IBPP2/443-545/15/ICz | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie prawidłowej stawki podatku VAT dla dostawy wymienionych we wniosku produktów w okresie od 1 stycznia 2011r.
IBPP2/443-545/15/ICzinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. stawka
 3. stawka preferencyjna
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 maja 2015r. (data wpływu 5 czerwca 2015r.), uzupełnionym pismem z 14 maja 2015r. (data wpływu 14 sierpnia 2015r.) oraz pismem z 13 sierpnia 2015r. (data wpływu 3 września 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT dla dostawy wymienionych we wniosku produktów w okresie od 1 stycznia 2011r. – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 czerwca 2015r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT dla dostawy wymienionych we wniosku produktów w okresie od 1 stycznia 2011r.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 14 maja 2015r. (data wpływu 14 sierpnia 2015r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 5 sierpnia 2015r. znak: IBPP2/4512-545/15/ICz oraz pismem z 13 sierpnia 2015r. (data wpływu 3 września 2015r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 27 sierpnia 2015r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży ciepłych napojów z wykorzystaniem automatów vendingowych (samosprzedających). Podatnik nie świadczy dodatkowych usług wspomagających sprzedaż (np. kelnerskich), zatem w tym przypadku nie występuje usługa gastronomiczna czy też cateringowa. Należy podkreślić, że wykonywane przy wykorzystaniu ww. automatów czynności polegają na dostawie towarów.

W okresie 1 sierpnia 2010r. do 31 grudnia 2012r. podatnik wykazywał sprzedaż ww. towarów opodatkowaną podstawową stawką 22% (po 1 stycznia 2011r. - 23%).

Z uwag na fakt, że dostawa powinna być opodatkowana innymi, bardziej korzystnymi stawkami, podatnik rozważa zastosowania korekty, która winna być opodatkowana wg poniższych stawek VAT:

 • kawa czarna:

w okresie do 31 grudnia 2010r. według stawki 22%,

od 1 stycznia 2011r. według 23%

jako „Kawa palona i bezkofeinowa” zaliczana do PKWiU 10.83.11 (art. 41 ust. 1 u.p.t.u);

 • kawa z mlekiem, kawa latte, cappuccino, czekolada z mlekiem, czekolada biała, kawa z czekoladą:

w okresie do 31 grudnia 2010r. według stawki 7% jako „Napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy, pozostałe” (art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) - dalej u.p.t.u., w związku z załącznikiem nr 3 poz. 44),

od 1 stycznia 2011r. według stawki 5% jako „Pozostałe napoje bezalkoholowe, wyłącznie niegazowane napoje: zawierające tłuszcz mlekowy” zaliczone do PKWiU 11.07.19.0 (art. 41 ust. 2a w związku z załącznikiem nr 10 poz. 31 pkt 2);

 • herbata przygotowana z proszku herbacianego, czekolada do picia:

jako „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane (...)” w okresie do 31 grudnia 2010r. według stawki 7% (art. 41 ust. 2 w związku z załącznikiem nr 3 poz. 34),

a w okresie od 1 stycznia 2011r. według stawki 8% zaliczone do PKWiU 10.89.19.0 (art. 41 ust. 2 u.p.t.u. w związku z poz. 48 załącznika nr 3);

 • herbata: zielona (niefermentowana), czarna (fermentowana) oraz częściowo fermentowana:

zaliczana do PKWiU 10.83.13 - w okresie do 31 grudnia 2010 r. według stawki 22%,

od 1 stycznia 2011 r. według 23% (art. 41 ust. 1 u.p.t.u);

 • shake:

w okresie do 31 grudnia 2010 r według stawki 7% jako „Produkty mleczarskie (...)” (art. 41 ust. 2 w związku z załącznikiem nr 3 poz. 22),

od 1 stycznia 2011 r według stawki 5% jako „Wyroby mleczarskie (...)” zaliczone do PKWiU 10.51.56.0 (art. 41 ust. 2a w związku z załącznikiem nr 10 poz. 21);

 • zupy (barszcz, pieczarkowa):

jako „Zupy i buliony oraz przetwory z nich” w okresie do 31 grudnia 2010 r. według stawki 7% (art. 41 ust. 2 w związku z załącznikiem nr 3 poz. 32),

a w okresie od 1 stycznia 2011 r. jako „Zupy i buliony oraz przetwory z nich” zaliczone do PKWiU 10.89.11.0 według 8% (art. 41 ust. 2 u.p.t.u. w związku z poz. 44 załącznika nr 3).

