PDG-415/22/2004 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Czy różnica w cenie pomiędzy wartością nominalną wierzytelności a przychodem uzyskania z jej zbycia jest kosztem uzyskania przychodu?

PDG-415/22/2004

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. sprzedaż wierzytelności
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) odpowiadając na pismo z dnia 04.06.2004 r. w sprawie zapytania czy różnica w cenie pomiędzy wartością nominalną wierzytelności a przychodem uzyskania z jej zbycia jest kosztem uzyskania przychodu, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. informuje, że:

co do zasady , strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów. Wyjątek od tej zasady dotyczy sytuacji, gdy uprzednio wierzytelność na podstawie art.14 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz.176 z późn. zm.) została zarachowana jako przychód należny. Powyższe wynika z art. 23 ust.1 pkt 34 wyżej cytowanej ustawy.

Zgodnie z tym przepisem do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się strat z odpłatnego zbycia wierzytelności, chyba że wierzytelność ta uprzednio na podstawie art. 14 została zarachowana jako przychód należny.

Stratą z odpłatnego zbycia wierzytelności jest różnica pomiędzy kwota wierzytelności zarachowanej jako przychód należny (czyli bez podatku VAT) a ceną uzyskaną z jej zbycia. Odpłatność za zbytą wierzytelność nie zwiększa przychodów dla celów podatkowych, gdyż w tym przypadku następuje jedynie spłata należności zaliczonych już wcześniej do przychodów podatkowych.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

sprzedaż wierzytelności
PB IV/436-1/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.