IBPBII/2/415-1242/13/NG | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca zobowiązany będzie do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od sprzedaży gminie części działki, której jest właścicielem od 1987 r.?
IBPBII/2/415-1242/13/NGinterpretacja indywidualna
  1. gmina
  2. sprzedaż nieruchomości
  3. źródła przychodu
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 11 grudnia 2013 r. (data otrzymania 16 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży części nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2013 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży części nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Urząd Gminy chce kupić od Wnioskodawcy część działki oznaczonej nr ew. 385 o powierzchni około 0,09 ha (szerokość ok. 21,5 m i długość ok. 40 m), w celu dokonania odwiertu studni głębinowej, która w przypadku potwierdzenia zasobów wody pitnej będzie służyła zaopatrzeniu mieszkańców w wodę pitną. Działka zostanie również wykorzystana do budowy zbiornika i infrastruktury niezbędnej do produkcji i transportu wody pitnej.

Dla działki o nr ew. 385 o powierzchni 0,87 ha prowadzona jest księga wieczysta. Działka ta wchodzi w skład prowadzonego przez Wnioskodawcę gospodarstwa rolnego o obszarze 3,94 ha. Wnioskodawca właścicielem działki jest od 16 marca 1987 r. i nie prowadzi działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca zobowiązany będzie do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od sprzedaży gminie części działki nr ew. 385...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie on zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od sprzedanej działki, ponieważ sprzedaż tej działki będzie miała miejsce po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło jej nabycie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega sprzedaż nieruchomości, która następuje przed upływem 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło jej nabycie. Jak wynika z powyższego przepisu, sprzedaż nieruchomości, a także zatem jej części – jak to ma miejsce w rozpatrywanej sprawie – nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Skoro Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości od 16 marca 1987 r., to zdaniem Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, że sprzedając ją w 2014 r., sprzedaży dokona po upływie 5 lat od dnia jej nabycia. W tej sytuacji sprzedaż ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej – odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 30-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.