IPPP3/4512-306/16-2/JF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1) Czy opisany we wniosku zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) i zobowiązań, wydzielony z majątku Spółki na skutek podziału oraz przeniesiony na wydzieloną spółkę, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT?2) Czy opisane w zdarzeniu przyszłym przeniesienie na wydzieloną spółkę zespołu składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) i zobowiązań na skutek podziału Spółki przez wydzielenie będzie wyłączone spod opodatkowania podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 kwietnia 2016 r. (data wpływu 22 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa zespołu składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) oraz zobowiązań, składający się na Dywizję Lodów Spółki oraz opodatkowania jego dostawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa zespołu składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) oraz zobowiązań, składający się na Dywizję Lodów Spółki oraz opodatkowania jego dostawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Grupa A. jest grupą podmiotów z branży spożywczej, powiązanych bezpośrednio lub pośrednio z A. SA z siedzibą w Szwajcarii, prowadzących działalność produkcyjno-handlową w skali całego świata. A. Polska S.A. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest spółką prawa polskiego, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Spółka jest częścią Grupy A. oraz podmiotem prowadzącym działalność w zakresie produkcji i dystrybucji produktów żywnościowych pod rozpoznawalnymi markami takimi jak m.in. W., N., P., etc. Spółka posiada 5 zakładów produkcyjnych: zakład W. w K. produkujący wyroby spożywcze, zakład G. w R. produkujący odżywki dla niemowląt, zakład w N. produkujący lody, zakład w K. produkujący słodycze oraz zakład w N. produkujący karmy dla zwierząt domowych A.. W ofercie handlowej Spółki znajduje się aktualnie około 1500 produktów.

Zgodnie z Regulaminem Zarządu Spółki oraz „Regulaminem organizacyjnym A. Polska Spółka Akcyjna” przyjętym w formie zarządzenia Prezesa Zarządu A. Polska S.A., działalność Spółki jest podzielona na następujące dywizje biznesowe (rozumiane jako jednostki organizacyjne realizujące określone funkcje w obrębie wydzielonej struktury lub w obszarze wszystkich jednostek organizacyjnych spółki):

 • Kulinaria - Dział Biznesowy (dalej: Dywizja Kulinariów) obejmujący: (i) zakład produkcyjny w K., stanowiący jednocześnie zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców i będący odrębnym pracodawcą oddział Spółki funkcjonujący pod nazwą A. Polska S.A. Oddział w K., (ii) dedykowane wyłącznie do obsługi Dywizji Kulinariów piony marketingu oraz kontrolingu. Dywizja Kulinariów korzysta dodatkowo ze zorganizowanych przez Spółkę w sposób scentralizowany (tzw. usługi wspólne) usług wsparcia m.in. w obszarach Zasobów Ludzkich (HR), Technicznym, Sprzedaży, Zaopatrzenia i Zarządzania Łańcuchem Dostaw, Prawnym, Księgowym. Wiodącą marką w ramach dywizji Kulinaria jest marka W., obecna na rynku polskim od ponad 60 lat. Portfolio marki zawiera ponad 200 różnorodnych zup, bulionów, sosów, dań instant, majonezów, przypraw, galaretek, kisielów oraz budyniów.
 • Słodycze - Dział Biznesowy (dalej: Dywizja Słodyczy) obejmujący: (i) zakład produkcyjny w K., stanowiący jednocześnie zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców i będący odrębnym pracodawcą oddział Spółki funkcjonujący pod nazwą A. Polska S.A. Oddział w K., a także (ii) dedykowane wyłącznie do obsługi Dywizji Słodyczy piony marketingu oraz kontrolingu. Dywizja Słodyczy korzysta dodatkowo ze zorganizowanych przez Spółkę w sposób scentralizowany (tzw. usługi wspólne) usług wsparcia m.in. w obszarach Zasobów Ludzkich (HR), Technicznym, Sprzedaży, Zaopatrzenia i Zarządzania Łańcuchem Dostaw, Prawnym, Księgowym. W portfolio Spółki w zakresie dywizji Słodyczy znajdują się: wafle, batony, czekolada bąbelkowa oraz czekoladki, które od lat należą do grona liderów na polskim rynku. Najmłodszym konsumentom Spółka oferuje żelki i pianki. Ponadto, w deserowej ofercie Spółki znajdują się galaretki, kisiele i budynie marki W. (także w wersjach bez cukru).
 • Napoje - Dział Biznesowy <dalej: Dywizja Napojów> obejmujący dedykowane wyłącznie do obsługi Dywizji Napojów piony marketingu oraz kontrolingu. Dywizja Napojów korzysta dodatkowo ze zorganizowanych przez Spółkę w sposób scentralizowany (tzw. usługi wspólne) usług wsparcia m.in. w obszarach Zasobów Ludzkich (HR), Technicznym, Sprzedaży, Zaopatrzenia i Zarządzania Łańcuchem Dostaw, Prawnym, Księgowym. Dywizja Napojów nie posiada własnego zakładu produkcyjnego w Polsce.
 • Lody - Dział Biznesowy <dalej: Dywizja Lodów> obejmujący: (i) zakład produkcyjny w N., stanowiący jednocześnie zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców i będący odrębnym pracodawcą oddział Spółki funkcjonujący pod nazwą A. Polska S.A. Oddział w N. oraz (ii) dedykowane wyłącznie do obsługi Dywizji Lodów piony sprzedaży, marketingu oraz kontrolingu. Dywizja Lodów korzysta dodatkowo ze zorganizowanych przez Spółkę w sposób scentralizowany (tzw. usługi wspólne) usług wsparcia m.in. w obszarach Zasobów Ludzkich (HR), Technicznym, Zaopatrzenia i Zarządzania Łańcuchem Dostaw, Prawnym, Księgowym. Działalność Dywizji Lodów rozpoczęto w oparciu o działalność nabytej spółki S. Sp. z.o.o. Po nabyciu spółki S. Sp. z.o.o. doszło do jej połączenia ze Spółką (połączenie Spółki i A. I. Polska Sp. z o.o., dawniej S. Sp. z.o.o.), w efekcie czego działalność związana z produkcją i dystrybucją lodów - poprzednio prowadzona w ramach oddzielnego podmiotu - od 2007 roku prowadzona jest w ramach Spółki, jako jedna z jej dywizji. Na polskim rynku, w ramach Dywizji Lodów, Spółka znana jest obecnie głównie dzięki markom... .

