Sprzedaż mieszkania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż mieszkania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
kwi

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży mieszkania – ustalenie przychodu, kosztów uzyskania przychodów, dochodu do opodatkowania, dochodu wolnego od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

W związku z powyższym zwrócono się o wydanie interpretacji indywidualnej, która wyjaśniłaby: jak należy zakwalifikować wydatki wymienione w opisie stanu faktycznego (nazwane przez Wnioskodawczynię odpowiednio „ kosztami nabycia ” i „ kosztami zbycia ”), aby prawidłowo obliczyć kwotę dochodu ze sprzedaży mieszkania, tj. czy są to: koszty odpłatnego zbycia, o których mowa w art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy koszty nabycia, o których mowa w art. 22 ust. 6c tej ustawy; czy przeznaczenie dochodu ze sprzedaży mieszkania: na spłatę kredytu hipotecznego i pożyczki nr 2 zaciągniętych przed kupnem mieszkania, a spłaconych po sprzedaży mieszkania; na spłatę odsetek od pożyczki „ okołokredytowej ”; na remont i rozbudowę „ części domu ”, jest wydatkowaniem dochodu na własne cele mieszkaniowe, uprawniającym Wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; jak prawidłowo obliczyć kwotę podatku dochodowego należnego z tytułu sprzedaży mieszkania. W związku z powyższym zadano następujące pytania (pogrupowane przez organ). Czy spłatę kredytu i pożyczki nr 2 po sprzedaży mieszkania należy zaliczyć do kosztów zbycia, czy należy zaliczyć kredyt i pożyczkę nr 2 oraz spłacone odsetki od pożyczki „ okołokredytowej ” jako koszty nabycia? Czy spłatę odsetek od pożyczki „ okołokredytowej ” w trakcie bycia właścicielami (...)

2018
11
kwi

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania sprzedaży mieszkania.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy sprzedaż mieszkania w zaprezentowanym opisie sprawy podlega zwolnieniu od podatku VAT? Czy sprzedaż mieszkania w zaprezentowanym opisie sprawy podlega zwolnieniu ze względu na uregulowania zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 10 i tą podstawę prawną należy powołać, jako podstawę zwolnienia przy sprzedaży? Czy sprzedaż mieszkania w zaprezentowanym opisie sprawy podlega zwolnieniu ze względu na uregulowania zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 10a i tą podstawę prawną należy powołać, jako podstawę zwolnienia przy sprzedaży? Zdaniem Wnioskodawcy, planowana sprzedaż mieszkania korzysta ze zwolnienia od podatku VAT. Na wstępie należy podkreślić, że przedmiotem planowanej w 2018 r. sprzedaży będzie mieszkanie mieszczące się w kamienicy wybudowanej i zasiedlonej w okresie przedwojennym. Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż mieszkania korzysta ze zwolnienia od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 i tą podstawę należy powołać, jako podstawę zwolnienia przy sprzedaży. Zwolnienie zaprezentowane w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT mogłoby stanowić podstawę zwolnienia od podatku VAT, ale tylko w przypadku konieczności odwołania się do tego przepisu. W naszym przypadku wystarczające jest oparcie zwolnienia o regulacje zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 10.

2018
8
mar

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży mieszkania.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, otrzymanym dnia 9 stycznia 2018 r., uzupełnionym pismem z dnia 21 lutego 2018 r. (data wpływu 22 lutego 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży mieszkania - jest prawidłowe, ale z innych względów niż to wskazał Wnioskodawca. UZASADNIENIE W dniu 9 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 21 lutego 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży mieszkania. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (po uzupełnieniu): W roku 1992 moja żona, Irena T., będąc panną, otrzymała przydział lokalu mieszkalnego na warunkach własnościowego [prawa do lokalu], obciążonego kredytem, położonego w R, ul. F. W dniu 19 września 1998 r. zawarliśmy związek małżeński i oboje ponosiliśmy kwoty opłat za mieszkanie i spłatę kredytu ciążącego na lokalu. W 1999 r. postanowiliśmy spłacić całkowicie kredyt na mieszkanie położone w R., ul. F., co też uczyniliśmy, w kwocie 15.349,76 zł, wyliczonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową. Wspólnie też rozliczyliśmy się z urzędem skarbowym i odliczyliśmy wydatki mieszkaniowe. Dalej spłacaliśmy wspólnie czynsz i inne wydatki związane z tym lokalem. W dniu 15 lutego 2017 r. postanowiliśmy założyć księgę wieczystą dla tego lokalu.

2017
25
paź

Istota:

Skutki podatkowe – w kontekście art. 10 ust. 1 pkt 8 updof – sytuacji, w której po sprzedaży mieszkania przez spadkobierców, w tym Wnioskodawczynię, dysponujących aktem poświadczenia dziedziczenia, Sąd (na podstawie odnalezionego testamentu) unieważnił ww. poświadczenie dziedziczenia i orzekł, że jedyną spadkobierczynią jest Wnioskodawczyni, a pozostali spadkobiercy zwrócili jej środki uzyskane ze sprzedaży.

