IBPP2/443-1136/14/ICz | Interpretacja indywidualna

Usługi montażu rolet zewnętrznych i bram garażowych w ramach remontu, budowy, termomodernizacji oraz roboty konserwacyjne.
IBPP2/443-1136/14/ICzinterpretacja indywidualna
 1. budownictwo mieszkaniowe
 2. garaż
 3. roboty budowlane
 4. rolety, żaluzje
 5. stawka
 6. towar
 7. usługi montażowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 13 listopada 2014r. (data wpływu 17 listopada 2014r.), uzupełnionym pismem z 18 lutego 2015r. (data wpływu 24 lutego 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku dla wykonywanych w budynkach lub lokalach objętych społecznym programem mieszkaniowym:

 • usług montażu rolet zewnętrznych w ramach remontu, budowy, termomodernizacji – jest prawidłowe,
 • usług montażu bram garażowych w ramach remontu, budowy, termomodernizacji – jest nieprawidłowe,
 • robót konserwacyjnych wskazanych we wniosku - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2014r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku dla wykonywanych w budynkach lub lokalach objętych społecznym programem mieszkaniowym usług montażu rolet zewnętrznych, bram garażowych w ramach remontu, budowy, termomodernizacji oraz robót konserwacyjnych wskazanych we wniosku.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 18 lutego 2015r. (data wpływu 24 lutego 2015r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 3 lutego 2015r. znak: IBPP2/443-1136/14/ICz.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą wykonującym usługi montażu rolet zewnętrznych i wewnętrznych, markiz, bram garażowych oraz ich napraw, serwisu oraz modernizacji.

Wymienione produkty montowane są w budynkach mieszkalnych, a także w lokalach użytkowych. Montowane produkty jak osłony okienne wewnętrzne takie jak rolety materiałowe, żaluzje, moskitiery zewnętrzne drzwiowe lub plisowane w prowadnicach aluminiowych, rolety zewnętrzne aluminiowe, markizy czy bramy garażowe są wykonywane dla Klientów na indywidualne zamówienie, według uzgodnionej specyfikacji i dokonanego pomiaru w miejscu montażu budynku / lokalu. Montaż rolet zewnętrznych aluminiowych, markiz, bram garażowych związany jest niejednokrotnie z pracami budowlanymi, takimi jak: kucie elewacji, podkucie tynku, wycięcie warstwy styropianowej wraz z tynkiem, gipsowanie, tynkowanie, malowanie, silikowanie, przewierty, przygotowaniu konstrukcji nośnej itp. Powyższe produkty Wnioskodawca zakłada u Klientów z materiałów pochodzących od dostawców zewnętrznych. Faktury na prace związane z montażem rolet zewnętrznych i bram garażowych objęte są 8% stawką VAT, a na pozostałe produkty są ze stawką 23% VAT. W przypadku wszelkiego rodzaju serwisu/napraw/modernizacji ww. produktów faktury na pracę objęte są 23 % stawką VAT.

Wyżej opisana działalność sklasyfikowana jest pod nr PKD 43.297 - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych. Prace z 8% stawką VAT są wykonywane w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym sklasyfikowanych w PKOB dział 11 budynki mieszkalne, symbol PKOB 111 i 112.

W piśmie uzupełniającym z 18 lutego 2015r. Wnioskodawca doprecyzował opis sprawy w zakresie pytania pierwszego i wyjaśnił, że:

1.Montaż produktów objętych wnioskiem czyli rolet zewnętrznych i bram garażowych jest wykonywany w etapie budowy, remontu, modernizacji, termo modernizacji lub przebudowy obiektów lub ich części zaliczanych do budownictwa objętym programem mieszkaniowych. Podczas prac, montaż wykonywany jest poprzez przymocowanie na stałe do konstrukcji budynku kołkami rozporowymi, śrubami, klejem chemicznym z trzpieniem. Zamontowane produkty zabudowane są tynkiem lub ociepleniem z tynkiem elewacyjnym dla ograniczenia utraty ciepła z pomieszczenia/ścian. Demontaż produktów wiąże się z uszkodzeniem elewacji.

2.Wnioskodawca zawiera całościową umowę na wykonanie usługi wraz z produktami. Przedmiotem sprzedaży jest usługa montażu produktów i wszystkich prac związanych z realizacją zlecenia. Praca obejmuje pomiar, wycenę, zamówienie wybranych produktów, odbiór z biura producenta, dostarczenie na miejsce montażu, montaż, prac porządkowe, segregacja odpadów/opakowań, serwis, jednakże czynności te nie są wyszczególnione w umowie, tylko zawierają się w całościowej kwocie. Produkty zamawiane są wykonywane na indywidualne zamówienie więc wykonując usługę pomiaru i zamawiając produkty, Wnioskodawca bierze pełną odpowiedzialność za zamówione produkty i ich montaż.

