IBPP2/4512-1019/15/BW | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca ma obowiązek dokumentowania paragonem fiskalnym na rzecz konsumenta sprzedaży towarów (wymianie ich) realizowanej w systemie sprzedaży wysyłkowej, gdy płatność dokonana przez konsumenta do pierwotnej sprzedaży jest rozliczna przez Spółkę z nową sprzedażą na rzecz tego samego konsumenta?
IBPP2/4512-1019/15/BWinterpretacja indywidualna
 1. sprzedaż wysyłkowa
 2. sprzedaż za pośrednictwem internetu
 3. zwolnienie z obowiązku instalacji kasy rejestrującej
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm. ) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. 2015, poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 23 listopada 2015 r. (data wpływu 27 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z 8 lutego 2016 r. (data wpływu 15 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokumentowania paragonem fiskalnym wymiany towarów dokonywanej w ramach sprzedaży wysyłkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokumentowania paragonem fiskalnym wymiany towarów dokonywanej w ramach sprzedaży wysyłkowej.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 8 lutego 2016 r. (data wpływu 15 lutego 2016r)., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 29 stycznia 2016 r. znak: IBPP2/4512-1019/15/BW.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Firma Wnioskodawcy jest spółką handlową detaliczną sprzedającą obuwie, akcesoria obuwnicze oraz galanterię skórzaną. Sprzedaż jest dokonywana poprzez sieć sklepów w dużych miastach w galeriach handlowych przede wszystkim dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Spółka jest podatnikiem podatku VAT.

Cała sprzedaż odbywająca się w sklepach Spółki jest rejestrowana na kasie fiskalnej.

Pragnąc rozszerzyć sprzedaż detaliczną na obszar całego kraju Spółka otwarła sklep internetowy umożliwiając konsumentom zakup towarów z mniejszych miejscowości, wsi oraz z innych krajów Unii Europejskiej. Sprzedaż przez Internet jest realizowana w systemie wysyłkowym wyłącznie przez kuriera lub Pocztę.

Co do zasady, sprzedaż towaru na rzecz konsumentów powinna być zaewidencjonowana w kasie rejestrującej. Od tej zasady są jednak pewne wyjątki. Spółka korzysta ze zwolnienia przy sprzedaży wysyłkowej z ewidencjonowania na kasie fiskalnej na podstawie § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z 4 listopada 2014 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1544) i poz. 37 załącznika - do tego rozporządzenia.

Z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia i poz. 37 załącznika do tego rozporządzenia wynika, że zwolniona z ewidencjonowania jest dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem, że:

 1. dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),
 2. z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

W związku z powyższym warunki dotyczące zwolnienia rejestracji na kasie fiskalnej są spełnione. Sprzedaż towaru za pośrednictwem sklepu internetowego w systemie wysyłkowym realizowanym przez kuriera lub pocztę nie jest ewidencjonowana w kasie fiskalnej przez firmę Wnioskodawcy.

Zgodnie z prawem przy sprzedaży wysyłkowej realizowanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, każdy konsument ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki bez podania przyczyny.

Spółka opracowuje nowy system wymiany towarów przy sprzedaży wysyłkowej, tak aby ograniczyć spadek sprzedaży związany ze zwrotami towarów przez konsumentów. Proces ten będzie polegał na tym, iż konsument będzie składał nowe zamówienie i dokonywał zwrotu poprzedniego towaru. Zwrócony towar przez konsumenta (np. buty) zostanie przyjęty przez Spółkę na magazynie, a nowy towar (np. torebka skórzana) zostanie sprzedany i wysłany pocztą lub kurierem. Płatność z pierwotnego zamówienia nie zostanie zwrócona konsumentowi, a będzie połączona i rozliczona z nową sprzedażą. W przypadku gdy wartość wymienionego towaru będzie wyższa od pierwotnego zamówienia konsument dopłaci pieniądze kurierowi, a kurier dokona przelewu na rachunek bankowy Spółki. A gdy wartość wymienionego towaru będzie niższa od pierwotnego zamówienia to różnicę Spółka dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy konsumenta.