Fragment:

Z uwagi na brzmienie art. 1028 Kodeksu cywilnego, w analizowanym przypadku, po wydaniu orzeczenia Sądu nie dokonywano żadnych czynności mających na celu konwalidację czynności prawnej sprzedaży mieszkania w G. (nie było takiej konieczności, bo zawarta umowa sprzedaży jest ważna). Nie doszło również do stwierdzenia nieważności czynności prawnej sprzedaży mieszkania w G. dokonanej w sierpniu 2016 roku (nie było podstaw do stwierdzenia takiej nieważności) i zawarcia nowej umowy sprzedaży. Tym samym, dokonana w dniu 25 sierpnia 2016 r. czynność sprzedaży mieszkania przez Wnioskodawczynię i dzieci zmarłego jest ważna, a jej treść (w tym określenie strony sprzedającej) nie uległa zmianie. W związku z powyższym, wydanie problemowego orzeczenia Sądu nie daje podstaw do zmian w zakresie dokonanych przez Wnioskodawczynię rozliczeń skutków podatkowych sprzedaży mieszkania. Jej przychodem z odpłatnego zbycia mieszkania, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest wartość wyrażona w cenie sprzedaży mieszkania, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia – w części odpowiadającej jej udziałowi we współwłasności mieszkania, wynikającemu z aktu poświadczenia dziedziczenia. Wyrok Sądu spowodował natomiast, że po stronie Wnioskodawczyni – jako „ ostatecznej ” jedynej spadkobierczyni – pojawiło się roszczenie względem dzieci zmarłego o zwrot uzyskanych przez nie części ceny sprzedaży tego mieszkania.

2017
30
cze

Istota:

Czy wydatkowanie pieniędzy ze sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat na budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego, który będzie budowany na działce siedliskowej, zwolni Wnioskodawczynię z podatku dochodowego z dokonanej transakcji sprzedaży mieszkania?

Fragment:

Czy wydatkowanie pieniędzy ze sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat na budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego, który będzie budowany na działce siedliskowej, zwolni Wnioskodawczynię z podatku dochodowego z dokonanej transakcji sprzedaży mieszkania? Zdaniem Wnioskodawczyni pieniądze ze sprzedaży mieszkania, które chce wydać na budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego będą prawidłowo wydane ponieważ są to własne cele mieszkaniowe. W domu tym Wnioskodawczyni będzie zamieszkiwała, nie będzie to dom np. letniskowy. Będzie to jedyne miejsce zamieszkania Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni uzyskała pozwolenie na budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego (garaż w kubaturze domu). W pozwoleniu tym jest informacja, że działka o nr geod. .... znajduje się w gospodarstwie rybackim. Na działce tej znajduje się staw. Wnioskodawczyni powołuje się na art. 21 ust. 25-30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatkiem poniesionym na własne cele mieszkaniowe, uprawniającym do zwolnienia jest nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również rozpoczętą budową budynku mieszkalnego oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie jeżeli w okresie o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (2 lat od końca roku, w którym nastąpiło odpłatne zbycie) grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego.

2014
28
mar

Istota:

Opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania, po spełnieniu ustawowych warunków

Fragment:

Wnioskodawca złożył zeznanie na druku PIT-38 za rok 2008 i zapłacił podatek od połowy uzyskanego dochodu ze sprzedaży mieszkania. Wnioskodawca zastanawia się, czy ma prawo zwrócić się do Urzędu Skarbowego o zwrot zapłaconej kwoty. Pismem z dnia 21 lipca 2010 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek o następujące informacje: Małżonka Wnioskodawcy zakupiła mieszkanie w 2007 r. umową w formie aktu notarialnego i w dniu sprzedaży nie stanowiło majątku odrębnego małżonki. Między małżonkami istnieje wspólność majątkowa małżeńska i zakupione mieszkanie weszło do majątku wspólnego. W 2008 r. mieszkanie zostało sprzedane, a uzyskane pieniądze były wykorzystane i rozdysponowane przez małżonkę. Wnioskodawca z tych pieniędzy nie skorzystał, uważał, że nie miał do nich prawa, ponieważ mieszkanie było przekazane żonie przez jej rodziców. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie. Czy podatek od dochodu ze sprzedaży mieszkania Wnioskodawca słusznie zapłacił... Zdaniem Wnioskodawcy, mieszkanie, za sprzedaż którego zapłacił podatek nie było własnością Wnioskodawcy, nie mieszkał w tym mieszkaniu i nie był zameldowany. Wnioskodawca uważa, iż podatek zapłacił niesłusznie. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 30 lipca 2010 r.