3.Elementem dominującym usługi jest wykonanie montażu produktów.

4.Czynnościami pomocniczymi są dojazd do klienta, pomiar, wycena, zamówienia produktów, odbiór produktów, dojazd na miejsce montażu, prace porządkowe, segregacja odpadów/opakowań. Reklamacja produktów u producenta w zakresie demontażu produktu, dostarczenie do producenta, odbiór reklamowanego produktu z biura producenta, dojazd do klienta.

5.Rolety pełnią funkcję: izolacji pomieszczenia od warunków pogodowych i atmosferycznych takich jak wysoka lub niska temperatura, wiatr, deszcz. Z odpowiednimi zabezpieczeniami, są również elementem zabezpieczenia pomieszczenia przed włamaniami. Potwierdzeniem opisanych funkcji są deklaracja zgodności z normami np: PN-EN 949:2000, PB-12 - odporność na włamanie 2 klasa, PN-EN 1627:2011 - odporność na włamanie 3 klasa, PN-EN13659 - klasa odporności na obciążenie wiatrem lub opór cieplny w zależności od zastosowanego profilu klasa 2, klasa 4 lub klasa 5.

6.Klient jest informowany o całościowym koszcie wybranych produktów wraz ze wszystkimi czynnościami jakie Wnioskodawca musi wykonać przy montażu. Na cenę składają się: Cena produktu według wybranej specyfikacji + materiałów potrzebnych do montażu jak kołki, śruby, wkręty, dystanse drewniane lub aluminiowe, izolacja termiczna (styropian, wełna mineralna, folia nieprzepuszczająca wilgoci), gips, zaprawa tynkowa, farba, silikon, masy uszczelniające, beton. W skład ceny wchodzą koszty: koszty dojazdu, pomiar, pracy - robocizna za montaż, pracy - jak praca na wysokość, prace dodatkowe instalacyjne, wykonanie instalacji elektrycznej wraz z materiałami, wykonanie ocieplenia. Po podpisaniu umowy Klient płaci za kompleksową usługę zamówienia, wykonania, zamontowania produktów.

7.Każde zlecenie jest inne. Zazwyczaj materiały mieszczą się w przedziale od 10% do 50% wartości robocizny. Wyjątkowo przy dużych i skomplikowanych zleceniach wartość wszystkich materiałów dochodzi nawet do około 70 % wartości usługi.

8.Nie następuje odrębne fakturowanie materiałów i robocizny. Towar, materiały i robocizna jest podana w jednej kwocie. Klient otrzymuje fakturę z pozycją usługa montażowa osłon okiennych.

9.W wyniku montażu rolet zewnętrznych, bram garażowych powstaje trwała zabudowa mająca spełnić funkcje jakie Wnioskodawca opisał w punkcie 5. Sposób montażu produktów nie umożliwia demontażu bez uszkodzeń konstrukcji budynku/lokalu. Najczęściej powstają uszkodzenia: elewacji budynku wokół rolet, tynków cienkowarstwowych i mineralnych, kruszenie ścian, uszkodzenia okien i drzwi, posadzki w przypadku tarasów i balkonów, parapetów, ścian wewnętrznych. Elewacja/ściana traci szczelność, wilgoć, woda oraz powietrze w łatwy sposób wnika w otwory powodując niszczenie.

  II. Opis stanu faktycznego odnośnie naprawy/serwisu/modernizacji:
  1. Naprawa - oznacza otworzenie pierwotnych funkcji tychże produktów poprzez naprawienie/wymianę mechanizmów do sterowania ręcznego lub elektrycznego uszkodzonej rolety lub bramy garażowej. Usługa wraz z materiałami niezbędnymi do naprawy.
  2. Serwis - oznacza zakres prac/usługę bez użycia materiałów, uszkodzonej rolety lub bramy garażowej. W przypadkach dużych kosztów naprawy, demontaż produktu jeśli jest możliwy.
  3. Modernizacja - oznacza otworzenie pierwotnych funkcji tychże produktów i podwyższenie/ułatwienie sposobu obsługi poprzez wymianę na mocniejsze mechanizmy do sterowania ręcznego lub elektrycznego uszkodzonej rolety lub bramy garażowej. Usługa wraz z materiałami niezbędnymi do naprawy. Sytuacja ta ma miejsce w przypadkach rolety zewnętrznych, bram garażowych w których wskutek źle wykonanego montażu
  1. Naprawa - oznacza otworzenie pierwotnych funkcji tychże produktów poprzez naprawienie/wymianę mechanizmów do sterowania ręcznego lub elektrycznego uszkodzonej rolety lub bramy garażowej. Usługa wraz z materiałami niezbędnymi do naprawy.
  2. Serwis - oznacza zakres prac/usługę bez użycia materiałów, uszkodzonej rolety lub bramy garażowej. W przypadkach dużych kosztów naprawy, demontaż produktu jeśli jest możliwy.
  3. Modernizacja - oznacza otworzenie pierwotnych funkcji tychże produktów i podwyższenie/ułatwienie sposobu obsługi poprzez wymianę na mocniejsze mechanizmy do sterowania ręcznego lub elektrycznego uszkodzonej rolety lub bramy garażowej. Usługa wraz z materiałami niezbędnymi do naprawy. Sytuacja ta ma miejsce w przypadkach rolety zewnętrznych, bram garażowych w których wskutek źle wykonanego montażu powoduje szybsze niż normalne zużywanie się elementów lub całkowicie źle wykonany montaż powoduje brak możliwości obsługi przy zachowaniu dotychczasowego sterowania.

