Sprzedaż udziałów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż udziałów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
9
sie

Istota:

Uznanie, że planowana sprzedaż udziałów w spółkach EC oraz ECS nie stanowi wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, w konsekwencji czego dokonując tej transakcji EW nie będzie działać w charakterze podatnika VAT, wyłączenia z opodatkowania planowanej sprzedaż udziałów w spółce ECS na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, zwolnienia od podatku sprzedaży udziałów w spółce EC na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy o VAT.

Fragment:

(...) sprzedaży udziałów w spółce ECS na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT – jest prawidłowe wyłączenia z opodatkowania planowanej sprzedaż udziałów w spółce EC na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT – jest nieprawidłowe, zwolnienia od podatku sprzedaży udziałów w spółce EC na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy o VAT – jest prawidłowe, zwolnienia od podatku sprzedaży udziałów w spółce ECS na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy o VAT – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 maja 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, że planowana sprzedaż udziałów w spółkach EC oraz ECS nie stanowi wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, w konsekwencji czego dokonując tej transakcji EW nie będzie działać w charakterze podatnika VAT, wyłączenia z opodatkowania planowanej sprzedaż udziałów w spółce ECS na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, zwolnienia od podatku sprzedaży udziałów w spółce EC na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy o VAT. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 3 lipca 2018 r. (data wpływu 10 lipca 2018 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 22 czerwca 2018 r. nr 0111-KDIB3-2.4012.347.2018.5.AZ, 0111-KDIB4.4014.180.2018.4.AD.

2018
19
sty

Istota:

W zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów

Fragment:

Na pośredniku zgodnie z umową ciąży także obowiązek doprowadzenia do zawarcia umowy sprzedaży udziałów na warunkach oczekiwanych przez udziałowców. W umowie pośrednictwa zastrzeżono, że cena sprzedaży udziałów uzyskana przez udziałowców ma wynosić łącznie minimum 3.000.000.00 zł, tj. odpowiadać, co najmniej sumie wartości nominalnej wszystkich 3000 udziałów posiadanych łącznie przez wszystkich udziałowców. W umowie pośrednictwa strony postanowiły również, iż jeśli pośrednikowi uda się wynegocjować wyższą kwotę sprzedaży niż kwota 3.000.000.00 zł wówczas cała kwota nadwyżki przekraczająca wartość 3.000.000.00 zł będzie należna pośrednikowi i będzie stanowić jego wynagrodzenie za świadczenie na rzecz zbywających udziały usług w zakresie zawartej umowy pośrednictwa. Działający na rzecz udziałowców pośrednik od 2015r. czynnie poszukiwał nabywcy i we wrześniu 2017r. znalazł nabywcę, którym będzie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% kapitałem polskim i z siedzibą na terytorium Polski. Pośrednik wynegocjował za Spółką mającą kupić udziały, iż cena sprzedaży udziałów będzie ustalona na kwotę 5.400.000 zł i taką kwotę kupująca ma uiścić na rzecz zbywców udziałów. Jednocześnie udziałowcy zbywający udziały potwierdzili warunki ustalone z pośrednikiem, iż. z tytułu transakcji sprzedaży otrzymają łączną kwotę 3.000.000.00 zł. zaś nadwyżka w wysokości 2.400.000,00 zł przypadnie pośrednikowi.

2018
10
sty

Istota:

W zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów

Fragment:

Na pośredniku zgodnie z umową ciąży także obowiązek doprowadzenia do zawarcia umowy sprzedaży udziałów na warunkach oczekiwanych przez udziałowców. W umowie pośrednictwa zastrzeżono, że cena sprzedaży udziałów uzyskana przez udziałowców ma wynosić łącznie minimum 3.000.000,00 zł, tj. odpowiadać, co najmniej sumie wartości nominalnej wszystkich 3000 udziałów posiadanych łącznie przez wszystkich udziałowców. W umowie pośrednictwa strony postanowiły również, iż jeśli pośrednikowi uda się wynegocjować wyższą kwotę sprzedaży niż kwota 3.000.000.00 zł wówczas cała kwota nadwyżki przekraczająca wartość 3.000.000,00 zł będzie należna pośrednikowi i będzie stanowić jego wynagrodzenie za świadczenie na rzecz zbywających udziały usług w zakresie zawartej umowy pośrednictwa. Działający na rzecz udziałowców pośrednik od 2015 r. czynnie poszukiwał nabywcy i we wrześniu 2017 r. znalazł nabywcę, którym będzie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% kapitałem polskim, mająca siedzibę w Polsce. Pośrednik wynegocjował ze Spółką mającą kupić udziały, iż cena sprzedaży udziałów będzie ustalona na kwotę 5.400.000 zł i taką kwotę kupująca ma uiścić na rzecz zbywców udziałów. Jednocześnie udziałowcy zbywający udziały potwierdzili warunki ustalone z pośrednikiem, iż z tytułu transakcji sprzedaży utrzymają łączną kwotę 3.000.000,00 zł, zaś nadwyżka w wysokości 2.400.000,00 zł przypadnie pośrednikowi.

