Stan majątkowy (wartość zgromadzonego majątku, wartość zgromadzonego mienia) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stan majątkowy (wartość zgromadzonego majątku, wartość zgromadzonego mienia). Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących w 2006r. przemieszczenie mienia z zagranicy do Polski podlegało opodatkowaniu.

Fragment:

(...) Wnioskiem z dnia 15.05.2007r. zwróciła się Pani do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem, czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących w 2006r. przemieszczenie mienia z zagranicy do Polski podlegało opodatkowaniu. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że jest Pani od 1999 roku żoną cudzoziemca, który w 2007r. otrzymał zezwolenie na pobyt stały na 10 lat i postanowił o przemieszczeniu swojego majątku do Polski. Majątek ten pochodził ze sprzedaży przez ojca męża, własnego domu za granicą i dokonaniu podziału uzyskanej kwoty między dzieci. Pierwszą transzę pieniędzy przesłał na Pani konto w 2006r., a drugą w 2007r. Pani zdaniem przekazanie przez teścia środków pieniężnych na Pani konto, ale na rzecz syna powinno być traktowane jako przeniesienie mienia i winno korzystać ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku (...)