Spór | Interpretacje podatkowe

Spór | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spór. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wnioskodawcy jako podatnikowi podatku dochodowego przysługuje prawo korekty przychodu z działalności gospodarczej w sytuacji, gdy przychód należny ze sprzedaży usług budowlanych z powodu sporu między stronami został zasądzony prawomocnym wyrokiem sądu w wartości niższej, niż pierwotnie zarachowany przychód wynikający z wystawionych faktur?
Fragment:
(...) gospodarczej czynności będącej tytułem uzyskania prawa do świadczenia wzajemnego. Ze stanu faktycznego wynika, iż na podstawie umowy z kontrahentem podatnik prowadził prace budowlane, które zostały zakończone w roku 2001 oraz w tym roku podatkowym zostały wystawione faktury na kwotę wynikajacą z tej umowy. Po zakończeniu prac i wystawieniu faktur doszło do sporu między stronami , którego przedmiotem był zarówno zakres wykonanych robót jak i kwota należności. Spór zakończony został prawomocnym wyrokiem Sądu, zgodnie z którym nie zakwestionowano faktu wykonania robót, zmniejszeniu uległa jedynie należność za wykonaną usługę budowlaną niż wynikało to z zawartej wcześniej umowy. W związku z tym podatnik w czercu 2005r. wystawił faktury korygujące , których potwierdzenie odbioru otrzymał w lipcu 2005r. Powyższej opisane okoliczności wskazują na fakt , iż usługi budowlane zostały zakończoe w 2001r.,a zatem uwzględniając zapis art. 14 (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Spór
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.