W piśmie uzupełniającym Wnioskodawca wyjaśnił, że:

 1. Wnioskodawca dokumentuje sprzedaż towarów poprzez spisanie stanów licznika sprzedaży z unikatowej pamięci automatu każdorazowo na koniec miesiąca kalendarzowego. Począwszy od nowego miesiąca stan sprzedaży jest zerowany.
 2. Automat podaje jednostkowo i globalnie sprzedaż poszczególnych produktów. Produkty w automacie są stałe przez cały okres sprzedaży. Na podstawie niniejszego zestawienia - raportu miesięcznego, podatnik wystawia fakturę wewnętrzną, która zawiera dane przeniesione z raportu miesięcznego i służy jako wewnętrzny dokument księgowy Automaty, które posiada podatnik, nie mają innej technicznej możliwości dokumentowania sprzedaży.
 3. Produkty sklasyfikowane pod kodem PKWiU 10.89.19 nie są produktami zawierającymi ekstrakt słodowy i nie zawierają alkoholu.
 4. Towar sklasyfikowany do symbolu PKWiU 10.51.56.0 jest wyrobem mleczarskim, który nie zawiera kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym.
 5. Wyszczególnienie symboli PKWiU
  • kawa espresso - 10.83.11
  • kawa czarna - 10.83.11
  • kawa z mlekiem - 11.07.19.0
  • czekolada - 10.89.19.0
  • czekolada z mlekiem - 11.07.19.0
  • herbata - 10.89.19.0
  • mleko - 10.89.19.0
  • shake - 10.51.56.0
  • capuccino - 11.07.19.0
  • kawa latte - 11.07.19.0
  • kawa choccocino - 11.07.19.0
  • zupy - 10.89.11.0
  • czekolada biała - 10.89.19.0.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zastosowanie poniższym stawek VAT jest prawidłowe :

 • kawa czarna:

w okresie do 31 grudnia 2010r. według stawki 22%,

od 1 stycznia 2011r. według 23%

jako „Kawa palona i bezkofeinowa” zaliczana do PKWiU 10.83.11 (art. 41 ust. 1 u.p.t.u);

 • kawa z mlekiem, kawa latte, cappuccino, czekolada z mlekiem, czekolada biała, kawa z czekoladą:

w okresie do 31 grudnia 2010r. według stawki 7% jako „Napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy, pozostałe” (art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2011r Nr 177, poz. 1054, ze zm.) - dalej u.p.t.u., w związku z załącznikiem nr 3 poz. 44),

od 1 stycznia 2011r. według stawki 5% jako „Pozostałe napoje bezalkoholowe, wyłącznie niegazowane napoje: zawierające tłuszcz mlekowy” zaliczone do PKWiU 11.07.19.0 (art. 41 ust. 2a w związku z załącznikiem nr 10 poz. 31 pkt 2);

 • herbata przygotowana z proszku herbacianego, czekolada do picia:

jako „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane (...)” w okresie do 31 grudnia 2010r. według stawki 7% (art. 41 ust. 2 w związku z załącznikiem nr 3 poz. 34),

a w okresie od 1 stycznia 2011r. według stawki 8% zaliczone do PKWiU 10.89.19.0 (art. 41 ust. 2 u.p.t.u. w związku z poz. 48 załącznika nr 3);

 • herbata: zielona (niefermentowana), czarna (fermentowana) oraz częściowo fermentowana:

zaliczana do PKWiU 10.83.13 - w okresie do 31 grudnia 2010 r. według stawki 22%,

od 1 stycznia 2011 r. według 23% (art. 41 ust. 1 u.p.t.u);

 • shake:

w okresie do 31 grudnia 2010 r według stawki 7% jako „Produkty mleczarskie (...)” (art. 41 ust. 2 w związku z załącznikiem nr 3 poz. 22),

od 1 stycznia 2011 r według stawki 5% jako „Wyroby mleczarskie (...)” zaliczone do PKWiU 10.51.56.0 (art. 41 ust. 2a w związku z załącznikiem nr 10 poz. 21);

 • zupy (barszcz, pieczarkowa):

jako „Zupy i buliony oraz przetwory z nich” w okresie do 31 grudnia 2010 r. według stawki 7% (art. 41 ust. 2 w związku z załącznikiem nr 3 poz. 32),

a w okresie od 1 stycznia 2011 r. jako „Zupy i buliony oraz przetwory z nich” zaliczone do PKWiU 10.89.11.0 według 8% (art. 41 ust. 2 u.p.t.u. w związku z poz. 44 załącznika nr 3).

