IBPP2/443-1108/14/WN | Interpretacja indywidualna

- stawka podatku dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach udziału w zajęciach z instruktorem Spółki dla indywidualnej nauki (treningu),
- stawka podatku dla świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach udziału w zajęciach pod okiem instruktora Spółki w zajęciach grupowych,
- stawka podatku dla usług polegających na korzystaniu z „Obiektu" przez uczniów pod okiem nauczyciela lub instruktora szkoły,
- stawka podatku dla usług polegających na korzystaniu z „Obiektu" przez osoby obcego zakładu pracy pod okiem swojego instruktora,
- stawka podatku dla usług polegających na korzystaniu z „Obiektu" przez sportowców zawodowych pod nadzorem swojego trenera.
IBPP2/443-1108/14/WNinterpretacja indywidualna
 1. bilety
 2. karnet
 3. sport
 4. stawka
 5. udostępnienie
 6. wynajem
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 lipca 2014r. (data wpływu 28 lipca 2014r.), uzupełnionym pismem z 20 października 2014r. (data wpływu 27 października 2014r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług:

 • jest prawidłowe – w zakresie stawki podatku dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach udziału w zajęciach z instruktorem Spółki dla indywidualnej nauki (treningu),
 • jest nieprawidłowe – w zakresie stawki podatku dla świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach udziału w zajęciach pod okiem instruktora Spółki w zajęciach grupowych,
 • jest prawidłowe – w zakresie stawki podatku dla usług polegających na korzystaniu z „Obiektu” przez uczniów pod okiem nauczyciela lub instruktora szkoły,
 • jest prawidłowe – w zakresie stawki podatku dla usług polegających na korzystaniu z „Obiektu” przez osoby obcego zakładu pracy pod okiem swojego instruktora,
 • jest prawidłowe – w zakresie stawki podatku dla usług polegających na korzystaniu z „Obiektu” przez sportowców zawodowych pod nadzorem swojego trenera.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2014r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie stawki podatku VAT na usługi, które Spółka planuje świadczyć w ramach udziału w zajęciach opisanych we wniosku (kwestie objęte pytaniem nr 3).

Wniosek ten został uzupełniony pismem z 20 października 2014r. (data wpływu 27 października 2014r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 13 października 2014r. znak: IBPP2/443-731/14/WN.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również Spółka) powadzi głównie działalność handlową (PKD 46.90.Z). Ponadto Spółka nabyła i zmodernizowała obiekty sportowe z zamiarem prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług rekreacyjno-sportowych.

Usługi będą świadczone w trzech zasadniczych pakietach: „Obiekty”, „Zajęcia” i „Usługi kompleksowe”. Działalność ta będzie prowadzona w zakresie m.in.:

 • działalności obiektów sportowych (PKD 93.11.Z),
 • działalności obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z),
 • pozaszkolne firmy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
 • pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z).

Obiekty” w ramach usług związanych z działalnością obiektów sportowych uprawniać będą do prawa wstępu i korzystania z następujących obiektów:

 • hali sportowej,
 • hali kortu tenisowego i badmintona,
 • basenu,
 • kortów squasha,
 • ściany wspinaczkowej,
 • buldering.

Pakiet „Obiekty” obejmować będzie usługi związane z działalnością obiektów sportowych sklasyfikowane w PKWiU 93.11.11.0.

Pakiet „Zajęcia” uprawniać będzie do wstępu i korzystania z różnego rodzaju form aktywności fizycznej takich jak:

 • siłownia,
 • fitness, joga, ćwiczenia rehabilitacyjne,
 • aerobic, balet, taniec,
 • sztuki walk,
 • sauna,
 • jacuzzi.

Pakiet „Zajęcia” obejmuje usługi związane z rekreacją - bez względu na symbol PKWiU.

Usługi kompleksowe” uprawniać będą w ramach wykupionego biletu do korzystania z obiektu sportowego wraz z usługą dodatkową:

 • hala sportowa (lub basen lub korty squash lub korty tenisowe) i korzystanie z sauny,
 • basen i zajęcia aerobiku (aqua aerobik),
 • basen i korzystanie z siłowni,
 • ściana wspinaczkowa (lub buldering) i korzystanie z sauny (lub basenu).

