Sprzedaż odpadów poprodukcyjnych | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż odpadów poprodukcyjnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż odpadów poprodukcyjnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy dochód uzyskany ze sprzedaży odpadów powstałych w wyniku produkcji strefowej jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2010 r. (data wpływu do tut. BKIP 19 stycznia 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych ze sprzedaży odpadów powstałych w wyniku produkcji strefowej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 stycznia 2010 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy nieodpłatne przekazanie odpadów poubojowych i poprodukcyjnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy powyższą czynność należy dokumentować tylko dokumentem handlowym zgodnym z rozporządzeniem 1774/2002 do ustawy o odpadach?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2008 r. (data wpływu 20 października 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 listopada 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego przekazania odpadów poubojowych i poprodukcyjnych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 października 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej (...)
2011
1
lip

Istota:
  1. Czy nadwyżka inwentaryzacyjna wyrobów strefowych powstała w wyniku błędnego przeliczenia produkcji przekazanej na magazyn wyrobów gotowych jest przychodem strefowym ?
  2. Czy sprzedaż odpadów poprodukcyjnych tj. złomu płytkowego wytwarzanego na terenie strefy jest przychodem strefowym ?
Fragment:
(...) komponentów. Wszelkie parametry odpowiadają wyrobowi pełnowartościowemu. Jest on tylko uszkodzony w procesie produkcyjnym. W ceramice produkcja bezbrakowa jest niemożliwa. Sprzedaż jest na te same cele co wyrób dobry i zagospodarowanie tych odpadów nie powoduje zanieczyszczenia środowiska. Pytania Spółki: Czy nadwyżka inwentaryzacyjna wyrobów strefowych powstała w wyniku błędnego przeliczenia produkcji przekazanej na magazyn wyrobów gotowych jest przychodem strefowym ? Czy sprzedaż odpadów poprodukcyjnych tj. złomu płytkowego wytwarzanego na terenie strefy jest przychodem strefowym ? Stanowisko Spółki: Ad. 1) Nadwyżki inwentaryzacyjne powstałe w magazynie wyrobów gotowych stanowią przychód strefowy. Ad. 2) Sprzedaż złomu płytkowego jest przychodem strefowym pomimo braku symbolu PKWiU 14.30 w posiadanym zezwoleniu. Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego oraz pytania Podatnika Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach (...)
2011
1
maj

Istota:
1. Czy odpad, którego zdecydowaną zawartość stanowią butyleny, winien powstawać w składzie podatkowym i czy winien być objęty szczególnym nadzorem podatkowym w sytuacji, gdy nie jest on wprowadzany do obrotu, a podmiot posiadający zezwolenie na odbiór niebezpiecznych odpadów będzie gospodarował tym odpadem poprzez odzysk ? Czy konieczne jest w takiej sytuacji dokonanie stosownego zgłoszenia?2. Czy jeśli dany odpad nie musi powstawać w składzie podatkowym, to czy firma ma obowiązek spełnienia jakichś innych wymogów np. prowadzenia ewidencji?3. O ile wymieniony wyżej odpad podlega regulacjom akcyzowym, to czy zgodnie z §14 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (D.U. Nr 97, poz.966 ze zmianami), korzystałby ze zwolnienia z akcyzy?
Fragment:
(...) D E C Y Z J A Dyrektor Izby Celnej w Krakowie, działając na podstawie przepisu art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 14 lipca 2006 roku wniesionego od postanowienia nr 3520PA-911-2/06 z dnia 4 lipca 2006 roku wydanego przez Naczelnika Urzędu Celnego w Nowym Targu w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego - uchyla zaskarżone postanowienie w części dotyczącej odpowiedzi na pytanie 1 i 2 i uznaje stanowisko przedstawione przez podatnika we wniosku o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego za prawidłowe - uchyla zaskarżone postanowienie w części dotyczącej odpowiedzi na pytanie 3 i uznaje stanowisko przedstawione przez podatnika we wniosku o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego za nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e Pismem (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy dochody ze sprzedaży odpadów produkcyjnych zalicza się do dochodów zwolnionych od podatku dochodowego, w związku z prowadzeniem działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej?
Fragment:
(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14B § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 06.09.2006r., znak US.PD/423-21/JG/06, w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochody ze sprzedaży odpadów produkcyjnych zalicza się do dochodów zwolnionych od podatku dochodowego, w związku z prowadzeniem działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, odmawia zmiany przedmiotowego postanowienia. Zaskarżonym postanowieniem organ I instancji udzielił pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, odnośnie ustalenia, czy dochody ze sprzedaży odpadów produkcyjnych zalicza się do dochodów zwolnionych od podatku dochodowego od osób prawnych, w związku z prowadzeniem przez "A." Sp. (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.