Środki agrochemiczne | Interpretacje podatkowe

Środki agrochemiczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to środki agrochemiczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona zakupuje od polskich dostawców związki fosforowe do mieszanek paszowych dla zwierząt o symbolu PKWiU 24.13.32. W związku z powyższym Strona zwróciła się z zapytaniem, według jakiej stawki podatku od towarów i usług należy opodatkować sprzedaż ww. towaru. Strona zajęła stanowisko, iż sprzedaż związków fosforowych do mieszanek paszowych podlega opodatkowaniu stawką 3%.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona zakupuje od polskich dostawców związki fosforowe do mieszanek paszowych dla zwierząt o symbolu PKWiU 24.13.32. W związku z powyższym Strona zwróciła się z zapytaniem, według jakiej stawki podatku od towarów i usług należy opodatkować sprzedaż ww. towaru. Strona zajęła stanowisko, iż sprzedaż związków fosforowych do mieszanek paszowych podlega opodatkowaniu stawką 3%. Stosownie do przepisu art. 5 (...)
2011
1
maj

Istota:
Zarząd Zrzeszenia ... informuje, że celem Zrzeszenia jest ochrona interesów członków, organizacja skupu i zbyt owoców oraz zaopatrywanie w podstawowe środki produkcji jak nawozy, środki ochrony roślin itp. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji w przedmiocie prowadzenia – wyliczenia należnego podatku VAT podczas realizowania sprzedaży dla członków. Zakup i sprzedaż odbywać się będą na zasadzie sprzedaży fakturowej, a marża będzie minimalna, żeby pokryć koszty związane z dystrybucją. Rozliczenie należnego podatku VAT odbywałoby się na podstawie miesięcznego zestawienia sprzedaży odliczając obowiązującą stawkę podatku. Biorąc pod uwagę, że Zrzeszenie służy określonej grupie rolników i nie jest nastawione na czerpanie korzyści prosimy o zaakceptowanie proponowanej formy rozliczenia należnego podatku.
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 18.10.2004r. uzupełnione pismem z dnia 02 listopada 2004r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju działając na podstawie art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) uprzejmie wyjaśnia. Wnioskodawca tj. Zrzeszenie ... jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, a wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem rozpoczął w miesiącu lipcu bieżącego roku. Zrzeszenie powołując się na fakt, iż służy określonej grupie rolników (członków Zrzeszenia) oraz, że nie jest nastawione na czerpanie zysków – stosując minimalną marżę – wnosi o wyjaśnienie czy może stosować przedstawiony we wniosku sposób rozliczenia podatku należnego VAT. Zrzeszenie uważa, że cały należny podatek VAT może określać w oparciu (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.