Klient w ramach opłaconego biletu na obiekt sportowy korzysta z wybranego zakresu oferowanej usługi kompleksowej. W ramach usługi kompleksowej usługa korzystania z obiektu sportowego będzie stanowiła usługę podstawową, a dodatkowa usługa jako usługa pomocnicza. Usługa pomocnicza nie stanowi celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania usługi podstawowej.

Pakiet „Usługi kompleksowe"” obejmować będzie usługi związane z działalnością obiektów sportowych, sklasyfikowane w PKWiU 93.11.11.0.

Na podstawie biletu wstępu (karty, karnetu) pakiety uprawniać będą do korzystania z obiektów sportowych lub zająć w celach sportowych bądź rekreacyjnych przez klientów:

 • osoby samodzielne,
 • grupy osób,
 • grupy osób pod okiem instruktora lub nadzorem trenera,
 • wynajem pod przeprowadzanie imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów
 • wynajem obiektów sportowych podmiotom gospodarczym.

Dodatkowo Wnioskodawca uzupełnił opis sprawy o następujące informacje:

Ad I. Opis stanu faktycznego (stanów faktycznych), zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych).

W poz. 68 wniosku zaznaczono, że jego przedmiotem są zdarzenia przyszłe o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług rekreacyjno-sportowych.

Ad 1.1. Jednoznaczne wskazanie symbolu PKWiU dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę w zakresie:

 • wynajmu obiektów sportowych dla celów zajęć sportowo-rekreacyjnych,
 • wynajmu obiektów sportowych na imprezy pozasportowe,
 • dla usług świadczonych w ramach pakietu „Obiekty” i „Usługi kompleksowe

a.Wynajem obiektów sportowych uprawniać będzie najemcę do prawa wstępu i korzystania z: hali sportowej, hali kortu tenisowego, basenu, kortów squash, ścianki wspinaczkowej, bulderingu z możliwością prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, w tym nauki pływania, nauki gry w tenisa, nauki i treningu w piłce nożnej. Odpłatne udostępnianie obiektów sportowych osobom fizycznym, jednostkom gospodarczym, klubom sportowym będzie wyłącznie na cele sportowo-rekreacyjne, tj na cele zgodne z charakterem obiektów sportowych. Wynajem obiektów sportowych dla celów zajęć sportowo-rekreacyjnych mieści się w PKWiU 93.11.10.0 jako usługi związane z działalnością obiektów sportowych i zgodnie z poz. 179 załącznika 3 do ustawy VAT podlegają opodatkowaniu stawką 8%.

b.Wynajem obiektów sportowych na imprezy pozasportowe, jak np. organizowanie imprez, i innych zajęć nie objętych stawką preferencyjną podlegać będzie opodatkowaniu stawką 23% jako wynajem nieruchomości na własny rachunek o PKWiU 68.20.12.0.

c.Usługi świadczone w ramach obiektów sportowych uprawniać będą do prawa wstępu i korzystania z: hali sportowej, hali kortu tenisowego i badmintona, basenu, kortów squash, ścianki wspinaczkowej, bulderingu. Usługi związane z działalnością obiektów sportowych sklasyfikowano w PKWiU 93.11.10.0 (poz. 179 załącznika 3 do ustawy VAT).

Usługi kompleksowe uprawniać będą w ramach wykupionego biletu do korzystania z obiektu sportowego wraz z usługą dodatkową. Usługi kompleksowe obejmować będą usługi związane z działalnością obiektów sportowych, sklasyfikowane w PKWiU 93.11.10.0.

Ad. 1.2. Wskazanie, czy wynajem obiektów sportowych odbywa się na zasadzie wykupienia wstępu (karnet, bilet) czy na podstawie umowy najmu obiektów sportowych przez osoby fizyczne, grupy osób, podmioty gospodarcze.

Wynajem obiektów sportowych odbywać będzie się zarówno:

 1. na zasadzie wykupienia wstępu (karnetów, biletów) przez osoby fizyczne, grupy osób i podmioty gospodarcze,
 2. jak i na podstawie umów najmu poszczególnych obiektów sportowych, z zastrzeżeniem w umowie wynajmu wyłącznie na cele sportowe, zgodnie z przeznaczeniem tych obiektów, w tym także do prowadzenia przez najemców działalności gospodarczej - zajęć sportowych.