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem wnioskodawcy zastosowanie ww. stawek na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) w badanym okresie jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011r. jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Jak stanowi przepis art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, ze zm.).

Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Ponadto, w myśl art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Szczegółowy wykaz produktów spożywczych podlegających opodatkowaniu 5% stawką podatku od towarów i usług wymieniony jest w załączniku nr 10 do ww. ustawy o podatku od towarów i usług. W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. produkty spożywcze, które nie zostały wymienione w załączniku nr 10 do ww. ustawy o podatku od towarów i usług, a są wymienione w załączniku nr 3 do tej ustawy i podlegają opodatkowaniu wg stawki 8%. Stawką tą objęte są, co do zasady, wszystkie produkty spożywcze przetworzone.

Pozostałe produkty spożywcze (które nie są wymienione w ww. załącznikach) podlegają opodatkowaniu według 23% stawki.

W załączniku nr 3 do ustawy o VAT w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011r. wymienione zostały:

 • w poz. 28 towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.5 Wyroby mleczarskie, z wyłączeniem kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym (PKWiU ex 10.51.53.0),
 • w poz. 44 towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU - 10.89.11.0 Zupy i buliony oraz przetwory z nich,
 • w poz. 48 towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.89.19.0 Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
 • w poz. 52 towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 11.07.19.0

Pozostałe napoje bezalkoholowe - wyłącznie niegazowane napoje:

 1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
 2. zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju.

W załączniku nr 10 do ustawy o VAT w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011r. wymienione zostały:

 • w poz. 21 towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.5 Wyroby mleczarskie, z wyłączeniem kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym (PKWiU ex 10.51.53.0).
 • w poz. 31 towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 11.07.19.0

Pozostałe napoje bezalkoholowe - wyłącznie niegazowane napoje:

 1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
 2. zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży ciepłych napojów z wykorzystaniem automatów vendingowych (samosprzedających). Podatnik nie świadczy dodatkowych usług wspomagających sprzedaż (np. kelnerskich), zatem w tym przypadku nie występuje usługa gastronomiczna czy też cateringowa. Wykonywane przy wykorzystaniu ww. automatów czynności polegają na dostawie towarów.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny zauważyć należy, że jak już wcześniej wskazano, stawka podatku od towarów i usług, co do zasady, wynosi 22% (przy czym w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016r. – 23%). Jednakże zarówno w samej ustawie, jak też w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku. Podkreślić przy tym należy, iż jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w cyt. ustawie o VAT oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Odstępstwo takie stanowią przywołane już wcześnie przepisy art. 41 ust. 2 i 2a ustawy o VAT, które pozwalają na opodatkowanie stawką podatku w wysokości 8% i 5% towarów wymienionych w załączniku nr 3 i nr 10 do tej ustawy. Oczywiście dla skorzystania z regulacji prawnej przewidzianej powyższymi przepisami, w odniesieniu do konkretnego towaru, niezbędnym jest nie tylko aby towar ten był wymieniony w załączniku do ustawy o VAT ale również musi on spełniać wszystkie warunki, które przewidziano w treści tych załączników w odniesieniu do danego towaru.

Zatem należy w pierwszej kolejności wyjaśnić, że Wnioskodawca ustalając prawo do zastosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług, na podstawie załączników nr 3 i nr 10 do ustawy o VAT, dla dostawy napojów w których wykorzystywany jest napar z kawy, winien mieć na uwadze jednocześnie: symbol PKWiU oraz „objaśnienia” zamieszczone w kolumnie 3 „Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)” do tych załączników.

Z objaśnień do załącznika nr 3 i nr 10 przy symbolu ex 11.07.10.0 wynika jednoznacznie, że obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 8% i 5% stosuje się do dostawy napojów bezalkoholowych (...) zawierających tłuszcz mlekowy, ale jednocześnie wskazano, że z obniżonej stawki podatku nie mogą korzystać napoje przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju.

