Sprzedaż krajowa | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż krajowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż krajowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Uznanie za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przemieszczenia towarów w ramach własnego przedsiębiorstwa z terytorium Belgii lub Holandii na terytorium kraju oraz następnie rozpoznanie dostawy krajowej towarów dokonywanej przez Spółkę na rzecz ostatecznego kontrahenta
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 24 sierpnia 2009r. (data wpływu 31 sierpnia 2009r., uzupełniony pismem z dnia 23 września 2009r. (data wpływu 28 września 2009r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przemieszczenia towarów w ramach własnego przedsiębiorstwa z terytorium Belgii lub Holandii na terytorium kraju oraz następnie rozpoznanie dostawy krajowej towarów dokonywanej przez (...)
2011
1
sie

Istota:
VAT - w zakresie w zakresie nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz dokumentowania sprzedaży fakturą VAT
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 08.01.2010 r. (data wpływu 11.01.2010 r.) uzupełnione w dniu 09.03.2010 r. (data wpływu) na wezwanie z dnia 24.02.2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie w zakresie nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz dokumentowania sprzedaży fakturą VAT - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11.01.2010 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony w dniu 09.03.2010 r. (data wpływu) na wezwanie z dnia 24.02.2010 r., o (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy firma ma prawo do zwrotu na rachunek w ciągu 60 dni całości podatku naliczonego dot. zarówno sprzedaży poza krajem jak i w kraju w miejscu, w którym nastąpiła sprzedaż poza krajem.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. Nr 8 z 2005 r., poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z 30.12.2005 r. (data wpływu do urzędu 03.01.2006 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: terminu zwrotu na rachunek bankowy podatku naliczonego stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowew odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 30 grudnia 2005 roku (data wpływu do urzędu 03.01.2006 r.) uzupełnionym pismem z dnia 19.01.2006 r. (data wpływu do urzędu 19.01.2006 r.) zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe i kontrola podatkowa oraz postępowanie przed sądem administracyjnym. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego firma (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy jest możliwe zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy w przypadku sprzedaży wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (alkoholi) ze składu podatkowego na terytorium Polski nabywcy posiadającemu status zarejestrowanego handlowca prowadzącego działalność w wolnym obszarze celnym na terytorium kraju?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpoznaniu zażalenia z dnia 06.06.2005r. podatnika XXXXXX od postanowienia Naczelnika Urzędu Celnego w Białymstoku z dnia 24.05.2005r. nr 311000-PA-0550-7/05/KL wydanego w trybie art. 14a § 1 Ordynacji Podatkowej w przedmiocie udzielonej pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku utrzymuje w mocy postanowienie organu pierwszej instancji. Uzasadnienie: Pismem z dnia 25.03.2005r., uzupełnionym pismem z 22.04.2005r., podatnik XXXXXX zwrócił się do Naczelnika Urzędu Celnego w Białymstoku z wnioskiem w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej sprzedaży wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (alkoholi) ze składu podatkowego na terytorium Polski do zarejestrowanego handlowca prowadzącego (...)
2011
1
mar

Istota:
Spółka XX zwróciła się do Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie z wnioskiem z dnia 13 maja 2005 roku o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Przedmiotem wniosku były pytania dotyczące olejów nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez Spółkę, a następnie sprzedawanych w kraju jako zwolnionych od akcyzy na podstawie § 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 97, poz. 966 ze zmianami).
Fragment:
(...) D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2, art. 207 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami), Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie numer 421000-PA-9102-23/05/TS z dnia 12 sierpnia 2005 roku w ten sposób, że ocenia jako nieprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku Spółki XX z dnia 13 maja 2005 roku. U Z A S A D N I E N I E Spółka XX zwróciła się do Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie z wnioskiem z dnia 13 maja 2005 roku o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Przedmiotem wniosku były pytania dotyczące olejów nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez Spółkę, a następnie sprzedawanych w kraju jako zwolnionych od akcyzy na podstawie § 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy wystawianie faktur w obrocie krajowym z zamieszczonym prefiksem PL przed numerem NIP jest błędem?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20.07.2005 r., który wpłynął w dniu 21.07.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej umieszczenia przed numerem NIP prefiksu PL na fakturze dokumentującej transakcję pomiędzy podmiotami krajowymi, jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 lipca 2005 r. do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub (...)
2011
1
mar

Istota:
Podatnik prowadzi stację paliw na terenie Polski. Dokonuje sprzedaży m. in. paliw do pojazdów dla kontrahentów krajowych jak i zagranicznych. Czy podatnik jest uprawniony do wystawienia faktury VAT z zastosowniem zwolnienia z VAT lub stawki 0 % dokonując sprzedaży paliwa zużytego bezpośrednio po zatankowaniu na rzecz podatnika z Litwy?
Fragment:
(...) na dyrektrywę 77/388, art. 28cA Rady UE nie ma w tym przypadku zastosownia gdyż na mocy tego artykułu Państwa Członkowskie stosują zwolnienie w przypadku gdy ma miejsce wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów czyli nastąpi wywóz towaru poza terytorium Państwa Członkowskiego. Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, iż w powyższym przypadku mamy do czynienia z typową sprzedażą krajową. Paliwo nie jest przedmiotem wywozu poza terytorium kraju. A zatem jest to sprzedaż krajowa i winna być opodatkowana wegdług stawki obowiązującej na terenie Polski. Wobec powyższego w świetle przepisów o podatku od towarów i usług ww. transakcję sprzedaży paliwa zużytego bezpośrednio po zatankowaniu na rzecz podatników z innych państw UE (nawet posiadających VAT UE) należy opodatkować stawką podstawową VAT w wysokości 22 %. W związku z powyższym w ocenie tut. organu podatkowego, stanowisko wskazane w zapytaniu przez podatnika jest prawidłowe. (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.