Środek farmaceutyczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to środek farmaceutyczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Podatnik zamierza importować:- Beta-karoten, inaczej prowitamina A, barwnik otrzymywany drogą chemiczną, używany do barwienia produktów spożywczych, jak i wykorzystywany w przemyśle farmaceutycznym, który znajduje się na liście substancji farmaceutycznych, PKWiU 24.12.21-10.20,- Witaminę E, produkt otrzymywany chemicznie, wykorzystywany w przemyśle spożywczym jako dodatek wzbogacający wartości odżywcze, jako witamina E, PKWiU 24.41.51-55.00,- Witaminę A, produkt otrzymywany chemicznie, wykorzystywany w przemyśle spożywczym jako dodatek wzbogacający wartości odżywcze, PKWiU 24.41.51-23.00,- Palmitynian askorbylu – przeciwutleniacz, pochodna witaminy C, wykorzystywany w przemyśle spożywczym jako przeciwutleniacz lub przemyśle farmaceutycznym, PKWiU 24.41.51-53.00. W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym, Podatnik zwrócił się o wskazanie stawki podatku od towarów i usług właściwej dla wskazanych produktów.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać za prawidłowy pogląd Podatnika, wyrażony w złożonym wniosku. UZASADNIENIE W dniu 18 sierpnia 2006 r. wpłynął do tut. organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wniosek uzupełniono pismami z dnia 23 października 2006 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego – 24.10.2006 r.) oraz z dnia 1 sierpnia 2006 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego – 24.10.2006 r.) Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Podatnik zamierza importować: - Beta-karoten, inaczej prowitamina A, (...)

2011
1
sty

Istota:

W sprawie stawek VAT dla
- preparatów odkażających o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym zaklasyfikowanych do PKWiU do grupowania 24.20.14-90.00 mających zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych,
- środków dezynfekujących wg PKWiU zaklasyfikowanych do grupowania 24.20.14

Fragment:

(...) Odpowiadając na pismo z dnia 21.04.2004 r. w sprawie stawek podatku od towarów i usług właściwych dla: - preparatów odkażających o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym zaklasyfikowanych wg PKWiU do grupowania 24.20.14-90.00, mających zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych, - środków dezynfekcyjnych wg PKWiU zaklasyfikowanych do grupowania 24.20.14, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedmiotem sprzedaży Spółki są preparaty odkażające o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym zaklasyfikowane wg PKWiU do grupowania 24.20.14-90.00 oraz środki dezynfekcyjne wg PKWiU zaklasyfikowane do grupowania 24.20.14. Do (...)