Stanowisko | Interpretacje podatkowe

Stanowisko | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stanowisko. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Na podstawie art. 7 ust. 1 umowy polsko-litewskiej, zyski przedsiębiorstwa z siedzibą w W z tytułu wynajmu stanowiska na hali, podlegają opodatkowaniu tylko na terytorium Litwy. Tym samym Podatnik nie jest zobowiązany do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 2a ww. ustawy.
Fragment:
(...) podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 20,00% należności oraz przekazania przedmiotowej zaliczki na rachunek bankowy Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w związku z uczestnictwem w targach wynajmuje odpłatnie część hali wystawowej (stanowisko), od Spółki mającej siedzibę w W. Stosownie do art. 7 ust. 1 umowy z dnia 20 stycznia 1994r. między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej, a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1995r. Nr 51, poz. 277 ze zm.) zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi (...)
2011
1
cze

Istota:
Pełną wiedzę o stanie faktycznym stanowiącym punkt wyjścia dla ustalenia adekwatnych regulacji prawa podatkowego organ podatkowy czerpie tylko i wyłącznie z wniosku uprawnionego podmiotu.
Rolą organu i istotą jego postępowania w sprawie urzędowej interpretacji jest ocena stanowiska strony, nie zaś przedstawianie poglądów i interpretacji mających zastosowanie w sprawie przepisów prawnych w odniesieniu do różnych sytuacji faktycznych innych niż opisane w pytanie skierowanym do organu.
Fragment:
(...) wyłączone z opodatkowania są przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które zostały nabyte przed 1 stycznia 2004 r. i które są dopuszczone do publicznego obrotu i nabyte na podstawie oferty publicznej, bądź na giełdzie papierów wartościowych, bądź w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, bądź na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Organ odwoławczy uznał za prawidłowe stanowisko zajęte przez organ pierwszoinstancyjny, że przedmiotowe akcje nie spełniły warunków uprawniających do zwolnienia, bowiem zostały nabyte z rachunku inwestycyjnego papierów nie dopuszczonych do publicznego obrotu. Powyższa konstatacja wynika z okoliczności jednoznacznie wskazanych we wniosku - tj., nabycia papierów nie dopuszczonych do publicznego obrotu w sytuacji, gdy oferta sprzedaży była kierowana do ściśle określonych adresatów, a więc nie miała charakteru oferty (...)
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Stanowisko
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.