Dodatkowo Wnioskodawca uzupełnił wniosek o brakującą opłatę w wysokości 120 zł.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie (oznaczone jak we wniosku nr 3):

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane będą usługi, które Spółka planuje świadczyć w ramach udziału w zajęciach:

 1. z instruktorem Spółki dla indywidualnej nauki (treningu)...
 2. pod okiem instruktora Spółki w zajęciach grupowych...
 3. korzystanie z „Obiektu” przez uczniów pod okiem nauczyciela lub instruktora szkoły...
 4. korzystanie z „Obiektu” przez osoby obcego zakładu pracy pod okiem swojego instruktora...
 5. korzystanie z „Obiektu” przez sportowców zawodowych pod nadzorem swojego trenera...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Ad. 3a

W ramach świadczonych usług możliwość świadczenia usługi indywidualnej z udziałem instruktora (trener) Spółki niezależnie, czy na „Obiekcie”, czy w „Zajęciach” powinna być opodatkowana stawką podstawową 23%.

Ad. 3b

Udział grupy w korzystaniu z „Obiektu”, jak i z wszelkich „Zajęć” prowadzonych pod okiem instruktora Spółki jako usługi sportowe, bądź rekreacyjne powinny być opodatkowane stawką 8%.

Ad. 3 c-e

Korzystanie z „Obiektu” przez grupy osób pod okiem instruktora (trenera) powinny być opodatkowane stawką 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w kwestiach objętych pytaniem nr 2 jest:
 • jest prawidłowe – w zakresie stawki podatku dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach udziału w zajęciach z instruktorem Spółki dla indywidualnej nauki (treningu),
 • jest nieprawidłowe – w zakresie stawki podatku dla świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach udziału w zajęciach pod okiem instruktora Spółki w zajęciach grupowych,
 • jest prawidłowe – w zakresie stawki podatku dla usług polegających na korzystaniu z „Obiektu” przez uczniów pod okiem nauczyciela lub instruktora szkoły,
 • jest prawidłowe – w zakresie stawki podatku dla usług polegających na korzystaniu z „Obiektu” przez osoby obcego zakładu pracy pod okiem swojego instruktora,
 • jest prawidłowe – w zakresie stawki podatku dla usług polegających na korzystaniu z „Obiektu” przez sportowców zawodowych pod nadzorem swojego trenera.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Świadczeniem usług, w myśl art. 8 ust. 1 wskazanej ustawy, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi przepis art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stosownie do zapisu art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją poz. 179 – wymieniono „usługi związane z działalnością obiektów sportowych” - PKWiU 93.11.10.0.

W poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy figurują „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” – bez względu na symbol PKWiU.

Z powołanego wyżej przepisu wynika, że stawką podatku obniżoną do wysokości 8% objęte zostały pozostałe usługi związane z rekreacją, jednakże wyłącznie w zakresie wstępu.

Jak wynika z załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 251, poz. 1885 ze zm.), w sekcji R: „Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją” wymieniono dział 93 oznaczony jako „Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna”, obejmujący grupy, klasy i podklasy:

93.1 – Działalność związana ze sportem,

93.11.Z – Działalność obiektów sportowych,

93.12.Z – Działalność klubów sportowych,

93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem,

93.2 – Działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,

93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Natomiast w wyjaśnieniach do PKD – 2007 wskazano, że podklasa oznaczona jako 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych obejmuje m.in. działalność obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub obiektów sportowych halowych (otwartych, zamkniętych lub zadaszonych, z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez), tj.: stadiony do gry w piłkę nożną, stadiony do gry w krykieta, rugby, tory wyścigowe dla samochodów, psów, koni, baseny, stadiony lekkoatletyczne, hale i stadiony przeznaczone dla sportów zimowych, włączając hale do gry w hokeja, hale bokserskie, pola golfowe, tory do gry w kręgle, pozostałe obiekty sportowe.

Odzwierciedleniem Polskiej Klasyfikacji Działalności jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r., stosowaną dla celów podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2011 r., w Sekcji R mieszczą się Usługi kulturalne, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne.

W Dziale 93 „Usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją”, mieszczącym się w Sekcji R, wymienione zostały:

93.1 usługi związane ze sportem,

93.11.10 usługi związane z działalnością obiektów sportowych,

93.2 usługi związane z rozrywką i rekreacją.

