (PKWiU 11.07.19.0).

Koktajle - nieprzetworzone mieszanki owoców/bakalii/otrębów, wody i mleka w proszku w składzie, którego występuje ponad 20% owoców, bez żadnej domieszki sztucznych smaków (PKWiU 11.07.19.0).

Tarty, ciasta - kupowane od dostawcy zewnętrznego gotowe wyroby, sprzedawane klientowi w porcjach na talerzyku lub zamykanym opakowaniu, podgrzewane ewentualnie w mikrofali (PKWiU 10.85.1).

Dania obiadowe - kupowane gotowe u zewnętrznego dostawcy, sprzedawane w porcjach bez przetworzenia (tylko podgrzane) w jednorazowym naczyniu (PKWiU 10.85.1)

Dania obiadowe - przygotowane na miejscu sprzedawane w porcjach w jednorazowym naczyniu PKWiU 10.85.1).

Potrawy będą podawane w formie gotowej do spożycia, nabywcy wybierają gotowe potrawy z dostępnej w barze listy.

Zdarzenie przyszłe:

Zdarzenie przyszłe obejmuje ten sam zakres i sposób sprzedaży jaki jest opisany w stanie faktycznym, ale w naczyniach wielorazowego użytku. Cała sprzedaż odbywać się będzie przy ladzie baru, potrawy nie będą podawane do stolika, nie będą sprzątane miejsca po konsumpcji (klient sam odnosi naczynia do specjalnie przygotowanej szafki).

Sprzedawane produkty przeznaczone będą do konsumpcji poza lokalem przedsiębiorstwa („na wynos”), ale będą podawane w naczyniach wielokrotnego użytku. Klienci będą mieć możliwość spożycia zakupionych produktów na terenie galerii w tzw. „food court”, gdzie znajdują się stoliki i krzesła należące do centrum handlowego. Nie będzie obsługi przy stolikach, klient musi wybrać produkt przy barze, zapłacić i odebrać.

Sprzedawane będą potrawy:

Sałatki - nakładane z przygotowanych wcześniej składników, głównie nieprzetworzone warzywa i owoce, oraz ryby i upieczone mięso. Do wyboru kilka gotowych zestawów, podawane w naczyniach wielokrotnego użytku jako danie gotowe do spożycia (PKWiU 10.85.1).

Soki - wyciskane na miejscu z owoców i warzyw, podawane w naczyniach wielokrotnego użytku. Do wyboru kilka gotowych propozycji. Zawartość soków powyżej 70% (PKWiU 11.07.19.0).

Zupy kremy - kupowane gotowe u zewnętrznego dostawcy, trzymane w podgrzewaczu i sprzedawane w porcjach bez przetworzenia (tylko podgrzane) w naczyniach wielokrotnego użytku (PKWiU 10.85.1).

Wrapy, kanapki - gotowe kanapki sprzedawane ze świeżych, przygotowanych wcześniej składników podawane w naczyniach wielokrotnego użytku (PKWiU 10.85.1).

Koktajle - nieprzetworzone mieszanki owoców/bakalii/otrębów i naturalnych soków owocowych w składzie, którego występuje ponad 20% soku owocowego, gdyż jest on wytwarzany na bazie naturalnych owoców bez żadnej domieszki sztucznych smaków podawane w naczyniach wielokrotnego użytku (PKWiU 11.07.19.0).

Koktajle - nieprzetworzone mieszanki owoców/bakalii/otrębów, wody i mleka w proszku w składzie, którego występuje ponad 20% owoców, bez żadnej domieszki sztucznych smaków podawane w naczyniach wielokrotnego użytku (PKWiU 11.07.19.0).

Tarty, ciasta - kupowane od dostawcy zewnętrznego gotowe wyroby, sprzedawane klientowi w porcjach na naczyniach wielokrotnego użytki podgrzewane ewentualnie w mikrofali (PKWiU 10.85.1).

Dania obiadowe - kupowane gotowe u zewnętrznego dostawcy, sprzedawane w porcjach bez przetworzenia (tylko podgrzane) w naczyniach wielokrotnego użytku (PKWiU 10.85.1).

Dania obiadowe - przygotowane na miejscu sprzedawane w porcjach w naczyniach wielokrotnego użytku (PKWiU 10.85.1).

Potrawy będą podawane w formie gotowej do spożycia, nabywcy wybierają gotowe potrawy z dostępnej w barze listy.

