PDP-423/2/2004 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Czy można odliczyć od dochodu z działalności gospodarczej, nie objętej zwolnieniem, straty powstałej w okresie, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia dochodu od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 34 ww. ustawy?

PDP-423/2/2004

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. rozliczanie straty
  2. specjalna strefa ekonomiczna
  3. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  4. spółki handlowe
  5. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

Działając stosownie do treści art. 14a § 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 26.01.2004r (wpł. 04.02.2004r, uzupełnione wyjaśnieniami z dnia 16.03.04r i 27.04.04r) dotyczące możliwości odliczenia straty osiągniętej w 2000r z działalności objętej zwolnieniem przedmiotowym od dochodu osiągniętego w latach następnych podlegającego opodatkowaniu - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słubicach uprzejmie wyjaśnia:

Na podstawie art. 16 w związku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123 poz. 600 ze zm.) spółka otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej objętej zwolnieniem do 15.XI.2017r na terenie KSSSE.

Dochód z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (zgodnie z warunkami zezwolenia) jest wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r nr 54 poz.654 ze zm.)

W okresie prowadzonej działalności objętej zwolnieniem spółka osiągnęła stratę. Wg. pisma spółki, zgodnie z założeniami w 2004r może wystąpić dochód z tytułu dzierżawy nieruchomości oraz sprzedaży maszyn i urządzeń.

Zatem stosownie do uregulowań zawartych w art. 7 ust. 1 ww. ustawy „przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty”. Art. 7 ust. 2 ustawy definiuje co należy rozumieć pod pojęciem dochodu lub straty. Natomiast przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania - zgodnie z art. 7 ust. 3 - nie uwzględnia się: pkt 1 - przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku, pkt 3 - kosztów uzyskania przychodów , o których mowa w pkt. 1.

Tak więc zgodnie z art. 7 ust. 2, w związku z art. 7 ust. 3 pkt. 1 i 3 ww. ustawy w dochodach podlegających opodatkowaniu nie uwzględnia się zarówno przychodów jak i kosztów uzyskania przychodów zwolnionych z opodatkowania.

Z powyższych uregulowań wynika, że nie jest możliwe odliczenie od dochodu z działalności gospodarczej nie objętej zwolnieniem straty powstałej w okresie, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia dochodu od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 34 ww. ustawy. Strata poniesiona w okresie zwolnienia podatkowego jest stratą ekonomiczną z tytułu ponoszenia ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej a nie stratą w rozumieniu prawa podatkowego.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.