W piśmie uzupełniającym z 18 lutego 2015r. Wnioskodawca doprecyzował opis sprawy w zakresie pytania drugiego i wyjaśnił, że:

 1. Czynności o których mowa we wniosku w pytaniu nr 2 są wykonywane w ramach robót konserwacyjnych.
 2. Każde zlecenie jest inne. W większości zleceń nie przekracza 50% podstawy opodatkowania. W naprawach/serwisach gdzie występują nowoczesne/sprawniejsze rozwiązania, części zamienne kosztują więcej niż usługa. Na przykład: Klient ma rolety zewnętrzne sterowane elektrycznie na pilota osprzęt firmy Somfy. Awarii uległ silnik. Koszt nowego silnika radiowego firmy Somfy to kwota minimum 681 zł netto. Koszt usługi serwisu wymiany silnika to kwota 150 zł. W takim przypadku koszt towaru przekracza wartość podstawy opodatkowania. Klient kupuje usługę serwisową bez wyszczególnienia materiałów.
 3. Występują dwa przypadki udokumentowania serwisu/naprawy. W przypadku serwisu na dwie wizyty. Pierwsza wizyta to oględziny, wycena, wystawienie umowy na naprawę z opisanym. zakresem naprawy/serwisu. Druga wizyta, po odebraniu elementów od producenta, naprawa główna, rozliczenie, wystawienie faktury lub paragonu. W przypadku naprawy/serwisu na miejscu wystawiam fakturę lub paragon. Wszystkie świadczone usługi są udokumentowane fakturą lub paragonem, na których wykazana jest całościowa kwota za usługę "Naprawa Rolet Aluminiowych" bez wyszczególnienia za materiały. Klient kupuje usługę serwisową bez wyszczególnienia materiałów.
 4. Modernizacja dotyczy robót konserwacji i wymiany elementów rolety zewnętrznej, bramy na sprawniejsze, mocniejsze. Przykład 1: Do rolety o wymiarach 250 cm szer. i 240 wys. zastosowano pancerza PA39 w wyniku wiatru pancerz został uszkodzony. Dwie możliwości naprawy: Wariant 1 wymiana na taki sam pancerz PA39. Wariant 2 wymiana na pancerz mocniejszy PA45 o lepszych parametrach. Przykład 2: Do rolety o wymiarach 180 cm szer. i 240 wys. developer zastosowano sterowanie zwijacz linki. Po 2 latach zwijacz się zepsuł a linka przetarła. Wariant 1: Konserwacja polega na wymianie zużytych elementów jak linka, rolka podporowa, prowadnica linki oraz zastosowania mocniejszego mechanizmu (modernizacja) kasetka z korbką mignom. Wariant 2: Do rolety o wymiarach 180 cm szer. i 240 wys. developer zastosowano sterowanie zwijacz linki. Po 2 latach zwijacz się zepsuł a linka przetarła. Klient zdecydował się na sterowanie elektryczne, ponieważ obsługa jest uciążliwa. Modernizacja polega na zamontowaniu silnika i sterowaniu rolety elektrycznie poprzez przełącznik. Zakres czynności w podanych przykładach: przyjazd, oględziny, demontaż części rolety, pomiar, sporządzenie umowy, zamówienie elementów, odbiór elementów od producenta, przyjazd do klienta, naprawa główna (wymiana uszkodzonych elementów na nowe, w przypadku instalacji przygotowanie instalacji, gipsowanie, szlifowanie, malowanie ścian) sprzątanie, rozliczenie.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (oznaczone jak we wniosku):
 1. Czy w przypadku świadczenia usług montażu wraz z produktami rolet zewnętrznych i bram garażowych w budynkach lub lokalach objętych społecznym programem mieszkaniowym, o których mowa w art. 41 ust. 12-12c ustawy o podatku od towarów i usług, i wykonywanych w ramach budowy modernizacji/termomodernizacji/remontu, można zastosować 8% stawkę podatku VAT
 2. Czy w przypadku napraw/serwisu/modernizacji zamontowanych / istniejących rolet zewnętrznych oraz bram garażowych w budynkach lub lokalach objętych społecznym programem mieszkaniowym, o którym mowa w art. 41 ust. 12 - 12c zastosowanie ma 8% stawka podatku VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. 1