W ww. piśmie z 4 września 2016 r. Wnioskodawca udzielił odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług?
  Odpowiedź: TAK
 2. Czy wskazane w opisie sprawy sprzedawane przez Wnioskodawcę koktajle będące przedmiotem zapytania, stanowią napoje bezalkoholowe, niegazowane:
  1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego. Odpowiedź : TAK
  2. zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju. Odpowiedź : Tak
 3. Czy wskazane w opisie sprawy sprzedawane przez Wnioskodawcę soki owocowe będące przedmiotem zapytania, stanowią napoje bezalkoholowe, niegazowane:
  1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego. Odpowiedź : TAK
  2. zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju. Odpowiedź : NIE
 4. Czy sprzedawane koktajle i soki zawierają produkty z zawartością alkoholu powyżej 1,2% Odpowiedź: NIE.

Ponadto Wnioskodawca wyjaśnił, że: 

1. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług symbol PKWiU dla koktajli - nieprzetworzonej mieszanki owoców/bakalii/otrębów i naturalnych soków owocowych w składzie, którego występuje ponad 20% soku owocowego, gdyż jest on wytwarzany na bazie naturalnych owoców bez żadnej domieszki sztucznych smaków jest 11.07.19.0.

5.2 Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług symbol PKWiU dla koktajli - nieprzetworzonej mieszanki owoców/bakalii/otrębów, wody i mleka w proszku w składzie, którego występuje ponad 20% owoców, bez żadnej domieszki sztucznych smaków jest 11.07.19.0.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Pytania dotyczące stanu faktycznego:

 1. Czy sprzedaż koktajli z dodatkiem nieprzetworzonych owoców i/lub bakalii, sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 11.07.19.0 na zasadach opisanych w stanie faktycznym stanowi dostawę towarów, dla których właściwa jest stawka podatku w wysokości 5%? (drugie w kolejności pytanie)
 2. Czy sprzedaż wyciskanych na miejscu soków z owoców i warzyw o zawartości co najmniej 70% surowców klasyfikowanych do grupowania PKWiU 11.07.19.0 na zasadach opisanych w stanie faktycznym stanowi dostawę towarów, dla których właściwa jest stawka podatku w wysokości 5%? (trzecie w kolejności pytanie).

Stanowisko Wnioskodawcy (dotyczące stanu faktycznego):

Klienci baru nie mają zapewnionej obsługi kelnerskiej, a serwis pracowników ograniczony jest do zapewnienia plastikowych sztućców i chusteczek papierowych, które udostępniane są w pojemnikach. Nie ma także możliwości zamówienia posiłku do stolika. Oczekiwania klientów sprowadzają się jedynie do otrzymania gotowego posiłku (produktu), poddanego obróbce cieplnej, który można spożyć od razu po otrzymaniu. Klient może spożyć posiłek w strefie tzw. „food court”, gdzie znajdują się stoliki i krzesła należące do galerii handlowej lub w dowolnie wybranym przez siebie miejscu. Opisane czynności polegają na przyrządzaniu i sprzedaży produktów spożywczych w lokalu i nie towarzyszą im żadne inne usługi, którym można przypisać charakter dominujący (tj. usługi charakteryzujące działalność restauracyjną, które kwalifikują się w PKWiU do grupowania 56), a więc należy je uznać za dostawę towarów. W związku z powyższym powinno obowiązywać opodatkowanie oferowanych produktów spożywczych zgodne ze stawkami podatku właściwymi dla dostarczanych towarów. Stawką podatku VAT dla sprzedaży świeżych sałatek, kanapek/wrapów, zup, tart oraz dań obiadowych (PKWiU 10.85.1), koktajli (PKWiU 11.07.19.0) oraz wyciskanych soków o zawartości co najmniej 70% surowców (PKWiU 11.07.19.0) jest stawka 5% na podstawie art. 41 ust 2a Ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego w zakresie drugiego i trzeciego w kolejności pytania – jest prawidłowe, wyłącznie z uwagi na wskazany przez Wnioskodawcę symbol PKWiU.

Na wstępie należy wyjaśnić, że niniejsza interpretacja odnosi się do pytania drugiego i trzeciego w kolejności, tj. wyłącznie w zakresie stawki podatku VAT na dostawę koktajli i wyciskanych na miejscu soków z owoców i warzyw.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710, ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Przez sprzedaż – zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy – rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Z treści art. 5a ww. ustawy wynika, że towary lub usługi będące przedmiotem czynności,
o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów
o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, ze zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zatem z powyższego wynika, że opodatkowaniu obniżoną stawką podatku w wysokości 8% podlegają towary i usługi wymienione m.in. w załączniku nr 3 do ustawy.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, zostały wymienione:

 • w poz. 52 – PKWiU ex 11.07.19.0 – „Pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie niegazowane napoje:
  1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
  2. zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy o podatku od towarów i usług, przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Oznaczenie „ex” przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

Ponadto, zgodnie z pkt 1) objaśnień do załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W przywołanym załączniku nr 10 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, zostały wymienione:

 • w pozycji 31 sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 11.07.19.0 „Pozostałe napoje bezalkoholowe - wyłącznie niegazowane napoje:
  1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
  2. zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju.

