Środki pomocowe | Interpretacje podatkowe

Środki pomocowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to środki pomocowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od podatku dochodowego wynagrodzenia otrzymywanego ze środków bezzwrotnej pomocy pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Fragment:
Wnioskodawczyni zapoznała się z artykułem w Gazecie Prawnej nr 101 pod tytułem „ Środki pomocowe nie podlegają PIT ”. W powyższym artykule przytoczono wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 marca 2008 r., w którym rozstrzygnięto na korzyść podatniczki przysługujący jej zwrot odprowadzonego podatku dochodowego od wynagrodzenia, które (tak jak Wnioskodawczyni) podlegało refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z powyższym Wnioskodawczyni zadała następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni należy się zwrot odprowadzonego podatku dochodowego od wynagrodzenia, które podlegało refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego... Jeśli tak, to jakie kroki powinna podjąć w celu odzyskania nadpłaconego podatku... Zdaniem Wnioskodawczyni, mając na względzie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT oraz orzecznictwo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w przedmiotowym zakresie, Wnioskodawczyni należy się zwrot odprowadzonego podatku dochodowego od wynagrodzenia, które podlegało refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, uznał za nieprawidłowe.
2015
10
lis

Istota:
Czy dochody Wnioskodawczyni realizującej bezpośrednio na podstawie umowy o pracę projekt międzynarodowy, finansowany bezpośrednio z Komisji Europejskiej w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej i w dniu wypłaty wypłacane ze środków zgromadzonych na wydzielonym na potrzeby realizacji projektu rachunku bankowym, podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawczyni w ramach umowy o pracę realizuje projekt międzynarodowy finansowany bezpośrednio z Komisji Europejskiej w ramach Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji. 60% wynagrodzenia Wnioskodawczyni wypłacane jest ze środków pomocowych, bezpośrednio z Komisji Europejskiej, tj. z pominięciem budżetu państwa i przekazywanych na realizację tego programu za pośrednictwem pracodawcy Wnioskodawczyni. Pracodawca jako beneficjent pomocy i osoba prawna może realizować projekty angażując do tego osoby fizyczne - swoich pracowników. Z powyższego wynika zatem, że beneficjentem środków pochodzących z programu Ramowego Unii Europejskiej na rzecz Konkurencyjności i Innowacji był pracodawca Wnioskodawczyni, a nie ona sama. Wnioskodawczyni uzyskiwała natomiast dochody z tytułu umowy o pracę. Niewątpliwie w przedstawionej we wniosku sprawie przesłanka dotycząca pochodzenia dochodów została spełniona, gdyż środki Programów Ramowych Unii Europejskiej mieszczą się w zakresie określonym w lit.a przepisu. Niemniej jednak, przyjmując ugruntowane już orzecznictwo sądowo-administracyjne dotyczące art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy uznać należy, iż zwolnieniem podatkowym nie są objęte dochody osób będących pracownikami (podwykonawcami) bezpośredniego wykonawcy. W wyrokach wpisujących się w ten nurt orzecznictwa podnosi się argument, który Minister Finansów podziela, że treść użytego w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy, wyrazu „ bezpośrednio ” należy odczytywać w związku z dalszą częścią tego przepisu, z której wynika, iż bezpośrednio nie realizują programu pomocowego podwykonawcy, oraz z treścią lit.a tego unormowania, która wskazuje na podmioty uprawnione do przekazywania środków.
2015
26
lip

Istota:
Czy dochody Wnioskodawczyni realizującej bezpośrednio na podstawie umowy o pracę projekt międzynarodowy, finansowany bezpośrednio z Komisji Europejskiej w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej i w dniu wypłaty wypłacane ze środków zgromadzonych na wydzielonym na potrzeby realizacji projektu rachunku bankowym, podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawczyni w ramach umowy o pracę realizuje projekt międzynarodowy finansowany bezpośrednio z Komisji Europejskiej w ramach Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji. 60% wynagrodzenia Wnioskodawczyni wypłacane jest ze środków pomocowych, bezpośrednio z Komisji Europejskiej, tj. z pominięciem budżetu państwa i przekazywanych na realizację tego programu za pośrednictwem pracodawcy Wnioskodawczyni. Pracodawca jako beneficjent pomocy i osoba prawna może realizować projekty angażując do tego osoby fizyczne - swoich pracowników. Z powyższego wynika zatem, że beneficjentem środków pochodzących z programu Ramowego Unii Europejskiej na rzecz Konkurencyjności i Innowacji był pracodawca Wnioskodawczyni, a nie ona sama. Wnioskodawczyni uzyskiwała natomiast dochody z tytułu umowy o pracę. Niewątpliwie w przedstawionej we wniosku sprawie przesłanka dotycząca pochodzenia dochodów została spełniona, gdyż środki Programów Ramowych Unii Europejskiej mieszczą się w zakresie określonym w lit.a przepisu. Niemniej jednak, przyjmując ugruntowane już orzecznictwo sądowo-administracyjne dotyczące art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy uznać należy, iż zwolnieniem podatkowym nie są objęte dochody osób będących pracownikami (podwykonawcami) bezpośredniego wykonawcy. W wyrokach wpisujących się w ten nurt orzecznictwa podnosi się argument, który Minister Finansów podziela, że treść użytego w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit.b ustawy, wyrazu „ bezpośrednio ” należy odczytywać w związku z dalszą częścią tego przepisu, z której wynika, iż bezpośrednio nie realizują programu pomocowego podwykonawcy, oraz z treścią lit.a tego unormowania, która wskazuje na podmioty uprawnione do przekazywania środków.
2015
23
lip