Spółka wyróżnia także następujące dalsze dywizje, stanowiące samodzielne jednostki biznesowe zorganizowane na nieco odmiennych zasadach:

 • N. - Dział Biznesowy (dalej: Dywizja N.) będący jednocześnie zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców oddziałem samodzielnie sporządzającym bilans, w ramach którego Spółka prowadzi sprzedaż produktów pod marką N., oferując systemy kawowe składające się z ekspresów i dopasowanych do nich kapsułek z najwyższej jakości kawą mieloną. Dywizja N. nie posiada własnego zakładu produkcyjnego w Polsce.
 • N. (odżywki dla dzieci i niemowląt) - Dział Biznesowy (dalej: Dywizja N.) obejmujący: (i) zakład produkcyjny w R., stanowiący jednocześnie zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców i będący odrębnym pracodawcą oddział Spółki funkcjonujący pod nazwą A. Polska S.A. Oddział w R., a także (ii) dedykowane wyłącznie do obsługi Dywizji N. piony sprzedaży, marketingu oraz kontrolingu. Dywizja N. korzysta dodatkowo ze zorganizowanych przez Spółkę w sposób scentralizowany (tzw. usługi wspólne) usług wsparcia m.in. w obszarach Zasobów Ludzkich (HR), Technicznym, Zaopatrzenia i Zarządzania Łańcuchem Dostaw, Prawnym, Księgowym. Liderami wśród producentów produktów dla niemowląt i małych dzieci działającymi w ramach Spółki są marki A. i G. W ich portfolio znajduje się szeroka gama produktów, w tym m.in. mleka, kleiki, kaszki, soki, dania w słoiczkach, herbatniki oraz akcesoria dla najmłodszych.
 • A. P. (karmy dla zwierząt) - Dział Biznesowy (dalej: Dywizja P.) obejmujący: (i) zakład produkcyjny w N., stanowiący jednocześnie zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców i będący odrębnym pracodawcą oddział Spółki funkcjonujący pod nazwą A. Polska S.A. Oddział P. W., a także (ii) dedykowane wyłącznie do obsługi Dywizji P. piony sprzedaży, marketingu oraz kontrolingu. Dywizja P. korzysta dodatkowo ze zorganizowanych przez Spółkę w sposób scentralizowany (tzw. usługi wspólne) usług wsparcia m.in. w obszarach Zasobów Ludzkich (HR), Technicznym, Zaopatrzenia i Zarządzania Łańcuchem Dostaw, Prawnym, Księgowym. W ramach dywizji P. Spółka prowadzi produkcję i dystrybucję produktów przeznaczonych dla zwierząt. Spółka oferuje karmy dla psów i kotów pod markami... . Produkcja produktów pod marką A. (karma dla kotów), z przeznaczeniem głównie na rynek niemiecki, odbywa się w fabryce w N.
 • A. Professional - Dział Biznesowy (dalej: Dywizja Professional) zajmujący się kompleksową obsługą rynku gastronomicznego out-of-home (hotele, biura, restauracje), która funkcjonuje na dwóch płaszczyznach:
  • gastronomia (produkty kulinarne dla rynku out-of-home) oraz
  • vending (ekspresy kawowe i automaty dystrybuujące gorące napoje oraz przekąski), oferowane poprzez autoryzowanych dystrybutorów i operatorów oraz własny zespół handlowców – N. Service.

Dywizja A. Professional obejmuje dedykowane wyłącznie do obsługi tej Dywizji piony sprzedaży, marketingu oraz kontrolingu. Dywizja Professional korzysta dodatkowo ze zorganizowanych przez Spółkę w sposób scentralizowany (tzw. usługi wspólne) usług wsparcia m.in. w obszarach Zasobów Ludzkich (HR), Technicznym, Zaopatrzenia i Zarządzania Łańcuchem Dostaw, Prawnym, Księgowym. Dywizja Professional wykorzystuje również częściowo zakład produkcyjny w K. w zakresie wytwarzanych w nim produktów kulinarnych. Jest ona jednym z liderów na rynku kawy i produktów spożywczych przeznaczonych do zbiorowego żywienia. Spółka w ramach dywizji Professional oferuje swoim partnerom produkty takich marek jak: ... .