Wnioskodawca uważa, ze stawkę 8% VAT można stosować w przypadku rolet zewnętrznych i bram garażowych.

Ad. 2

Wnioskodawca uważa, 8% stawka podatku VAT ma zastosowanie w opisanym przypadku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego w zakresie zastosowania stawki podatku dla wykonywanych w budynkach lub lokalach objętych społecznym programem mieszkaniowym:
 • usług montażu rolet zewnętrznych w ramach remontu, budowy, termomodernizacji – jest prawidłowe,
 • usług montażu bram garażowych w ramach remontu, budowy, termomodernizacji – jest nieprawidłowe,
 • robót konserwacyjnych wskazanych we wniosku - jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W świetle art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z brzmieniem art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w świetle art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast w myśl art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Jak stanowi art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym – zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy – rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy, nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Zgodnie z brzmieniem ust. 12c cyt. artykułu, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Powołany przepis (art. 41 ust. 12 ustawy) stanowi implementację art. 98 ust. 1 i ust. 2 zdanie pierwsze Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L Nr 347, str. 1 ze zm.). Zgodnie z art. 98 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE, państwa członkowskie mogą stosować jedną lub dwie stawki obniżone. W myśl art. 98 ust. 2 zdanie pierwsze Dyrektywy 2006/112/WE, stawki obniżone mają zastosowanie wyłącznie do dostaw towarów i świadczenia usług, których kategorie są określone w załączniku III. W załączniku tym, zatytułowanym: „Wykaz dostaw towarów i świadczenia usług, do których można zastosować stawki obniżone, o których mowa w art. 98”, w poz. 10 wskazano na dostawę, budowę, remont i przebudowę budynków mieszkalnych w ramach polityki społecznej.

Przepis art. 2 pkt 12 ustawy określa, że przez obiekty budownictwa mieszkaniowego, rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Ze wskazanych wyżej przepisów wynika, że opodatkowaniu stawka podatku w wysokości 8% podlega dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, z wyłączeniem lokali użytkowych, a więc m.in. do budynków mieszkalnych stałego zamieszkania sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11, przy uwzględnieniu kryterium powierzchni użytkowej, o której mowa w art. 41 ust. 12b ustawy oraz do lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12.

W tym miejscu należy podkreślić, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, zatem winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie i w przepisach wykonawczych do ustawy. Preferencyjna stawka podatku ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do rozumienia tych terminów przyjętego w języku potocznym.

Według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 70, kol. 2), przez budowę należy rozumieć m.in. wznoszenie budowli, budowanie (...). Natomiast „budować” to znaczy wznosić budowle, pomieszczenia, ich części lub zespoły.

Pojęcie „modernizacja” – według cytowanego Słownika języka polskiego (str. 474, kol. 2) – oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś.

Ponadto należy wskazać, że również w uchwale z 24 czerwca 2013 r. sygn. akt I FPS 2/13 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził że „czynności wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, w tym pojęcie modernizacji, zostały wprowadzone do tej ustawy w rozumieniu przyjętym w języku powszechnym. W takim znaczeniu modernizacja oznacza unowocześnienie, ulepszenie, udoskonalenie, podniesienie standardu obiektu budowlanego lub jego części”.

Natomiast „przebudowa” – zgodnie z ww. Słownikiem języka polskiego (str. 770, kol. 1) – to zmiana istniejącego stanu czegoś na inny; ulepszenie, poprawienie czegoś.

Budowa, modernizacja, przebudowa podobnie jak w przypadku innych wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy czynności, powinny zatem dotyczyć elementów konstrukcyjnych obiektów lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W znaczeniu słownikowym („Współczesny słownik języka polskiego”, red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), „remont” oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast „montaż” to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji. Z kolei „instalować” oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne.

Zauważyć należy, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma fakt, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów, czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

Świadczenie kompleksowe (złożone) to zgodnie z orzecznictwem TSUE szereg działań podejmowanych przez podatnika na rzecz konsumenta, które z gospodarczego punktu widzenia tworzy jedną całość i z podatkowego punktu widzenia nie powinno być w sposób sztuczny dzielone.