Istota:
Czy wynagrodzenia pracownika zaangażowanego przy realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 zwolnione są z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Przepisy powołanej wcześniej ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w sposób jednoznaczny wskazują, że środki pomocowe dofinansowujące wynagrodzenie Wnioskodawczyni pochodzą z Unii Europejskiej i stanowią pierwotne źródło finansowania. Następnie Wnioskodawczyni przywołała stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który wyraził z kolei pogląd, że „ bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy środki wypłacane są bezpośrednio przez instytucje międzynarodowe, czy też następuje to za pośrednictwem podmiotów krajowych, w tym przy wykorzystaniu mechanizmu prefinansowania ” (wyrok z dnia 13 czerwca 2007 r. sygn. akt I SA/Kr 1555/06, niepublikowany). Ponadto Wnioskodawczyni zauważa, że art. 21 ust. 1 pkt 46 o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależnia zastosowania przedmiotowego zwolnienia od tego czy podatnik otrzymuje bezpośrednio środki w ramach pomocy, czy za pośrednictwem podmiotu krajowego. Odnosząc się do interpretacji Ministra Finansów dnia 30 sierpnia 2006 r. komentator – J. Marciniuk stwierdził, że „ uwzględnia ono techniczne zagadnienie związane ze sposobem wypłaty środków pomocowych, nie bierze zaś pod uwagę istoty pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych. W ostatecznym rozliczeniu jest ona udzielana ze środków Wspólnoty i jest bezzwrotna ”.
2015
19
lip

Istota:
Czy wynagrodzenia pracownika zaangażowanego przy realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 zwolnione są z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Przepisy powołanej wcześniej ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w sposób jednoznaczny wskazują, że środki pomocowe dofinansowujące wynagrodzenie Wnioskodawczyni pochodzą z Unii Europejskiej i stanowią pierwotne źródło finansowania. Następnie Wnioskodawczyni przywołała stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który wyraził z kolei pogląd, że „ bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy środki wypłacane są bezpośrednio przez instytucje międzynarodowe, czy też następuje to za pośrednictwem podmiotów krajowych, w tym przy wykorzystaniu mechanizmu prefinansowania ” (wyrok z dnia 13 czerwca 2007 r. sygn. akt I SA/Kr 1555/06, niepublikowany). Ponadto Wnioskodawczyni zauważa, że art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależnia zastosowania przedmiotowego zwolnienia od tego czy podatnik otrzymuje bezpośrednio środki w ramach pomocy, czy za pośrednictwem podmiotu krajowego. Odnosząc się do interpretacji Ministra Finansów dnia 30 sierpnia 2006 r. komentator – J. Marciniuk stwierdził, że „ uwzględnia ono techniczne zagadnienie związane ze sposobem wypłaty środków pomocowych, nie bierze zaś pod uwagę istoty pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych. W ostatecznym rozliczeniu jest ona udzielana ze środków Wspólnoty i jest bezzwrotna ” (J.
2015
19
lip

Istota:
Czy wynagrodzenia pracownika zaangażowanego przy realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 zwolnione są z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Przepisy powołanej wcześniej ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w sposób jednoznaczny wskazują, że środki pomocowe dofinansowujące wynagrodzenie Wnioskodawczyni pochodzą z Unii Europejskiej i stanowią pierwotne źródło finansowania. Następnie Wnioskodawczyni przywołała stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który wyraził z kolei pogląd, że „ bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy środki wypłacane są bezpośrednio przez instytucje międzynarodowe, czy też następuje to za pośrednictwem podmiotów krajowych, w tym przy wykorzystaniu mechanizmu prefinansowania ” (wyrok z dnia 13 czerwca 2007 r. sygn. akt I SA/Kr 1555/06, niepublikowany). Ponadto Wnioskodawczyni zauważa, że art. 21 ust. 1 pkt 46 o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależnia zastosowania przedmiotowego zwolnienia od tego czy podatnik otrzymuje bezpośrednio środki w ramach pomocy, czy za pośrednictwem podmiotu krajowego. Odnosząc się do interpretacji Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2006 r. komentator – J. Marciniuk stwierdził, że „ uwzględnia ono techniczne zagadnienie związane ze sposobem wypłaty środków pomocowych, nie bierze zaś pod uwagę istoty pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych. W ostatecznym rozliczeniu jest ona udzielana ze środków Wspólnoty i jest bezzwrotna ”.
2015
19
lip

