Sprzedaż prasy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż prasy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Pytanie Podatnika dotyczy podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży prasy zagranicznej i związanego z nią kosztu transportu.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E W odpowiedzi na Państwa wniosek z dn. 10 stycznia 2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 18 stycznia 2005 r.), dotyczący stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie nie wyodrębniania na fakturze kosztów transportu z tytułu dokonywanej sprzedaży prasy, działając w trybie art. 14a § 4 w związku z art. 14a §1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60/, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie p o s t a n a w i a uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe U z a s a d n i e n i e Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na sprzedaży prasy zagranicznej. Spółka ustala cenę sprzedaży w oparciu o cenę detaliczną wydawnictwa. Cena sprzedaży zawiera koszty transportu do odbiorcy, które nie wpływają jednak bezpośrednio na jej wysokość. W zawieranych przez Spółkę umowach miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba odbiorcy. Transport prasy do (...)