Natomiast o tym, czy będziemy mieli do czynienia z dostawą towarów, czy świadczeniem usług powinien przesądzić element, który w ramach danego świadczenia ma charakter dominujący (zob. np. wyroki TSUE: z dnia 2 maja 1996 r. w sprawie C-231/94, Faaborg – Gelting Linien; z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd p-ko Commissioners of Custom and Excise; z dnia 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04, Levob Verzekeringen BV, OV Bank NV v Staatssecretaris van Financien, z glosą P. Selera, opubl. Lex/el. 2010). Jeżeli elementem dominującym w ramach danej transakcji będzie wydanie towaru w celu przeniesienia prawa do rozporządzania nim jak właściciel, zaś pozostałe czynności będą miały charakter pomocniczy lub uboczny wówczas transakcja powinna być traktowana jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Natomiast w przypadku gdy istotą transakcji będą inne czynności to mimo, że w ramach takiej transakcji może także wystąpić wydanie towaru, powinna być ona traktowana jako świadczenie usług.

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą wykonującym usługi montażu rolet zewnętrznych i bram garażowych oraz ich napraw, serwisu oraz modernizacji.

Wymienione produkty montowane są w budynkach mieszkalnych, a także w lokalach użytkowych. Montowane produkty m.in. rolety zewnętrzne aluminiowe, czy bramy garażowe są wykonywane dla Klientów na indywidualne zamówienie, według uzgodnionej specyfikacji i dokonanego pomiaru w miejscu montażu budynku/lokalu. Montaż rolet zewnętrznych aluminiowych, markiz, bram garażowych związany jest niejednokrotnie z pracami budowlanymi, takimi jak: kucie elewacji, podkucie tynku, wycięcie warstwy styropianowej wraz z tynkiem, gipsowanie, tynkowanie, malowanie, silikonowanie, przewierty, przygotowaniu konstrukcji nośnej itp. Powyższe produkty Wnioskodawca zakłada u Klientów z materiałów pochodzących od dostawców zewnętrznych. Faktury na prace związane z montażem rolet zewnętrznych i bram garażowych objęte są 8% stawką VAT. Prace z 8% stawką VAT są wykonywane w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym sklasyfikowanych w PKOB dział 11 budynki mieszkalne, symbol PKOB 111 i 112. Montaż produktów objętych wnioskiem czyli rolet zewnętrznych i bram garażowych jest wykonywany w etapie budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów lub i ich części zaliczanych do budownictwa objętym programem mieszkaniowych. Podczas prac, montaż wykonywany jest poprzez przymocowanie na stałe do konstrukcji budynku kołkami rozporowymi, śrubami, klejem chemicznym z trzpieniem. Zamontowane produkty zabudowane są tynkiem lub ociepleniem z tynkiem elewacyjnym dla ograniczenia utraty ciepła z pomieszczenia/ścian. Demontaż produktów wiąże się z uszkodzeniem elewacji. Wnioskodawca zawiera całościową umowę na wykonanie usługi wraz z produktami. Przedmiotem sprzedaży jest usługa montażu produktów i wszystkich prac związanych z realizacją zlecenia. Praca obejmuje pomiar, wycenę, zamówienie wybranych produktów, odbiór z biura producenta, dostarczenie na miejsce montażu, montaż, prac porządkowe, segregacja odpadów/opakowań, serwis, jednakże czynności te nie są wyszczególnione w umowie, tylko zawierają się w całościowej kwocie. Produkty zamawiane są wykonywane na indywidualne zamówienie więc wykonując usługę pomiaru i zamawiając produkty, biorę pełna odpowiedzialność za zamówione produkty i ich montaż. Elementem dominującym usługi jest wykonanie montażu produktów. Czynnościami pomocniczymi są dojazd do klienta, pomiar, wycena, zamówienia produktów, odbiór produktów, dojazd na miejsce montażu, prace porządkowe, segregacja odpadów/opakowań. Reklamacja produktów u producenta w zakresie demontażu produktu, dostarczenie do producenta, odbiór reklamowanego produktu z biura producenta, dojazd do klienta. Rolety pełnią funkcję: izolacji pomieszczenia od warunków pogodowych i atmosferycznych takich jak wysoka lub niska temperatura, wiatr, deszcz. Z odpowiednimi zabezpieczeniami, są również elementem zabezpieczenia pomieszczenia przed włamaniami. Klient jest informowany o całościowym koszcie wybranych produktów wraz ze wszystkimi czynnościami jakie muszę wykonać przy montażu. Na cenę składają się: Cena produktu według wybranej specyfikacji + materiałów potrzebnych do montażu jak kołki, śruby, wkręty, dystanse drewniane lub aluminiowe, izolacja termiczna (styropian, wełna mineralna, folia nieprzepuszczająca wilgoci), gips, zaprawa tynkowa, farba, silikon, masy uszczelniające, beton. W skład ceny wchodzą koszty: koszty dojazdu, pomiar, pracy - robocizna za montaż, pracy - jak praca na wysokość, prace dodatkowe instalacyjne, wykonanie instalacji elektrycznej wraz z materiałami, wykonanie ocieplenia. Po podpisaniu umowy Klient płaci za kompleksową usługę zamówienia, wykonania, zamontowania produktów. Każde zlecenie jest inne. Zazwyczaj materiały mieszczą się w przedziale od 10% do 50% wartości robocizny. Wyjątkowo przy dużych i skomplikowanych zleceniach wartość wszystkich materiałów dochodzi nawet do około 70% wartości usługi. Nie następuje odrębne fakturowanie materiałów i robocizny. Towar, materiały i robocizna jest podana w jednej kwocie. Klient otrzymuje fakturę z pozycją usługa montażowa osłon okiennych. W wyniku montażu rolet zewnętrznych, bram garażowych powstaje trwała zabudowa.

