1437/ZI/443/270/DJW/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jakie skutki prawa podatkowego wynikną w momencie przekształcenia spółki, czy nie trzeba będzie zwracać naliczonego podatku VAT od zakupionych i użytkowanych do celów działalności gospodarczej środków trwałych /między innymi budynku/.

1437/ZI/443/270/DJW/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. przekształcanie podmiotów
  2. spółka jawna
  3. spółki handlowe
  4. zwrot podatku od towarów i usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania

POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek


postanawia


uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku złożonym dnia 25 lipca 2006 roku, w zakresie podatku od towarów i usług, za prawidłowe.


UZASADNIENIE


Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że spółka z o. o. ma zamiar przekształcić się w bieżącym roku w inną spółkę handlową - spółkę jawną. Wspólnicy spółki przekształcanej staną się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej i majątek spółki z o.o. zaliczony zostanie na poczet wkładów do spółki jawnej.

Zadają Państwo pytanie, jakie skutki prawa podatkowego wynikną w momencie przekształcenia spółki, czy nie trzeba będzie zwracać naliczonego podatku VAT od zakupionych i użytkowanych do celów działalności gospodarczej środków trwałych /między innymi budynku/.

Stoją Państwo na stanowisku, iż w myśl art. 93a § 1 i § 2 pkt. 1 lit. b osobowa spółka handlowa /w tym przypadku jawna/ powstała w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej wstępuje we wszystkie prawa przewidziane w przepisach prawa podatkowego i obowiązki przekształcanej spółki. Tak więc nie obejmuje to w tym przypadku zwrotu VAT naliczonego.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza, co następuje:

Przekształcenie spółki z o. o w spółkę jawną przewiduje art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). Z treści tego przepisu wynika, że spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Norma prawna zawarta w art. 93a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) określa podatkowe następstwo prawne związane z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową; osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

- przekształcenia innej osoby prawnej,

- przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Zatem spółka osobowa niemająca osobowości prawnej powstała w wyniku, przewidzianego przez przepisy prawna trybu przekształcenia spółki kapitałowej staje się sukcesorem jej praw i obowiązków w zakresie prawa podatkowego.

W związku z faktem, iż w przedmiotowej sprawie chodzi o przekształcenie spółki kapitałowej jaką jest spółka z o. o w spółkę osobową, tj. spółkę jawną, przepisy art. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) dotyczące opodatkowania przy likwidacji działalności spółki, w przedmiotowym przypadku, nie mają zastosowania, bowiem nie dochodzi tutaj do rozwiązania spółki.

Wspólnicy spółki przekształconej są zobowiązani do aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, w którym powiadamiają naczelnika urzędu skarbowego o zmianie danych zawartych w tym zgłoszeniu, w związku z faktem przekształcenia podmiotu spółki z o. o, w spółkę jawną w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana - zgodnie z treścią art. 96 ust. 12 ustawy o podatku VAT.

Ponadto w myśl przepisu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników /Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zm./ numer identyfikacji podatkowej nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego, z wyjątkiem:

przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa lub przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę gminy,

przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową.

Zatem w przypadku przekształcenia spółki handlowej w inna spółkę handlową następuje sukcesja NIP.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.