Sprzedaż odpadów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż odpadów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy przychód uzyskiwany ze sprzedaży odpadów jest przychodem z działalności pozastrefowej, a w związku z tym podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) z działalności gospodarczej są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. W art. 17 ust. 1 pkt 34 ww. aktu prawnego, ustawodawca zwalnia od opodatkowania dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, iż sprzedaż odpadów oraz komponentów nie jest ujęta w zezwoleniu, wobec tego – podlega ona opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Stosownie do przepisu art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 274 ze zmianami), dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej (...)