Obecnie, Spółka rozważa dokonanie prawnego podziału, w oparciu o regulację art. 529 § 1 pkt 4 ustawy - Kodeks spółek handlowych (dalej: ksh), poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej (Wnioskodawcy) obejmującej Dywizję Lodów na istniejącą spółkę <dalej: wydzielona spółka> - tzw. podział przez wydzielenie. Planowany podział przez wydzielenie ma na celu rozdzielenie działalności związanej z produkcją i dystrybucją lodów (ok. 4% sprzedaży generowanej przez Spółkę) od pozostałych zakresów działalności Spółki (generujących pozostałe ok. 96% sprzedaży) tak, aby działalność ta była prowadzona w ramach oddzielnego podmiotu, jak miało to miejsce poprzednio, tj. przed połączeniem Spółki z A. I. Polska Sp. z o.o.

W konsekwencji powyższego, spółka dzielona (Wnioskodawca) nie przestanie istnieć, będzie kontynuować działalność w zakresie pozostałych dywizji, a nastąpi jedynie przeniesienie części aktywów i zobowiązań Spółki, związanych z Dywizją Lodów na inny podmiot. Każda ze spółek (Wnioskodawca oraz wydzielona spółka) będzie więc realizować odmienny zakres działań gospodarczych, przy czym zakres tych działań będzie się pokrywał z obecnym zakresem działalności danej dywizji.

Podsumowując, podział zostanie dokonany w następujący sposób:

 • w zakresie działalności Wnioskodawcy pozostaną w całości następujące dywizje: Kulinaria, Napoje, Słodycze, N., N., A. P., A. Professional, a także centrala Spółki;
 • cała działalność w zakresie Dywizji Lodów zostanie przeniesiona na wydzieloną spółkę.

Przedmiotem transferu będzie zespół materialnych i niematerialnych składników oraz zobowiązań wchodzących w skład przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, niezbędnych do kontynuowania działalności w zakresie produkcji i dystrybucji lodów w jej obecnym kształcie, w szczególności zakład w N., stanowiący fabrykę produkującą lody oraz centrum dystrybucyjne - zakład ten od 2007 roku jest zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym oddziałem Wnioskodawcy, powołanym na podstawie uchwały zarządu Spółki, a także jest odrębnym od Spółki pracodawcą i w ślad za tym, stroną umów o pracę zawartych z pracownikami związanymi z działalnością w zakresie produkcji lodów oraz płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, uiszczanych w związku z wypłatą wynagrodzeń ze stosunku pracy. W rezultacie transferu części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, w wyniku podziału przez wydzielenie, dojdzie do przejścia zakładu pracy w rozumieniu art. 231 ustawy Kodeks pracy ze Spółki na wydzieloną spółkę.

W skład zakładu w N. wchodzą, w szczególności, następujące składniki majątku Spółki, które będą przedmiotem podziału:

