Sprzedaż reklam | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż reklam. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy w związku z tym, że usługa reklamy nie jest wymieniona w żadnym załączniku do ustawy, w którym ustawodawca wymienił usługi, do których stosuje się niższą stawkę podatku VAT, w wystawianych fakturach powinno się stosować 22% stawkę podatku?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z pismem Strony z dnia 21.07.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 25.07.2005r.) uzupełnionym pismem z dnia 06.10.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. postanawia - uznać stanowisko Strony za prawidłowew zakresie zapytania nr 7 przedstawionego w w/w piśmie z dnia 21.07.2005r. Uzasadnienie Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że jako dom kultury prowadzi działalność polegającą przede wszystkim na: 1) edukacji kulturalnej młodzieży i wychowywaniu jej przez sztukę, 2) tworzeniu, dokumentowaniu i udostępnianiu dóbr kultury, 3) tworzeniu warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego wśród młodzieży, (...)