Mając na uwadze opisane we wniosku czynności składające się na świadczenie kompleksowe polegające na wykonaniu, dopasowaniu oraz trwałym zamontowaniu rolet zewnętrznych i bram garażowych z uprzednio nabytych komponentów należy uznać za świadczenie usług.

Istotą wykonanych przez Wnioskodawcę czynności jest montaż ww. towarów zakupionych u producenta. Z charakteru wykonanych czynności wynika, że dominującą w tym przypadku jest usługa. Powyższego nie zmienia fakt, że wartość materiałów czasem może być wyższa od usługi, gdyż cena może być jednym z elementów przesądzającym o charakterze wykonanych czynności, lecz nie jedynym. Zatem wskazany przez Wnioskodawcę udział procentowy wartości materiałów w wartości całej usługi 10-50% lub czasem nawet 70% nie jest ostatecznym wyznacznikiem.

Wskazać jeszcze raz należy, że z uwagi na to, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku miała i ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności związanych z budownictwem mieszkaniowym, jednakże nie do wszystkich usług dotyczących samego instalowania, czy montażu różnych towarów.

Należy zauważyć, że sama usługa montażu, czy też instalacja poszczególnych towarów, nie może być traktowana jako remont, modernizacja lub termomodernizacja. Dopiero w połączeniu z zespołem innych czynności, w wyniku których podnosi się, bądź też przywraca poprzedni stan faktyczny czy wartość użytkową budynku lub lokalu, usługę taką można traktować jako usługę remontu, modernizacji lub termomodernizacji, o których mowa w ustawie.

Mając na uwadze cytowane wyżej przepisy należy wskazać, że obniżona stawka podatku od towarów i usług znajduje zastosowanie wtedy, gdy montaż określonych towarów następuje z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu). Należy więc badać stopień konstrukcyjnego połączenia montowanych towarów i elementów obiektu budowalnego/lokalu. Nie chodzi tutaj o badanie powiązania elementów montowanych z konstrukcyjnymi w rozumieniu techniki budowalnej elementami obiektu budowlanego/lokalu, lecz o tak silne połączenie konstrukcyjne elementów montowanych i elementów obiektu budowalnego/lokalu, że powstaje trwała całość spełniającą określoną funkcję użytkową. Tylko bowiem w takim zakresie można mówić o modernizacji, remoncie obiektu budowlanego w rozumieniu art. 1 ust. 12 ustawy o VAT.

Innymi słowy montaż towarów niezależnie od stopnia ich przetworzenia, do którego nie zostaną wykorzystane w sposób istotny elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego (lokalu) nie korzysta z obniżonej stawki przewidzianej w tym przepisie.

Zatem świadczenie usług montażu rolet zewnętrznych należy mieć na uwadze definicję termomodernizacji.

Termomodernizacja w budownictwie polega na dokonaniu ulepszenia budynku, które wpłynie na zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną przez systemy techniczne na potrzeby ogrzewania i wentylacji, podgrzewania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, oświetlenia

Najczęściej przeprowadzane działania to:

 • docieplanie ścian zewnętrznych i stropów
 • wymiana okien
 • wymiana lub modernizacja systemów grzewczych.

Termomodernizacja prowadzi do wykonania takich czynności które prowadzą do zmniejszenia rocznej straty energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła.