Natomiast w piśmie z 8 lutego 2016r. Wnioskodawca wskazał:

 1. Wymiana towarów realizowana w systemie wysyłkowym będzie dotyczyła obuwia, galanterii skórzanej oraz akcesorii związanych z pielęgnacją butów i wyrobów skórzanych. Powyższe towary nie zostały wymienione w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowania kas rejestrujących.
 2. W przypadku sprzedaży wysyłkowej przy wymianie obuwia - pierwotna płatność za dostawę towaru dla konsumenta będzie dokonywana za pośrednictwem banków. Spółka będzie otrzymywać pieniądze na rachunek bankowy wpłacone przez konsumenta:
  • za pośrednictwem kuriera, który będzie pobierać płatność bezpośrednio od konsumenta lub
  • za pośrednictwem systemów płatniczych.
  Oprócz wpłaty pieniężnych przez kuriera i od systemów płatniczych na rachunek bankowy, spółka będzie otrzymywać również informacje o konsumencie odnośnie: imienia, nazwiska, adresu oraz nr zamówienia do którego dotyczy płatność.W przypadku wymiany obuwia czyli zwrotu pierwotnej dostawy i wysłanie nowego towaru zgodnie z nowym zmówieniem różnicę w płatności pomiędzy pierwotną dostawą, a wymianą będzie pobierał kurier i wpłacał na rachunek bankowy spółki w przypadku, gdy wartość pierwotnej dostawy będzie niższa od powtórnej dostawy. W przeciwnym wypadku będzie występowała nadpłata, która zostanie zwrócona konsumentowi na jego rachunek bankowy.
 3. W systemie informatycznym CMS odpowiedzialnym za funkcjonowania sklepu internetowego, spółka będzie miała całą historię danego zamówienia. W zakładce wymiana - po wpisaniu nazwiska konsumenta lub pierwotnego numeru zamówienia będzie informacja o tym, iż klient zdeklarował się do takiej wymiany (sam na stronie zgłosił wymianę i przekazał zamówienie kurierowi), numerze przesyłki na jakiej klient odesłał do spółki towar i gdzie towar został odebrany. Ponadto na wszystkich dokumentach będzie pierwotny numer zamówienia oraz nowego zamówienia dotyczący wymiany. Przykład: Gdy konsument złoży zamówienie pierwotne, a następnie dokona wymiany to sklep internetowy zrobi korektę do zamówienia i wygeneruje nowy dokument sprzedaży.Na nowym dokumencie sprzedaży będą dwa komentarze: komentarz 1 będzie posiadał numer pierwszego zamówienia, a w drugim komentarzu będzie widniał numer drugiego zamówienia, które powstanie w wyniku złożonej decyzji przez konsumenta o wymianie.Dodatkowo w programie magazynowym po wpisaniu kontrahenta też będzie pokazywała się historia aktywności konsumenta.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma obowiązek dokumentowania paragonem fiskalnym na rzecz konsumenta sprzedaży towarów (wymianie ich) realizowanej w systemie sprzedaży wysyłkowej, gdy płatność dokonana przez konsumenta do pierwotnej sprzedaży jest rozliczna przez Spółkę z nową sprzedażą na rzecz tego samego konsumenta...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy nie będzie on miał obowiązku udokumentowania nowej sprzedaży wysyłkowej towarów (wymiany ich) na rzecz konsumentów paragonem fiskalnym, ponieważ będzie korzystał ze zwolnienia wynikającego z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z 4 listopada 2014 r. i poz. 37 załącznika tego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 111 ustawy o VAT, sprzedaż towaru na rzecz konsumentów powinna być zaewidencjonowana w kasie rejestrującej. Od tej zasady są jednak pewne wyjątki. Spółka może bowiem korzystać z pewnych zwolnień z ewidencjonowania, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1544).

Z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia i poz. 37 załącznika do tego rozporządzenia wynika, że zwolniona z ewidencjonowania jest dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem, że:

 • dostawa towarów następuje w systemie wysyłkowym,
 • dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres),
 • podatnik nie dokonuje dostaw towarów określonych w § 4 rozporządzenia.

