Środek egzekucyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to środek egzekucyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Podniesione przez stronę zarzuty, dotyczą przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Już sama nazwa tego aktu wskazuje, że nie jest to procedura, która ma zastosowanie w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Stąd też naruszenie art. 13 § 1 i art. 7 § 2 tej ustawy przez Sąd I instancji nie było możliwe.

Fragment:

(...) stosowanie środka najmniej uciążliwego dla zobowiązanego, przy czym ocenę, który spośród środków egzekucyjnych jest najmniej uciążliwy ustawodawca postawił organowi egzekucyjnemu. Zaznaczyć jednak należy, że wybór najmniej uciążliwego środka egzekucyjnego nie może być dokonywany z pominięciem celu, któremu służy prowadzone postępowanie egzekucyjne, mianowicie wyegzekwowanie obowiązku. Zatem stwierdzić należy, że ten najmniej uciążliwy dla zobowiązanego środek egzekucyjny wybrany ma być przez organ egzekucyjny tak aby nie niweczył celu prowadzonej egzekucji. Zgodzić się należy z oceną organów egzekucyjnych, że proponowane zajęcie ruchomości, samo w sobie nie prowadzi do zaspokojenia wierzyciela. W tym celu konieczne jest dokonanie sprzedaży tych ruchomości, a to w znacznym stopniu podnosi koszty egzekucyjne, które są pokrywane w postępowaniu egzekucyjnym w pierwszej kolejności i tak jak słusznie wskazał organ odwoławczy (...)