Sprzęt badawczy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzęt badawczy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy w związku z faktem, że świadczone usługi w całości podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, możliwe jest odliczenie podatku naliczonego w pełnej wysokości od zakupu sprzętu badawczego?

Fragment:

(...) imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa . Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W przedstawionym opisie stanu faktycznego Wnioskodawca wskazuje, że sprzęt badawczy jest wykorzystywany przez "C". wyłącznie do świadczenia usług opodatkowanych. Zatem należy stwierdzić, iż podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem wymienionych urządzeń, o ile nie zachodzą wyłączenia, o których mowa w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia (...)