Średni przedsiębiorca | Interpretacje podatkowe

Średni przedsiębiorca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to średni przedsiębiorca. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w dniu wejścia Polski do UE Spółka była tzw. dużym przedsiębiorcą a w konsekwencji czy od tego dnia przysługuje jej prawo do korzystania ze zwolnienia na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 5 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 26 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy w 2004 roku przysługiwało Spółce prawo do korzystania ze zwolnienia na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 5 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw - jest prawidłowe . (...)
2011
1
cze

Istota:
Dot. możliwości zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej do wysokości pomocy publicznej nie przekraczającej 65% poniesionych wydatków inwestycyjnych, obowiązku wykazywania ww. dochodów wolnych w poz. 10 załącznika CIT-8/0 do zeznania rocznego i w poz. 8 załącznika CIT-2/0 do deklaracji miesięcznej oraz obowiązku składania załącznika CIT-S do ww. deklaracji.
Fragment:
(...) zezwolenie po dniu 31.12.2000 r.” (może korzystać ze zwolnienia w ramach intensywności pomocy publicznej przewidzianej dla danego regionu, limitowanej wysokością poniesionych wydatków inwestycyjnych) - Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie stwierdza, iż nie podziela stanowiska Wnioskodawcy w tym zakresie. Stosownie bowiem do postanowień art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw – z zastrzeżeniem ust. 6 tego artykułu - średni przedsiębiorca, który posiada zezwolenie uzyskane przed dniem 1.01.2001 r., zachowuje do dnia 31.12.2010 r. prawo do zwolnień podatkowych na zasadach określonych w art. 12 ustawy z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, w jej brzmieniu z dnia 31.12.2000 r. Powołaną ustawą o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (...) określone zostały jednocześnie przesłanki, skutkujące utratą prawa do ww. zwolnień podatkowych. Przesłankę utraty zwolnień (...)
2011
1
maj

Istota:
Pytanie podatnika dotyczy zachowania prawa do zwolnień podatkowych przysługujących średnim przedsiębiorcom w związku ze zbyciem udziałów.
Fragment:
(...) Ze stanu faktycznego przedstawionego w pisemnym zapytaniu wynika, iż Spółka otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności w KSSE w dniu 28 marca 2000 r. W dniu publikacji ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw Spółka spełniała warunki kwalifikujące spółkę jako średniego przedsiębiorcę i zgodnie z tą ustawą zachowała prawo do zwolnień podatkowych. Kapitał Zakładowy był w posiadaniu 2 udziałowców: St. Sz. 50% udziałów oraz R. K. 50% udziałów.W dniu 17 grudnia 2003 r. R. K. zbył część udziałów na rzecz St. Sz., a część na rzecz J. Sz. (osoby posiadającej miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, tj. Austria), wskutek czego w grudniu 2003 r. udziały w kapitale zakładowym były w posiadaniu trzech wspólników: St. Sz. - 51%, J. Sz. - 36,5% oraz R. K. - 12,5%. Zbycie udziałów nastąpiło przed obowiązywaniem art. 5 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 2 października 2003 (Dz. (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy Spółka działająca na podstawie zezwolenia z dnia 21.05.1998 roku Nr 4/APR S.A./98 mimo otrzymania środków pomocowych z Unii Europejskiej, zachowuje uprawnienie do korzystania z ulg na podst. Art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31.12.2000 r. w związku z § 12 ust. 1 w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej wg stanu prawnego na dzień 31.12.2000 r.?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 9.10.2006 r. "P." S.A w D. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Busku Zdroju z dnia 28 września 2006 r. znak: PD-3/423-1106 w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych - Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach odmawia zmiany zaskarżonego postanowienia. Wnioskiem z dnia 18 sierpnia 2006 r. znak:L.dz.5382106 "P." S.A w D. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Busku Zdroju o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy Spółka, mimo otrzymania środków pomocowych z Unii Europejskiej, zachowuje prawo do korzystania z ulg na podstawie art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31.12.2000 r. w związku z § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.09.1997 r. w sprawie (...)
2011
1
kwi

Istota:
- dotyczy ustalenia statusu średniego lub dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów dotyczących specjalnych stref ekonomicznych oraz określenia jaki stan prawny będzie obowiązywał Spółkę i na jaką wielkość pomocy publicznej może liczyć w związku ze zmianami w przepisach prawa od dnia 1 maja 2004 r., w przypadku nie wystąpienia do dnia 31 grudnia 2007 r. z wnioskiem, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840).
Fragment:
(...) Naczelnik Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 29 listopada 2004 roku, dotyczące udzielenia w trybie art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie: ustalenia statusu średniego lub dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów dotyczących specjalnych stref ekonomicznych, określenia jaki stan prawny będzie obowiązywał Spółkę i na jaką wielkość pomocy publicznej może liczyć w związku ze zmianami w przepisach prawa od dnia 1 maja 2004 r., w przypadku nie wystąpienia do dnia 31 grudnia 2007 r. z wnioskiem, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840), uprzejmie wyjaśnia: Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu (...)
2011
1
lut
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.