Sprzęt audio-wizualny | Interpretacje podatkowe

Sprzęt audio-wizualny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzęt audio-wizualny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przychody osiągane z tytułu umowy zlecenia podpisanej z X.Y. S.A. podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług po przekroczeniu kwoty 10.000 Euro?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 27.09.2007r. (data wpływu 01.10.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych na podstawie umowy zlecenia - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 01.10.2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych na podstawie umowy zlecenia. W (...)
2011
1
maj

Istota:
Zdaniem Podatnika, na podstawie art. 111 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 22, art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1-4 ustawy o VAT, wszelkie nieodpłatne przekazywanie sprzętu RTV oraz płyt CD nie podlega obowiązkowi rejestracji przy pomocy kas rejestrujących.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 26.09.2006r., (data wpływu do tutejszego Urzędu 27.09.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w kwestii obowiązku rejestracji przy pomocy kas rejestrujących nieodpłatnego przekazania sprzętu RTV i płyt CDpostanawiauznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Zgodnie z treścią wniosku Spółka, w związku z prowadzoną działalnością ubezpieczeniową, zamierza organizować akcje promocyjno – marketingowe, nabywając sprzęt RTV (ex PKWiU 32) lub płyty muzyczne CD, a następnie przekazując te towary nieodpłatnie:- pracownikom lub agentom Spółki – w związku z realizacją lub przekroczeniem zakładanych planów (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy wyłączenia z obowiązku ewidencjonowania od 1 września 2006r. obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących z tytułu odpłatnej dostawy towarów nie zaliczonych do sprzętu radiowego i telewizyjnego.
Fragment:
(...) W dniu 25.04.2006 r. wpłynął do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu pisemny wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego tj. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz. 375). Podatnik rozpoczął działalność gospodarczą od czerwca 2005 roku , nie przekroczył kwoty limitu do rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej. Według przedstawionego stanu faktycznego wynika , iż Podatnik prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej pozostałych towarów na straganach.Wnioskodawca zwraca sie z zapytaniem czy w myśl § 4 pkt. 5 sprzedaż asortymentu nie zaliczającego się do grupy sprzętu radiowego i telewizyjnego będzie podlegało ewidencjonowaniu za pomocą kasy rejestrującej, zdaniem Podatnika nie ma takiego obowiązku . Mając na uwadze (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy zakup telewizora przez osobę niepełnosprawną jest wydatkiem poniesionym na cele rechabilitacyjne?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo z dnia 6 grudnia 2004 r. dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne – wyjaśnia co następuje: W świetle z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - dalej updof- podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Stosownie do art. 26 ust. 7 a pkt 3 updof – za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się m.in. wydatki (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.