Sprzedaż prasy (kolportaż) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż prasy (kolportaż). Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatek naliczony związany z nabyciem gadżetów dołączanych do czasopism podlega odliczeniu?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wydawania i sprzedaży gazet. Do sprzedawanych gazet Spółka dołącza płyty CD, czyli towary, które nie są wykonywane metodami poligraficznymi. Spółka na sprzedaż gazet ma zawarte umowy zarówno z kolporterami jak i z bezpośrednimi odbiorcami. Gazety sprzedawane są w formie sprzedaży detalicznej (np. w kiosku) jak i w formie prenumeraty. Gadżety (głównie płyty CD) są przez Spółkę zamawiane i wytwarzane przez podmioty trzecie. Dołączanie gadżetu ma na celu uatrakcyjnienie gazety i jej wyższą sprzedaż. Zwykle jednostkowy koszt nabycia gadżetu przewyższa różnicę w cenie wersji z gadżetem i bez. Zdarzają się sytuacje, że koszt ten jest niższy od tej różnicy (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy sprzedaż prasy z dodatkiem płyt CD i DVD osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym podlega obowiązkowi rejestracji za pomocą kasy fiskalnej ?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włoszczowie z dnia 27.12.2006 r., znak: PPK/443-10/2006 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dla Pani Jadwigi R. dotyczącej obowiązku rejestracji za pomocą kasy fiskalnej sprzedaży prasy z dodatkami płyt CD i DVD osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym. Wnioskiem z dnia 8 września 2006 r. (data wpływu 11.09.2006 r.) podatniczka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włoszczowie o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie obowiązku rejestracji za pomocą kasy fiskalnej sprzedaży prasy z dodatkami płyt CD i DVD osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym. Przedstawiając stan faktyczny (...)