 • rzeczowe aktywa trwałe związane z produkcją i magazynowaniem lodów (m.in. budynki i budowle, urządzenia, maszyny i linie produkcyjne składające się na fabrykę w N., chłodnie do magazynowania lodów);
 • zapasy wyrobów gotowych, surowców, półproduktów, opakowań oraz produkcja w toku;
 • pracownicy związani z działalnością w zakresie produkcji lodów, zatrudnieni przez w/w fabrykę produkcji lodów (w związku z przejściem zakładu pracy w rozumieniu art. 231 ustawy Kodeks pracy);
 • rachunek bankowy dedykowany dla wpłat na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ze znajdującymi się na nim środkami pieniężnymi;
 • dokumenty związane z prowadzeniem działalności w zakresie produkcji lodów, w tym, w szczególności, instrukcje i procedury techniczne, procedury BHP, etc. związane z działalnością fabryki.
 • zespół składników majątkowych oraz pracowników znajdujących się poza zakładem w N., lecz związanych i dedykowanych do Dywizji Lodów, w tym w szczególności:
  • pracownicy zatrudnieni w centrali Spółki, lecz zgodnie ze strukturą organizacyjną obowiązującą w Spółce, dedykowani do obsługi Dywizji Lodów, takich jak dział obsługi klienta, dział marketingu i sprzedaży oraz dział kontrolingu, raportujący do Dyrektora Dywizji Lodów. Pracownicy ci zostaną także przeniesieni do wydzielonej spółki w ramach procesu wydzielona spółka będzie pracodawcą dla pracowników związanych z Dywizją Lodów, zarówno dla pracowników działu produkcji jak i dystrybucji lodów, w tym także dla pracowników szczebla kierowniczego,
  • składniki majątkowe związane z ww. pracownikami (jak np. sprzęt komputerowy),
  • rzeczowe aktywa trwałe związane z dystrybucją lodów (m.in. lodówki, w których przechowywane są lody w sklepach),
  • umowy leasingu samochodów wykorzystywanych przez pracowników działu sprzedaży dedykowanych do obsługi Dywizji Lodów,
  • środki pieniężne,
  • należności dające się przyporządkować do działalności w zakresie produkcji i dystrybucji lodów.
  Spółka wskazuje, że w związku ze specyfiką jej funkcjonowania oraz uwarunkowaniami rynkowymi, przekazywanie należności przez kontrahentów bezpośrednio na rachunek bankowy wydzielonej spółki może nie być możliwe (konieczna zmiana umów handlowych, zgody kontrahentów, ryzyko błędu w dokonywaniu płatności wg nowych instrukcji), a zatem, należności te mogą być uiszczane przez kontrahentów bezpośrednio na rachunek Wnioskodawcy. Następnie Wnioskodawca będzie przekazywać otrzymane płatności na rachunek bankowy wydzielonej spółki tytułem zwrotu należności przypisanych wydzielonej spółce.
 • zobowiązania dające się przyporządkować do działalności w zakresie produkcji i dystrybucji lodów, w tym w szczególności zobowiązania handlowe wobec kontrahentów z tytułu zakupu surowców, opakowań i środków trwałych, zobowiązania wobec kontrahentów dostarczających tzw. media do zakładu w N. (energia elektryczna, woda, etc.), zobowiązania handlowe dotyczące zakupu usług promocyjnych i marketingowych (np. związanych z kreacją wzorów opakowań, materiałów i kampanii promocyjnych) oraz szeroko rozumianego wsparcia sprzedaży, oraz zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pozostałe zobowiązania wobec pracowników zatrudnionych przez zakład w N. oraz pracowników (zatrudnionych w centrali Spółki w Warszawie) dedykowanych w ramach swoich działów do obsługi Dywizji Lodów (np. z działu sprzedaży, marketingu, kontrolingu).
 • umowy związane z działalnością produkcyjną i handlową dotyczące Dywizji Lodów (m.in. umowy o dostawy surowców, półproduktów, umowy w zakresie świadczenia usług, umowy na dystrybucję produktów spółki na terenie Polski, Czech, Węgier oraz państw nadbałtyckich, w tym np. kontrakty z tzw. sieciami handlowymi). W tym zakresie, możliwe jest, iż aktualnie obowiązujące umowy, których stroną jest Wnioskodawca, zostaną przejęte przez wydzieloną spółkę, bądź też Spółka pozostanie nadal stroną tych umów (np. w tych przypadkach, gdy nadal będzie korzystać z dostaw danych surowców na potrzeby innych dywizji), a wydzielona spółka zawrze oddzielne umowy z danymi kontrahentami.
 • W związku z przejęciem umów handlowych, na spółkę wydzieloną przejdą także przyszłe zobowiązania spółki wydzielonej związane z rabatami za osiągnięcie określonego poziomu obrotu (naliczane przez Spółkę rozliczenia międzyokresowe kosztów).
 • prawa majątkowe i wartości niematerialne i prawne związane z Dywizją Lodów (m.in. prawa do stron internetowych, prawa do zdjęć wykorzystywanych w materiałach reklamowych, licencje na programy komputerowe wykorzystywane w prowadzonej działalności, etc.), dane dotyczące klientów, w tym listy klientów.

Spółka zawarła ze spółką z Grupy A. umowę licencyjną umożliwiającą Spółce korzystanie z szeregu znaków towarowych, w tym znaku towarowego A. oraz znaków towarowych związanych z Dywizją Lodów. Ponieważ dla Spółki istotna jest kontynuacja umowy licencyjnej dająca Spółce prawo do korzystania z pozostałych znaków towarowych, Spółka zawrze z licencjodawcą aneks wyłączający z zakresu umowy ze Spółką znaki towarowe dotyczące lodów. Wydzielona spółka zawrze zaś umowę licencyjną odrębną od aktualnie obowiązującej umowy licencyjnej między Wnioskodawcą a spółką z Grupy A., umożliwiającą jej korzystanie od dnia wydzielenia m.in. ze znaku towarowego A., znaków towarowych związanych z Dywizją Lodów, know-how w zakresie procesu produkcji.

Należy również wskazać, że od momentu dokonania przedmiotowego podziału w wydzielonej spółce będzie istnieć system księgowy pozwalający na prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych, umożliwiający przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do działalności w zakresie produkcji i dystrybucji lodów. Obecnie w ramach systemu księgowego Spółki nie został wyodrębniony oddzielny system księgowy dla obsługi Dywizji Lodów. Niemniej, w Spółce istnieją mechanizmy pozwalające na wyodrębnienie, w szczególności, danych o przychodach, kosztach, należnościach, zobowiązaniach, składnikach majątku, etc. związanych z Dywizją Lodów (np. wyodrębnienie zapasów surowców oraz wyrobów gotowych przyporządkowanych do Dywizji Lodów poprzez unikatowe kody produktów, podział na centra kosztowe właściwe dla poszczególnych aktywów związanych z Dywizją Lodów, jak również centra przychodowe, identyfikowalne według numerów zamówień oraz kodów produktu opatrzonych oznaczeniami danej lokalizacji).