Zatem zdaniem Spółki nowa sprzedaż towarów (wymiana ich) realizowana w systemie sprzedaży wysyłkowej może również korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej jak przy sprzedaży wysyłkowej towarów, chociaż płatność będzie związana z poprzednią sprzedażą na rzecz tego samego konsumenta. Dostawa będzie realizowana w systemie wysyłkowym, dostawca towaru otrzyma w całości płatność na rachunek bankowy oraz podatnik nie dokonuje dostaw towarów określonych § 4 rozporządzenia. Ponadto z ewidencji dowodów dokumentujących transakcję wynikać będzie, iż płatność dotyczyła pierwotnej sprzedaży i na czyją rzecz została dokonana.

W momencie nowej sprzedaży (wymiany towaru na inny) konsument złoży drugie zamówienie z innym numerem, ale ewidencji w Spółki będą widnieć dwa numery zamówienia dokumentującej transakcji wymiany:

 • pierwotny numer zamówienia do którego płatność była wykonana.
 • nowy numer zamówienia dotyczący wymiany towarów.

Dwa numery będą pozwalały Spółce połączyć pierwotną płatność z nową sprzedażą związaną z wymianą towaru, a tym samym wg Spółki zostanie spełniony warunek, iż z ewidencji dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT.

W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym, (tj. od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2016r.). obowiązuje w tym zakresie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544 ze zm.), zwane dalej rozporządzeniem.

Zgodnie z § 2 ust. 1ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Pod poz. 37 ww. załącznika wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Ponadto, stosownie do zapisu § 4 ww. rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w § 2 i 3, nie stosuje się, bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy dostawie towarów i świadczeniu usług w nim wymienionych.

Aby podatnik miał prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej, na podstawie § 2 ust. 1 w związku z poz. 37 załącznika, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • dostawa towaru następuje w systemie wysyłkowym
 • dostawca towaru otrzyma zapłatę za wykonaną czynność w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy podatnika;
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).
 • przedmiotem dostawy nie są towary wymienione w § 4 rozporządzenia.

Niespełnienie jednego z ww. warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest spółką handlową detaliczną sprzedającą obuwie, akcesoria obuwnicze oraz galanterię skórzaną. Sprzedaż jest dokonywana poprzez sieć sklepów w dużych miastach w galeriach handlowych przede wszystkim dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Spółka jest podatnikiem podatku VAT. Cała sprzedaż odbywająca się w sklepach Spółki jest rejestrowana na kasie fiskalnej.

Wnioskodawca opracowuje nowy system wymiany towarów przy sprzedaży wysyłkowej, tak aby ograniczyć spadek sprzedaży związany ze zwrotami towarów przez konsumentów. Proces ten będzie polegał na tym, że konsument będzie składał nowe zamówienie i dokonywał zwrotu poprzedniego towaru. Zwrócony towar przez konsumenta (np. buty) zostanie przyjęty przez Wnioskodawcę na magazynie, a nowy towar (np. torebka skórzana) zostanie sprzedany i wysłany pocztą lub kurierem. Płatność z pierwotnego zamówienia nie zostanie zwrócona konsumentowi, a będzie połączona i rozliczona z nową sprzedażą. W przypadku gdy wartość wymienionego towaru będzie wyższa od pierwotnego zamówienia konsument dopłaci pieniądze kurierowi, a kurier dokona przelewu na rachunek bankowy Wnioskodawcy. A gdy wartość wymienionego towaru będzie niższa od pierwotnego zamówienia to różnicę Wnioskodawca dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy konsumenta.

Wymiana towarów realizowana w systemie wysyłkowym będzie dotyczyła obuwia, galanterii skórzanej oraz akcesorii związanych z pielęgnacją butów i wyrobów skórzanych (powyższe towary nie zostały wymienione w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowania kas rejestrujących).

W przypadku sprzedaży wysyłkowej przy wymianie towarów - pierwotna płatność za dostawę towaru dla konsumenta będzie dokonywana za pośrednictwem banków. Spółka będzie otrzymywać pieniądze na rachunek bankowy wpłacone przez konsumenta:

 • za pośrednictwem kuriera, który będzie pobierać płatność bezpośrednio od konsumenta lub
 • za pośrednictwem systemów płatniczych.