Zatem Wnioskodawca kierując się jedynie symbolem PKWiU towaru bez uwzględnienia szczegółowego opisu towaru jaki został zamieszczony w kolumnie trzeciej załącznika nr 3 i 10 do ustawy o VAT, dokonał błędnego założenia, że stawka na dostawę napojów (symbol PKWiU 11.07.19.0) z domieszką kawy (tj. kawa z mlekiem, kawa latte, cappuccino, kawa z czekoladą) może korzystać ze stawki obniżonej.

Wobec powyższego dostawa towaru (napoju) bez względu na symbol PKWiU w którym znajduje się napar z kawy lub herbaty nie może korzystać ze stawki obniżonej.

Wobec powyższego należy uznać, że w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2016r. dostawa towaru (napoju):

 • kawa czarna - zaklasyfikowanego przez Wnioskodawcę według PKWiU z 2008r. do grupowania 10.83.11, podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT w związku z art. 146a pkt 1 tej ustawy,
 • kawa z mlekiem, kawa latte, cappuccino, kawa z czekoladą - zaklasyfikowanego przez Wnioskodawcę według PKWiU z 2008r. do grupowania 11.07.19.0 podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT w związku z art. 146a pkt 1 tej ustawy,
 • czekolada z mlekiem, czekolada biała - zaklasyfikowanego przez Wnioskodawcę według PKWiU z 2008r. do grupowania 11.07.19.0 podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 5%, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, w związku z poz. 31 załącznika nr 10 do ustawy o VAT,
 • herbata przygotowana z proszku herbacianego - zaklasyfikowanego przez Wnioskodawcę według PKWiU z 2008r. do grupowania 10.89.19.0 podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, w związku z poz. 48 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, przy założeniu że produkt ten nie zawiera ekstraktu z herbaty,
 • czekolada do picia - zaklasyfikowanego przez Wnioskodawcę według PKWiU z 2008r. do grupowania 10.89.19.0 podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, w związku z poz. 48 załącznika nr 3 do ustawy o VAT,
 • herbata: zielona (niefermentowana), czarna (fermentowana) oraz częściowo fermentowana: zaklasyfikowanego przez Wnioskodawcę według PKWiU z 2008r. do grupowania 10.83.13, podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, w związku z art. 146a pkt 1 tej ustawy,
 • shake - zaklasyfikowanego przez Wnioskodawcę według PKWiU z 2008r. do grupowania 10.51.56, podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 5% na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, w związku z poz. 21 załącznika nr 10 do ustawy o VAT,
 • zupy (barszcz, pieczarkowa) - zaklasyfikowanego przez Wnioskodawcę według PKWiU z 2008r. do grupowania 10.89.11.0 podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, w związku z poz. 44 załącznika nr 3 do ustawy o VAT oraz w związku z art. 146a pkt 2 tej ustawy.

Wobec powyższego, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy, odnoszące się do stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011r. należy uznać, że jest ono nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy zauważyć, że ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT dla dostawy wymienionych we wniosku produktów w okresie do 31 grudnia 2010r. będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Ponadto wyjaśnia się, iż niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie kwestię zastosowania prawidłowości stawki podatku VAT dla dostawy wymienionych we wniosku produktów w okresie od okresie od 1 stycznia 2011r.

Interpretacja nie rozstrzyga natomiast kwestii możliwości zastosowania korekty podatku w sytuacji zmiany wysokości stawek podatku dla wymienionych produktów. Nie była ona bowiem przedmiotem zapytania Wnioskodawcy, jak również nie zostało sformułowane własne stanowisko Wnioskodawcy w tej kwestii. Zawarte w opisie zaistniałego stanu faktycznego informacje w tym zakresie potraktowano jako element przedstawionego opisu sprawy bez dokonywania oceny jego prawidłowości.

Podkreślić w tym miejscu należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania wskazanych we wniosku towarów według PKWiU. Tut. organ nie jest bowiem właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej klasyfikacji towarów i usług według PKWiU, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego. Tak więc to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania ww. towarów według PKWiU, a w razie wątpliwości Wnioskodawca może w tym zakresie zwrócić się do Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Nadmienia się ponadto, że w przypadku zamiany któregokolwiek z elementów opisu stanu faktycznego a w szczególności błędnego wskazania symbolu PKWiU, lub zmiany stanu prawnego interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.