2013
1
gru

Istota:

Możliwość zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego

Fragment:

Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 28 sierpnia 2009 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży mieszkania. Interpretacja wydana została na ww. wniosek z dnia 12 czerwca 2009 r. Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że w 2007 r. Wnioskodawczyni zawarła związek małżeński. W 2007 r. małżonkowie aktem notarialnym przekształcili mieszkanie spółdzielcze na własnościowe. W maju 2008 r. dokonali sprzedaży mieszkania (rozpoczęli budowę domu). Okazało się, że wnioskodawczyni musi zapłacić 19% podatku od sprzedaży tego mieszkania, ponieważ nie była w przedmiotowym mieszkaniu zameldowana. W mieszkaniu tym mieszkał i był zameldowany przez 25 lat jej mąż. Wnioskodawczyni zaznacza, iż zapłaciła podatek dochodowy od osób fizycznych. W związku z powyższym Wnioskodawczyni zadała pytanie: Czy rzeczywiście wnioskodawczyni musiała zapłacić tę kwotę, skoro był to majątek wspólny... Zdaniem Wnioskodawczyni, podatek w tej sytuacji nie powinien być płacony. Na poparcie swego stanowiska wnioskodawczyni przywołuje wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy sygn. akt I SA/Bd 12/09 i wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie sygn. akt I SA/Lu 622/08. Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 28 sierpnia 2009 r., Nr IBPB II/2/415-636/09/HS Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko Wnioskodawczyni za nieprawidłowe.

2012
3
mar

Istota:

W związku z tym, że sprzedaż mieszkania nabytego w 2009 r. w nastąpiła w kwietniu 2010 r. wówczas wydatki na cele mieszkaniowe uprawniające do przedmiotowego zwolnienia należy ponieść do końca 2012 r. W przypadku gdy Wnioskodawczyni osiągniętego dochodu nie wydatkuje na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 wówczas będzie ona obowiązana do złożenia korekty zeznania, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę - odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności do dnia zapłaty podatku włącznie. Wskazać należy, iż będąc współwłaścicielem mieszkania, w którym obecnie Wnioskodawczyni mieszka i jest zameldowana nie powoduje utraty możliwości skorzystania z ulgi określonej w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Jak wynika z analizy stanu faktycznego Wnioskodawczyni uzyskany w kwietniu 2010 r. przychód ze sprzedaży mieszkania chce wydatkować w przeciągu dwóch lat na zakup innego mieszkania. Reasumując, przenosząc opisane wcześniej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy oraz mając na względzie ujęty we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, iż w związku z tym, że sprzedaż mieszkania nabytego w 2009 r. w nastąpiła w kwietniu 2010 r. wówczas wydatki na cele mieszkaniowe uprawniające do przedmiotowego zwolnienia należy ponieść do końca 2012 r. W przypadku gdy Wnioskodawczyni osiągniętego dochodu nie wydatkuje na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 wówczas będzie ona obowiązana do złożenia korekty zeznania, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę - odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności do dnia zapłaty podatku włącznie. Wskazać należy, iż będąc współwłaścicielem mieszkania, w którym obecnie Wnioskodawczyni mieszka i jest zameldowana nie powoduje utraty możliwości skorzystania z ulgi określonej w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2011
1
paź

Istota:

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wkładu budowlanego

Fragment:

W wyniku sprzedaży mieszkania za kwotę 195.000 zł Wnioskodawcę obowiązuje zapłata podatku (PIT-39) z tytułu jego zbycia. Rubryka 22 w PIT-39 mówi o kosztach uzyskania przychodu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w poczet kosztów uzyskania przychodu zaliczyć można (co za tym idzie odpisać od przychodu ze sprzedaży) sumy zawarte w umowie o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu z dnia 8 kwietnia 2010 r. w § 3, tj. 22.566,35 zł zgodnie z art. 22 ust. 6c, tj. wkład mieszkaniowy i wkład budowlany... Zdaniem Wnioskodawcy, ażeby stać się członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej należało wpłacić wkład mieszkaniowy, tzn. ponieść koszty. Koszty te wskazane przez Spółdzielnię, a potwierdzone notarialnie winny być pomniejszone od sumy sprzedaży lokalu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Przepis art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) stanowi, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2011
1
paź

Istota:

Należy stwierdzić, iż sprzedaż mieszkania podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%. Na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż zgodnie z art. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Fragment:

Nr IPPB2/415-451/11-2/MS1, Nr IPPB2/436-183/11-2/MZ i Nr IPPB2/184/11-2/MZ (data nadania 01.07.2011 r., data doręczenia 05.07.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie sprzedaży mieszkania - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 23.05.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie sprzedaży mieszkania. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. W roku 1963 powstaje z mocy prawa na skutek zawarcia związku małżeńskiego małżonków ustawowa wspólnota majątkowa małżonków Z. Trwa ona do dziś dnia bez intercyzy. W grudniu 2003 roku małżonka Wnioskodawcy otrzymała w drodze umowy darowizny do jej majątku odrębnego spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego aktem notarialnym. W grudniu 2005 roku małżonka dokonała przekształcenia przysługującego jej spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego. W marcu 2010 roku aktem notarialnym jako małżonkowie rozszerzyli małżeńską wspólnotę majątkową o prawo nabyte w drodze darowizny do majątku odrębnego małżonki. W listopadzie 2010 roku Wnioskodawca razem z żoną zbyli jako właściciele lokalu mieszkalnego przysługujące im prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego za kwotę 280.000 złotych na rzecz zbywcy.