Stawka indywidualna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stawka indywidualna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Czy w oparciu o przedstawiony stan faktyczny dozwolone jest zastosowanie indywidualnej 10% stawki amortyzacyjnej rocznie?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 lipca 2010 r. (data wpływu 9 lipca 2010 r.), uzupełnionym w dniu 30 września 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie amortyzacji środków trwałych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 lipca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie amortyzacji środków (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy podatnik może w rozumieniu art. 22j ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosować skróconą do 10 lat amortyzację zakupionych mieszkań?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2009 r. (data wpływu 23 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia indywidualnej stawki (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w roku 2007 Podatnik może skrócić okres amortyzacji budynku usługowego wykorzystywanego na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, do 10 lat ustalając indywidualnie stawkę amortyzacyjną?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.02.2007 r., uzupełnionego w dniu 20.02.2007 r. Pani Bożeny S. prowadzącej działalność gospodarczą w E. przy ulicy ... o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości zmiany przyjętej stawki amortyzacyjnej dla budynku usługowego wykorzystywanego na potrzeby związane z działalnością gospodarczą wynikającej z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych na indywidualnie ustaloną stawkę, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu postanawia nie uznać za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku. Zgodnie z treścią art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) stosownie do swojej właściwości, naczelnik urzędu skarbowego na pisemny (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jaką wartość początkową środków trwałych wniesionych do spółki jawnej wraz przedsiębiorstwempodatnika należy przyjąć do rozliczeń podatkowych spółki jawnej (rozliczeń podatkowych wspólników spółki jawnej)?Czy spółce jawnej (wspólnikom spółki) przysługuje możliwość ustalenia indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla wniesionych środków trwałych, jako od środków trwałych używanych?

Fragment:

(...) Z wniosku wynika następujący stan faktyczny: Podatnik wniósł jako wkład do spółki jawnej swoje przedsiębiorstwo związane z działalnością gospodarczą prowadzoną dotychczas jednoosobowo jako osoba fizyczna. Do składników przedsiębiorstwa wnoszonego do spółki jawnej należą między innymi środki trwałe, od których podatnik dokonywał podatkowych odpisów amortyzacyjnych. Stanowisko Podatnika Zdaniem wnioskodawcy w przypadku wniesienia przedsiębiorstwa jednoosobowego do spółki jawnej, dla rozliczeń podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych należy na dzień wniesienia przedsiębiorstwa do spółki ustalić wartość rynkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa i tę wartość przyjąć jako wartość początkową tych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a jeżeli wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jest niższa od wartości (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik zwrócił się z prośbą o wydanie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania dla potrzeb amortyzacji stawki indywidualnej i dokonania amortyzacji budynku w okresie nie krótszym niż 36 miesiecy.
Zdaniem podatnika, do amortyzacji nabytego budynek mieszkalnego z przeznaczeniem na krótkotrwałe zakwaterowanie może zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną i dokonać amortyzacji w okresie nie krótszym niż 36 miesięcy.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 12.07.2005r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego w Słupsku 18.07.2005r.) uzupełnionego pismem z dnia 23.08.2005r. (data wpływu 25.08.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie zastosowania indywidualnej stawki i dokonania amortyzacji w okresie nie krótszym niż 36 miesięcy budynku przeznaczonego na krótkotrwały wynajem pokoi stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w firmie. W dniu 01.02.2005r. podatnik nabył na cele działalności gospodarczej polegającej na krótkotrwałym wynajmie pokoi budynek mieszkalny. Budynek został wybudowany ok. 1960r. i do momentu sprzedaży użytkowany był jako (...)