Zatem odnosząc się do kwestii opodatkowania czynności w zakresie montażu rolet zewnętrznych w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, należy zauważyć, że niewątpliwie, rolety zewnętrzne - niezależnie od rodzaju czy sposobu montażu, skutecznie chronią budynki przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych - słońcem, deszczem, wiatrem, śniegiem i mrozem, poprawiają bilans energetyczny domu czy mieszkania, wpływają dodatnio na izolację akustyczną, w odczuwalny sposób obniżając poziom hałasu w pomieszczeniach. Ponadto stanowią zabezpieczenie antywłamaniowe, co wskazuje na tak silne połączenie konstrukcyjne montowanych rolet zewnętrznych i elementów obiektu budowlanego/lokalu, że powstaje trwała zabudowa spełniająca określoną funkcje użytkową. Zatem montaż rolet zewnętrznych wpisuje się w usługę termomodernizacji.

Usługi w powyższym zakresie wykonywane są w ramach termomodernizacji, budynków mieszkalnych (lokali), a zatem czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT.

Wnioskodawca na okoliczność wykonywanych robót podpisuje umowy z klientami, w których określa wykonywanie robót oraz pełny koszt świadczonych usług, obejmujący materiały jak i robociznę.

W tej sytuacji stawka podatku przewidziana przepisem art. 41 ust. 12 ustawy o VAT znajdzie zastosowanie do całości robót (koszt robocizny oraz materiału), przy założeniu, że roboty te wykonywane są w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym tj. w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2 oraz okalach mieszkalnych których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2, oraz że Wnioskodawca zawarł umowy na wykonanie usługi, bez wyodrębniania poszczególnych elementów, które złożą się na tę usługę.

Zatem do usług montażu rolet zewnętrznych wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym zastosowanie znajdzie stawka podatku w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 12 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zastosowania stawki podatku dla usług montażu rolet zewnętrznych jest prawidłowe.

Dokonując oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie stawki podatku dla usług montażu bram garażowych należy zauważyć, że - jak wskazał Wnioskodawca - montaż bram garażowych wykonywany w etapie budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów lub ich części zaliczanych do budownictwa objętym programem mieszkaniowych związany jest niejednokrotnie z pracami budowlanymi, takimi jak: kucie elewacji, podkucie tynku, wycięcie warstwy styropianowej wraz z tynkiem, gipsowanie, tynkowanie, malowanie, silikonowanie, przewierty, przygotowanie konstrukcji nośnej.

Jednakże w tym miejscu należy wyjaśnić, że strony umowy mogą dowolnie ustalać stosunki cywilnoprawne, jednakże postanowienia umów nie mogą pozostawać w sprzeczności z innymi przepisami prawa, do stosowania których strony są zobowiązane.

Zatem Strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem umowy będzie sprzedaż materiałów wraz ze świadczoną usługą, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia itp.). Wyliczenie co składa się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych).

Należy ponadto zauważyć, że z uwagi na to, iż obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności związanych z budownictwem mieszkaniowym, jednakże nie do wszystkich usług dotyczących samego instalowania, czy montażu różnych towarów.

Jednakże należy podkreślić, że w przypadku montażu bram garażowych w obiektach budownictwa mieszkaniowego lub ich częściach objętych społecznym programem mieszkaniowym, z wyłączeniem lokali użytkowych – obniżona 8% stawka VAT ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy bramy te są integralną częścią budynku sklasyfikowanego w PKOB 11, a ich montaż nastąpi w ramach kompleksowego zadania inwestycyjnego, tj. budowy, bądź przebudowy, remontu lub modernizacji (co winno wynikać z zawartej umowy cywilnoprawnej z kontrahentem) dotyczącego całego ww. obiektu.

Stawka obniżona nie będzie miała natomiast zastosowania, gdy usługa ta dotyczyć będzie wyłącznie wyodrębnionego lokalu użytkowego, tj. garażu.

Zatem w sytuacji świadczenia przez Wnioskodawcę usług polegających na montażu bram garażowych, który jest dokonywany w ramach kompleksowej usługi w całym budynku mieszkalnym wraz z garażem (pomieszczenie garażowe jest częścią budynku mieszkalnego – stanowi jednolitą konstrukcję z budynkiem mieszkalnym) – w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym (PKOB 111, 112) zastosowanie będzie miała obniżona stawka podatku VAT w wysokości 8%, ale tylko w odniesieniu do prac wykonywanych w ramach całego zadania inwestycyjnego (co winno wynikać z umowy). Jeżeli jednak podejmowane będzie osobne zlecenie realizowane w lokalu użytkowym (garażu) w wybudowanym budynku mieszkalnym (na podstawie odrębnej umowy), to do tej roboty będzie mieć zastosowanie podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zastosowania stawki podatku dla usługi montażu bram garażowych jest nieprawidłowe.

