Sprowadzenie towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprowadzenie towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży towarów sprowadzonych z Tajwanu do składu celnego, bezpośrednio sprzedawanych kontrahentom mającym siedzibę na terytorium Unii Europejskiej oraz kontrahentom spoza Unii Europejskiej. Wątpliwości Strony budzi możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z dokonaniem wymienionych czynności.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 28.02.2005r., (uzupełnione o stan faktyczny 11.03.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży towarów ze składu celnego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów postanawiauznać stanowisko zawarte we wniosku za prawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego w przedmiotowym piśmie wynika, iż Strona sprowadza z Tajwanu do składu celnego towary, które potem są bezpośrednio sprzedawane kontrahentom mającym siedzibę na terytorium Unii Europejskiej oraz kontrahentom spoza Unii Europejskiej. Wątpliwości Strony budzi możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z dokonaniem wymienionych czynności. W myśl art 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy rozliczając uzyskany z tej sprzedaży dochód w rocznym zeznaniu podatkowym nie poniesie dodatkowych sankcji karno-pieniężnych ze strony Urzędu Skarbowego.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GRUDZIĄDZU działając na podstawie: art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 28 lutego 2005r. (wpływ do Urzędu Skarbowego w Grudziądzu w dniu 28 lutego 2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie przepisów prawa podatkowego p o s t a n a w i a u z n a ć za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego stanowisko Pana wyrażone w piśmie z dnia 28 lutego 2005r. UZASADNIENIE Stan faktyczny sprawy: Podatnik jest zatrudniony na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Od otrzymywanego wynagrodzenia opłaca składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych. Zamierza dorywczo nabywać motocykle w krajach U.E. w celu odsprzedaży ich w Polsce w okresie krótszym niż pół roku. Pytanie Czy rozliczając uzyskany z tej sprzedaży dochód w rocznym zeznaniu podatkowym nie poniesie dodatkowych sankcji (...)