W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, które zostanie przeniesione na wydzieloną spółkę w związku z wydzieleniem, nie wejdą:

 • tzw. usługi wspólne, tj. pracownicy i umowy związane z usługami wsparcia m.in. w obszarach Zasobów Ludzkich (HR), Technicznym, Sprzedaży, Zaopatrzenia i Zarządzania Łańcuchem Dostaw, Prawnym, Księgowym - usługi ww. działów będą świadczone bądź to przez pracowników, którzy zostaną bezpośrednio zatrudnieni przez wydzieloną spółkę albo przez podmioty zewnętrzne czy też przez pracowników spółek wchodzących w skład Grupy A.,
 • zobowiązania inne niż bezpośrednio związane z działalnością Dywizji Lodów wymienione powyżej, w tym zobowiązania wynikające z uzyskanego przez Spółkę finansowania długoterminowego. Finansowanie to nie jest bowiem związane z działalnością w zakresie produkcji i dystrybucji lodów, lecz dotyczy potrzeb finansowych innych dywizji Spółki,
 • składniki majątkowe związane z produkcją i dystrybucją produktów Spółki w ramach dywizji innych niż Dywizja Lodów.

Fakt wydzielenia zespołu składników związanych z Dywizją Lodów, wskazanych powyżej, przenoszonych w ramach wydzielenia nie wpłynie na możliwość kontynuowania działalności przez Spółkę w ramach pozostałych dywizji. Pozostające w Spółce zespoły składników majątkowych będą pozwalały na samodzielne i niezależne funkcjonowanie dotychczasowego przedsiębiorstwa Spółki w części dotyczącej dywizji: Kulinaria, Napoje, Słodycze, N., N., A. P. oraz A. Professional. Po podziale Wnioskodawca nadal będzie prowadzić działalność w ww. obszarach przy wykorzystaniu pozostających składników (innych niż związanych z Dywizją Lodów) stanowiących wspólnie przedsiębiorstwo Spółki, w tym w szczególności:

 • rzeczowych aktywów trwałych (m.in. nieruchomości, maszyny, urządzenia, linie produkcyjne wykorzystywane w pozostałych zakładach produkcyjnych, wyposażenie biur w postaci mebli oraz wyposażenia biurowego, zestawów komputerowych, telefonów oraz sprzętu telefonicznego, środki transportu);
 • wartości niematerialnych i prawnych (m.in. licencje i oprogramowania komputerowe związane z prowadzoną działalnością);
 • pracowników (pracownicy związani z w/w dywizjami innymi niż Dywizja Lodów pozostaną w Spółce);
 • danych dotyczących klientów, w tym list klientów;
 • zapasów opakowań, surowców, półproduktów, produktów Spółki oraz towarów handlowych nabytych przez Spółkę innych niż związane z Dywizją Lodów;
 • ksiąg i dokumentów związanych z prowadzeniem ww. dywizji.

W Spółce zostaną także należności i zobowiązania związane z pozostającymi w Spółce dywizjami i centralą Spółki (m.in. wynikające z umów zakupu, sprzedaży, umów dystrybucji, umów o usługi: reklamowe, doradcze, umów z dostawcami materiałów biurowych, itp.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy opisany we wniosku zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) i zobowiązań, wydzielony z majątku Spółki na skutek podziału oraz przeniesiony na wydzieloną spółkę, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT...
 2. Czy opisane w zdarzeniu przyszłym przeniesienie na wydzieloną spółkę zespołu składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) i zobowiązań na skutek podziału Spółki przez wydzielenie będzie wyłączone spod opodatkowania podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Opisany we wniosku zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) i zobowiązań, wydzielony z majątku Spółki na skutek podziału Wnioskodawcy, który zostanie przeniesiony na wydzieloną spółkę na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 ksh, niezbędny do prowadzenia działalności w zakresie Dywizji Lodów, będzie stanowić ZCP w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT.

Przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: ZCP) należy rozumieć: „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.

W świetle powyższego, ZCP jest:

 • zespołem składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • istniejącym w ramach danego przedsiębiorstwa,
 • wyodrębnionym organizacyjnie,
 • wyodrębnionym finansowo,
 • mogącym stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze, które realizuje w ramach przedsiębiorstwa (wyodrębnienie funkcjonalne).

Takie stanowisko w zakresie kryteriów decydujących o istnieniu ZCP potwierdził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 9 grudnia 2015 r., sygn. IBPB-1-2/4510-593/15/BG, w której zostało stwierdzone, iż:

„(...) status zorganizowanej części przedsiębiorstwa posiada tylko taka część mienia przedsiębiorstwa, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań),
 • jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest zatem dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. ”