W dziale 96 „pozostałe usługi indywidualne”, mieszczącym się w sekcji S, wymienione zostały: 96.0 Pozostałe usługi indywidualne obejmujące m.in. grupę 96.04 – usługi związane z poprawą kondycji fizycznej.

Zatem ustawodawca ściśle określił, że z preferencyjnej stawki podatku VAT m.in. korzystają usługi związane z działalnością obiektów sportowych posługując się przy tym symbolem Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z dnia 29 października 2008r., będące aktem wykonawczym do ustawy o statystyce publicznej, stosowane jest do celów podatku od towarów i usług, ale nie stanowi prawa podatkowego, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej.

Nakaz uwzględnienia przy określaniu sposobu opodatkowania usług w oparciu o klasyfikację dokonaną na podstawie przepisów o statystyce wynika wprost z art. 5a ustawy który stanowi, że towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Identyfikacja, o której mowa, dotyczy przede wszystkim tych usług, które są zwolnione od opodatkowania, które opodatkowane są preferencyjną stawką podatku, względnie dla których przewidziano specjalne mechanizmy opodatkowania. To klasyfikacje statystyczne przesądzają o stawkach podatku czy też prawie do zwolnienia podatkowego.

Zatem skoro ustawodawca wyraźnie określił – posługując się Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług – dla jakich usług możliwe jest zastosowanie obniżonej stawki podatku od towarów i usług, to nie można tego przepisu rozciągać na pozostałe usługi.

Z okoliczności sprawy wynika, że Spółka powadzi głównie działalność handlową (PKD 46.90.Z). Ponadto Spółka nabyła i zmodernizowała obiekty sportowe z zamiarem prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług rekreacyjno-sportowych.

Usługi będą świadczone w trzech zasadniczych pakietach: „Obiekty”, „Zajęcia” i „Usługi kompleksowe”. Działalność ta będzie prowadzona w zakresie m.in.:

 • działalności obiektów sportowych (PKD 93.11 .Z),
 • działalności obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z),
 • pozaszkolne firmy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
 • pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z).

Obiekty” w ramach usług związanych z działalnością obiektów sportowych uprawniać będą do prawa wstępu i korzystania z następujących obiektów:

 • hali sportowej,
 • hali kortu tenisowego i badmintona,
 • basenu,
 • kortów squasha,
 • ściany wspinaczkowej,
 • buldering.

Pakiet „Obiekty” obejmować będzie usługi związane z działalnością obiektów sportowych sklasyfikowane w PKWiU 93.11.11.0.

Pakiet „Zajęcia” uprawniać będzie do wstępu i korzystania z różnego rodzaju form aktywności fizycznej takich jak:

 • siłownia,
 • fitness, joga, ćwiczenia rehabilitacyjne,
 • aerobic, balet, taniec,
 • sztuki walk,
 • sauna,
 • jacuzzi.

Pakiet „Zajęcia” obejmuje usługi związane z rekreacją - bez względu na symbol PKWiU.

Usługi kompleksowe” uprawniać będą w ramach wykupionego biletu do korzystania z obiektu sportowego wraz z usługą dodatkową:

 • hala sportowa (lub basen lub korty squash lub korty tenisowe) i korzystanie z sauny,
 • basen i zajęcia aerobiku (aqua aerobik),
 • basen i korzystanie z siłowni,
 • ściana wspinaczkowa (lub buldering) i korzystanie z sauny (lub basenu).

Klient w ramach opłaconego biletu na obiekt sportowy korzysta z wybranego zakresu oferowanej usługi kompleksowej. W ramach usługi kompleksowej usługa korzystania z obiektu sportowego będzie stanowiła usługę podstawową, a dodatkowa usługa jako usługa pomocnicza. Usługa pomocnicza nie stanowi celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania usługi podstawowej.

Pakiet „Usługi kompleksowe” obejmować będzie usługi związane z działalnością obiektów sportowych, sklasyfikowane w PKWiU 93.11.11.0.

Na podstawie biletu wstępu (karty, karnetu) pakiety uprawniać będą do korzystania z obiektów sportowych lub zająć w celach sportowych bądź rekreacyjnych przez klientów:

 • osoby samodzielne,
 • grupy osób,
 • grupy osób pod okiem instruktora lub nadzorem trenera,
 • wynajem pod przeprowadzanie imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów
 • wynajem obiektów sportowych podmiotom gospodarczym.

