Środek dowodowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to środek dowodowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

1. To nie środek dowodowy ma „istnieć" w momencie ustalania indywidualnej stawki amortyzacyjnej (choć może tak być), lecz za pomocą tego środka dowodowego podatnik ma wykazać, że w danym momencie historycznym istniał stan faktyczny odpowiadający przesłankom zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.
2. Funkcjonalnie wystarczające jest wykazanie związku używania określonego środka trwałego z prowadzeniem działalności gospodarczej, taki sposób, że dany środek służy przede wszystkim tejże działalności. Przy ustaleniu głównego celu wykorzystania środka trwałego jego osobiste i uboczne wykorzystywanie przez podatnika lub członków jego rodziny nie jest wystarczającym powodem wyłączenia prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Fragment:

(...) faktów. Z treści wskazanego przepisu art. 22j u.p.d.o.f. nie wynika jakiekolwiek ograniczenie co do rodzaju środków dowodowych. Sformułowanie "jeżeli podatnik wykaże..." należy rozumieć w takim samym znaczeniu, w jakim przepisy regulujące poszczególne rodzaje podatków (w tym przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych) korespondują z procedurą podatkową. Należy wobec tego przyjąć, iż katalog tych środków odpowiada ogólnej regule art. 187 Ordynacji podatkowej. To nie środek dowodowy ma "istnieć" w momencie ustalania indywidualnej stawki amortyzacyjnej (choć może tak być), lecz za pomocą tego środka dowodowego podatnik ma wykazać, że w danym momencie historycznym istniał stan faktyczny odpowiadający przesłankom zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej. Środek dowodowy może powstać lub zostać przedstawiony po zdarzeniach, których faktów dotyczy, a czasowe ograniczenia jego pozyskania wynikają z zasad ogólnych związanych z (...)