Konieczność łącznego spełnienia wyżej wymienionych przesłanek została potwierdzona w orzecznictwie oraz stanowiskach organów podatkowych, np. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 26 stycznia 2016 r., sygn. I SA/Wr 1823/15 oraz interpretacji indywidualnej Dyrektora izby Skarbowej w Bydgoszczy z 5 listopada 2015 r., sygn. ITPB3/4510-527/15-2/AD, w której organ wskazał, iż: „Brak zaistnienia którejkolwiek z (...) przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle przytoczonej wyżej definicji, stwierdzić należy, że za przedsiębiorstwo lub ZCP uznać można jedynie zespół składników niematerialnych i materialnych, pozostających ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, iż można mówić o nich jako o zespole (kompletnym), a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest również, aby zachowane zostały funkcjonalne związki między poszczególnymi składnikami tak, by mogły one samodzielnie posłużyć prowadzeniu / kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej. Zatem aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako ZCP, nie może on stanowić jedynie zbioru przypadkowych elementów, przy pomocy których można prowadzić działalność gospodarczą, lecz musi się on odznaczać odrębnością, która stanowi o możliwości samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

W tym miejscu należy wskazać na interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 7 grudnia 2015 r., sygn. ILPB3/4510-1-423/15-2/EK, w której organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za prawidłowe: „Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych/przypadkowych składników. Aby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zespół składników materialnych i niematerialnych powinien charakteryzować się odpowiednim stopniem zorganizowania, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką te składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu istniejącego przedsiębiorstwa. Istotne jest zatem, aby pomiędzy zespołem składników istniały takie powiązania i zależności, aby wspólnie (jako zorganizowany zespół) mogły służyć realizacji określonego celu gospodarczego.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że ZCP to organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony zespół składników majątkowych, w tym zobowiązań, wchodzących w skład istniejącego przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie organizacyjne

Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia wyodrębnienia organizacyjnego, którym posłużył się definiując pojęcie ZCP, jednak zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych oraz orzecznictwem sądów administracyjnych, o wyodrębnieniu organizacyjnym danego zespołu składników ze struktur przedsiębiorstwa można mówić, jeżeli wskazują na to odpowiednie zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze. O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić z pewnością, gdy dany zespół składników stanowi w strukturze organizacyjnej podatnika dział, oddział, wydział, itp.

W tym zakresie warto odwołać się do poglądu wyrażonego w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 listopada 2015 r., sygn. IBPB1-3/4510-344/15/TS: „O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział, itp. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Odnosząc powyższe do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy w pierwszej kolejności zauważyć, że przedmiotem wydzielenia będzie opisany wyżej Dział Biznesowy - Dywizja Lodów, którego jednym ze składników jest zakład produkcji lodów w N., organizacyjnie wyodrębniony jako oddział Wnioskodawcy zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wyodrębnienie to nastąpiło w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki. Przedmiotowy oddział jednocześnie jest odrębnym od Wnioskodawcy pracodawcą i w ślad za tym, stroną umów o pracę zawartych z pracownikami związanymi z działalnością w zakresie produkcji lodów oraz płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, uiszczanych w związku z wypłatą wynagrodzeń ze stosunku pracy. W rezultacie transferu części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, w wyniku podziału przez wydzielenie, dojdzie do przejścia zakładu pracy w rozumieniu art. 231 ustawy Kodeks pracy ze Spółki na wydzieloną spółkę. Po podziale Spółki przez wydzielenie w Spółce pozostaną zaś pozostałe dywizje, w tym te z odpowiednimi zakładami produkcyjnymi (będącymi również oddziałami zarejestrowanymi w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców) oraz tzw. centrala Spółki.

Ponadto, należy zauważyć, że obecna struktura organizacyjna Spółki przewiduje podziały na dywizje związane z produkcją i dystrybucją poszczególnych produktów (Kulinaria, Napoje, Słodycze, N., N., A. P., A. Professional), co pozwala wyodrębnić kluczowe zasoby (w tym pracowników) i składniki majątku (w tym środki trwałe) oraz kluczowe grupy należności i zobowiązań, które wiążą się odpowiednio z tymi rodzajami działalności. Zgodnie z informacjami zawartymi w opisie zdarzenia przyszłego, powyższa alokacja dotyczy środków trwałych (m.in. maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych wykorzystywanych w zakładach produkcyjnych, środków transportu bądź umów na korzystanie ze środków transportu), zapasów, wartości niematerialnych i prawnych (m.in. licencji i oprogramowań komputerowych związanych z prowadzoną działalnością) oraz należności i zobowiązań dających się przyporządkować do działalności prowadzonych przez poszczególne dywizje Spółki.

Wyodrębnienie finansowe

Odnosząc się do wyodrębnienia finansowego należy wskazać, iż ustawa nie zawiera definicji wyodrębnienia finansowego, natomiast w orzecznictwie, praktyce organów podatkowych i doktrynie przyjmuje się, że wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do ZCP. Innymi słowy, wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do realizowanych przez ZCP zadań gospodarczych.

Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 listopada 2015 r., sygn. IBPB-1-3/4510-345/15/TS: „Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nie zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową.