Oprócz wpłaty pieniężnych przez kuriera i od systemów płatniczych na rachunek bankowy, Spółka będzie otrzymywać również informacje o konsumencie odnośnie: imienia, nazwiska, adresu oraz nr zamówienia do którego dotyczy płatność.

W przypadku wymiany obuwia czyli zwrotu pierwotnej dostawy i wysłanie nowego towaru zgodnie z nowym zmówieniem różnicę w płatności pomiędzy pierwotną dostawą, a wymianą będzie pobierał kurier i wpłacał na rachunek bankowy Spółki w przypadku, gdy wartość pierwotnej dostawy będzie niższa od powtórnej dostawy. W przeciwnym wypadku będzie występowała nadpłata, która zostanie zwrócona konsumentowi na jego rachunek bankowy.

W systemie informatycznym CMS odpowiedzialnym za funkcjonowania sklepu internetowego, Spółka będzie miała całą historię danego zamówienia. W zakładce wymiana - po wpisaniu nazwiska konsumenta lub pierwotnego numeru zamówienia będzie informacja o tym, że klient zdeklarował się do takiej wymiany (sam na stronie zgłosił wymianę i przekazał zamówienie kurierowi), numerze przesyłki na jakiej klient odesłał do spółki towar i gdzie towar został odebrany. Ponadto na wszystkich dokumentach będzie pierwotny numer zamówienia oraz nowego zamówienia dotyczący wymiany.

Wnioskodawca ma wątpliwości, czy w wyżej opisanej wyżej sytuacji, tj. przy wymianie towarów (powiązanej z poprzednią sprzedażą towarów) na rzecz tego samego konsumenta realizowanej w systemie sprzedaży wysyłkowej, może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej.

W przedmiotowej sprawie, jak wskazał Wnioskodawca, wymiana towarów, będzie dotyczyła towarów, które nie zostały wymienione w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ponadto w zakresie przedmiotowej wymiany towarów Wnioskodawca będzie otrzymywać pieniądze na rachunek bankowy wpłacone przez konsumenta:

 • za pośrednictwem kuriera, który będzie pobierać płatność bezpośrednio od konsumenta lub
 • za pośrednictwem systemów płatniczych.

Oprócz wpłaty pieniężnych przez kuriera i od systemów płatniczych na rachunek bankowy, spółka będzie otrzymywać również informacje o konsumencie odnośnie: imienia, nazwiska, adresu oraz nr zamówienia do którego dotyczy płatność.

W przypadku wymiany towaru czyli zwrotu pierwotnej dostawy i wysłanie nowego towaru zgodnie z nowym zamówieniem różnicę w płatności pomiędzy pierwotną dostawą, a wymianą będzie pobierał kurier i wpłacał na rachunek bankowy spółki w przypadku, gdy wartość pierwotnej dostawy będzie niższa od powtórnej dostawy. W przeciwnym wypadku będzie występowała nadpłata, która zostanie zwrócona konsumentowi na jego rachunek bankowy.

W systemie informatycznym CMS odpowiedzialnym za funkcjonowania sklepu internetowego, Spółka będzie miała całą historię danego zamówienia. Na wszystkich dokumentach będzie pierwotny numer zamówienia oraz nowego zamówienia dotyczący wymiany.

Mając na względzie powyższe okoliczności oraz przywołane regulacje prawne stwierdzić należy, że opisana we wniosku, realizowana w systemie wysyłkowym wymiana towarów (obuwia, galanterii skórzanej oraz akcesorii związanych z pielęgnacją butów i wyrobów skórzanych), za które Wnioskodawca otrzyma zapłatę w całości za pośrednictwem banku bezpośrednio lub przy udziale kuriera, na firmowy rachunek bankowy, a z dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikać będzie jakiej konkretnej czynności zapłata dotyczy i na czyją rzecz zostanie dokonania – korzystać będzie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r., nie dłużej niż do końca 2016 r.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

sprzedaż wysyłkowa
IPPP3/4512-957/15-2/JŻ | Interpretacja indywidualna

sprzedaż za pośrednictwem internetu
ITPP1/443-1099/13/MN | Interpretacja indywidualna

zwolnienie z obowiązku instalacji kasy rejestrującej
ITPP1/4512-727/15/BS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.