Sprzedaż za pośrednictwem | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż za pośrednictwem. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Czy zawarcie umowy w imieniu kupującego i na jego rzecz (na podstawie umowy pełnomocnictwa) powoduje, że przekazane Wnioskodawcy środki pieniężne na pokrycie zobowiązań kupującego względem poczty stanowią podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

(...) będzie pełnomocnictwem rodzajowym, charakteryzującym się tym, iż w jego treści określony jest rodzaj i przedmiot czynności, do których umocowany został pełnomocnik. Jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, forma pełnomocnictwa może być dowolna. Pełnomocnictwo to nie może być jednak domniemane. Z wniosku wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. Prowadząc sprzedaż za pośrednictwem aukcji internetowych Wnioskodawca płaci 22% VAT od usługi pocztowej związanej z przesyłką sprzedawanych towarów (tj. odzież, obuwie itp.). Wnioskodawca zamierza wysyłać towary w imieniu i na rachunek kupującego za pomocą pełnomocnictwa sporządzonego na podstawie umowy o świadczenie usług pocztowych z Pocztą. Zgodnie z tą umową, kupujący przekaże pieniądze, a Wnioskodawca w jego imieniu i na jego rachunek skutecznie zawrze umowę z Pocztą i opłaci (...)