Sprzedaż rzeczywista | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż rzeczywista. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

W jaki sposób opodatkowane jest przekształcenie lokatorskiego prawa spółdzielczego w prawo odrębnej własności w odniesieniu do członków, którzy nabyli spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu przed 1 maja 2004r. i po 1 maja 2004r.?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2007r. (data wpływu 20 grudnia 2007r.), uzupełnionym pismami z dnia 11 marca 2008r. (data wpływu 12 marca 2008r.), oraz z dnia 14 marca 2008r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania czynności przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 grudnia 2007r. wpłynął (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy spółce przysługuje prawo do zwrotu nadpłaconego podatku z tytułu wystawionej faktury, nie dokumentującej rzeczywistej sprzedaży?
Jeżeli tak to w jakim trybie i na jakich zasadach?

Fragment:

(...) Zgodnie z przepisem art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) w przypadku, gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty także wówczas, gdy dana sprzedaż nie była objęta obowiązkiem podatkowym albo została zwolniona od podatku. Oznacza to, że faktura wystawiona w trybie art. 33 w/w ustawy, rodzi obowiązek podatkowy tylko wtedy, gdy dokumentuje dokonanie sprzedaży i została wprowadzona do obrotu prawnego. Takie stanowisko zostało potwierdzone przez Naczelny Sąd Administracyjny, który w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę z 22.04.2002 r./ FPS 2 /02, zgodnie z którą, "jeżeli nie było sprzedaży - to nie powinno być podatku". Przepis art. 33 w/cytowanej ustawy może więc być stosowany tylko wtedy, gdy spełnione zostaną następujące (...)