Wskazać również należy na fakt, iż wyodrębnienie finansowe nie oznacza konieczności sporządzania odrębnego bilansu przez ZCP. Pogląd ten znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 11 marca 2015 r., sygn. IPTPP4/443-879/14-4/BM, w której organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za prawidłowe: „(...) wyodrębnienie finansowe nie musi być realizowane poprzez całkowitą samodzielność finansową zespołu składników majątkowych. Nie oznacza ono konieczności prowadzenia odrębnej księgowości czy też sporządzania odrębnego bilansu dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W świetle powyższego, w opinii Wnioskodawcy należy uznać, że dywizje istniejące w ramach Spółki (w tym Dywizja Lodów) są wyodrębnione w jej strukturze także pod kątem finansowym. Przejawia się to w szczególności poprzez opracowywanie odrębnych budżetów oraz biznesplanów dla każdej z dywizji (w tym Dywizji Lodów), dla każdej z dywizji sporządzany jest rachunek wyników tj. istnieje możliwość przypisania im kluczowych przychodów i kosztów oraz kluczowych należności i zobowiązań bezpośrednio związanych z daną dywizją. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, obecnie w ramach systemu księgowego Spółki nie został wyodrębniony oddzielny system księgowy dla obsługi Dywizji Lodów, lecz w Spółce istnieją mechanizmy pozwalające na wyodrębnienie, w szczególności danych o przychodach, kosztach, należnościach, zobowiązaniach, składnikach majątku, etc. związanych z Dywizją Lodów (np. wyodrębnienie zapasów surowców oraz wyrobów gotowych przyporządkowanych do Dywizji Lodów poprzez unikatowe kody produktów, podział na centra kosztowe właściwe dla poszczególnych aktywów związanych z Dywizją Lodów, jak również centra przychodowe, identyfikowalne według numerów zamówień oraz kodów produktu opatrzonych oznaczeniami danej lokalizacji). Reasumując, system księgowy stosowany przez Spółkę umożliwia przypisanie do Dywizji Lodów i pozostałych dywizji przychodów, kosztów, należności, innych składników majątku (środków trwałych, zapasów, etc.) oraz zobowiązań, a zatem na ich alokację zarówno do części majątku wydzielanej ze Spółki, jak i pozostającej w Spółce.

Wyodrębnienie funkcjonalne (samodzielność gospodarcza)

Wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. ZCP musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 20 listopada 2015 r., sygn. IBPB-1-2/4510-573/15/AnK: „(...) wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Ponadto zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość oraz obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Zatem składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa rozumianego zgodnie z definicją zawartą w art. 551) ustawy Kodeks cywilny (...).’’

Powyższy pogląd znajduje również potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 26 listopada 2015 r., sygn. ILPB3/4510-1-398/15-4/EK: „(...) wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Potwierdza to również wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 13 sierpnia 2009 r., sygn. I SA/Ke 226/09, w którym sąd wskazał, iż: „(...) zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa nie jest suma poszczególnych składników, przy pomocy których można prowadzić odrębny zakład, lecz taka część mienia, która ma potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego.

W świetle powyższego należy więc wskazać, że każda z dywizji Spółki realizuje odrębne cele biznesowe, jak również jest w stanie samodzielnie planować, kontrolować oraz realizować założone działania gospodarcze, przy wykorzystaniu przypisanych składników majątkowych oraz przy zaangażowaniu zatrudnionych pracowników i pod nadzorem osób przyporządkowanych do tych działalności.

Mając na względzie powyższe, należy stwierdzić, że poszczególne dywizje działalności Spółki są spójne funkcjonalnie, ze względu na fakt, że zespoły składników majątkowych przypisanych do każdej z tych dywizji, wykorzystywane przez zespoły pracowników realizujących zadania przypisane tym dywizjom, stanowią w ramach Spółki spójną funkcjonalnie całość. Poszczególne dywizje są w stanie samodzielnie realizować swoje zadania oraz prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. Działalność każdej z dywizji nie jest więc jedynie sumą składników, lecz zorganizowaną jednostką przeznaczoną do realizacji określonych zadań.

Co więcej, również po podziale Wnioskodawcy poszczególne dywizje pozostające u Wnioskodawcy zachowają przymiot funkcjonalnego zorganizowania pozwalający im na samodzielne realizowanie działań jako niezależnym przedsiębiorstwom. Zgodnie bowiem z planem podziału, u Wnioskodawcy pozostanie w szczególności personel osobowy, składniki rzeczowe majątku, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania związane z następującymi dywizjami: Kulinaria, Napoje, Słodycze, N., N., A. P., A. Professional, natomiast do wydzielonej spółki przejdą jak wskazano, m.in. pracownicy, składniki rzeczowe majątku, wartości niematerialne i prawne, zobowiązania związane z Dywizją Lodów wskazane w opisie zdarzenia przyszłego.

Należy podkreślić, że, jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, Dywizja Lodów została przeznaczona do realizacji zadań z zakresu produkcji i dystrybucji lodów. W tym celu, do dywizji tej zostały alokowane składniki majątkowe konieczne do kontynuacji przedmiotowej działalności (w tym w szczególności zakład produkcji lodów w N., ze środkami trwałymi niezbędnymi w procesie produkcji, pracownikami, zapasami surowców oraz opakowań niezbędnych do kontynuowania produkcji po dniu wydzielenia, jak i zapasami wyrobów gotowych). A zatem, zdaniem Spółki, należy uznać, że Dywizja Lodów została wyodrębniona także pod względem funkcjonalnym ze struktury Spółki.