2018
3
sty

Istota:

W zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów

Fragment:

Na pośredniku zgodnie z umową ciąży także obowiązek doprowadzenia do zawarcia umowy sprzedaży udziałów na warunkach oczekiwanych przez udziałowców. W umowie pośrednictwa zastrzeżono, że cena sprzedaży udziałów uzyskana przez udziałowców ma wynosić łącznie minimum 3.000.000,00 zł, tj. odpowiadać, co najmniej sumie wartości nominalnej wszystkich 3000 udziałów posiadanych łącznie przez wszystkich udziałowców. W umowie pośrednictwa strony postanowiły również, iż jeśli pośrednikowi uda się wynegocjować wyższą kwotę sprzedaży niż kwota 3.000.000,00 zł wówczas cała kwota nadwyżki przekraczająca wartość 3.000.000,00 zł będzie należna pośrednikowi i będzie stanowić jego wynagrodzenie za świadczenie na rzecz zbywających udziały usług w zakresie zawartej umowy pośrednictwa. Działający na rzecz udziałowców pośrednik od 2015 r. czynnie poszukiwał nabywcy i we wrześniu 2017 r. znalazł nabywcę, którym będzie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% kapitałem polskim, mająca siedzibę w Polsce. Pośrednik wynegocjował za Spółką z o.o. mającą kupić udziały, iż cena sprzedaży udziałów będzie ustalona na kwotę 5.400.000 zł i taką kwotę kupująca ma uiścić na rzecz nabywców. Jednocześnie udziałowcy zbywający udziały potwierdzili warunki ustalone pośrednikiem, iż z tytułu transakcji sprzedaży otrzymają łączną kwotę 3.000.000,00 zł, zaś nadwyżka w wysokości 2.400.000,00 zł przypadnie pośrednikowi.

2017
6
gru

Istota:

Czy w opisanym stanie faktycznym sprzedaż udziałów po 1/4 części w zabudowanych nieruchomościach oraz udziałów po 1/8 części w rzeczach ruchomych (składnikach wyposażenia i środkach trwałych), stanowiących obecnie przedmiot umowy dzierżawy praw, zawartej z matką Wnioskodawcy (podatnikiem VAT), które jako całość (tj. jako budynki, grunt i rzeczy ruchome) wykorzystuje w prowadzonej przez nią jako czynnego podatnika VAT działalności, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Będzie to polegać na tym, że Wnioskodawca dokona sprzedaży udziału 1/4 części w zabudowanych nieruchomościach i udziału 1/8 części we własności rzeczy ruchomych, i odpowiednie udziały sprzedadzą pozostali spadkobiercy. Nabywcą wszystkich udziałów będzie jedna i ta sama osoba, wobec czego nabędzie ona całe nieruchomości (4/4) i rzeczy ruchome (8/8). Nie jest wykluczone, że w dacie sprzedaży te składniki majątkowe nadal będą stanowiły przedmiot umów najmu z osobami trzecimi, wobec czego nabywca wstąpi w te umowy najmu w miejsce matki Wnioskodawcy z mocy art. 678 kodeksu cywilnego. Jednak umowy dzierżawy praw (udziałów w nieruchomościach i ruchomościach), zawarte m.in. pomiędzy Wnioskodawcą a jego matką w związku z taką sytuacją wygasną. Sprzedaży udziałów Wnioskodawca dokona poza działalnością gospodarczą nie będąc zarejestrowanym podatnikiem VAT. Gwoli wyjaśnienia, udział w nieruchomościach i rzeczach ruchomych Wnioskodawca nabył w wraz z otwarciem spadku, tj. w dniu 13 lutego 2016 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w opisanym stanie faktycznym sprzedaż udziałów po 1/4 części w zabudowanych nieruchomościach oraz udziałów po 1/8 części w (...)

2017
14
paź

Istota:

W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziałów w nieruchomości.

Fragment:

Czy Wnioskodawca uprawniony jest do skorzystania ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w powołanym powyżej przepisie, jeśli pieniądze pochodzące ze sprzedaży udziałów w nieruchomościach spadkowych przed upływem 5 lat od śmierci spadkodawcy (13.02.2016 r.), przeznaczy w ciągu 2 lat od końca roku w którym nastąpiła sprzedaż tych udziałów na zakup jednej lub kilku nieruchomości lokalowych, w których Wnioskodawca będzie zamieszkiwał. Zdaniem Wnioskodawcy jest On uprawniony do skorzystania ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku sprzedaży udziałów w nieruchomościach spadkowych przed upływem 5 lat od śmierci spadkodawcy i przeznaczenia pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży tych udziałów na zakup jednej lub kilku nieruchomości lokalowych, w których Wnioskodawca będzie zamieszkiwał, o ile zakup tych nieruchomości nastąpi w ciągu 2 lat od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż udziałów w nieruchomościach spadkowych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2017
7
sie

Istota:

Sprzedaż udziałów. Płatność ratalna.