Istota:
Czy wynagrodzenia pracownika zaangażowanego przy realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 zwolnione są z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Przepisy powołanej wcześniej ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w sposób jednoznaczny wskazują, że środki pomocowe dofinansowujące wynagrodzenie wnioskodawczyni pochodzą z Unii Europejskiej i stanowią pierwotne źródło finansowania. Następnie Wnioskodawczyni przywołała stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który wyraził z kolei pogląd, że „ bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy środki wypłacane są bezpośrednio przez instytucje międzynarodowe, czy też następuje to za pośrednictwem podmiotów krajowych, w tym przy wykorzystaniu mechanizmu prefinansowania ” (wyrok z dnia 13 czerwca 2007 r. sygn. akt I SA/Kr 1555/06, niepublikowany). Ponadto Wnioskodawczyni zauważa, że art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależnia zastosowania przedmiotowego zwolnienia od tego czy podatnik otrzymuje bezpośrednio środki w ramach pomocy, czy za pośrednictwem podmiotu krajowego. Odnosząc się do interpretacji Ministra Finansów dnia 30 sierpnia 2006 r. komentator – J. Marciniuk stwierdził, że „ uwzględnia ono techniczne zagadnienie związane ze sposobem wypłaty środków pomocowych, nie bierze zaś pod uwagę istoty pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych. W ostatecznym rozliczeniu jest ona udzielana ze środków Wspólnoty i jest bezzwrotna ”.
2015
19
lip

Istota:
Czy dochody wnioskodawcy ze stosunku pracy współfinansowane w 83% ze środków Funduszu Spójności korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Oddział w Polsce jako generalny wykonawca robót na tym kontrakcie otrzymuje środki pomocowe od ich dysponenta, którym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Pracodawca poinformował Wnioskodawcę, że jego dochody ze stosunku pracy korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych w części 83% na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym pracodawca wydał Wnioskodawcy zaświadczenie w celu dokonania korekty rozliczenia rocznego za 2007 r. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie: Czy dochody Wnioskodawcy ze stosunku pracy korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. w części 83%, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, jego dochody korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, uznał za nieprawidłowe. Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, Minister Finansów stwierdza co następuje.
2015
19
lip

Istota:
Czy Stowarzyszenie jako płatnik słusznie pobiera zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych bezpośrednio ze środków pomocowych Komisji Europejskiej?
Fragment:
Powtórne opodatkowanie środków pomocowych Komisji Europejskiej jest sprzeczne z zasadami wspólnoty, które wykluczają finansowanie lokalnych budżetów państw członkowskich z bezpośrednich dotacji Wspólnotowych. Wnioskodawca stwierdza, iż Stowarzyszenie jako beneficjent pomocy i osoba prawna może realizować projekty angażując do tego osoby fizyczne – swoich pracowników. Jego praca natomiast służy bezpośrednio realizacji celu pomocy, czyli są to prace o charakterze czysto merytorycznym, zaś wynagrodzenie jest wypłacane ze środków pomocowych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku Stowarzyszenia. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, uznał za prawidłowe. Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, stwierdzam, co następuje. Stosownie do postanowień art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą ”, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2015
17
lip

Istota:
Czy Stowarzyszenie jako płatnik słusznie pobiera zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych bezpośrednio ze środków pomocowych Komisji Europejskiej?
Fragment:
Powtórne opodatkowanie środków pomocowych Komisji Europejskiej jest sprzeczne z zasadami wspólnoty, które wykluczają finansowanie lokalnych budżetów państw członkowskich z bezpośrednich dotacji Wspólnotowych. Wnioskodawca stwierdza, iż Stowarzyszenie jako beneficjent pomocy i osoba prawna może realizować projekty angażując do tego osoby fizyczne – swoich pracowników. Jego praca natomiast służy bezpośrednio realizacji celu pomocy, czyli są to prace o charakterze czysto merytorycznym, zaś wynagrodzenie jest wypłacane ze środków pomocowych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku Stowarzyszenia. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, uznał za: nieprawidłowe - w części dotyczącej sposobu opodatkowania dochodów w ramach Programu Ramowego otrzymanych w okresie od początku czerwca 2008 r. do końca lipca 2008 r. , prawidłowe - w części dotyczącej sposobu opodatkowania dochodów w ramach Programu Ramowego otrzymywanych w okresie od sierpnia 2008 r. Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, stwierdzam, co następuje.
2015
17
lip
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.