Dodatkowo Wnioskodawca uzupełnił opis sprawy o następujące informacje:

a.Wynajem obiektów sportowych uprawniać będzie najemcę do prawa wstępu i korzystania z: hali sportowej, hali kortu tenisowego, basenu, kortów squash, ścianki wspinaczkowej, bulderingu z możliwością prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, w tym nauki pływania, nauki gry w tenisa, nauki i treningu w piłce nożnej. Odpłatne udostępnianie obiektów sportowych osobom fizycznym, jednostkom gospodarczym, klubom sportowym będzie wyłącznie na cele sportowo-rekreacyjne, tj na cele zgodne z charakterem obiektów sportowych. Wynajem obiektów sportowych dla celów zajęć sportowo-rekreacyjnych mieści się w PKWiU 93.11.10.0 jako usługi związane z działalnością obiektów sportowych i zgodnie z poz. 179 załącznika 3 do ustawy VAT podlegają opodatkowaniu stawką 8%.

b.Wynajem obiektów sportowych na imprezy pozasportowe, jak np. organizowanie imprez, i innych zajęć nie objętych stawką preferencyjną podlegać będzie opodatkowaniu stawką 23% jako wynajem nieruchomości na własny rachunek o PKWiU 68.20.12.0.

c.Usługi świadczone w ramach obiektów sportowych uprawniać będą do prawa wstępu i korzystania z: hali sportowej, hali kortu tenisowego i badmintona, basenu, kortów squash, ścianki wspinaczkowej, bulderingu. Usługi związane z działalnością obiektów sportowych sklasyfikowano w PKWiU 93.11.10.0 (poz. 179 załącznika 3 do ustawy VAT).

Usługi kompleksowe uprawniać będą w ramach wykupionego biletu do korzystania z obiektu sportowego wraz z usługą dodatkową. Usługi kompleksowe obejmować będą usługi związane z działalnością obiektów sportowych, sklasyfikowane w PKWiU 93.11.10.0.

Wynajem obiektów sportowych odbywać będzie się zarówno:

 1. na zasadzie wykupienia wstępu (karnetów, biletów) przez osoby fizyczne, grupy osób i podmioty gospodarcze,
 2. jak i na podstawie umów najmu poszczególnych obiektów sportowych, z zastrzeżeniem w umowie wynajmu wyłącznie na cele sportowe, zgodnie z przeznaczeniem tych obiektów, w tym także do prowadzenia przez najemców działalności gospodarczej - zajęć sportowych.

Wątpliwość Wnioskodawcy (pyt. nr 3) budzi stawka podatku VAT na usługi, które Spółka planuje świadczyć w ramach udziału w zajęciach:

 1. z instruktorem Spółki dla indywidualnej nauki (treningu),
 2. pod okiem instruktora Spółki w zajęciach grupowych,
 3. korzystanie z „Obiektu” przez uczniów pod okiem nauczyciela lub instruktora szkoły,
 4. korzystanie z „Obiektu” przez osoby obcego zakładu pracy pod okiem swojego instruktora,
 5. korzystanie z „Obiektu” przez sportowców zawodowych pod nadzorem swojego trenera.

Odnosząc się do usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach udziału w zajęciach:

 1. z instruktorem Spółki dla indywidualnej nauki (treningu), oraz
 2. pod okiem instruktora Spółki w zajęciach grupowych,

należy zauważyć, że powyższe okoliczności niewątpliwie potwierdzają, że wynagrodzenie za świadczone usługi nie będą miały charakteru opłat jedynie za wstęp, lecz będą stanowić wynagrodzenie za prawo do korzystania z dostępnych na terenie obiektu urządzeń bez względu czy odbywać się będą indywidualnie czy na zasadzie zajęć grupowych.

Z tych też względów pobierane przez Spółkę opłaty stanowiące w istocie wynagrodzenie za świadczone usługi, uprawniające do korzystania z urządzeń dostępnych w prowadzonym przez Spółkę obiekcie, służących poprawie kondycji fizycznej, nie mogą być uznane za opłaty za wstęp, lecz przede wszystkim za możliwość korzystania z dostępnych urządzeń, a więc za czynny udział w zajęciach korzystanie przykładowo z urządzeń siłowni. Klienci decydujący się skorzystać z wstępu, oczekiwać będą wyświadczenia usługi w ramach działalności prowadzonej przez Spółkę.