Fragment:

Wskutek powyższego, wniosek Strony w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziałów wymaga ponownego rozpatrzenia przez tut. organ. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W dniu 18 kwietnia 2013 r. Wnioskodawca sprzedał na podstawie umowy sprzedaży wszystkie udziały jakie posiadał w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Dniem przejścia własności udziałów był dzień 18 kwietnia 2013 r. Strony zgodnie ustaliły łączną cenę sprzedaży 34 udziałów w kapitale zakładowym spółki na kwotę 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych). Zapłata przez Kupującego ceny sprzedaży została ustalona w następujący sposób: par. 4 ust. 2 umowy sprzedaży udziałów 20 000,00 zł w dacie zawarcia niniejszej umowy; 30 000,00 zł płatne w terminie do 30 października 2013 r.; reszta w kwocie 450 000,00 zł w równych 72 miesięcznych ratach po 6 250,00 zł, powiększonych zgodnie z ust. 5, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego za który jest należna, począwszy od 31 października 2013 r. ust. 3. W przypadku zbycia przez Spółkę nieruchomości należącej do Spółki lub zbycia przez Kupującego udziałów przekraczających 1/3 wartości posiadanych udziałów, lub zmianę umowy spółki powodującą utratę przez Kupującego większości głosów w podejmowanych przez Spółkę decyzjach, względnie obciążenia przez Spółkę nieruchomości w wysokości wartości przekraczającej 50% jej wartości rynkowej cała należność staje się natychmiast wymagalna i płatna będzie w terminie 14 dni od daty czynności.

2017
28
cze

Istota:

W zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości.

Fragment:

Reasumując, w rozpatrywanej sprawie sprzedaż udziału w prawie własności budynku (1500/2400 części) nie spowoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż 5 letni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy upłynął z dniem 31 grudnia 2004 r. Tym samym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu ww. sprzedaży udziału w prawie własności. W związku z tym że Wnioskodawca dokonał wpłaty w kwocie 45 zł, natomiast należna opłata za wydanie interpretacji indywidualnej wynosi 40 zł, różnica w wysokości 5,00 zł zostanie zwrócona zgodnie z art. 14f § 2a Ordynacji podatkowej. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2017
10
maj

Istota:

Zwolnienie od podatku sprzedaży udziałów w Spółce na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy oraz uprawnienia do wystawienia faktury na rzecz nabywcy w Spółce w przypadku zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40a

Fragment:

(...) sprzedaż udziałów w Spółce 1 korzysta ze zwolnienia, o którym mowa odpowiednio w art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy o podatku od towarów i usług. W odniesieniu do stanu sprawy przedstawionego w niniejszym wniosku o interpretację, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z dnia 12 grudnia 2016 r. o sygn. akt 2461-IBPP2.4512.773.2016.2.AZe stwierdził, że sprzedaż udziałów w Spółce 1 podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, dlatego też przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację jest zagadnienie zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży udziałów w Spółce 1, a nie kwestia podlegania opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast w oparciu o art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

2016
30
cze

Istota:

1) możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego do przychodów Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży udziałów w polskich spółkach kapitałowych, których ponad 50% aktywów bilansu stanowiły nieruchomości rolne 2) sposobu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży udziałów w polskich spółkach kapitałowych, których ponad 50% aktywów bilansu stanowiły nieruchomości rolne

Fragment:

W przypadku trzeciej Spółki polskiej i Spółki zależnej, sprzedaż udziałów w tych Spółkach została dokonana po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Spółki te nabyły nieruchomości - w odniesieniu do części nieruchomości tych Spółek (w odniesieniu dla części nieruchomości okres ten był krótszy). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy dochód z tytułu sprzedaży udziałów w poszczególnych Spółkach polskich jest wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT w zw. z art. 13 ust. 5 DTT... Czy Wnioskodawca jest uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w wysokości wydatków poniesionych na nabycie udziałów w Spółkach polskich oraz wydatków związanych ze sprzedażą udziałów (np. kosztów doradców, kosztów obsługi prawnej)... Zdaniem Wnioskodawcy, Zdaniem Wnioskodawcy dochód ze sprzedaży udziałów w dwóch Spółkach polskich powinien być zwolniony z opodatkowania w całości (tj. w pierwszej i drugiej Spółce polskiej). Natomiast dochód ze sprzedaży udziałów w trzeciej Spółce polskiej powinien być zwolniony w części odpowiadającej dochodowi ze sprzedaży udziałów, które Wnioskodawca posiadał w trzeciej Spółce polskiej przez okres ponad pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Wnioskodawca nabył te udziały.