Stan zdrowia podatnika | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stan zdrowia podatnika. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy obdarowany zachowa ulgę podatkową, jeżeli sprzedaż mieszkania jest uzasadniona koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych i w ciągu 6 miesięcy od sprzedaży obdarowany nabędzie inne mieszkanie ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z dnia 4 stycznia 2005r Dz.U. Nr 8, poz.60), po rozpatrzeniu wniosku p.,,, zam. Gdańsk ul. ...o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ulgi wynikającej z art.16 ustawy o podatku od spadków i darowizn stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Uzasadnienie Stan faktyczny: W dniu 21 czerwca 2002r przed notariuszem ..... została zawarta umowa darowizny lokalu mieszkalnego poł.w Gdańsku przy ul. ... pomiędzy pp. ... małżonkami ... jako stroną darującą, a p.... jako stroną obdarowaną. Obdarowany p... w § 4 sporządzonej umowy darowizny oświadczył iż spełnia warunki wymienione w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz, że w przedmiotowym lokalu mieszkalnym będzie zamieszkiwać przez okres co najmniej (...)