Odnosząc się do oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 2 należy mieć na uwadze również niżej wskazane przepisy prawa:

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2013 r. Ministra Finansów w sprawie towarów i usług dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1719) – zwanego dalej rozporządzeniem – stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwaną dalej „ustawą”, obniża się do wysokości 8% dla:

 1. towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia;
 2. robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
 3. robót konserwacyjnych dotyczących:
   1. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
   2. lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

  –w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2.

  W myśl 3 ust. 2 rozporządzenia – przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont.

  Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych przekracza 50% tej podstawy (§ 3 ust. 3 rozporządzenia).

  Zgodnie zatem z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

  Dla obiektów i lokali wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia przewidziano możliwość zastosowania stawki obniżonej dla robót konserwacyjnych, pod warunkiem, że wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych nie przekroczy 50% tej podstawy.

  Z treści wniosku wynika również, że Wnioskodawca świadczy usługę polegającą na konserwacji i czynności, o których mowa we wniosku w pytaniu nr 2 są wykonywane w ramach robót konserwacyjnych. Każde zlecenie jest inne. W większości zleceń nie przekracza 50% podstawy opodatkowania. W naprawach/serwisach gdzie występują nowoczesne/sprawniejsze rozwiązania, części zamienne kosztują więcej niż usługa. Na przykład: Klient ma rolety zewnętrzne sterowane elektrycznie na pilota osprzęt firmy Somfy. Awarii uległ silnik. Koszt nowego silnika radiowego firmy Somfy to kwota minimum 681 zł netto. Koszt usługi serwisu wymiany silnika to kwota 150 zł. W takim przypadku koszt towaru przekracza wartość podstawy opodatkowania. Klient kupuje usługę serwisową bez wyszczególnienia materiałów. Występują dwa przypadki udokumentowania serwisu/naprawy. W przypadku serwisu na dwie wizyty. Pierwsza wizyta to oględziny, wycena, wystawienie umowy na naprawę z opisanym. zakresem naprawy/serwisu. Druga wizyta, po odebraniu elementów od producenta, naprawa główna, rozliczenie, wystawienie faktury lub paragonu. W przypadku naprawy/serwisu na miejscu wystawiam fakturę lub paragon. Wszystkie świadczone usługi są udokumentowane fakturą lub paragonem, na których wykazana jest całościowa kwota za usługę "Naprawa Rolet Aluminiowych" bez wyszczególnienia za materiały. Klient kupuje usługę serwisową bez wyszczególnienia materiałów. Modernizacja dotyczy robót konserwacji i wymiany elementów rolety zewnętrznej, bramy na sprawniejsze, mocniejsze. Przykład 1: Do rolety o wymiarach 250 cm szer. I 240 wys. zastosowano pancerza PA39 w wyniku wiatru pancerz został uszkodzony. Dwie możliwości naprawy: Wariant 1 wymiana na taki sam pancerz PA39. Wariant 2 wymiana na pancerz mocniejszy PA45 o lepszych parametrach. Przykład 2: Do rolety o wymiarach 180 cm szer. i 240 wys. developer zastosowano sterowanie zwijacz linki. Po 2 latach zwijacz się zepsuł a linka przetarła. Wariant 1: Konserwacja polega na wymianie zużytych elementów jak linka, rolka podporowa, prowadnica linki oraz zastosowania mocniejszego mechanizmu (modernizacja) kasetka z korbką mignom. Wariant 2: Do rolety o wymiarach 180 cm szer. i 240 wys. developer zastosowano sterowanie zwijacz linki. Po 2 latach zwijacz się zepsuł a linka przetarła. Klient zdecydował się na sterowanie elektryczne, ponieważ obsługa jest uciążliwa. Modernizacja polega na zamontowaniu silnika i sterowaniu rolety elektrycznie poprzez przełącznik. Zakres czynności w podanych przykładach: przyjazd, oględziny, demontaż części rolety, pomiar, sporządzenie umowy, zamówienie elementów, odbiór elementów od producenta, przyjazd do klienta, naprawa główna (wymiana uszkodzonych elementów na nowe, w przypadku instalacji przygotowanie instalacji, gipsowanie, szlifowanie, malowanie ścian) sprzątanie, rozliczenie.

  Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że opisane we wniosku czynności konserwacyjne wykonywane w obiektach budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym, korzystają z preferencyjnej 8% stawki podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra finansów z 23 grudnia 2013r.

  Natomiast w sytuacji gdy roboty konserwacyjne będą wykonywane w wyodrębnionym lokalu użytkowym (garażu) wówczas zastosowanie znajdzie stawka podatku VAT w wysokości 23% zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

  Wobec powyższego oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 2 uznano, że jest nieprawidłowe.

  Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.