Mając powyższe na uwadze, wskazać należy, że opłaty pobierane przy sprzedaży usług opisanych w pkt a i b uprawniających zarówno do uczestnictwa w zajęciach, korzystania z udostępnionej klientom infrastruktury i pomocy instruktorów nie będą uznane za opłaty za wstęp. Wobec tego, usługi świadczone przez Spółkę, umożliwiające udział w zajęciach:

 1. z instruktorem Spółki dla indywidualnej nauki (treningu), oraz
 2. pod okiem instruktora Spółki w zajęciach grupowych,

podlegać będą opodatkowaniu podstawową stawką podatku w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 cyt. ustawy.

Odnosząc się natomiast do usług polegających na:

 1. korzystaniu z „Obiektu” przez uczniów pod okiem nauczyciela lub instruktora szkoły,
 2. korzystaniu z „Obiektu” przez osoby obcego zakładu pracy pod okiem swojego instruktora,
 3. korzystaniu z „Obiektu” przez sportowców zawodowych pod nadzorem swojego trenera,

należy stwierdzić, że w istocie rzeczy dojdzie tu do świadczenia usług najmu obiektu sportowego.

A zatem, skoro odpłatne udostępnianie obiektów sportowych osobom fizycznym, jednostkom gospodarczym, klubom sportowym będzie wyłącznie na cele sportowo-rekreacyjne, tj. na cele zgodne z charakterem obiektów sportowych, a wynajem obiektów sportowych dla celów zajęć sportowo-rekreacyjnych mieści się w PKWiU 93.11.10.0 jako usługi związane z działalnością obiektów sportowych i zgodnie z poz. 179 załącznika 3 do ustawy VAT, usługi w zakresie:

 • korzystania z Obiektu na zasadzie najmu, przez uczniów pod okiem nauczyciela lub instruktora szkoły,
 • korzystania z Obiektu na zasadzie najmu, przez osoby obcego zakładu pracy pod okiem swojego instruktora,
 • korzystania Obiektu na zasadzie najmu, z przez sportowców zawodowych pod nadzorem swojego trenera.

opodatkowane będą podatkiem VAT w wysokości 8% zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2, jako wymienione w pozycji 179 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za:

 • jest prawidłowe – w zakresie stawki podatku dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach udziału w zajęciach z instruktorem Spółki dla indywidualnej nauki (treningu),
 • jest nieprawidłowe – w zakresie stawki podatku dla świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach udziału w zajęciach pod okiem instruktora Spółki w zajęciach grupowych,
 • jest prawidłowe – w zakresie stawki podatku dla usług polegających na korzystaniu z „Obiektu” przez uczniów pod okiem nauczyciela lub instruktora szkoły,
 • jest prawidłowe – w zakresie stawki podatku dla usług polegających na korzystaniu z „Obiektu” przez osoby obcego zakładu pracy pod okiem swojego instruktora,
 • jest prawidłowe – w zakresie stawki podatku dla usług polegających na korzystaniu z „Obiektu” przez sportowców zawodowych pod nadzorem swojego trenera.

Należy w tym miejscu podkreślić, że w odniesieniu do usług wskazanych w pytaniu nr 3 lit. a i b Wnioskodawca nie wskazał konkretnych symboli PKWiU, zatem rozstrzygnięcie w tym zakresie podjęto przy założeniu, że usługi wskazane w ww. sytuacjach nie mieszczą się w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0.

Jednakże w sytuacji gdyby ww. usługi mieściły się w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0 wówczas zastosowanie znajdzie stawka 8% podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy a także stanowisku Wnioskodawcy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14c ust. 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Należy ponadto zauważyć, że podana przez Wnioskodawcę klasyfikacja, została potraktowana jako element zdarzenia przyszłego. Należy bowiem zauważyć, że tut. organ nie jest właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji usług według PKWiU, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania wyrobu lub usługi zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Tak więc to Podatnika obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania wyrobu lub usługi, a w razie wątpliwości Podatnik może w tym zakresie zwrócić się do Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego, a w szczególności symbolu PKWiU usług lub zmiana stanu prawnego powoduje, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność.

Niniejsza interpretacja rozstrzyga w zakresie pytania nr 3, natomiast w zakresie pozostałych pytań zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.