Potwierdzeniem należytego funkcjonalnego wyodrębnienia Dywizji Lodów ze struktury Spółki jest również fakt, iż kontynuowanie działalności związanej z produkcją i dystrybucją lodów przez wydzieloną spółkę nie będzie wymagało od niej żadnych dodatkowych nakładów finansowych czy też przeprowadzenia restrukturyzacji organizacyjnej przejętych składników. To samo dotyczy dywizji biznesowych, które pozostaną w Spółce po wydzieleniu.

Należy również zauważyć, że, zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonym w wyroku z 27 września 2011 r., sygn. I FSK 1383/10, zespół składników majątkowych może być uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa również wtedy, gdy jego obsługą kadrową, finansową i informatyczną będzie się zajmować inny podmiot. Jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny: „(...) dla bytu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (...) konieczny jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, co oznacza, że zespół ten nie musi obejmować działów obsługujących przedsiębiorstwo pod względem niematerialnym, w zakresie obsługi kadrowej, informatycznej i finansowej, które nie są niezbędne do realizacji, przez zespół tak wyodrębnionych składników majątkowych, jego określonych zadań gospodarczych.

Zatem, brak przeniesienia na wydzieloną spółkę tzw. usług wspólnych/usług wsparcia m.in. w obszarach Zasobów Ludzkich (HR), Technicznym, Zaopatrzenia i Zarządzania Łańcuchem Dostaw, Prawnym, Księgowym, nie ma wpływu na kwalifikację przenoszonych składników majątkowych jako ZCP.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, część przedsiębiorstwa Spółki, która zostanie wydzielona, jak również część przedsiębiorstwa Spółki, która pozostanie w Spółce z wydzielenia majątku na skutek podziału, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, opisane w zdarzeniu przyszłym przeniesienie na wydzieloną spółkę zespołu składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) i zobowiązań na skutek podziału Spółki przez wydzielenie będzie wyłączone spod opodatkowania podatkiem od towarów i usług (dalej: VAT) zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy VAT.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT opodatkowaniu VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary - według art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jednocześnie przepisy art. 6 ustawy VAT wskazują, na wyłączenia określonych czynności spod zakresu przepisów ustawy VAT. Są tutaj wskazane te czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszcząc się w zakresie odpłatnej dostawy towarów czy też odpłatnego świadczenia usług. Z uwagi jednakże na stosowne wyłączenie, czynności te - chociaż można je zakwalifikować jako odpłatną dostawę towarów czy też odpłatne świadczenie usług - nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Na mocy art. 6 pkt 1 ustawy VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy VAT, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Jak wskazano uprzednio, art. 529 § 1 ksh wyróżnia następujące sposoby podziału spółek:

 1. przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na inne spółki za udziały lub akcje spółki przejmującej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej (podział przez przejęcie);
 2. przez zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej za udziały lub akcje nowych spółek (podział przez zawiązanie nowych spółek);
 3. przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nowo zawiązaną spółkę lub spółki (podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki);
 4. przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

W świetle powyższego należy więc stwierdzić, że przewidziany w art. 529 § 1 pkt 4 ksh podział przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą, spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie) powoduje przeniesienie prawa własności wydzielonej części majątku, w związku z czym przeniesienie części majątku spółki dzielonej na skutek podziału przez wydzielenie należy uznać za transakcję zbycia w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy VAT, wyłączoną z opodatkowania VAT, gdy jego przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub ZCP.

Potwierdza to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 7 lutego 2008 r., sygn. III SA/Wa 934/07, w którym sąd wskazał, że: „(...) „transakcją zbycia” o której mowa w art. 6 ust. 1 u.p.t.u. jest każda czynność, w świetle obowiązujących przepisów skutkująca przeniesieniem własności przedsiębiorstwa. (...) nie budzi wątpliwości, że przewidziany w art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. podział dokonywany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie), powoduje przeniesienie prawa własności wydzielonej części majątku. Złożoność procedur związanych z podziałem spółki nie ma przy tym znaczenia. Istotny jest ich końcowy efekt - przeniesienie własności. (...) podział spółki przez wydzielenie jest transakcją zbycia w rozumieniu art. 6 ust. 1 u.p.t.u.”

W ocenie Wnioskodawcy, wskazany w opisie zdarzenia przyszłego zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) i zobowiązań, składający się na Dywizję Lodów Spółki, stanowi ZCP w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT. Konsekwentnie więc, jako że przedmiotem rozważanego podziału Spółki przez wydzielenie będzie część jej majątku stanowiąca ZCP, przeniesienie, na rzecz wydzielonej spółki, ww. części majątku będzie stanowić niepodlegające opodatkowaniu VAT zbycie ZCP w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy VAT.

Powyższą konkluzję potwierdzają organy podatkowe w indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 10 kwietnia 2015 r., sygn. IBPP3/4512-39/15/EJ oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 4 września 2015 r., sygn. ILPP2/4512-1-450/15-2/MR.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wskazać należy, że niniejsza interpretacja dotyczy podatku od towarów i usług, natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.