W objaśnieniu do tego załącznika zaznaczono, że symbol „ex” dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.

Tak więc, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT dotyczy wyłącznie danego towaru lub usługi z danego grupowania.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1719 ze zm.), w § 3 ust. 1 pkt 1 wskazano, że stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W pozycji 7 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia wymieniono usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży:

 1. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
 2. napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
 3. napojów, przy przygotowywaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju,
 4. napojów bezalkoholowych gazowanych,
 5. wód mineralnych,
 6. innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.

Podkreślenia wymaga, że pojęcia używane do oznaczenia towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) opodatkowanych stawką obniżoną, a określonych m. in. w załączniku do ww. rozporządzenia, należy interpretować ściśle, zważywszy, że możliwość zastosowania stawki preferencyjnej stanowi odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca prowadzi działalność gastronomiczną w formie punktu zlokalizowanego w galerii handlowej. Wnioskodawca sprzedaje m.in.:

 • koktajle, które stanowią napoje bezalkoholowe, niegazowane:
  1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
  2. zawierają tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju.
  Symbol PKWiU - zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, jak wskazał Wnioskodawca - to
  • dla koktajli - nieprzetworzonej mieszanki owoców/bakalii/otrębów i naturalnych soków owocowych w składzie, którego występuje ponad 20% soku owocowego, gdyż jest on wytwarzany na bazie naturalnych owoców bez żadnej domieszki sztucznych smaków - 11.07.19.0.
  • dla koktajli - nieprzetworzonej mieszanki owoców/bakalii/otrębów, wody i mleka w proszku w składzie, którego występuje ponad 20% owoców, bez żadnej domieszki sztucznych smaków - 11.07.19.0.
 • Soki - wyciskane na miejscu z owoców i warzyw, podawane w naczyniach wielokrotnego użytku. Do wyboru kilka gotowych propozycji. Zawartość soków powyżej 70% (PKWiU 11.07.19.0).
  Sprzedawane przez Wnioskodawcę soki owocowe, będące przedmiotem zapytania, stanowią napoje bezalkoholowe, niegazowane:
  1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
  2. nie zawierają tłuszczu mlekowego, z wyłączeniem napojów, przy przygotowaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju.

Sprzedawane koktajle i soki nie zawierają produktów z zawartością alkoholu powyżej 1,2%.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zastosowania 5% stawki podatku dla dostawy:

 • koktajli z dodatkiem nieprzetworzonych owoców i/lub bakalii, sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 11.07.19.0,
 • wyciskanych na miejscu soków z owoców i warzyw o zawartości co najmniej 70% surowców klasyfikowanych do grupowania PKWiU 11.07.19.0.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis sprawy oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że do dostawy, będących przedmiotem zapytania:

 • koktajli z dodatkiem nieprzetworzonych owoców i/lub bakalii,
 • wyciskanych na miejscu soków z owoców i warzyw o zawartości co najmniej 70% surowców,

w sytuacji gdy faktycznie, jak wskazał Wnioskodawca, mieszczą się one w ww. grupowaniu PKWiU 11.07.19.0 i nie są produktami o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, zastosowanie znajduje obniżona stawka podatku VAT, w wysokości 5% na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, w związku z poz. 31 załącznika nr 10 do tej ustawy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie pytania drugiego i trzeciego w kolejności, jest prawidłowe, wyłącznie z uwagi na wskazany przez Wnioskodawcę symbol PKWiU.

Jednocześnie należy zauważyć, że dla określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług do czynności, których przedmiotem są poszczególne towary i usługi, ustawodawca częstokroć odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Zatem, skoro – jak wskazał Wnioskodawca – wskazane w opisie sprawy sprzedawane produkty objęte są symbolem statystycznym PKWiU i mieszczą się w grupowaniu PKWiU 11.07.19.0, które jest właściwe dla przedmiotu sprzedaży, to rozważania dotyczące ustalenia, czy w danym przypadku ma miejsce dostawa towarów czy też świadczenie usług są w rozpatrywanej sprawie bezprzedmiotowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Podkreślić należy, że analiza prawidłowości wskazanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji wykonywanych czynności do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem, Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawidłowości przedstawionej przez Zainteresowanego klasyfikacji statystycznej towarów będących przedmiotem wniosku.

Stosownie do przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy, tj. na podanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU wymienionych we wniosku produktów) lub zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Należy zaznaczyć, że kwestie objęte pytaniami: pierwszym, czwartym, piątym i szóstym - w kolejności, jest przedmiotem odrębnych rozstrzygnięć.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 718, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.